جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای هوش

خرم رود | تویسرکان | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز هوش


اذان صبح: ٠٥:٢٩:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:١٩
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٠٩
غروب آفتاب: ١٧:٠٩:٤١
اذان مغرب: ١٧:٢٨:٥٨
نیمه شب: ٢٣:٢٠:١٤

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هوش (شهرستان تویسرکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای هوش)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای هوش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هوش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

رالف والدو امرسون
نوابغ بزرگ زندگینامه بسیار کوتاهی دارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای هوش

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هوش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هوش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای هوش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هوش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هوش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٣٢:٢٨١٣:١٥:١١١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:١٧٠٠:٢٩:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٠٨٠٦:٣١:٢٢١٣:١٥:٠٢١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٠٨٠٠:٢٩:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٣٠:١٦١٣:١٤:٥٣٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٨:٥٩٠٠:٢٩:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٩:١١١٣:١٤:٤٥٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٥٠٠٠:٢٨:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٨:٠٧١٣:١٤:٣٧٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٢٨:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٧:٠٥١٣:١٤:٣٠٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:٣١٠٠:٢٨:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٦:٠٣١٣:١٤:٢٣٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٢٨:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٥:٠٢١٣:١٤:١٧٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:١٣٠٠:٢٧:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٣٥٠٦:٢٤:٠٣١٣:١٤:١٢٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٢٧:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٣:٠٥١٣:١٤:٠٧٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٤:٥٤٠٠:٢٧:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٢٢:٠٨١٣:١٤:٠٢٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٢٧:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٢١:١٢١٣:١٣:٥٨٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٣٥٠٠:٢٦:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٣٠٠٦:٢٠:١٧١٣:١٣:٥٥٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٢٦:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٩:٢٤١٣:١٣:٥٢٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:١٦٠٠:٢٦:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١٨:٣٢١٣:١٣:٥٠٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٩:٠٦٠٠:٢٦:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٧:٤١١٣:١٣:٤٨٢٠:١٠:٢٣٢٠:٢٩:٥٦٠٠:٢٦:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٦:٥٢١٣:١٣:٤٧٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٢٥:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٣٥٠٦:١٦:٠٤١٣:١٣:٤٦٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:٣٥٠٠:٢٥:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٢٨٠٦:١٥:١٧١٣:١٣:٤٦٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٢٥:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٤:٣٢١٣:١٣:٤٧٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٣:١٤٠٠:٢٥:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:١٨٠٦:١٣:٤٩١٣:١٣:٤٨٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٢٥:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:١٦٠٦:١٣:٠٦١٣:١٣:٥٠٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٤:٥١٠٠:٢٥:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:١٥٠٦:١٢:٢٦١٣:١٣:٥٣٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٥:٣٩٠٠:٢٥:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:١٦٠٦:١١:٤٦١٣:١٣:٥٦٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٦:٢٦٠٠:٢٤:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:١٩٠٦:١١:٠٨١٣:١٣:٥٩٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٧:١٣٠٠:٢٤:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٢٣٠٦:١٠:٣٢١٣:١٤:٠٣٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٨:٠٠٠٠:٢٤:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٩:٥٧١٣:١٤:٠٨٢٠:١٨:٤١٢٠:٣٨:٤٦٠٠:٢٤:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٩:٢٤١٣:١٤:١٣٢٠:١٩:٢٤٢٠:٣٩:٣١٠٠:٢٤:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٨:٥٣١٣:١٤:١٩٢٠:٢٠:٠٦٢٠:٤٠:١٦٠٠:٢٤:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هوش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هوش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هوش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هوش

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای هوش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای هوش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هوش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای هوش

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای هوش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای هوش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای هوش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هوش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هوش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای هوش

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای هوش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هوش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای هوش

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٢٩:١٦١٢:٠١:٤٧١٧:٣٣:٥١١٧:٥٢:٠٣٢٣:٢٠:٣١
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٠:٠٨١٢:٠١:٣٩١٧:٣٢:٤٢١٧:٥٠:٥٧٢٣:٢٠:٢١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣١:٠١١٢:٠١:٣٢١٧:٣١:٣٥١٧:٤٩:٥١٢٣:٢٠:١١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣١:٥٤١٢:٠١:٢٥١٧:٣٠:٢٩١٧:٤٨:٤٧٢٣:٢٠:٠٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٢:٤٧١٢:٠١:١٩١٧:٢٩:٢٤١٧:٤٧:٤٤٢٣:١٩:٥٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٣:٤١١٢:٠١:١٤١٧:٢٨:٢٠١٧:٤٦:٤٢٢٣:١٩:٤٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٠٠٦:٣٤:٣٥١٢:٠١:٠٩١٧:٢٧:١٧١٧:٤٥:٤١٢٣:١٩:٣٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٨٠٦:٣٥:٢٩١٢:٠١:٠٥١٧:٢٦:١٥١٧:٤٤:٤٢٢٣:١٩:٣١
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٦:٢٤١٢:٠١:٠٢١٧:٢٥:١٥١٧:٤٣:٤٣٢٣:١٩:٢٥
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٥٠٦:٣٧:١٩١٢:٠١:٠٠١٧:٢٤:١٦١٧:٤٢:٤٦٢٣:١٩:٢٠
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٣٠٦:٣٨:١٥١٢:٠٠:٥٩١٧:٢٣:١٨١٧:٤١:٥١٢٣:١٩:١٥
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:١٢٠٦:٣٩:١٠١٢:٠٠:٥٨١٧:٢٢:٢١١٧:٤٠:٥٦٢٣:١٩:١١
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٠:٠٦١٢:٠٠:٥٨١٧:٢١:٢٦١٧:٤٠:٠٣٢٣:١٩:٠٨
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٩٠٦:٤١:٠٢١٢:٠٠:٥٩١٧:٢٠:٣٢١٧:٣٩:١٢٢٣:١٩:٠٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤١:٥٩١٢:٠١:٠١١٧:١٩:٤٠١٧:٣٨:٢٢٢٣:١٩:٠٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٧٠٦:٤٢:٥٥١٢:٠١:٠٤١٧:١٨:٤٩١٧:٣٧:٣٣٢٣:١٩:٠٣
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٦٠٦:٤٣:٥٢١٢:٠١:٠٧١٧:١٧:٥٩١٧:٣٦:٤٦٢٣:١٩:٠٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٤:٤٩١٢:٠١:١٢١٧:١٧:١١١٧:٣٦:٠٠٢٣:١٩:٠٣
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٤٥:٤٦١٢:٠١:١٧١٧:١٦:٢٥١٧:٣٥:١٦٢٣:١٩:٠٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٦:٤٣١٢:٠١:٢٣١٧:١٥:٤٠١٧:٣٤:٣٣٢٣:١٩:٠٧
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٤٧:٤١١٢:٠١:٢٩١٧:١٤:٥٦١٧:٣٣:٥٢٢٣:١٩:١٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٤٨:٣٨١٢:٠١:٣٧١٧:١٤:١٥١٧:٣٣:١٣٢٣:١٩:١٣
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٢٠٦:٤٩:٣٦١٢:٠١:٤٦١٧:١٣:٣٤١٧:٣٢:٣٥٢٣:١٩:١٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٥٠:٣٣١٢:٠١:٥٥١٧:١٢:٥٦١٧:٣١:٥٩٢٣:١٩:٢٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥١٠٦:٥١:٣١١٢:٠٢:٠٥١٧:١٢:١٩١٧:٣١:٢٤٢٣:١٩:٣٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤١٠٦:٥٢:٢٩١٢:٠٢:١٦١٧:١١:٤٤١٧:٣٠:٥٢٢٣:١٩:٣٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٠٠٦:٥٣:٢٦١٢:٠٢:٢٨١٧:١١:١١١٧:٣٠:٢١٢٣:١٩:٤٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٥٤:٢٤١٢:٠٢:٤١١٧:١٠:٣٩١٧:٢٩:٥٢٢٣:١٩:٥٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٥:٢١١٢:٠٢:٥٥١٧:١٠:٠٩١٧:٢٩:٢٤٢٣:٢٠:٠٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٨٠٦:٥٦:١٩١٢:٠٣:٠٩١٧:٠٩:٤١١٧:٢٨:٥٨٢٣:٢٠:١٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای هوش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای هوش روستای هوش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای هوش روستای هوش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هوش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هوش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای هوش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هوش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هوش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هوش

روستای هوش بر روی نقشه

روستای هوش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هوش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هوش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هوش
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای هوش + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای هوش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هوش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هوش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هوش رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق هوش
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ هوش دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق هوش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هوش
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق هوش
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق هوش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هوش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق هوش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هوش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو