جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر هندیجان

بندرماهشهر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز هندیجان

اذان صبح: ٠٤:٤٧:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:١٥
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٢٣
غروب آفتاب: ١٧:٥٥:٠٤
اذان مغرب: ١٨:١٢:٠٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:٢١

جمعه ١١ مهر ١٣٩٩
١٤ صفر ١٤٤٢ قمری
٠٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر هندیجان (شهرستان بندرماهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ مهر ٩٩ شهر هندیجان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر هندیجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر هندیجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
كشتی ای را كه به خشكی بچسبد و به آغوشِ آن پناه برد، [ برای بستن اش ] تار تارتَنَكی [= عنكبوتی ] از خشكی بس! اكنون به ریسمانی سخت تر ازین نیازی نیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر هندیجان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر هندیجان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر هندیجان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر هندیجان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر هندیجان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان هندیجان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٢١٠٦:٤٤:١٢١٣:١١:١١١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٦:٠٤٠٠:٢٩:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٣:٠٦١٣:١٠:٥٧١٩:٣٩:١٦١٩:٥٦:٤٤٠٠:٢٩:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٢:٠٠١٣:١٠:٤٣١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٧:٢٤٠٠:٢٩:١١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤٠:٥٥١٣:١٠:٢٩١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٠٤٠٠:٢٨:٥١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:١١٠٦:٣٩:٥١١٣:١٠:١٦١٩:٤١:٠٩١٩:٥٨:٤٤٠٠:٢٨:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٥٤٠٦:٣٨:٤٧١٣:١٠:٠٤١٩:٤١:٤٧١٩:٥٩:٢٤٠٠:٢٨:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٣٨٠٦:٣٧:٤٤١٣:٠٩:٥١١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٢٧:٥٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٢٣٠٦:٣٦:٤٢١٣:٠٩:٤٠١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٢٧:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٥:٤١١٣:٠٩:٢٨١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠١:٢٥٠٠:٢٧:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٤:٤١١٣:٠٩:١٧١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٢٧:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٣:٤١١٣:٠٩:٠٧١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٢٦:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٢:٤٢١٣:٠٨:٥٧١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٢٦:٢٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣١:٤٤١٣:٠٨:٤٧١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:٠٨٠٠:٢٦:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣٠:٤٧١٣:٠٨:٣٨١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٢٥:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٩:٥١١٣:٠٨:٣٠١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٥:٣١٠٠:٢٥:٣٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٨:٢٢١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:١٢٠٠:٢٥:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٨:٠٢١٣:٠٨:١٤١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٢٥:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٧:٠٩١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٢٤:٥٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٦:١٧١٣:٠٨:٠١١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:١٧٠٠:٢٤:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٥:٢٦١٣:٠٧:٥٦١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٢٤:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٤:٣٦١٣:٠٧:٥١١٩:٥١:٣٠٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٢٤:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٣:٤٧١٣:٠٧:٤٦١٩:٥٢:١٠٢٠:١٠:٢٢٠٠:٢٤:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٢:٥٩١٣:٠٧:٤٢١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٠٤٠٠:٢٣:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٢:١٣١٣:٠٧:٣٩١٩:٥٣:٢٨٢٠:١١:٤٦٠٠:٢٣:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٢:٢٨٠٠:٢٣:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٠:٤٣١٣:٠٧:٣٤١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:١٠٠٠:٢٣:٢١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٠:٠٠١٣:٠٧:٣٢١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٣:٥١٠٠:٢٣:١٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٩:١٩١٣:٠٧:٣١١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:٣٣٠٠:٢٣:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٨:٣٨١٣:٠٧:٣٠١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:١٤٠٠:٢٢:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر هندیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر هندیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر هندیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هندیجان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر هندیجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر هندیجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هندیجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر هندیجان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر هندیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر هندیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر هندیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر هندیجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هندیجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر هندیجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر هندیجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هندیجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر هندیجان

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر هندیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر هندیجان شهر هندیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر هندیجان شهر هندیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر هندیجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هندیجان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر هندیجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر هندیجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هندیجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر هندیجان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٧٠٥:٥٩:٣٤١٢:٠٣:٤٥١٨:٠٧:٢٩١٨:٢٤:٢٧٢٣:٢٤:٣٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٤٠٦:٠٠:٠٧١٢:٠٣:٢٤١٨:٠٦:١٤١٨:٢٣:١١٢٣:٢٤:١٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١١٠٦:٠٠:٤١١٢:٠٣:٠٣١٨:٠٤:٥٨١٨:٢١:٥٦٢٣:٢٣:٥٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٠١:١٥١٢:٠٢:٤٣١٨:٠٣:٤٣١٨:٢٠:٤١٢٣:٢٣:٣٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٠١:٤٨١٢:٠٢:٢٢١٨:٠٢:٢٨١٨:١٩:٢٦٢٣:٢٣:١٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠١٠٦:٠٢:٢٢١٢:٠٢:٠٢١٨:٠١:١٣١٨:١٨:١١٢٣:٢٢:٥٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٠٢:٥٧١٢:٠١:٤١١٧:٥٩:٥٩١٨:١٦:٥٧٢٣:٢٢:٣٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:٠٣:٣١١٢:٠١:٢١١٧:٥٨:٤٥١٨:١٥:٤٣٢٣:٢٢:١٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٠٤:٠٥١٢:٠١:٠٢١٧:٥٧:٣١١٨:١٤:٢٩٢٣:٢١:٥٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٠٤:٤٠١٢:٠٠:٤٢١٧:٥٦:١٧١٨:١٣:١٦٢٣:٢١:٣٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠١٠٦:٠٥:١٥١٢:٠٠:٢٣١٧:٥٥:٠٤١٨:١٢:٠٣٢٣:٢١:٢١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٠٥:٥١١٢:٠٠:٠٤١٧:٥٣:٥١١٨:١٠:٥١٢٣:٢١:٠٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٣٠٦:٠٦:٢٦١١:٥٩:٤٦١٧:٥٢:٣٩١٨:٠٩:٣٩٢٣:٢٠:٤٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٠٧:٠٢١١:٥٩:٢٧١٧:٥١:٢٧١٨:٠٨:٢٧٢٣:٢٠:٢٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٠٧:٣٨١١:٥٩:١٠١٧:٥٠:١٥١٨:٠٧:١٦٢٣:٢٠:٠٨
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠١٠٦:٠٨:١٥١١:٥٨:٥٢١٧:٤٩:٠٤١٨:٠٦:٠٦٢٣:١٩:٥٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٧٠٦:٠٨:٥١١١:٥٨:٣٥١٧:٤٧:٥٤١٨:٠٤:٥٦٢٣:١٩:٣٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٣٠٦:٠٩:٢٨١١:٥٨:١٩١٧:٤٦:٤٤١٨:٠٣:٤٧٢٣:١٩:١٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٠:٠٦١١:٥٨:٠٣١٧:٤٥:٣٤١٨:٠٢:٣٩٢٣:١٩:٠٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٠:٤٤١١:٥٧:٤٨١٧:٤٤:٢٦١٨:٠١:٣١٢٣:١٨:٤٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠١٠٦:١١:٢٢١١:٥٧:٣٣١٧:٤٣:١٨١٨:٠٠:٢٤٢٣:١٨:٢٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٢:٠١١١:٥٧:١٨١٧:٤٢:١٠١٧:٥٩:١٨٢٣:١٨:١٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٢:٤٠١١:٥٧:٠٤١٧:٤١:٠٤١٧:٥٨:١٢٢٣:١٧:٥٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٣:١٩١١:٥٦:٥١١٧:٣٩:٥٨١٧:٥٧:٠٧٢٣:١٧:٤٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٣:٥٩١١:٥٦:٣٨١٧:٣٨:٥٣١٧:٥٦:٠٣٢٣:١٧:٢٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٤٠٦:١٤:٣٩١١:٥٦:٢٦١٧:٣٧:٤٨١٧:٥٥:٠٠٢٣:١٧:١٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٢٠٦:١٥:٢٠١١:٥٦:١٥١٧:٣٦:٤٥١٧:٥٣:٥٨٢٣:١٧:٠٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٩٠٦:١٦:٠١١١:٥٦:٠٤١٧:٣٥:٤٢١٧:٥٢:٥٧٢٣:١٦:٤٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٦٠٦:١٦:٤٢١١:٥٥:٥٣١٧:٣٤:٤٠١٧:٥١:٥٦٢٣:١٦:٣٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٤٠٦:١٧:٢٤١١:٥٥:٤٤١٧:٣٣:٣٩١٧:٥٠:٥٧٢٣:١٦:٢٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر هندیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر هندیجان شهر هندیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر هندیجان شهر هندیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر هندیجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هندیجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر هندیجان

بندر هندیجان یکی از شهرهای تاریخی ایران با قدمتی بیش از ۳۰۰۰ سال، در جنوب شرقی استان خوزستان و در ۷۰ کیلومتری جنوب شرقی بندر ماهشهر و در شمال خلیج فارس قرار گرفته‌است

شهر هندیجان در ویکیپدیا

شهر هندیجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر هندیجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر هندیجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر هندیجان بر روی نقشه

شهر هندیجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر هندیجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر هندیجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر هندیجان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر هندیجان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر هندیجان + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر هندیجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر هندیجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر هندیجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر هندیجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر هندیجان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق هندیجان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هندیجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق هندیجان
جدول اوقات شرعی امروز فردا هندیجان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق هندیجان
زمان پخش اذان مستقیم به افق هندیجان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق هندیجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ هندیجان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر هندیجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو