جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر هندیجان

بندرماهشهر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز هندیجان


اذان صبح: ٠٤:٣٨:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٤٧
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٣٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٤٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٤٩
نیمه شب: ٠٠:٢٢:١٤

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر هندیجان (شهرستان بندرماهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر هندیجان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر هندیجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر هندیجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پائولو كوئیلو
وقتی تو چیزی را می خواهی همه ی جهان دست به یكی می كند تا تو آرزویت را برآورده سازی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر هندیجان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر هندیجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر هندیجان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر هندیجان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر هندیجان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هندیجان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٤٥:١٨١٣:١١:٢٥١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٥:٢٥٠٠:٣٠:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٢١٠٦:٤٤:١٢١٣:١١:١١١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٦:٠٤٠٠:٢٩:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٣:٠٦١٣:١٠:٥٧١٩:٣٩:١٦١٩:٥٦:٤٤٠٠:٢٩:٣٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٢:٠٠١٣:١٠:٤٣١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٧:٢٤٠٠:٢٩:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤٠:٥٥١٣:١٠:٢٩١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٠٤٠٠:٢٨:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:١١٠٦:٣٩:٥١١٣:١٠:١٦١٩:٤١:٠٩١٩:٥٨:٤٤٠٠:٢٨:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٥٤٠٦:٣٨:٤٧١٣:١٠:٠٤١٩:٤١:٤٧١٩:٥٩:٢٤٠٠:٢٨:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٣٨٠٦:٣٧:٤٤١٣:٠٩:٥١١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٢٧:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٢٣٠٦:٣٦:٤٢١٣:٠٩:٤٠١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٢٧:٣٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٥:٤١١٣:٠٩:٢٨١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠١:٢٥٠٠:٢٧:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٤:٤١١٣:٠٩:١٧١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٢٧:٠٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٣:٤١١٣:٠٩:٠٧١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٢٦:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٢:٤٢١٣:٠٨:٥٧١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٢٦:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣١:٤٤١٣:٠٨:٤٧١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:٠٨٠٠:٢٦:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣٠:٤٧١٣:٠٨:٣٨١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٢٥:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٩:٥١١٣:٠٨:٣٠١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٥:٣١٠٠:٢٥:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٨:٢٢١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:١٢٠٠:٢٥:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٨:٠٢١٣:٠٨:١٤١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٢٥:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٧:٠٩١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٢٤:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٦:١٧١٣:٠٨:٠١١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:١٧٠٠:٢٤:٤١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٥:٢٦١٣:٠٧:٥٦١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٢٤:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٤:٣٦١٣:٠٧:٥١١٩:٥١:٣٠٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٢٤:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٣:٤٧١٣:٠٧:٤٦١٩:٥٢:١٠٢٠:١٠:٢٢٠٠:٢٤:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٢:٥٩١٣:٠٧:٤٢١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٠٤٠٠:٢٣:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٢:١٣١٣:٠٧:٣٩١٩:٥٣:٢٨٢٠:١١:٤٦٠٠:٢٣:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٢:٢٨٠٠:٢٣:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٠:٤٣١٣:٠٧:٣٤١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:١٠٠٠:٢٣:٢١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٠:٠٠١٣:٠٧:٣٢١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٣:٥١٠٠:٢٣:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٩:١٩١٣:٠٧:٣١١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:٣٣٠٠:٢٣:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر هندیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر هندیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر هندیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هندیجان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر هندیجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر هندیجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هندیجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر هندیجان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر هندیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر هندیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر هندیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر هندیجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هندیجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر هندیجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر هندیجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هندیجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر هندیجان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:١١٠٦:١٣:٥٤١٣:٠٧:٤٧٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٢٢:١٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٨٠٦:١٣:٢٥١٣:٠٧:٥٢٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:٢٨٠٠:٢٢:١٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٢:٥٩١٣:٠٧:٥٧٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٢٢:١٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٧٠٦:١٢:٣٣١٣:٠٨:٠٣٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٢٢:٠٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٢:٠٩١٣:٠٨:٠٩٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٢٢:٠٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٢٠٦:١١:٤٦١٣:٠٨:١٥٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٢٢:٠٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٨٠٦:١١:٢٥١٣:٠٨:٢٢٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٢٢:١٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١١:٠٥١٣:٠٨:٣٠٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:١٤٠٠:٢٢:١٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٤٠٦:١٠:٤٧١٣:٠٨:٣٨٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٢٢:١٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١٠:٢٩١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٢٢:١٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٧٠٦:١٠:١٤١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٢٢:٢٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٢٢:٢٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠٩:٤٧١٣:٠٩:١٣٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٢٢:٢٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠٩:٢٣٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٢٢:٣٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٩:٢٥١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٠٨٠٠:٢٢:٤٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠٩:١٧١٣:٠٩:٤٤٢٠:١٠:٢٢٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٢٢:٤٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠٩:٥٥٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٢٢:٥٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠٩:٠٤١٣:١٠:٠٦٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٣٧٠٠:٢٣:٠٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٣٠٦:٠٨:٥٩١٣:١٠:١٧٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:٠٥٠٠:٢٣:٠٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٨:٥٦١٣:١٠:٢٩٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٣١٠٠:٢٣:١٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٨:٥٥١٣:١٠:٤١٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣١:٥٧٠٠:٢٣:٢٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٨:٥٤١٣:١٠:٥٣٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٢٣:٣٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٨:٥٦١٣:١١:٠٥٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٢٣:٤٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٨:٥٨١٣:١١:١٨٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٢٣:٥٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٩:٠٢١٣:١١:٣١٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٢٤:٠٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٩:٠٧١٣:١١:٤٤٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٢٤:١٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٩:١٤١٣:١١:٥٦٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٤:٠٩٠٠:٢٤:٣٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠٩:٢٢١٣:١٢:١٠٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٢٤:٤٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠٩:٣١١٣:١٢:٢٣٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٢٤:٥٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٩:٤١١٣:١٢:٣٦٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٢٥:٠٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٤٠٦:٠٩:٥٣١٣:١٢:٤٩٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:١٣٠٠:٢٥:٢١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر هندیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر هندیجان شهر هندیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر هندیجان شهر هندیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر هندیجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هندیجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر هندیجان

بندر هندیجان یکی از شهرهای تاریخی ایران با قدمتی بیش از ۳۰۰۰ سال، در جنوب شرقی استان خوزستان و در ۷۰ کیلومتری جنوب شرقی بندر ماهشهر و در شمال خلیج فارس قرار گرفته‌است

شهر هندیجان در ویکیپدیا

شهر هندیجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر هندیجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر هندیجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر هندیجان بر روی نقشه

شهر هندیجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر هندیجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر هندیجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر هندیجان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر هندیجان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر هندیجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر هندیجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر هندیجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر هندیجان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ هندیجان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق هندیجان
زمان پخش اذان مستقیم به افق هندیجان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق هندیجان
جدول اوقات شرعی امروز فردا هندیجان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق هندیجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هندیجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ هندیجان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر هندیجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو