جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای هنده گران

طولارود | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز هنده گران

اذان صبح: ٠٤:١٧:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٠٧
اذان ظهر: ١٣:٢٠:١٨
غروب آفتاب: ٢٠:٣٥:٠٥
اذان مغرب: ٢٠:٥٦:٢٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٦:٥٢

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هنده گران (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای هنده گران)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای هنده گران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای هنده گران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

هرو دت
زن پهلوانی است كه دلیرترین مردان را در سخت ترین اوقات خشم، آرام می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای هنده گران

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هنده گران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هنده گران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای هنده گران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هنده گران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان هنده گران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٤٠:٣٤١٣:١٤:٢٦١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٢٨:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٩:١٠١٣:١٤:١٢١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٢٨:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٧:٤٦١٣:١٣:٥٨١٩:٥٠:٤٧٢٠:١٠:٠٢٠٠:٢٧:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٣٦:٢٤١٣:١٣:٤٤١٩:٥١:٤٢٢٠:١١:٠٠٠٠:٢٧:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣٥:٠١١٣:١٣:٣١١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:٥٨٠٠:٢٦:٥٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:١١٠٦:٣٣:٤٠١٣:١٣:١٧١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٥٦٠٠:٢٦:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٣١٠٦:٣٢:١٩١٣:١٣:٠٥١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٥٤٠٠:٢٦:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٥١٠٦:٣١:٠٠١٣:١٢:٥٣١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٥٢٠٠:٢٥:٤٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:١٢٠٦:٢٩:٤٠١٣:١٢:٤١١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:٥٠٠٠:٢٥:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٨:٢٢١٣:١٢:٢٩١٩:٥٧:١٤٢٠:١٦:٤٨٠٠:٢٥:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٧:٠٥١٣:١٢:١٨١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٤٦٠٠:٢٤:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:١٧٠٦:٢٥:٤٩١٣:١٢:٠٨١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٤:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٤٠٠٦:٢٤:٣٣١٣:١١:٥٨١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٩:٤٣٠٠:٢٤:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٠٣٠٦:٢٣:١٩١٣:١١:٤٨٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٤١٠٠:٢٣:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٢٢:٠٦١٣:١١:٣٩٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢١:٣٩٠٠:٢٣:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٢٠:٥٣١٣:١١:٣١٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٢:٣٨٠٠:٢٣:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٩:٤٢١٣:١١:٢٣٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٣:٣٦٠٠:٢٢:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٨:٣٢١٣:١١:١٦٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:٣٤٠٠:٢٢:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٧:٢٣١٣:١١:٠٩٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٢٢:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٦:١٥١٣:١١:٠٣٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٦:٣١٠٠:٢١:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:١٠٠٦:١٥:٠٩١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٢١:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٤١٠٦:١٤:٠٣١٣:١٠:٥٢٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٨:٢٧٠٠:٢١:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:١٢٠٦:١٢:٥٩١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٢٠:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٤٥٠٦:١١:٥٧١٣:١٠:٤٣٢٠:١٠:٠٤٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٢٠:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:١٩٠٦:١٠:٥٥١٣:١٠:٤٠٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣١:٢١٠٠:٢٠:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٩:٥٥١٣:١٠:٣٧٢٠:١١:٥٢٢٠:٣٢:١٨٠٠:٢٠:١١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٨:٥٦١٣:١٠:٣٥٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٣:١٦٠٠:١٩:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠٧:٥٩١٣:١٠:٣٣٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٤:١٣٠٠:١٩:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٤٦٠٦:٠٧:٠٣١٣:١٠:٣٢٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٥:٠٩٠٠:١٩:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای هنده گران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای هنده گران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای هنده گران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هنده گران

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای هنده گران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای هنده گران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هنده گران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای هنده گران

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای هنده گران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای هنده گران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای هنده گران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هنده گران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هنده گران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای هنده گران

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای هنده گران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هنده گران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای هنده گران

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای هنده گران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای هنده گران روستای هنده گران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای هنده گران روستای هنده گران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای هنده گران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هنده گران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای هنده گران

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای هنده گران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هنده گران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای هنده گران

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٨٠٥:٥٢:٣٤١٣:١٦:٠٣٢٠:٣٩:٣٢٢١:٠١:٣٦٠٠:١٩:٤٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٣٠٥:٥٢:٤٨١٣:١٦:١٦٢٠:٣٩:٤٣٢١:٠١:٤٦٠٠:٢٠:٠٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٠٠٥:٥٣:٠٤١٣:١٦:٢٩٢٠:٣٩:٥٣٢١:٠١:٥٥٠٠:٢٠:١٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٠٠٥:٥٣:٢١١٣:١٦:٤٢٢٠:٤٠:٠٠٢١:٠٢:٠٢٠٠:٢٠:٣٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٣٠٥:٥٣:٤٠١٣:١٦:٥٥٢٠:٤٠:٠٦٢١:٠٢:٠٨٠٠:٢٠:٤٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٨٠٥:٥٤:٠٠١٣:١٧:٠٨٢٠:٤٠:١٠٢١:٠٢:١١٠٠:٢١:٠٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٦٠٥:٥٤:٢٢١٣:١٧:٢٠٢٠:٤٠:١٢٢١:٠٢:١٢٠٠:٢١:١٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٧٠٥:٥٤:٤٥١٣:١٧:٣٣٢٠:٤٠:١٢٢١:٠٢:١١٠٠:٢١:٣٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٥٥:١٠١٣:١٧:٤٥٢٠:٤٠:١١٢١:٠٢:٠٩٠٠:٢١:٥٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٥٠٥:٥٥:٣٦١٣:١٧:٥٦٢٠:٤٠:٠٨٢١:٠٢:٠٤٠٠:٢٢:١٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٢٠٥:٥٦:٠٣١٣:١٨:٠٨٢٠:٤٠:٠٢٢١:٠١:٥٨٠٠:٢٢:٢٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٢٠٥:٥٦:٣٢١٣:١٨:١٩٢٠:٣٩:٥٥٢١:٠١:٤٩٠٠:٢٢:٤٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٤٠٥:٥٧:٠١١٣:١٨:٣٠٢٠:٣٩:٤٧٢١:٠١:٣٨٠٠:٢٣:٠٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٩٠٥:٥٧:٣٢١٣:١٨:٤١٢٠:٣٩:٣٦٢١:٠١:٢٦٠٠:٢٣:٢٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٥٨:٠٥١٣:١٨:٥١٢٠:٣٩:٢٣٢١:٠١:١١٠٠:٢٣:٣٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٣٠٥:٥٨:٣٨١٣:١٩:٠١٢٠:٣٩:٠٩٢١:٠٠:٥٥٠٠:٢٣:٥٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٥٩:١٢١٣:١٩:١٠٢٠:٣٨:٥٣٢١:٠٠:٣٧٠٠:٢٤:١٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٦٠٥:٥٩:٤٨١٣:١٩:٢٠٢٠:٣٨:٣٥٢١:٠٠:١٦٠٠:٢٤:٣٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٠٠٦:٠٠:٢٥١٣:١٩:٢٨٢٠:٣٨:١٥٢٠:٥٩:٥٤٠٠:٢٤:٥٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٦٠٦:٠١:٠٢١٣:١٩:٣٧٢٠:٣٧:٥٣٢٠:٥٩:٣٠٠٠:٢٥:٠٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٣٠٦:٠١:٤١١٣:١٩:٤٥٢٠:٣٧:٢٩٢٠:٥٩:٠٤٠٠:٢٥:٢٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٢٠٦:٠٢:٢٠١٣:١٩:٥٢٢٠:٣٧:٠٤٢٠:٥٨:٣٦٠٠:٢٥:٤٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٣٠٦:٠٣:٠١١٣:١٩:٥٩٢٠:٣٦:٣٧٢٠:٥٨:٠٦٠٠:٢٦:٠١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٥٠٦:٠٣:٤٢١٣:٢٠:٠٦٢٠:٣٦:٠٨٢٠:٥٧:٣٤٠٠:٢٦:١٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٩٠٦:٠٤:٢٤١٣:٢٠:١٢٢٠:٣٥:٣٧٢٠:٥٧:٠١٠٠:٢٦:٣٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٤٠٦:٠٥:٠٧١٣:٢٠:١٨٢٠:٣٥:٠٥٢٠:٥٦:٢٥٠٠:٢٦:٥٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٠٠٦:٠٥:٥١١٣:٢٠:٢٣٢٠:٣٤:٣١٢٠:٥٥:٤٨٠٠:٢٧:٠٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٧٠٦:٠٦:٣٥١٣:٢٠:٢٧٢٠:٣٣:٥٥٢٠:٥٥:٠٩٠٠:٢٧:٢٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٥٠٦:٠٧:٢١١٣:٢٠:٣١٢٠:٣٣:١٧٢٠:٥٤:٢٨٠٠:٢٧:٤٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٤٠٦:٠٨:٠٦١٣:٢٠:٣٥٢٠:٣٢:٣٧٢٠:٥٣:٤٦٠٠:٢٧:٥٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٤٠٦:٠٨:٥٣١٣:٢٠:٣٨٢٠:٣١:٥٦٢٠:٥٣:٠١٠٠:٢٨:١١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای هنده گران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای هنده گران روستای هنده گران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای هنده گران روستای هنده گران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هنده گران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هنده گران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای هنده گران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هنده گران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هنده گران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هنده گران

روستای هنده گران بر روی نقشه

روستای هنده گران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هنده گران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هنده گران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هنده گران
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای هنده گران + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای هنده گران + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای هنده گران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای هنده گران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای هنده گران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هنده گران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هنده گران رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق هنده گران
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هنده گران
افق شرعی امروز فردا هنده گران دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق هنده گران
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ هنده گران دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق هنده گران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق هنده گران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا هنده گران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هنده گران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو