جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای هندونه ای

هیدوچ | سیب سوران | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز هندونه ای


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٢٦
اذان ظهر: ١١:٣٥:١٢
غروب آفتاب: ١٧:١٤:١٨
اذان مغرب: ١٧:٣١:٠٧
نیمه شب: ٢٢:٥٦:٤٤

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هندونه ای (شهرستان سیب سوران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای هندونه ای)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای هندونه ای)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هندونه ای)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
اگر تاكنون چندین بار شكست خورده اید، نگویید كه شكست خوردم، تنها بگویید تنبلی كردم. زیرا اگر شخص تنبل نباشد، هیچ گاه شكست نخواهد خورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای هندونه ای

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هندونه ای در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هندونه ای ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای هندونه ای (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هندونه ای ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هندونه ای ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٤٨:٤٧١٢:١٩:١٦١٨:٥٠:٠٨١٩:٠٧:١٥٢٣:٣٨:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٤٧:٥٥١٢:١٩:٠٦١٨:٥٠:٤٠١٩:٠٧:٤٩٢٣:٣٨:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:١٦٠٥:٤٧:٠٣١٢:١٨:٥٦١٨:٥١:١٣١٩:٠٨:٢٣٢٣:٣٨:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:١٢٠٥:٤٦:١٢١٢:١٨:٤٧١٨:٥١:٤٥١٩:٠٨:٥٨٢٣:٣٧:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٤٥:٢٢١٢:١٨:٣٨١٨:٥٢:١٧١٩:٠٩:٣٢٢٣:٣٧:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٤٤:٣٢١٢:١٨:٣٠١٨:٥٢:٥٠١٩:١٠:٠٧٢٣:٣٧:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٤٣:٤٤١٢:١٨:٢٢١٨:٥٣:٢٣١٩:١٠:٤٢٢٣:٣٧:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢١:٠٦٠٥:٤٢:٥٦١٢:١٨:١٥١٨:٥٣:٥٦١٩:١١:١٧٢٣:٣٧:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٤٢:١٠١٢:١٨:٠٨١٨:٥٤:٢٩١٩:١١:٥٢٢٣:٣٦:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٩:٠٨٠٥:٤١:٢٤١٢:١٨:٠٢١٨:٥٥:٠٢١٩:١٢:٢٧٢٣:٣٦:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٨:١٠٠٥:٤٠:٤٠١٢:١٧:٥٧١٨:٥٥:٣٥١٩:١٣:٠٢٢٣:٣٦:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:١٣٠٥:٣٩:٥٦١٢:١٧:٥١١٨:٥٦:٠٨١٩:١٣:٣٧٢٣:٣٦:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:١٧٠٥:٣٩:١٣١٢:١٧:٤٧١٨:٥٦:٤١١٩:١٤:١٣٢٣:٣٦:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٥:٢٣٠٥:٣٨:٣٢١٢:١٧:٤٣١٨:٥٧:١٥١٩:١٤:٤٨٢٣:٣٥:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٤:٢٩٠٥:٣٧:٥١١٢:١٧:٣٩١٨:٥٧:٤٨١٩:١٥:٢٤٢٣:٣٥:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٣٦٠٥:٣٧:١٢١٢:١٧:٣٧١٨:٥٨:٢١١٩:١٥:٥٩٢٣:٣٥:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٢:٤٤٠٥:٣٦:٣٤١٢:١٧:٣٤١٨:٥٨:٥٥١٩:١٦:٣٥٢٣:٣٥:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:٥٤٠٥:٣٥:٥٦١٢:١٧:٣٣١٨:٥٩:٢٨١٩:١٧:١١٢٣:٣٥:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١١:٠٥٠٥:٣٥:٢٠١٢:١٧:٣٢١٩:٠٠:٠٢١٩:١٧:٤٦٢٣:٣٥:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٠:١٦٠٥:٣٤:٤٦١٢:١٧:٣١١٩:٠٠:٣٥١٩:١٨:٢٢٢٣:٣٥:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٣٤:١٢١٢:١٧:٣١١٩:٠١:٠٩١٩:١٨:٥٨٢٣:٣٤:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٣٣:٣٩١٢:١٧:٣٢١٩:٠١:٤٢١٩:١٩:٣٣٢٣:٣٤:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:٠٠٠٥:٣٣:٠٨١٢:١٧:٣٣١٩:٠٢:١٦١٩:٢٠:٠٩٢٣:٣٤:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٧:١٧٠٥:٣٢:٣٨١٢:١٧:٣٥١٩:٠٢:٤٩١٩:٢٠:٤٤٢٣:٣٤:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٦:٣٥٠٥:٣٢:٠٩١٢:١٧:٣٧١٩:٠٣:٢٢١٩:٢١:١٩٢٣:٣٤:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:٥٥٠٥:٣١:٤٢١٢:١٧:٤٠١٩:٠٣:٥٥١٩:٢١:٥٤٢٣:٣٤:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:١٦٠٥:٣١:١٦١٢:١٧:٤٤١٩:٠٤:٢٨١٩:٢٢:٢٩٢٣:٣٤:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٣٠:٥١١٢:١٧:٤٨١٩:٠٥:٠١١٩:٢٣:٠٤٢٣:٣٤:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:٠٢٠٥:٣٠:٢٧١٢:١٧:٥٢١٩:٠٥:٣٤١٩:٢٣:٣٩٢٣:٣٤:٣١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٢٨٠٥:٣٠:٠٤١٢:١٧:٥٧١٩:٠٦:٠٦١٩:٢٤:١٣٢٣:٣٤:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هندونه ای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هندونه ای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هندونه ای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هندونه ای

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای هندونه ای

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای هندونه ای قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هندونه ای دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای هندونه ای

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٠٨:٥٢١١:٣٣:٤٦١٦:٥٨:٥٦١٧:١٦:٢٢٢٢:٥٤:٢٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:٠٨:٣٠١١:٣٣:٥٨١٦:٥٩:٤٣١٧:١٧:٠٧٢٢:٥٤:٣٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٠٨:٠٦١١:٣٤:١٠١٧:٠٠:٣٠١٧:١٧:٥٢٢٢:٥٤:٥٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٤:٤٩:١٤٠٦:٠٧:٤١١١:٣٤:٢٠١٧:٠١:١٦١٧:١٨:٣٦٢٢:٥٥:٠٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٠٧:١٤١١:٣٤:٣٠١٧:٠٢:٠٣١٧:١٩:٢١٢٢:٥٥:١٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٠٦:٤٦١١:٣٤:٣٩١٧:٠٢:٤٩١٧:٢٠:٠٥٢٢:٥٥:٣٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٤:٤٨:١١٠٦:٠٦:١٧١١:٣٤:٤٧١٧:٠٣:٣٥١٧:٢٠:٤٩٢٢:٥٥:٤١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٠٥:٤٦١١:٣٤:٥٤١٧:٠٤:٢٠١٧:٢١:٣٣٢٢:٥٥:٥١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٠٥:١٤١١:٣٥:٠١١٧:٠٥:٠٥١٧:٢٢:١٦٢٢:٥٦:٠٠
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٠٤:٤١١١:٣٥:٠٦١٧:٠٥:٥٠١٧:٢٢:٥٩٢٢:٥٦:٠٩
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٠٤:٠٦١١:٣٥:١١١٧:٠٦:٣٤١٧:٢٣:٤١٢٢:٥٦:١٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٤:٤٥:٥٨٠٦:٠٣:٣٠١١:٣٥:١٥١٧:٠٧:١٨١٧:٢٤:٢٤٢٢:٥٦:٢٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٤:٤٥:٢٧٠٦:٠٢:٥٣١١:٣٥:١٨١٧:٠٨:٠٢١٧:٢٥:٠٦٢٢:٥٦:٢٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٢:١٥١١:٣٥:٢٠١٧:٠٨:٤٥١٧:٢٥:٤٧٢٢:٥٦:٣٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠١:٣٥١١:٣٥:٢٢١٧:٠٩:٢٨١٧:٢٦:٢٨٢٢:٥٦:٣٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠٠:٥٤١١:٣٥:٢٣١٧:١٠:١١١٧:٢٧:٠٩٢٢:٥٦:٤١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٠:١٢١١:٣٥:٢٣١٧:١٠:٥٣١٧:٢٧:٥٠٢٢:٥٦:٤٣
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٤٢:٣٤٠٥:٥٩:٢٩١١:٣٥:٢٢١٧:١١:٣٥١٧:٢٨:٣٠٢٢:٥٦:٤٥
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٤١:٥٥٠٥:٥٨:٤٥١١:٣٥:٢٠١٧:١٢:١٦١٧:٢٩:١٠٢٢:٥٦:٤٦
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٤١:١٦٠٥:٥٨:٠٠١١:٣٥:١٨١٧:١٢:٥٧١٧:٢٩:٤٩٢٢:٥٦:٤٦
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٤٠:٣٥٠٥:٥٧:١٣١١:٣٥:١٥١٧:١٣:٣٨١٧:٣٠:٢٨٢٢:٥٦:٤٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٣٩:٥٣٠٥:٥٦:٢٦١١:٣٥:١٢١٧:١٤:١٨١٧:٣١:٠٧٢٢:٥٦:٤٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٣٩:١٠٠٥:٥٥:٣٨١١:٣٥:٠٧١٧:١٤:٥٨١٧:٣١:٤٥٢٢:٥٦:٤٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٣٨:٢٥٠٥:٥٤:٤٩١١:٣٥:٠٣١٧:١٥:٣٧١٧:٣٢:٢٣٢٢:٥٦:٣٩
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٣٧:٤٠٠٥:٥٣:٥٩١١:٣٤:٥٧١٧:١٦:١٦١٧:٣٣:٠١٢٢:٥٦:٣٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٣٦:٥٣٠٥:٥٣:٠٨١١:٣٤:٥١١٧:١٦:٥٥١٧:٣٣:٣٨٢٢:٥٦:٣٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٣٦:٠٥٠٥:٥٢:١٦١١:٣٤:٤٤١٧:١٧:٣٣١٧:٣٤:١٥٢٢:٥٦:٢٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٣٥:١٧٠٥:٥١:٢٣١١:٣٤:٣٦١٧:١٨:١١١٧:٣٤:٥٢٢٢:٥٦:١٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٣٤:٢٧٠٥:٥٠:٢٩١١:٣٤:٢٨١٧:١٨:٤٨١٧:٣٥:٢٨٢٢:٥٦:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای هندونه ای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای هندونه ای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای هندونه ای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هندونه ای را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هندونه ای برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای هندونه ای

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای هندونه ای قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هندونه ای دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای هندونه ای

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٠:٣٥١١:٣٢:١٦١٦:٥٤:١١١٧:١١:٤٨٢٢:٥٢:٣٥
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٠:٢١١١:٣٢:٣٣١٦:٥٤:٥٩١٧:١٢:٣٤٢٢:٥٢:٥٥
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥١٠٦:١٠:٠٦١١:٣٢:٤٩١٦:٥٥:٤٦١٧:١٣:١٩٢٢:٥٣:١٤
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤١٠٦:٠٩:٥٠١١:٣٣:٠٥١٦:٥٦:٣٤١٧:١٤:٠٥٢٢:٥٣:٣٢
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٠٩:٣٢١١:٣٣:١٩١٦:٥٧:٢١١٧:١٤:٥١٢٢:٥٣:٥٠
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٨٠٦:٠٩:١٣١١:٣٣:٣٣١٦:٥٨:٠٩١٧:١٥:٣٦٢٢:٥٤:٠٦
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٠٨:٥٢١١:٣٣:٤٦١٦:٥٨:٥٦١٧:١٦:٢٢٢٢:٥٤:٢٢
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:٠٨:٣٠١١:٣٣:٥٨١٦:٥٩:٤٣١٧:١٧:٠٧٢٢:٥٤:٣٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٠٨:٠٦١١:٣٤:١٠١٧:٠٠:٣٠١٧:١٧:٥٢٢٢:٥٤:٥٢
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٤٠٦:٠٧:٤١١١:٣٤:٢٠١٧:٠١:١٦١٧:١٨:٣٦٢٢:٥٥:٠٥
١١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٠٧:١٤١١:٣٤:٣٠١٧:٠٢:٠٣١٧:١٩:٢١٢٢:٥٥:١٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٠٦:٤٦١١:٣٤:٣٩١٧:٠٢:٤٩١٧:٢٠:٠٥٢٢:٥٥:٣٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:١١٠٦:٠٦:١٧١١:٣٤:٤٧١٧:٠٣:٣٥١٧:٢٠:٤٩٢٢:٥٥:٤١
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٠٥:٤٦١١:٣٤:٥٤١٧:٠٤:٢٠١٧:٢١:٣٣٢٢:٥٥:٥١
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٠٥:١٤١١:٣٥:٠١١٧:٠٥:٠٥١٧:٢٢:١٦٢٢:٥٦:٠٠
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٠٤:٤١١١:٣٥:٠٦١٧:٠٥:٥٠١٧:٢٢:٥٩٢٢:٥٦:٠٩
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٠٤:٠٦١١:٣٥:١١١٧:٠٦:٣٤١٧:٢٣:٤١٢٢:٥٦:١٦
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٨٠٦:٠٣:٣٠١١:٣٥:١٥١٧:٠٧:١٨١٧:٢٤:٢٤٢٢:٥٦:٢٣
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٧٠٦:٠٢:٥٣١١:٣٥:١٨١٧:٠٨:٠٢١٧:٢٥:٠٦٢٢:٥٦:٢٩
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٢:١٥١١:٣٥:٢٠١٧:٠٨:٤٥١٧:٢٥:٤٧٢٢:٥٦:٣٤
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠١:٣٥١١:٣٥:٢٢١٧:٠٩:٢٨١٧:٢٦:٢٨٢٢:٥٦:٣٨
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠٠:٥٤١١:٣٥:٢٣١٧:١٠:١١١٧:٢٧:٠٩٢٢:٥٦:٤١
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٠:١٢١١:٣٥:٢٣١٧:١٠:٥٣١٧:٢٧:٥٠٢٢:٥٦:٤٣
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٤٠٥:٥٩:٢٩١١:٣٥:٢٢١٧:١١:٣٥١٧:٢٨:٣٠٢٢:٥٦:٤٥
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٥٠٥:٥٨:٤٥١١:٣٥:٢٠١٧:١٢:١٦١٧:٢٩:١٠٢٢:٥٦:٤٦
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤١:١٦٠٥:٥٨:٠٠١١:٣٥:١٨١٧:١٢:٥٧١٧:٢٩:٤٩٢٢:٥٦:٤٦
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٥٠٥:٥٧:١٣١١:٣٥:١٥١٧:١٣:٣٨١٧:٣٠:٢٨٢٢:٥٦:٤٥
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٣٠٥:٥٦:٢٦١١:٣٥:١٢١٧:١٤:١٨١٧:٣١:٠٧٢٢:٥٦:٤٤
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٠٠٥:٥٥:٣٨١١:٣٥:٠٧١٧:١٤:٥٨١٧:٣١:٤٥٢٢:٥٦:٤٢
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٥٠٥:٥٤:٤٩١١:٣٥:٠٣١٧:١٥:٣٧١٧:٣٢:٢٣٢٢:٥٦:٣٩

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای هندونه ای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای هندونه ای روستای هندونه ای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای هندونه ای روستای هندونه ای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هندونه ای را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هندونه ای برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای هندونه ای

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هندونه ای موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هندونه ای برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هندونه ای

روستای هندونه ای بر روی نقشه

روستای هندونه ای بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هندونه ای

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هندونه ای است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هندونه ای
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای هندونه ای + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای هندونه ای + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هندونه ای + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هندونه ای

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هندونه ای رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هندونه ای دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق هندونه ای
زمان پخش اذان زنده به افق هندونه ای
افق شرعی امروز فردا هندونه ای دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هندونه ای دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هندونه ای ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ هندونه ای دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق هندونه ای ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هندونه ای یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو