جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای هیرم

بیدشهر | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز هیرم


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:١١
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٥٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٢٣
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٣٨
نیمه شب: ٠٠:١٧:٢١

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هیرم (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای هیرم)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای هیرم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هیرم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

ناپلئون بناپارت
باید در مشاوره، دقیق و خوشرو باشیم و در اجرای آن سخت و جدی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای هیرم

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هیرم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هیرم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای هیرم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هیرم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هیرم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٧٠٦:١٩:٣٠١٢:٥٢:١٢١٩:٢٥:١٨١٩:٤٢:٣٩٠٠:١٠:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٤٠٠٦:١٨:٣٦١٢:٥٢:٠٢١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٣:١٥٠٠:١٠:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:١٧:٤٢١٢:٥١:٥٣١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٣:٥٢٠٠:١٠:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١٦:٥٠١٢:٥١:٤٤١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٤:٢٩٠٠:١٠:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٥:٥٨١٢:٥١:٣٦١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٥:٠٦٠٠:٠٩:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٥:٠٨١٢:٥١:٢٨١٩:٢٨:١١١٩:٤٥:٤٣٠٠:٠٩:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:١٦٠٦:١٤:١٨١٢:٥١:٢١١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٦:٢٠٠٠:٠٩:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٣:٣٠١٢:٥١:١٤١٩:٢٩:٢١١٩:٤٦:٥٧٠٠:٠٩:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٢:٤٢١٢:٥١:٠٨١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٧:٣٥٠٠:٠٩:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:١١٠٦:١١:٥٥١٢:٥١:٠٢١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٨:١٢٠٠:٠٨:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١٢٠٦:١١:١٠١٢:٥٠:٥٧١٩:٣١:٠٧١٩:٤٨:٥٠٠٠:٠٨:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٠:٢٥١٢:٥٠:٥٣١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٢٧٠٠:٠٨:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٠:٤٩١٩:٣٢:١٨١٩:٥٠:٠٥٠٠:٠٨:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:١٩٠٦:٠٨:٥٩١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٠:٤٢٠٠:٠٨:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٠٨:١٨١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٣:٢٨١٩:٥١:٢٠٠٠:٠٧:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٧:٣٧١٢:٥٠:٤٠١٩:٣٤:٠٤١٩:٥١:٥٨٠٠:٠٧:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٦:٥٨١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٢:٣٥٠٠:٠٧:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٦:٢٠١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٥:١٤١٩:٥٣:١٣٠٠:٠٧:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٠٥:٤٤١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:٥١٠٠:٠٧:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٠٤٠٦:٠٥:٠٨١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٤:٢٨٠٠:٠٧:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:١٦٠٦:٠٤:٣٤١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٥:٠٥٠٠:٠٧:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٤:٠١١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٥:٤٣٠٠:٠٧:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٣:٢٩١٢:٥٠:٤١١٩:٣٨:١٠١٩:٥٦:٢٠٠٠:٠٧:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٢:٥٩١٢:٥٠:٤٣١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٦:٥٧٠٠:٠٧:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٢:٣٠١٢:٥٠:٤٦١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٧:٣٤٠٠:٠٦:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٢:٠٢١٢:٥٠:٥٠١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٨:١٠٠٠:٠٦:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠١:٣٥١٢:٥٠:٥٤١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٤٧٠٠:٠٦:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠١:١٠١٢:٥٠:٥٨١٩:٤١:٠٣١٩:٥٩:٢٣٠٠:٠٦:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٠:٤٦١٢:٥١:٠٣١٩:٤١:٣٧١٩:٥٩:٥٩٠٠:٠٦:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هیرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هیرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هیرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هیرم

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای هیرم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای هیرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هیرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای هیرم

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای هیرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای هیرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای هیرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هیرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هیرم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای هیرم

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای هیرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هیرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای هیرم

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٢٠٦:١١:٤١١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٧:٤٦٠٠:١٧:١٠
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٢:١٣١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٧:١٤٠٠:١٧:١٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٦:٤١٠٠:١٧:٢٥
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٣:١٨١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٠٧٠٠:١٧:٣٣
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٣:٥١١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٣١٠٠:١٧:٣٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٤:٥٤٠٠:١٧:٤٥
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٤:٥٧١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:١٦٠٠:١٧:٥٠
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٥:٣٠١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٣:٣٧٠٠:١٧:٥٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٦:٠٣١٣:٠٠:٤١١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٢:٥٦٠٠:١٧:٥٩
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٦:٣٦١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:١٥٠٠:١٨:٠٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠١:٣٢٠٠:١٨:٠٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٧:٤١١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٠:٤٧٠٠:١٨:٠٨
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٨:١٤١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٠٢٠٠:١٨:١٠
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٦٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٠:١٩١٩:٤١:٣٠١٩:٥٩:١٦٠٠:١٨:١١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٩:٢٠١٣:٠٠:١٣١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٨:٢٨٠٠:١٨:١٢
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٩٠٦:١٩:٥٢١٣:٠٠:٠٦١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٧:٣٩٠٠:١٨:١٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٠:٢٤١٢:٥٩:٥٩١٩:٣٩:١١١٩:٥٦:٥٠٠٠:١٨:١١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٠:٥٧١٢:٥٩:٥١١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٥:٥٩٠٠:١٨:١٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢١:٢٩١٢:٥٩:٤٢١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:٠٧٠٠:١٨:٠٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٢:٠١١٢:٥٩:٣٣١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:١٤٠٠:١٨:٠٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٢:٣٣١٢:٥٩:٢٣١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:٢٠٠٠:١٨:٠١
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٣:٠٤١٢:٥٩:١٣١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٢:٢٥٠٠:١٧:٥٧
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٣:٣٦١٢:٥٩:٠٢١٩:٣٤:٠٤١٩:٥١:٣٠٠٠:١٧:٥٣
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٤:٠٧١٢:٥٨:٥٠١٩:٣٣:٠٩١٩:٥٠:٣٣٠٠:١٧:٤٨
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٤:٣٨١٢:٥٨:٣٨١٩:٣٢:١٤١٩:٤٩:٣٦٠٠:١٧:٤٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٥:٠٩١٢:٥٨:٢٥١٩:٣١:١٨١٩:٤٨:٣٧٠٠:١٧:٣٥
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٢٥:٤٠١٢:٥٨:١٢١٩:٣٠:٢١١٩:٤٧:٣٨٠٠:١٧:٢٨
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٦:١١١٢:٥٧:٥٩١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٦:٣٨٠٠:١٧:٢١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٩٠٦:٢٦:٤١١٢:٥٧:٤٥١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٥:٣٨٠٠:١٧:١٣
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٢٧:١٢١٢:٥٧:٣٠١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٤:٣٦٠٠:١٧:٠٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٢٧:٤٢١٢:٥٧:١٥١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٣:٣٤٠٠:١٦:٥٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای هیرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای هیرم روستای هیرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای هیرم روستای هیرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هیرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هیرم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای هیرم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هیرم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هیرم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هیرم

روستای هیرم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هیرم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هیرم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هیرم
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای هیرم + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای هیرم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هیرم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هیرم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هیرم رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ هیرم دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا هیرم دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هیرم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هیرم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق هیرم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق هیرم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هیرم
جدول اوقات شرعی امروز فردا هیرم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هیرم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو