جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای هنده گران

طولارود | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز هنده گران


اذان صبح: ٠٥:٤٧:١٥
طلوع آفتاب: ٠٧:١٩:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٤٠
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:٢٨
اذان مغرب: ١٧:١٦:٢٣
نیمه شب: ٢٣:٢١:٤٢

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هنده گران (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای هنده گران)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای هنده گران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هنده گران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
محیط را می توان نیرومندترین عامل مولد ایمان و باور دانست، اما تنها عامل آن نیست. در غیر این صورت، جامعه، پویایی خود را از دست می داد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای هنده گران

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هنده گران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هنده گران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای هنده گران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هنده گران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هنده گران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٢٥:٣١١٣:١٢:٠٦١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:٥٩٠٠:٢٤:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:١٧٠٦:٢٤:١٦١٣:١١:٥٦٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٩:٥٨٠٠:٢٣:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٤١٠٦:٢٣:٠٢١٣:١١:٤٧٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٢٣:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٢١:٤٩١٣:١١:٣٨٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢١:٥٥٠٠:٢٣:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٣١٠٦:٢٠:٣٧١٣:١١:٣٠٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٢٢:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٩:٢٦١٣:١١:٢٣٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٢٢:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٨:١٦١٣:١١:١٥٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٢٢:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٥١٠٦:١٧:٠٨١٣:١١:٠٩٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٢٢:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٦:٠٠١٣:١١:٠٢٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٢١:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٥٠٠٦:١٤:٥٤١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٢١:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١٣:٤٩١٣:١٠:٥٢٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٢١:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٢٠٦:١٢:٤٥١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٢٠:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢٥٠٦:١١:٤٣١٣:١٠:٤٣٢٠:١٠:١٨٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٠:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٥٩٠٦:١٠:٤١١٣:١٠:٤٠٢٠:١١:١٢٢٠:٣١:٣٦٠٠:٢٠:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٩:٤١١٣:١٠:٣٧٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣٢:٣٣٠٠:٢٠:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١٠٠٦:٠٨:٤٣١٣:١٠:٣٥٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٣:٣٠٠٠:١٩:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٧:٤٦١٣:١٠:٣٣٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٤:٢٧٠٠:١٩:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٢٧٠٦:٠٦:٥٠١٣:١٠:٣٢٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٥:٢٣٠٠:١٩:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٠٧٠٦:٠٥:٥٦١٣:١٠:٣٢٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٦:١٩٠٠:١٩:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٤٩٠٦:٠٥:٠٣١٣:١٠:٣٢٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٧:١٥٠٠:١٩:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٣٣٠٦:٠٤:١٢١٣:١٠:٣٢٢٠:١٧:٢٣٢٠:٣٨:١١٠٠:١٨:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:١٨٠٦:٠٣:٢٣١٣:١٠:٣٤٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٩:٠٦٠٠:١٨:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٠٥٠٦:٠٢:٣٥١٣:١٠:٣٥٢٠:١٩:٠٥٢٠:٤٠:٠٠٠٠:١٨:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٥٣٠٦:٠١:٤٨١٣:١٠:٣٨٢٠:١٩:٥٦٢٠:٤٠:٥٤٠٠:١٨:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٤٣٠٦:٠١:٠٣١٣:١٠:٤١٢٠:٢٠:٤٦٢٠:٤١:٤٨٠٠:١٨:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٣٥٠٦:٠٠:٢٠١٣:١٠:٤٤٢٠:٢١:٣٦٢٠:٤٢:٤١٠٠:١٨:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٢٩٠٥:٥٩:٣٨١٣:١٠:٤٨٢٠:٢٢:٢٥٢٠:٤٣:٣٣٠٠:١٧:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٢٥٠٥:٥٨:٥٨١٣:١٠:٥٣٢٠:٢٣:١٤٢٠:٤٤:٢٥٠٠:١٧:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٢٢٠٥:٥٨:٢٠١٣:١٠:٥٨٢٠:٢٤:٠٢٢٠:٤٥:١٦٠٠:١٧:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هنده گران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هنده گران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هنده گران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هنده گران

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای هنده گران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای هنده گران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هنده گران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای هنده گران

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای هنده گران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای هنده گران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای هنده گران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هنده گران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هنده گران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای هنده گران

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای هنده گران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هنده گران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای هنده گران

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٦٠٧:٠١:٠٨١٢:٠٠:٠٩١٦:٥٨:٥١١٧:١٩:٠٦٢٣:١٥:٢٠
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٠٠٧:٠٢:١١١٢:٠٠:٢٦١٦:٥٨:٢١١٧:١٨:٣٩٢٣:١٥:٣٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٣٠٧:٠٣:١٣١٢:٠٠:٤٢١٦:٥٧:٥٤١٧:١٨:١٣٢٣:١٥:٤٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٦٠٧:٠٤:١٤١٢:٠١:٠٠١٦:٥٧:٢٨١٧:١٧:٥٠٢٣:١٥:٥٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٩٠٧:٠٥:١٥١٢:٠١:١٩١٦:٥٧:٠٤١٧:١٧:٢٩٢٣:١٦:١٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢١٠٧:٠٦:١٦١٢:٠١:٣٨١٦:٥٦:٤٣١٧:١٧:١٠٢٣:١٦:٢٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٣٠٧:٠٧:١٦١٢:٠١:٥٨١٦:٥٦:٢٣١٧:١٦:٥٣٢٣:١٦:٤٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٥٠٧:٠٨:١٥١٢:٠٢:١٨١٦:٥٦:٠٦١٧:١٦:٣٨٢٣:١٧:٠١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٩:١٤١٢:٠٢:٤٠١٦:٥٥:٥٠١٧:١٦:٢٤٢٣:١٧:١٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٦٠٧:١٠:١٢١٢:٠٣:٠١١٦:٥٥:٣٧١٧:١٦:١٣٢٣:١٧:٣٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٦٠٧:١١:٠٩١٢:٠٣:٢٤١٦:٥٥:٢٦١٧:١٦:٠٤٢٣:١٧:٥٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٥٠٧:١٢:٠٥١٢:٠٣:٤٧١٦:٥٥:١٧١٧:١٥:٥٧٢٣:١٨:١٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:١٤٠٧:١٣:٠٠١٢:٠٤:١١١٦:٥٥:٠٩١٧:١٥:٥٢٢٣:١٨:٣٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٢٠٧:١٣:٥٥١٢:٠٤:٣٥١٦:٥٥:٠٤١٧:١٥:٤٩٢٣:١٨:٥٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٩٠٧:١٤:٤٨١٢:٠٥:٠٠١٦:٥٥:٠٢١٧:١٥:٤٧٢٣:١٩:١٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٦٠٧:١٥:٤٠١٢:٠٥:٢٦١٦:٥٥:٠١١٧:١٥:٤٨٢٣:١٩:٤١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢١٠٧:١٦:٣١١٢:٠٥:٥٢١٦:٥٥:٠٢١٧:١٥:٥١٢٣:٢٠:٠٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٦٠٧:١٧:٢١١٢:٠٦:١٨١٦:٥٥:٠٦١٧:١٥:٥٦٢٣:٢٠:٢٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٠٠٧:١٨:١٠١٢:٠٦:٤٥١٦:٥٥:١١١٧:١٦:٠٣٢٣:٢٠:٥٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٣٠٧:١٨:٥٨١٢:٠٧:١٢١٦:٥٥:١٩١٧:١٦:١٢٢٣:٢١:١٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٥٠٧:١٩:٤٤١٢:٠٧:٤٠١٦:٥٥:٢٨١٧:١٦:٢٣٢٣:٢١:٤٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٦٠٧:٢٠:٢٩١٢:٠٨:٠٨١٦:٥٥:٤٠١٧:١٦:٣٦٢٣:٢٢:٠٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٦٠٧:٢١:١٢١٢:٠٨:٣٦١٦:٥٥:٥٤١٧:١٦:٥١٢٣:٢٢:٣٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٥٠٧:٢١:٥٤١٢:٠٩:٠٤١٦:٥٦:١٠١٧:١٧:٠٨٢٣:٢٣:٠٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٣٠٧:٢٢:٣٥١٢:٠٩:٣٣١٦:٥٦:٢٨١٧:١٧:٢٦٢٣:٢٣:٢٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٠٠٧:٢٣:١٤١٢:١٠:٠٢١٦:٥٦:٤٨١٧:١٧:٤٧٢٣:٢٣:٥٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٦٠٧:٢٣:٥١١٢:١٠:٣٢١٦:٥٧:١٠١٧:١٨:٠٩٢٣:٢٤:٢٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٠٠٧:٢٤:٢٧١٢:١١:٠١١٦:٥٧:٣٤١٧:١٨:٣٤٢٣:٢٤:٥٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٤٠٧:٢٥:٠١١٢:١١:٣١١٦:٥٨:٠٠١٧:١٩:٠٠٢٣:٢٥:٢٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٦٠٧:٢٥:٣٤١٢:١٢:٠١١٦:٥٨:٢٧١٧:١٩:٢٨٢٣:٢٥:٥٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای هنده گران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای هنده گران روستای هنده گران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای هنده گران روستای هنده گران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هنده گران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هنده گران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای هنده گران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هنده گران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هنده گران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هنده گران

روستای هنده گران بر روی نقشه

روستای هنده گران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هنده گران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هنده گران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هنده گران
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای هنده گران + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای هنده گران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هنده گران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هنده گران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هنده گران رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ هنده گران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق هنده گران
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هنده گران
زمان پخش اذان آنلاین به افق هنده گران
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هنده گران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق هنده گران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق هنده گران
جدول اوقات شرعی امروز فردا هنده گران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هنده گران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو