جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای هونونو

بیرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز هونونو


اذان صبح: ٠٥:٢٨:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:١٠
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٣٥
غروب آفتاب: ١٩:١٣:٢٦
اذان مغرب: ١٩:٣٠:٠٥
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٣٣

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هونونو (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ روستای هونونو)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای هونونو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هونونو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

كنفوسیوس
مرد بزرگ، وقار دارد، ولی مغرور نیست و مرد كوچك غرور دارد، ولی وقار ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای هونونو

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هونونو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هونونو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای هونونو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هونونو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هونونو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢١:٤٢١٢:٥٣:٤٣١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٣:٢٤٠٠:١٢:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٠:٤٩١٢:٥٣:٣٤١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٤:٠٠٠٠:١٢:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:١٩٠٦:١٩:٥٧١٢:٥٣:٢٥١٩:٢٧:١٦١٩:٤٤:٣٥٠٠:١٢:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٥٠٦:١٩:٠٥١٢:٥٣:١٦١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:١١٠٠:١٢:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:١٢٠٦:١٨:١٥١٢:٥٣:٠٨١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٥:٤٧٠٠:١١:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٧:٢٥١٢:٥٣:٠٠١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٦:٢٣٠٠:١١:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٦:٣٧١٢:٥٢:٥٣١٩:٢٩:٣١١٩:٤٦:٥٩٠٠:١١:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٥:٤٩١٢:٥٢:٤٦١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٧:٣٥٠٠:١١:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٥:٠٢١٢:٥٢:٤٠١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٨:١٢٠٠:١٠:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٤:١٦١٢:٥٢:٣٤١٩:٣١:١٤١٩:٤٨:٤٨٠٠:١٠:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٣:٣٢١٢:٥٢:٢٩١٩:٣١:٤٨١٩:٤٩:٢٥٠٠:١٠:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:١١٠٦:١٢:٤٨١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٢:٢٢١٩:٥٠:٠١٠٠:١٠:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٢:٠٥١٢:٥٢:٢٠١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٠:٣٨٠٠:١٠:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:١٩٠٦:١١:٢٤١٢:٥٢:١٧١٩:٣٣:٣١١٩:٥١:١٥٠٠:٠٩:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٠:٤٣١٢:٥٢:١٤١٩:٣٤:٠٦١٩:٥١:٥١٠٠:٠٩:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٠:٠٤١٢:٥٢:١٢١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٢:٢٨٠٠:٠٩:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٠٩:٢٦١٢:٥٢:١٠١٩:٣٥:١٥١٩:٥٣:٠٥٠٠:٠٩:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٠٨:٤٩١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٣:٤٢٠٠:٠٩:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٠٨:١٣١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٤:١٨٠٠:٠٩:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:١١٠٦:٠٧:٣٨١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٤:٥٥٠٠:٠٩:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٢٤٠٦:٠٧:٠٥١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:٣٢٠٠:٠٩:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٦:٣٣١٢:٥٢:١١١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:٠٨٠٠:٠٩:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٠٦:٠٢١٢:٥٢:١٣١٩:٣٨:٤١١٩:٥٦:٤٤٠٠:٠٨:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٥:٣٢١٢:٥٢:١٥١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:٢١٠٠:٠٨:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٥:٠٤١٢:٥٢:١٨١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٧:٥٧٠٠:٠٨:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٤:٣٧١٢:٥٢:٢١١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٣٢٠٠:٠٨:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٤:١١١٢:٥٢:٢٦١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:٠٨٠٠:٠٨:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٣:٤٦١٢:٥٢:٣٠١٩:٤١:٣٠١٩:٥٩:٤٣٠٠:٠٨:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠٣:٢٣١٢:٥٢:٣٥١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٠:١٨٠٠:٠٨:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هونونو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هونونو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هونونو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هونونو

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای هونونو

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای هونونو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هونونو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای هونونو

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٦:٠٨٠٦:٥٢:٥٠١٣:٠١:٢٣١٩:١٠:٢١١٩:٢٦:٥٥٠٠:٢٢:٣٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٤:٥٦٠٦:٥١:٤٣١٣:٠١:٠٥١٩:١٠:٥٢١٩:٢٧:٢٧٠٠:٢٢:١٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٣:٤٤٠٦:٥٠:٣٦١٣:٠٠:٤٧١٩:١١:٢٢١٩:٢٧:٥٨٠٠:٢١:٥٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٢:٣١٠٦:٤٩:٣٠١٣:٠٠:٢٩١٩:١١:٥٣١٩:٢٨:٣٠٠٠:٢١:٣٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣١:١٨٠٦:٤٨:٢٣١٣:٠٠:١١١٩:١٢:٢٤١٩:٢٩:٠١٠٠:٢١:١٥
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٠:٠٦٠٦:٤٧:١٦١٢:٥٩:٥٣١٩:١٢:٥٥١٩:٢٩:٣٣٠٠:٢٠:٥٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٤٦:١٠١٢:٥٩:٣٥١٩:١٣:٢٦١٩:٣٠:٠٥٠٠:٢٠:٣٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٤٥:٠٤١٢:٥٩:١٧١٩:١٣:٥٦١٩:٣٠:٣٦٠٠:٢٠:١٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٦:٢٧٠٦:٤٣:٥٨١٢:٥٩:٠٠١٩:١٤:٢٧١٩:٣١:٠٨٠٠:١٩:٥٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٥:١٤٠٦:٤٢:٥٢١٢:٥٨:٤٢١٩:١٤:٥٨١٩:٣١:٤٠٠٠:١٩:٢٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٤:٠١٠٦:٤١:٤٧١٢:٥٨:٢٥١٩:١٥:٢٩١٩:٣٢:١٢٠٠:١٩:٠٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٠:٤٢١٢:٥٨:٠٨١٩:١٦:٠٠١٩:٣٢:٤٤٠٠:١٨:٤٧
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢١:٣٥٠٦:٣٩:٣٧١٢:٥٧:٥١١٩:١٦:٣٠١٩:٣٣:١٦٠٠:١٨:٢٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٣٨:٣٢١٢:٥٧:٣٤١٩:١٧:٠١١٩:٣٣:٤٨٠٠:١٨:٠٥
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٩:٠٩٠٦:٣٧:٢٨١٢:٥٧:١٨١٩:١٧:٣٣١٩:٣٤:٢١٠٠:١٧:٤٥
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٧:٥٧٠٦:٣٦:٢٥١٢:٥٧:٠٢١٩:١٨:٠٤١٩:٣٤:٥٣٠٠:١٧:٢٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٦:٤٤٠٦:٣٥:٢٢١٢:٥٦:٤٦١٩:١٨:٣٥١٩:٣٥:٢٦٠٠:١٧:٠٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٥:٣٢٠٦:٣٤:١٩١٢:٥٦:٣٠١٩:١٩:٠٦١٩:٣٥:٥٩٠٠:١٦:٤٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٤:٢٠٠٦:٣٣:١٧١٢:٥٦:١٥١٩:١٩:٣٨١٩:٣٦:٣٢٠٠:١٦:٢٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٣:٠٩٠٦:٣٢:١٦١٢:٥٦:٠٠١٩:٢٠:١٠١٩:٣٧:٠٥٠٠:١٦:٠٤
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١١:٥٧٠٦:٣١:١٥١٢:٥٥:٤٦١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٧:٣٩٠٠:١٥:٤٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٠:٤٧٠٦:٣٠:١٤١٢:٥٥:٣٢١٩:٢١:١٤١٩:٣٨:١٢٠٠:١٥:٢٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٢٩:١٥١٢:٥٥:١٨١٩:٢١:٤٦١٩:٣٨:٤٦٠٠:١٥:٠٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٢٨:١٦١٢:٥٥:٠٥١٩:٢٢:١٨١٩:٣٩:٢٠٠٠:١٤:٤٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٧:١٦٠٦:٢٧:١٧١٢:٥٤:٥٢١٩:٢٢:٥١١٩:٣٩:٥٥٠٠:١٤:٢٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٢٦:١٩١٢:٥٤:٣٩١٩:٢٣:٢٣١٩:٤٠:٢٩٠٠:١٤:١١
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٢٥:٢٢١٢:٥٤:٢٧١٩:٢٣:٥٦١٩:٤١:٠٤٠٠:١٣:٥٣
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٤:٢٦١٢:٥٤:١٦١٩:٢٤:٢٩١٩:٤١:٣٩٠٠:١٣:٣٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٣:٣١١٢:٥٤:٠٤١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٢:١٤٠٠:١٣:١٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٢:٣٦١٢:٥٣:٥٤١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٢:٤٩٠٠:١٣:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای هونونو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای هونونو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای هونونو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هونونو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هونونو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای هونونو

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای هونونو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هونونو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای هونونو

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٤٠٥:٥٩:٣٢١٢:٠٣:١١١٨:٠٧:١٣١٨:٢٣:٤٦٢٣:٥٤:٣٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٠٤٠٦:٥٨:٢٦١٣:٠٢:٥٣١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٤:١٧٠٠:٢٤:١٩
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٥٣٠٦:٥٧:١٩١٣:٠٢:٣٥١٩:٠٨:١٦١٩:٢٤:٤٩٠٠:٢٣:٥٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٢٠٦:٥٦:١١١٣:٠٢:١٧١٩:٠٨:٤٧١٩:٢٥:٢١٠٠:٢٣:٣٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣١٠٦:٥٥:٠٤١٣:٠١:٥٩١٩:٠٩:١٩١٩:٢٥:٥٢٠٠:٢٣:١٩
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٠٠٦:٥٣:٥٧١٣:٠١:٤١١٩:٠٩:٥٠١٩:٢٦:٢٤٠٠:٢٢:٥٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٨٠٦:٥٢:٥٠١٣:٠١:٢٣١٩:١٠:٢١١٩:٢٦:٥٥٠٠:٢٢:٣٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٦٠٦:٥١:٤٣١٣:٠١:٠٥١٩:١٠:٥٢١٩:٢٧:٢٧٠٠:٢٢:١٨
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٤٠٦:٥٠:٣٦١٣:٠٠:٤٧١٩:١١:٢٢١٩:٢٧:٥٨٠٠:٢١:٥٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣١٠٦:٤٩:٣٠١٣:٠٠:٢٩١٩:١١:٥٣١٩:٢٨:٣٠٠٠:٢١:٣٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:١٨٠٦:٤٨:٢٣١٣:٠٠:١١١٩:١٢:٢٤١٩:٢٩:٠١٠٠:٢١:١٥
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٦٠٦:٤٧:١٦١٢:٥٩:٥٣١٩:١٢:٥٥١٩:٢٩:٣٣٠٠:٢٠:٥٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٤٦:١٠١٢:٥٩:٣٥١٩:١٣:٢٦١٩:٣٠:٠٥٠٠:٢٠:٣٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٤٥:٠٤١٢:٥٩:١٧١٩:١٣:٥٦١٩:٣٠:٣٦٠٠:٢٠:١٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٧٠٦:٤٣:٥٨١٢:٥٩:٠٠١٩:١٤:٢٧١٩:٣١:٠٨٠٠:١٩:٥٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٤٠٦:٤٢:٥٢١٢:٥٨:٤٢١٩:١٤:٥٨١٩:٣١:٤٠٠٠:١٩:٢٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠١٠٦:٤١:٤٧١٢:٥٨:٢٥١٩:١٥:٢٩١٩:٣٢:١٢٠٠:١٩:٠٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٠:٤٢١٢:٥٨:٠٨١٩:١٦:٠٠١٩:٣٢:٤٤٠٠:١٨:٤٧
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٥٠٦:٣٩:٣٧١٢:٥٧:٥١١٩:١٦:٣٠١٩:٣٣:١٦٠٠:١٨:٢٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٣٨:٣٢١٢:٥٧:٣٤١٩:١٧:٠١١٩:٣٣:٤٨٠٠:١٨:٠٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٩٠٦:٣٧:٢٨١٢:٥٧:١٨١٩:١٧:٣٣١٩:٣٤:٢١٠٠:١٧:٤٥
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٧٠٦:٣٦:٢٥١٢:٥٧:٠٢١٩:١٨:٠٤١٩:٣٤:٥٣٠٠:١٧:٢٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٤٠٦:٣٥:٢٢١٢:٥٦:٤٦١٩:١٨:٣٥١٩:٣٥:٢٦٠٠:١٧:٠٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٢٠٦:٣٤:١٩١٢:٥٦:٣٠١٩:١٩:٠٦١٩:٣٥:٥٩٠٠:١٦:٤٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٠٠٦:٣٣:١٧١٢:٥٦:١٥١٩:١٩:٣٨١٩:٣٦:٣٢٠٠:١٦:٢٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٩٠٦:٣٢:١٦١٢:٥٦:٠٠١٩:٢٠:١٠١٩:٣٧:٠٥٠٠:١٦:٠٤
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٥٧٠٦:٣١:١٥١٢:٥٥:٤٦١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٧:٣٩٠٠:١٥:٤٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٧٠٦:٣٠:١٤١٢:٥٥:٣٢١٩:٢١:١٤١٩:٣٨:١٢٠٠:١٥:٢٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٢٩:١٥١٢:٥٥:١٨١٩:٢١:٤٦١٩:٣٨:٤٦٠٠:١٥:٠٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٢٨:١٦١٢:٥٥:٠٥١٩:٢٢:١٨١٩:٣٩:٢٠٠٠:١٤:٤٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٦٠٦:٢٧:١٧١٢:٥٤:٥٢١٩:٢٢:٥١١٩:٣٩:٥٥٠٠:١٤:٢٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای هونونو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای هونونو روستای هونونو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای هونونو روستای هونونو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هونونو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هونونو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای هونونو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هونونو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هونونو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هونونو

روستای هونونو بر روی نقشه

روستای هونونو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هونونو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هونونو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هونونو
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای هونونو + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای هونونو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هونونو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هونونو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هونونو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هونونو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق هونونو
افق شرعی امروز فردا هونونو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا هونونو دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ هونونو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق هونونو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق هونونو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هونونو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هونونو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو