جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای هون

عمادده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز هون


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٤١
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٤٣
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:٣١
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٤٧
نیمه شب: ٠٠:١٧:٠١

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هون (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای هون)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای هون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

هنری میلر
دارایی و ثروتی ندارم، تنها سرمایه ام، روح شاد من است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای هون

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای هون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٠:١٤١٢:٥٢:٢١١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٢:٠٨٠٠:١١:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٥٢٠٦:١٩:٢١١٢:٥٢:١٢١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٢:٤٤٠٠:١١:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٤٧٠٦:١٨:٢٩١٢:٥٢:٠٢١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٣:٢٠٠٠:١٠:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٤٣٠٦:١٧:٣٧١٢:٥١:٥٤١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٣:٥٦٠٠:١٠:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٦:٤٧١٢:٥١:٤٥١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٤:٣٢٠٠:١٠:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٥:٥٧١٢:٥١:٣٨١٩:٢٧:٤١١٩:٤٥:٠٨٠٠:١٠:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٥:٠٨١٢:٥١:٣٠١٩:٢٨:١٥١٩:٤٥:٤٤٠٠:٠٩:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٤:٢٠١٢:٥١:٢٤١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٦:٢١٠٠:٠٩:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٣:٣٤١٢:٥١:١٨١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٦:٥٧٠٠:٠٩:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٢:٤٨١٢:٥١:١٢١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٧:٣٤٠٠:٠٩:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٢:٠٣١٢:٥١:٠٧١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٨:١٠٠٠:٠٩:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٣٧٠٦:١١:١٩١٢:٥١:٠٢١٩:٣١:٠٧١٩:٤٨:٤٧٠٠:٠٨:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٠:٣٦١٢:٥٠:٥٨١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٢٤٠٠:٠٨:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٠٩:٥٥١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٢:١٦١٩:٥٠:٠١٠٠:٠٨:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٩:١٤١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:٣٧٠٠:٠٨:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٠٨:٣٤١٢:٥٠:٥٠١٩:٣٣:٢٦١٩:٥١:١٤٠٠:٠٨:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٧:٥٦١٢:٥٠:٤٨١٩:٣٤:٠٠١٩:٥١:٥١٠٠:٠٨:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٧:١٩١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٢٨٠٠:٠٨:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٦:٤٣١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٠٥٠٠:٠٧:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠٦:٠٨١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٣:٤٢٠٠:٠٧:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٠٥:٣٥١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:١٨٠٠:٠٧:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٠٤٠٦:٠٥:٠٣١٢:٥٠:٤٩١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٤:٥٥٠٠:٠٧:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٤:٣٢١٢:٥٠:٥٠١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:٣١٠٠:٠٧:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٤:٠٢١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٦:٠٨٠٠:٠٧:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٣:٣٣١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٦:٤٤٠٠:٠٧:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٣:٠٦١٢:٥٠:٥٩١٩:٣٩:١٠١٩:٥٧:٢٠٠٠:٠٧:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥١:٠٣١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٧:٥٥٠٠:٠٧:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠٢:١٥١٢:٥١:٠٨١٩:٤٠:١٧١٩:٥٨:٣١٠٠:٠٧:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠١:٥٢١٢:٥١:١٣١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٩:٠٦٠٠:٠٧:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هون

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای هون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای هون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای هون

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای هون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای هون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای هون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای هون

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای هون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای هون

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠١٠٥:٥٩:٥٥١٢:٥٦:٢١١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٣٤٠٠:١١:٠١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٠:٠٩١٢:٥٦:٣٤١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٤٥٠٠:١١:١٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٠:٢٤١٢:٥٦:٤٧١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٥٥٠٠:١١:٢٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٠:٤٠١٢:٥٧:٠٠١٩:٥٣:١٨٢٠:١٢:٠٤٠٠:١١:٤٣
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٠:٥٧١٢:٥٧:١٣١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:١١٠٠:١١:٥٧
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٨٠٦:٠١:١٥١٢:٥٧:٢٥١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:١٧٠٠:١٢:١١
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٠٠٦:٠١:٣٣١٢:٥٧:٣٨١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٢٢٠٠:١٢:٢٦
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٣٠٦:٠١:٥٣١٢:٥٧:٥٠١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:٢٦٠٠:١٢:٤٠
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠٢:١٣١٢:٥٨:٠٢١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٢٨٠٠:١٢:٥٥
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٢:٣٥١٢:٥٨:١٤١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٢٩٠٠:١٣:٠٩
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣١٠٦:٠٢:٥٧١٢:٥٨:٢٦١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:٢٩٠٠:١٣:٢٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٣:٢٠١٢:٥٨:٣٧١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٢٧٠٠:١٣:٣٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٣:٤٣١٢:٥٨:٤٨١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٢٤٠٠:١٣:٥٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٤:٠٨١٢:٥٨:٥٩١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:٢٠٠٠:١٤:٠٧
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٤:٣٢١٢:٥٩:٠٩١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:١٤٠٠:١٤:٢١
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠٤:٥٨١٢:٥٩:١٩١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:٠٦٠٠:١٤:٣٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٥:٢٤١٢:٥٩:٢٩١٩:٥٣:٢٣٢٠:١١:٥٨٠٠:١٤:٤٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٥:٥١١٢:٥٩:٣٨١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٤٧٠٠:١٥:٠٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٦:١٨١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٣٦٠٠:١٥:١٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٦:٤٦١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٢٣٠٠:١٥:٢٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٥٠٦:٠٧:١٤١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:٠٨٠٠:١٥:٤١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٧:٤٢١٣:٠٠:١٠١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٥٢٠٠:١٥:٥٤
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٢٠٦:٠٨:١١١٣:٠٠:١٧١٩:٥٢:١٠٢٠:١٠:٣٥٠٠:١٦:٠٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠٨:٤٠١٣:٠٠:٢٣١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:١٦٠٠:١٦:١٧
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٠٩:١٠١٣:٠٠:٢٩١٩:٥١:٣٤٢٠:٠٩:٥٦٠٠:١٦:٢٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٤٠٦:٠٩:٤٠١٣:٠٠:٣٤١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٦:٤٠
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٠:١٠١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:١١٠٠:١٦:٥٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٠:٤١١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٨:٤٧٠٠:١٧:٠١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١١:١٢١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:٢١٠٠:١٧:١٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٤٠٦:١١:٤٣١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١٧:٢٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٢:١٤١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:٢٦٠٠:١٧:٢٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای هون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای هون روستای هون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای هون روستای هون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای هون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هون

روستای هون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هون
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای هون + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای هون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هون رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق هون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هون دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق هون
زمان پخش اذان مستقیم به افق هون
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق هون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق هون
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ هون دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا هون دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو