جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای هندونه ای

هیدوچ | سیب سوران | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز هندونه ای


اذان صبح: ٠٤:٤٤:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:١٩
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٢٥
غروب آفتاب: ١٨:٤٢:٥٥
اذان مغرب: ١٨:٥٩:٣٨
نیمه شب: ٢٣:٤٣:٠٣

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هندونه ای (شهرستان سیب سوران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای هندونه ای)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای هندونه ای)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هندونه ای)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

فرناندو پسوا
هرچه در ما وجود دارد پیشامد گونه و فریبكارانه است و بلندایی كه در درونمان داریم، در درونمان نداریم؛ ما در بلندی ها، بلندتر از بلندای خودمان نیستیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای هندونه ای

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هندونه ای در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هندونه ای ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای هندونه ای (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هندونه ای ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هندونه ای ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٤٧:٥٥١٢:١٩:٠٦١٨:٥٠:٤٠١٩:٠٧:٤٩٢٣:٣٨:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:١٦٠٥:٤٧:٠٣١٢:١٨:٥٦١٨:٥١:١٣١٩:٠٨:٢٣٢٣:٣٨:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:١٢٠٥:٤٦:١٢١٢:١٨:٤٧١٨:٥١:٤٥١٩:٠٨:٥٨٢٣:٣٧:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٤٥:٢٢١٢:١٨:٣٨١٨:٥٢:١٧١٩:٠٩:٣٢٢٣:٣٧:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٤٤:٣٢١٢:١٨:٣٠١٨:٥٢:٥٠١٩:١٠:٠٧٢٣:٣٧:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٤٣:٤٤١٢:١٨:٢٢١٨:٥٣:٢٣١٩:١٠:٤٢٢٣:٣٧:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢١:٠٦٠٥:٤٢:٥٦١٢:١٨:١٥١٨:٥٣:٥٦١٩:١١:١٧٢٣:٣٧:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٤٢:١٠١٢:١٨:٠٨١٨:٥٤:٢٩١٩:١١:٥٢٢٣:٣٦:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٩:٠٨٠٥:٤١:٢٤١٢:١٨:٠٢١٨:٥٥:٠٢١٩:١٢:٢٧٢٣:٣٦:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٨:١٠٠٥:٤٠:٤٠١٢:١٧:٥٧١٨:٥٥:٣٥١٩:١٣:٠٢٢٣:٣٦:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:١٣٠٥:٣٩:٥٦١٢:١٧:٥١١٨:٥٦:٠٨١٩:١٣:٣٧٢٣:٣٦:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:١٧٠٥:٣٩:١٣١٢:١٧:٤٧١٨:٥٦:٤١١٩:١٤:١٣٢٣:٣٦:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٥:٢٣٠٥:٣٨:٣٢١٢:١٧:٤٣١٨:٥٧:١٥١٩:١٤:٤٨٢٣:٣٥:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٤:٢٩٠٥:٣٧:٥١١٢:١٧:٣٩١٨:٥٧:٤٨١٩:١٥:٢٤٢٣:٣٥:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٣٦٠٥:٣٧:١٢١٢:١٧:٣٧١٨:٥٨:٢١١٩:١٥:٥٩٢٣:٣٥:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٢:٤٤٠٥:٣٦:٣٤١٢:١٧:٣٤١٨:٥٨:٥٥١٩:١٦:٣٥٢٣:٣٥:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:٥٤٠٥:٣٥:٥٦١٢:١٧:٣٣١٨:٥٩:٢٨١٩:١٧:١١٢٣:٣٥:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١١:٠٥٠٥:٣٥:٢٠١٢:١٧:٣٢١٩:٠٠:٠٢١٩:١٧:٤٦٢٣:٣٥:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٠:١٦٠٥:٣٤:٤٦١٢:١٧:٣١١٩:٠٠:٣٥١٩:١٨:٢٢٢٣:٣٥:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٣٤:١٢١٢:١٧:٣١١٩:٠١:٠٩١٩:١٨:٥٨٢٣:٣٤:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٣٣:٣٩١٢:١٧:٣٢١٩:٠١:٤٢١٩:١٩:٣٣٢٣:٣٤:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:٠٠٠٥:٣٣:٠٨١٢:١٧:٣٣١٩:٠٢:١٦١٩:٢٠:٠٩٢٣:٣٤:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٧:١٧٠٥:٣٢:٣٨١٢:١٧:٣٥١٩:٠٢:٤٩١٩:٢٠:٤٤٢٣:٣٤:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٦:٣٥٠٥:٣٢:٠٩١٢:١٧:٣٧١٩:٠٣:٢٢١٩:٢١:١٩٢٣:٣٤:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:٥٥٠٥:٣١:٤٢١٢:١٧:٤٠١٩:٠٣:٥٥١٩:٢١:٥٤٢٣:٣٤:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:١٦٠٥:٣١:١٦١٢:١٧:٤٤١٩:٠٤:٢٨١٩:٢٢:٢٩٢٣:٣٤:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٣٠:٥١١٢:١٧:٤٨١٩:٠٥:٠١١٩:٢٣:٠٤٢٣:٣٤:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:٠٢٠٥:٣٠:٢٧١٢:١٧:٥٢١٩:٠٥:٣٤١٩:٢٣:٣٩٢٣:٣٤:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٢٨٠٥:٣٠:٠٤١٢:١٧:٥٧١٩:٠٦:٠٦١٩:٢٤:١٣٢٣:٣٤:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هندونه ای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هندونه ای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هندونه ای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هندونه ای

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای هندونه ای

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای هندونه ای قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هندونه ای دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای هندونه ای

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٢:١٠٠٦:١٨:٢٤١٢:٢٦:٤٦١٨:٣٥:٣٢١٨:٥٢:٠١٢٣:٤٨:١٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠١:٠٠٠٦:١٧:١٨١٢:٢٦:٢٨١٨:٣٦:٠٢١٨:٥٢:٣١٢٣:٤٧:٥٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٤:٥٩:٤٩٠٦:١٦:١٢١٢:٢٦:١٠١٨:٣٦:٣١١٨:٥٣:٠١٢٣:٤٧:٣٥
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٤:٥٨:٣٨٠٦:١٥:٠٧١٢:٢٥:٥٢١٨:٣٧:٠١١٨:٥٣:٣١٢٣:٤٧:١٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٤:٥٧:٢٧٠٦:١٤:٠٢١٢:٢٥:٣٤١٨:٣٧:٣٠١٨:٥٤:٠١٢٣:٤٦:٥٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٥٦:١٦٠٦:١٢:٥٧١٢:٢٥:١٦١٨:٣٧:٥٩١٨:٥٤:٣٢٢٣:٤٦:٣٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٥:٠٥٠٦:١١:٥١١٢:٢٤:٥٨١٨:٣٨:٢٩١٨:٥٥:٠٢٢٣:٤٦:١١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٠:٤٧١٢:٢٤:٤٠١٨:٣٨:٥٨١٨:٥٥:٣٢٢٣:٤٥:٥٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٠٩:٤٢١٢:٢٤:٢٣١٨:٣٩:٢٨١٨:٥٦:٠٢٢٣:٤٥:٢٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥١:٣٠٠٦:٠٨:٣٨١٢:٢٤:٠٥١٨:٣٩:٥٧١٨:٥٦:٣٣٢٣:٤٥:٠٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٠:١٩٠٦:٠٧:٣٤١٢:٢٣:٤٨١٨:٤٠:٢٦١٨:٥٧:٠٣٢٣:٤٤:٤٧
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٠٦:٣٠١٢:٢٣:٣١١٨:٤٠:٥٦١٨:٥٧:٣٤٢٣:٤٤:٢٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٠٥:٢٦١٢:٢٣:١٤١٨:٤١:٢٦١٨:٥٨:٠٥٢٣:٤٤:٠٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٠٤:٢٣١٢:٢٢:٥٧١٨:٤١:٥٥١٨:٥٨:٣٦٢٣:٤٣:٤٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠٣:٢١١٢:٢٢:٤١١٨:٤٢:٢٥١٨:٥٩:٠٧٢٣:٤٣:٢٤
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٢:١٩١٢:٢٢:٢٥١٨:٤٢:٥٥١٨:٥٩:٣٨٢٣:٤٣:٠٣
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٣:١٢٠٦:٠١:١٧١٢:٢٢:٠٩١٨:٤٣:٢٥١٩:٠٠:٠٩٢٣:٤٢:٤٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٠:١٦١٢:٢١:٥٣١٨:٤٣:٥٥١٩:٠٠:٤١٢٣:٤٢:٢٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤٠:٥١٠٥:٥٩:١٥١٢:٢١:٣٨١٨:٤٤:٢٥١٩:٠١:١٣٢٣:٤٢:٠٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٣٩:٤١٠٥:٥٨:١٥١٢:٢١:٢٣١٨:٤٤:٥٦١٩:٠١:٤٥٢٣:٤١:٤٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٣١٠٥:٥٧:١٥١٢:٢١:٠٨١٨:٤٥:٢٦١٩:٠٢:١٧٢٣:٤١:٢٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٢٢٠٥:٥٦:١٦١٢:٢٠:٥٤١٨:٤٥:٥٧١٩:٠٢:٤٩٢٣:٤١:٠٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣٦:١٣٠٥:٥٥:١٧١٢:٢٠:٤١١٨:٤٦:٢٨١٩:٠٣:٢٢٢٣:٤٠:٤٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٥:٠٥٠٥:٥٤:٢٠١٢:٢٠:٢٧١٨:٤٦:٥٩١٩:٠٣:٥٤٢٣:٤٠:٢٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣٣:٥٧٠٥:٥٣:٢٢١٢:٢٠:١٤١٨:٤٧:٣٠١٩:٠٤:٢٧٢٣:٤٠:١٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣٢:٤٩٠٥:٥٢:٢٦١٢:٢٠:٠٢١٨:٤٨:٠١١٩:٠٥:٠٠٢٣:٣٩:٥٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣١:٤٢٠٥:٥١:٣٠١٢:١٩:٥٠١٨:٤٨:٣٣١٩:٠٥:٣٤٢٣:٣٩:٣٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٥٠:٣٥١٢:١٩:٣٨١٨:٤٩:٠٤١٩:٠٦:٠٧٢٣:٣٩:١٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٢٩:٣٠٠٥:٤٩:٤١١٢:١٩:٢٧١٨:٤٩:٣٦١٩:٠٦:٤١٢٣:٣٩:٠٠
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٤٨:٤٧١٢:١٩:١٦١٨:٥٠:٠٨١٩:٠٧:١٥٢٣:٣٨:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای هندونه ای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای هندونه ای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای هندونه ای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هندونه ای را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هندونه ای برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای هندونه ای

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای هندونه ای قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هندونه ای دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای هندونه ای

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٢٤:٥٨١١:٢٨:٣٣١٧:٣٢:٣٣١٧:٤٨:٥٩٢٣:٢٠:١٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٢٣:٥٢١٢:٢٨:١٦١٨:٣٣:٠٣١٨:٤٩:٣٠٢٣:٤٩:٥٦
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٢٢:٤٦١٢:٢٧:٥٨١٨:٣٣:٣٣١٨:٥٠:٠٠٢٣:٤٩:٣٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢١:٤١١٢:٢٧:٤٠١٨:٣٤:٠٣١٨:٥٠:٣٠٢٣:٤٩:١٧
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣١٠٦:٢٠:٣٥١٢:٢٧:٢٢١٨:٣٤:٣٣١٨:٥١:٠٠٢٣:٤٨:٥٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢١٠٦:١٩:٢٩١٢:٢٧:٠٤١٨:٣٥:٠٢١٨:٥١:٣١٢٣:٤٨:٣٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٠٠٦:١٨:٢٤١٢:٢٦:٤٦١٨:٣٥:٣٢١٨:٥٢:٠١٢٣:٤٨:١٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٠٠٦:١٧:١٨١٢:٢٦:٢٨١٨:٣٦:٠٢١٨:٥٢:٣١٢٣:٤٧:٥٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٩٠٦:١٦:١٢١٢:٢٦:١٠١٨:٣٦:٣١١٨:٥٣:٠١٢٣:٤٧:٣٥
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٨٠٦:١٥:٠٧١٢:٢٥:٥٢١٨:٣٧:٠١١٨:٥٣:٣١٢٣:٤٧:١٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٧٠٦:١٤:٠٢١٢:٢٥:٣٤١٨:٣٧:٣٠١٨:٥٤:٠١٢٣:٤٦:٥٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٦٠٦:١٢:٥٧١٢:٢٥:١٦١٨:٣٧:٥٩١٨:٥٤:٣٢٢٣:٤٦:٣٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٥٠٦:١١:٥١١٢:٢٤:٥٨١٨:٣٨:٢٩١٨:٥٥:٠٢٢٣:٤٦:١١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٠:٤٧١٢:٢٤:٤٠١٨:٣٨:٥٨١٨:٥٥:٣٢٢٣:٤٥:٥٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٠٩:٤٢١٢:٢٤:٢٣١٨:٣٩:٢٨١٨:٥٦:٠٢٢٣:٤٥:٢٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٠٠٦:٠٨:٣٨١٢:٢٤:٠٥١٨:٣٩:٥٧١٨:٥٦:٣٣٢٣:٤٥:٠٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٩٠٦:٠٧:٣٤١٢:٢٣:٤٨١٨:٤٠:٢٦١٨:٥٧:٠٣٢٣:٤٤:٤٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٠٦:٣٠١٢:٢٣:٣١١٨:٤٠:٥٦١٨:٥٧:٣٤٢٣:٤٤:٢٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٠٥:٢٦١٢:٢٣:١٤١٨:٤١:٢٦١٨:٥٨:٠٥٢٣:٤٤:٠٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٠٤:٢٣١٢:٢٢:٥٧١٨:٤١:٥٥١٨:٥٨:٣٦٢٣:٤٣:٤٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠٣:٢١١٢:٢٢:٤١١٨:٤٢:٢٥١٨:٥٩:٠٧٢٣:٤٣:٢٤
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٢:١٩١٢:٢٢:٢٥١٨:٤٢:٥٥١٨:٥٩:٣٨٢٣:٤٣:٠٣
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٢٠٦:٠١:١٧١٢:٢٢:٠٩١٨:٤٣:٢٥١٩:٠٠:٠٩٢٣:٤٢:٤٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٠:١٦١٢:٢١:٥٣١٨:٤٣:٥٥١٩:٠٠:٤١٢٣:٤٢:٢٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥١٠٥:٥٩:١٥١٢:٢١:٣٨١٨:٤٤:٢٥١٩:٠١:١٣٢٣:٤٢:٠٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤١٠٥:٥٨:١٥١٢:٢١:٢٣١٨:٤٤:٥٦١٩:٠١:٤٥٢٣:٤١:٤٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣١٠٥:٥٧:١٥١٢:٢١:٠٨١٨:٤٥:٢٦١٩:٠٢:١٧٢٣:٤١:٢٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٢٠٥:٥٦:١٦١٢:٢٠:٥٤١٨:٤٥:٥٧١٩:٠٢:٤٩٢٣:٤١:٠٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٣٠٥:٥٥:١٧١٢:٢٠:٤١١٨:٤٦:٢٨١٩:٠٣:٢٢٢٣:٤٠:٤٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٥٠٥:٥٤:٢٠١٢:٢٠:٢٧١٨:٤٦:٥٩١٩:٠٣:٥٤٢٣:٤٠:٢٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٧٠٥:٥٣:٢٢١٢:٢٠:١٤١٨:٤٧:٣٠١٩:٠٤:٢٧٢٣:٤٠:١٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای هندونه ای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای هندونه ای روستای هندونه ای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای هندونه ای روستای هندونه ای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هندونه ای را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هندونه ای برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای هندونه ای

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هندونه ای موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هندونه ای برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هندونه ای

روستای هندونه ای بر روی نقشه

روستای هندونه ای بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هندونه ای

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هندونه ای است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هندونه ای
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای هندونه ای + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای هندونه ای + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هندونه ای + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هندونه ای

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هندونه ای رسیده اید.

افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ هندونه ای دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هندونه ای دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق هندونه ای
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هندونه ای دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق هندونه ای
جدول اوقات شرعی امروز فردا هندونه ای دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق هندونه ای
افق شرعی امروز فردا هندونه ای دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هندونه ای یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو