جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر هویزه

دشت آزادگان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز هویزه

اذان صبح: ٠٤:٤٨:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٠٩:١٦
غروب آفتاب: ١٨:١٠:١١
اذان مغرب: ١٨:٢٧:٢٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٩:٣٧

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر هویزه (شهرستان دشت آزادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر هویزه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر هویزه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر هویزه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
هر گاه یكى از شما برادر خود را ملاقات كند، باید كه محلّ نور پیشانى (یعنى محلّ سجده) او را ببوسد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر هویزه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر هویزه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر هویزه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر هویزه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر هویزه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان هویزه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٤٩:٣٢١٣:١٧:٤٤١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٤:٠٧٠٠:٣٥:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٤٨:٢٤١٣:١٧:٣٠١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٣٥:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٤٧:١٥١٣:١٧:١٦١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٣٥:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٢:٢٢٠٦:٤٦:٠٨١٣:١٧:٠٣١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٦:١٤٠٠:٣٤:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٥:٠١١٣:١٦:٥٠١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٣٤:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٩:٤٢٠٦:٤٣:٥٥١٣:١٦:٣٧١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٣٤:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٨:٢٢٠٦:٤٢:٥٠١٣:١٦:٢٥١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٢٣٠٠:٣٣:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٧:٠٣٠٦:٤١:٤٥١٣:١٦:١٣١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٣٣:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٥:٤٥٠٦:٤٠:٤١١٣:١٦:٠٢١٩:٥١:٥١٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٣٣:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٤:٢٧٠٦:٣٩:٣٨١٣:١٥:٥١١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٠:٣٢٠٠:٣٢:٥١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٣:١٠٠٦:٣٨:٣٦١٣:١٥:٤٠١٩:٥٣:١٣٢٠:١١:١٥٠٠:٣٢:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١١:٥٤٠٦:٣٧:٣٥١٣:١٥:٣٠١٩:٥٣:٥٤٢٠:١١:٥٩٠٠:٣٢:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٣٨٠٦:٣٦:٣٤١٣:١٥:٢١١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٢:٤٢٠٠:٣١:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٥:٣٥١٣:١٥:١٢١٩:٥٥:١٧٢٠:١٣:٢٦٠٠:٣١:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٤:٣٦١٣:١٥:٠٣١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:١٠٠٠:٣١:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٣٣:٣٩١٣:١٤:٥٥١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٤:٥٤٠٠:٣١:١١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٢:٤٢١٣:١٤:٤٨١٩:٥٧:٢١٢٠:١٥:٣٨٠٠:٣٠:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٣١٠٦:٣١:٤٧١٣:١٤:٤١١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٦:٢٢٠٠:٣٠:٤٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٢١٠٦:٣٠:٥٢١٣:١٤:٣٥١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٧:٠٦٠٠:٣٠:٢٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:١١٠٦:٢٩:٥٩١٣:١٤:٢٩١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٧:٥٠٠٠:٣٠:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٩:٠٧١٣:١٤:٢٤٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٨:٣٤٠٠:٣٠:٠١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٨:١٦١٣:١٤:٢٠٢٠:٠٠:٤٩٢٠:١٩:١٩٠٠:٢٩:٤٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٧:٢٦١٣:١٤:١٦٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٢٩:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٦:٣٧١٣:١٤:١٢٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٢٩:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٥:٥٠١٣:١٤:٠٩٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢١:٣١٠٠:٢٩:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٥:٠٣١٣:١٤:٠٧٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٢:١٥٠٠:٢٩:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٤:١٨١٣:١٤:٠٦٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٢٨:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٢٣:٣٥١٣:١٤:٠٤٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٣:٤٣٠٠:٢٨:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٢:٥٢١٣:١٤:٠٤٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٢٨:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر هویزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر هویزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر هویزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هویزه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر هویزه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر هویزه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هویزه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر هویزه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر هویزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر هویزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر هویزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر هویزه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هویزه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر هویزه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر هویزه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هویزه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر هویزه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر هویزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر هویزه شهر هویزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر هویزه شهر هویزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر هویزه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هویزه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر هویزه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر هویزه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هویزه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر هویزه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٣٠٦:٠٦:٠٤١٢:١٠:١٩١٨:١٤:٠٥١٨:٣١:١٦٢٣:٣٠:٣٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٠٦:٤٠١٢:٠٩:٥٨١٨:١٢:٤٧١٨:٢٩:٥٨٢٣:٣٠:١٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٠٧:١٦١٢:٠٩:٣٧١٨:١١:٢٩١٨:٢٨:٤٠٢٣:٢٩:٥٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٠٧:٥٢١٢:٠٩:١٦١٨:١٠:١١١٨:٢٧:٢٢٢٣:٢٩:٣٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٠٨:٢٩١٢:٠٨:٥٥١٨:٠٨:٥٣١٨:٢٦:٠٤٢٣:٢٩:١٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤١٠٦:٠٩:٠٦١٢:٠٨:٣٥١٨:٠٧:٣٦١٨:٢٤:٤٧٢٣:٢٨:٥٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢١٠٦:٠٩:٤٢١٢:٠٨:١٥١٨:٠٦:١٩١٨:٢٣:٣٠٢٣:٢٨:٣٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٠:٢٠١٢:٠٧:٥٥١٨:٠٥:٠٢١٨:٢٢:١٣٢٣:٢٨:٢٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٠:٥٧١٢:٠٧:٣٥١٨:٠٣:٤٥١٨:٢٠:٥٧٢٣:٢٨:٠١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٨٠٦:١١:٣٤١٢:٠٧:١٦١٨:٠٢:٢٩١٨:١٩:٤١٢٣:٢٧:٤٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٢:١٢١٢:٠٦:٥٦١٨:٠١:١٣١٨:١٨:٢٥٢٣:٢٧:٢٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٢:٥٠١٢:٠٦:٣٨١٧:٥٩:٥٧١٨:١٧:١٠٢٣:٢٧:٠٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٣:٢٨١٢:٠٦:١٩١٧:٥٨:٤٢١٨:١٥:٥٥٢٣:٢٦:٤٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٣٠٦:١٤:٠٧١٢:٠٦:٠١١٧:٥٧:٢٧١٨:١٤:٤١٢٣:٢٦:٢٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣١٠٦:١٤:٤٦١٢:٠٥:٤٣١٧:٥٦:١٣١٨:١٣:٢٨٢٣:٢٦:١٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٠٠٦:١٥:٢٥١٢:٠٥:٢٦١٧:٥٥:٠٠١٨:١٢:١٥٢٣:٢٥:٥٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٩٠٦:١٦:٠٤١٢:٠٥:٠٩١٧:٥٣:٤٦١٨:١١:٠٢٢٣:٢٥:٣٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٨٠٦:١٦:٤٤١٢:٠٤:٥٣١٧:٥٢:٣٤١٨:٠٩:٥٠٢٣:٢٥:٢٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٦٠٦:١٧:٢٤١٢:٠٤:٣٧١٧:٥١:٢٢١٨:٠٨:٣٩٢٣:٢٥:٠٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٥٠٦:١٨:٠٥١٢:٠٤:٢١١٧:٥٠:١٠١٨:٠٧:٢٩٢٣:٢٤:٤٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٤٠٦:١٨:٤٦١٢:٠٤:٠٦١٧:٤٩:٠٠١٨:٠٦:١٩٢٣:٢٤:٣٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٤٠٦:١٩:٢٧١٢:٠٣:٥٢١٧:٤٧:٥٠١٨:٠٥:١٠٢٣:٢٤:١٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٠:٠٩١٢:٠٣:٣٨١٧:٤٦:٤٠١٨:٠٤:٠٢٢٣:٢٤:٠١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٠:٥١١٢:٠٣:٢٥١٧:٤٥:٣٢١٨:٠٢:٥٥٢٣:٢٣:٤٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢١:٣٣١٢:٠٣:١٢١٧:٤٤:٢٤١٨:٠١:٤٨٢٣:٢٣:٣٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٢:١٦١٢:٠٣:٠٠١٧:٤٣:١٧١٨:٠٠:٤٣٢٣:٢٣:١٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٢:٥٩١٢:٠٢:٤٨١٧:٤٢:١١١٧:٥٩:٣٨٢٣:٢٣:٠٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠١٠٦:٢٣:٤٣١٢:٠٢:٣٧١٧:٤١:٠٦١٧:٥٨:٣٤٢٣:٢٢:٥٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤١٠٦:٢٤:٢٧١٢:٠٢:٢٧١٧:٤٠:٠١١٧:٥٧:٣١٢٣:٢٢:٤١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢١٠٦:٢٥:١١١٢:٠٢:١٧١٧:٣٨:٥٨١٧:٥٦:٢٩٢٣:٢٢:٢٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر هویزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر هویزه شهر هویزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر هویزه شهر هویزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر هویزه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هویزه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر هویزه

هُوِیزه مرکز شهرستان هویزه در استان خوزستان است. نام این شهر که در مقطعی هوزگان بود که در سال ۱۳۶۲ خورشیدی با دستور دولتی به هویزه تغییر یافت

شهر هویزه در ویکیپدیا

شهر هویزه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر هویزه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر هویزه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر هویزه بر روی نقشه

شهر هویزه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر هویزه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر هویزه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر هویزه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر هویزه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر هویزه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر هویزه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر هویزه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر هویزه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر هویزه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر هویزه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ هویزه دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ هویزه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق هویزه
جدول اوقات شرعی امروز فردا هویزه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هویزه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق هویزه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق هویزه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق هویزه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر هویزه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو