جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای هون

عمادده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز هون


اذان صبح: ٠٤:٢٨:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٤١
اذان ظهر: ١٢:٥٣:١١
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٢٨
نیمه شب: ٠٠:٠٨:١٣

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هون (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای هون)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای هون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای هون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرانسوا ولتر
آنهایی كه در زبان بازی مهارت به خرج می دهند، بیشتر، نیت پلید را در قلب خود می پرورانند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای هون

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هون ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای هون (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هون ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هون ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٥٦٠٦:٣١:٠٤١٢:٥٤:٤٢١٩:١٨:٤٤١٩:٣٥:٤٠٠٠:١٤:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٠:٠٣١٢:٥٤:٢٧١٩:١٩:١٦١٩:٣٦:١٣٠٠:١٤:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٢٩:٠٣١٢:٥٤:١٣١٩:١٩:٤٨١٩:٣٦:٤٧٠٠:١٤:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٢٨:٠٣١٢:٥٣:٥٩١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٧:٢١٠٠:١٣:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:١٣٠٦:٢٧:٠٣١٢:٥٣:٤٦١٩:٢٠:٥٣١٩:٣٧:٥٥٠٠:١٣:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٢٦:٠٥١٢:٥٣:٣٣١٩:٢١:٢٥١٩:٣٨:٣٠٠٠:١٣:٠٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٢٥:٠٦١٢:٥٣:٢٠١٩:٢١:٥٨١٩:٣٩:٠٤٠٠:١٢:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٢٤:٠٩١٢:٥٣:٠٨١٩:٢٢:٣١١٩:٣٩:٣٩٠٠:١٢:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٣:١٢١٢:٥٢:٥٦١٩:٢٣:٠٤١٩:٤٠:١٤٠٠:١٢:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٢:١٦١٢:٥٢:٤٥١٩:٢٣:٣٧١٩:٤٠:٤٨٠٠:١١:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢١:٢١١٢:٥٢:٣٤١٩:٢٤:١٠١٩:٤١:٢٤٠٠:١١:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٠:٢٧١٢:٥٢:٢٣١٩:٢٤:٤٣١٩:٤١:٥٩٠٠:١١:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠٨٠٦:١٩:٣٣١٢:٥٢:١٣١٩:٢٥:١٧١٩:٤٢:٣٤٠٠:١١:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٠٢٠٦:١٨:٤١١٢:٥٢:٠٤١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٣:١٠٠٠:١٠:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٧:٤٩١٢:٥١:٥٥١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٣:٤٦٠٠:١٠:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٦:٥٨١٢:٥١:٤٦١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٤:٢٢٠٠:١٠:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٦:٠٨١٢:٥١:٣٨١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٤:٥٨٠٠:١٠:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٥:١٩١٢:٥١:٣١١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٥:٣٤٠٠:٠٩:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٤:٣١١٢:٥١:٢٤١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٦:١٠٠٠:٠٩:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٣:٤٤١٢:٥١:١٨١٩:٢٩:١٤١٩:٤٦:٤٧٠٠:٠٩:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٢:٥٧١٢:٥١:١٢١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٧:٢٣٠٠:٠٩:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٢:١٢١٢:٥١:٠٧١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٨:٠٠٠٠:٠٩:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١١:٢٨١٢:٥١:٠٢١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٣٧٠٠:٠٨:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٠:٤٦١٢:٥٠:٥٨١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:١٤٠٠:٠٨:٤٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٠:٠٤١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٢:٠٧١٩:٤٩:٥١٠٠:٠٨:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٩:٢٣١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:٢٨٠٠:٠٨:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٨:٤٣١٢:٥٠:٥٠١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:٠٥٠٠:٠٨:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠٨:٠٥١٢:٥٠:٤٨١٩:٣٣:٥٢١٩:٥١:٤٢٠٠:٠٨:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٧٠٦:٠٧:٢٨١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٢:١٩٠٠:٠٨:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای هون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای هون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای هون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هون

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای هون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای هون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای هون

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای هون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای هون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای هون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای هون

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای هون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای هون

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥١:٠٣١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٧:٥٥٠٠:٠٧:٢١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠٢:١٥١٢:٥١:٠٨١٩:٤٠:١٧١٩:٥٨:٣١٠٠:٠٧:١٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠١:٥٢١٢:٥١:١٣١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٩:٠٦٠٠:٠٧:١٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٨٠٦:٠١:٣٠١٢:٥١:١٩١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٤١٠٠:٠٧:١٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠١:٠٩١٢:٥١:٢٥١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٠:١٥٠٠:٠٧:٢٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٠:٥٠١٢:٥١:٣١١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:٤٩٠٠:٠٧:٢١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٠:٣٢١٢:٥١:٣٩١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:٢٣٠٠:٠٧:٢٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٦٠٦:٠٠:١٥١٢:٥١:٤٦١٩:٤٣:٣١٢٠:٠١:٥٦٠٠:٠٧:٢٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٩٠٥:٥٩:٥٩١٢:٥١:٥٤١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٠٧:٢٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٩:٤٥١٢:٥٢:٠٢١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٣:٠١٠٠:٠٧:٣٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥٩:٣٢١٢:٥٢:١١١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٣٢٠٠:٠٧:٣٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٠٠٥:٥٩:٢٠١٢:٥٢:٢٠١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٤:٠٣٠٠:٠٧:٤١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٠٠٥:٥٩:١٠١٢:٥٢:٣٠١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٣٣٠٠:٠٧:٤٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٥٩:٠١١٢:٥٢:٣٩١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:٠٣٠٠:٠٧:٥٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٥٠٥:٥٨:٥٣١٢:٥٢:٥٠١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٠٧:٥٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٠٠٥:٥٨:٤٦١٢:٥٣:٠٠١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٠٨:٠٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٧٠٥:٥٨:٤١١٢:٥٣:١١١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٠٨:١٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٦٠٥:٥٨:٣٧١٢:٥٣:٢٢١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٠٨:٢١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٦٠٥:٥٨:٣٥١٢:٥٣:٣٤١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٠٨:٢٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٨٠٥:٥٨:٣٣١٢:٥٣:٤٥١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٠٨:٣٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٢٠٥:٥٨:٣٣١٢:٥٣:٥٧١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:١٠٠٠:٠٨:٤٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٨:٣٤١٢:٥٤:٠٩١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٠٨:٥٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥٨:٣٧١٢:٥٤:٢٢١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٥٥٠٠:٠٩:٠٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٥٨:٤٠١٢:٥٤:٣٤١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:١٧٠٠:٠٩:١٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥٨:٤٥١٢:٥٤:٤٧١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٠٩:٣٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥٨:٥١١٢:٥٥:٠٠١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٠٩:٤٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٢٠٥:٥٨:٥٩١٢:٥٥:١٣١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:١٥٠٠:٠٩:٥٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٨٠٥:٥٩:٠٧١٢:٥٥:٢٦١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٣٣٠٠:١٠:٠٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٩:١٦١٢:٥٥:٣٩١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٤٩٠٠:١٠:١٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٥٩:٢٧١٢:٥٥:٥٢١٩:٥٢:١٨٢٠:١١:٠٤٠٠:١٠:٣٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٥٠٥:٥٩:٣٩١٢:٥٦:٠٥١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:١٨٠٠:١٠:٤٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای هون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای هون روستای هون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای هون روستای هون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای هون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هون

روستای هون بر روی نقشه

روستای هون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هون
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای هون + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای هون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای هون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هون رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ هون دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق هون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق هون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق هون
جدول اوقات شرعی امروز فردا هون دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ هون دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق هون
افق شرعی امروز فردا هون دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو