جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای همگین

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز همگین


اذان صبح: ٠٤:٤١:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٠٣
اذان ظهر: ١٣:١٠:٣٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٥٦
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٢٣

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای همگین (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای همگین)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای همگین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای همگین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
دوست واقعی كسی است كه هویّتِ دوستی را در نهان حفظ كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای همگین

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای همگین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای همگین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای همگین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای همگین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان همگین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٤:٠٨١٣:٠٢:٠١١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٣٢٠٠:١٨:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٣:٠٦١٣:٠١:٥٢١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:١٧٠٠:١٨:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٢:٠٥١٣:٠١:٤٢١٩:٤١:٤٨٢٠:٠٠:٠٢٠٠:١٨:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢١:٠٥١٣:٠١:٣٤١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٤٧٠٠:١٧:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٠:٠٦١٣:٠١:٢٦١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:٣١٠٠:١٧:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٩:٠٨١٣:٠١:١٨١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٢:١٦٠٠:١٧:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٨:١١١٣:٠١:١١١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٣:٠١٠٠:١٦:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٧:١٥١٣:٠١:٠٤١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٣:٤٦٠٠:١٦:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٦:٢٠١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٤:٣١٠٠:١٦:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٥:٢٦١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:١٦٠٠:١٦:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٤:٣٣١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٦:٠١٠٠:١٦:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٣:٤١١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:٤٦٠٠:١٥:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٢:٥١١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٣١٠٠:١٥:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٥٠٦:١٢:٠١١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٨:١٦٠٠:١٥:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٠٠٦:١١:١٣١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:٠١٠٠:١٥:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٤٦٠٠:١٥:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٩:٤١١٣:٠٠:٢٨١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٣٠٠٠:١٤:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٢:٢٣٢٠:١١:١٥٠٠:١٤:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٨:١٣١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٥٩٠٠:١٤:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:١١٠٦:٠٧:٣١١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٤٣٠٠:١٤:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٢٧٠٠:١٤:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠٦:١٢١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٤:١١٠٠:١٤:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٠:٣١١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٥٤٠٠:١٤:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٤:٥٨١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٣٨٠٠:١٤:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠٤:٢٣١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٢١٠٠:١٣:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٣:٤٩١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٧:٥١٢٠:١٧:٠٣٠٠:١٣:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٣:١٧١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٤٥٠٠:١٣:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٢:٤٦١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٢٧٠٠:١٣:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٢:١٧١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٩:٠٨٠٠:١٣:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای همگین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای همگین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای همگین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان همگین

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای همگین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای همگین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای همگین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای همگین

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای همگین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای همگین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای همگین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای همگین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای همگین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای همگین

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای همگین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای همگین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای همگین

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٣:٢٥١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٢٤:١٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٤:٠٣١٣:١٠:٣٧٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٢٤:٢٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٤:٤١١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:١٧٠٠:٢٤:٣٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٥:٢٠١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٢٤:٤١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٥:٥٨١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٢٤:٤٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٦:٣٧١٣:١٠:٣٧٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٣:١١٠٠:٢٤:٥٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٧:١٦١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٢٥:٠٣
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٧:٥٥١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢١:٤١٠٠:٢٥:١٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٨:٣٤١٣:١٠:٣١٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٢٥:١٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٩:١٤١٣:١٠:٢٨٢٠:٠١:١٨٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٢٥:٢١
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٩:٥٣١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٩:١٥٠٠:٢٥:٢٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٠:٣٣١٣:١٠:٢٠١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٢٣٠٠:٢٥:٣٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٧٠٦:٢١:١٢١٣:١٠:١٥١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٧:٣١٠٠:٢٥:٣٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢١:٥٢١٣:١٠:٠٩١٩:٥٨:٠١٢٠:١٦:٣٧٠٠:٢٥:٣٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢٢:٣١١٣:١٠:٠٣١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٥:٤٢٠٠:٢٥:٣٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٣:١١١٣:٠٩:٥٦١٩:٥٦:١٥٢٠:١٤:٤٦٠٠:٢٥:٣٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٣:٥٠١٣:٠٩:٤٩١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٣:٤٩٠٠:٢٥:٤٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٤:٣٠١٣:٠٩:٤١١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٢:٥١٠٠:٢٥:٤٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٥:٠٩١٣:٠٩:٣٢١٩:٥٣:٢٨٢٠:١١:٥١٠٠:٢٥:٣٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٥:٤٨١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٠:٥١٠٠:٢٥:٣٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٦:٢٨١٣:٠٩:١٣١٩:٥١:٣١٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٢٥:٣٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٧:٠٧١٣:٠٩:٠٢١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٨:٤٧٠٠:٢٥:٣٤
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٧:٤٦١٣:٠٨:٥١١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٢٥:٣٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٨:٢٤١٣:٠٨:٤٠١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٦:٣٩٠٠:٢٥:٢٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٩:٠٣١٣:٠٨:٢٨١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٢٥:٢٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٩:٤٢١٣:٠٨:١٥١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٢٧٠٠:٢٥:١٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٤٠٦:٣٠:٢٠١٣:٠٨:٠٢١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٢٥:١١
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣٠:٥٩١٣:٠٧:٤٩١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:١٢٠٠:٢٥:٠٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣١:٣٧١٣:٠٧:٣٥١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠١:٠٣٠٠:٢٤:٥٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٢:١٥١٣:٠٧:٢٠١٩:٤١:٥٦١٩:٥٩:٥٣٠٠:٢٤:٥١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٢:٥٣١٣:٠٧:٠٥١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٨:٤٣٠٠:٢٤:٤٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای همگین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای همگین روستای همگین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای همگین روستای همگین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای همگین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای همگین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای همگین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای همگین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای همگین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای همگین

روستای همگین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای همگین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای همگین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای همگین
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای همگین + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای همگین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای همگین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای همگین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای همگین رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق همگین
زمان پخش اذان زنده به افق همگین
افق شرعی امروز فردا همگین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ همگین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا همگین دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق همگین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق همگین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق همگین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای همگین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو