جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای همگین

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز همگین


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:١٦
اذان ظهر: ١٣:٠١:٥١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٤١
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:١٧
نیمه شب: ٠٠:١٣:٥١

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای همگین (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای همگین)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای همگین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای همگین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

امام علی (ع)
خواب كردن پیش از نماز طلوع آفتاب و پیش از نماز خفتن پریشانی و فقر می‌آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای همگین

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای همگین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای همگین ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای همگین (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای همگین ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان همگین ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:١٥٠٦:٣٦:٣٩١٣:٠٤:٢٢١٩:٣٢:٣٥١٩:٥٠:١٩٠٠:٢٢:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٥:٢٩١٣:٠٤:٠٧١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:٠٣٠٠:٢١:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٤:١٩١٣:٠٣:٥٣١٩:٣٣:٥٧١٩:٥١:٤٦٠٠:٢١:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٣:١٠١٣:٠٣:٣٩١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٢:٢٩٠٠:٢١:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٢:٠١١٣:٠٣:٢٦١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٣:١٣٠٠:٢٠:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣٠:٥٤١٣:٠٣:١٣١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٣:٥٦٠٠:٢٠:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠٣:٠٠١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:٤٠٠٠:٢٠:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٨:٤٠١٣:٠٢:٤٨١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:٢٤٠٠:١٩:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٧:٣٥١٣:٠٢:٣٦١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:٠٨٠٠:١٩:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٦:٣٠١٣:٠٢:٢٥١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٦:٥٢٠٠:١٩:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٥:٢٦١٣:٠٢:١٤١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:٣٦٠٠:١٨:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٤:٢٣١٣:٠٢:٠٣١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:٢١٠٠:١٨:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٣:٢١١٣:٠١:٥٣١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٩:٠٥٠٠:١٨:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٢:١٩١٣:٠١:٤٤١٩:٤١:٣٧١٩:٥٩:٥٠٠٠:١٨:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢١:١٩١٣:٠١:٣٥١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٠:٣٤٠٠:١٧:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٩٠٦:٢٠:١٩١٣:٠١:٢٦١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:١٩٠٠:١٧:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٩:٢١١٣:٠١:١٨١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٢:٠٤٠٠:١٧:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٨:٢٤١٣:٠١:١١١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٢:٤٩٠٠:١٧:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٧:٢٧١٣:٠١:٠٤١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٣:٣٤٠٠:١٦:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٦:٣٢١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٤:١٩٠٠:١٦:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:١٤٠٦:١٥:٣٨١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٥:٠٤٠٠:١٦:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٤٩٠٠:١٦:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٣:٥٣١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٣٤٠٠:١٥:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٣:٠٢١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:١٩٠٠:١٥:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٢:١٣١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١٥:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٣٥٠٦:١١:٢٤١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٨:٤٩٠٠:١٥:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٠:٣٧١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٥:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٠:٢٨١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:١٩٠٠:١٤:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٢٥٠٦:٠٩:٠٧١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:٠٤٠٠:١٤:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای همگین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای همگین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای همگین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان همگین

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای همگین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای همگین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای همگین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای همگین

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای همگین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای همگین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای همگین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای همگین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای همگین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای همگین

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای همگین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای همگین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای همگین

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٣:١٧١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٤٥٠٠:١٣:٥٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٢:٤٦١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٢٧٠٠:١٣:٤٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٢:١٧١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٩:٠٨٠٠:١٣:٤٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٤٠٦:٠١:٤٩١٣:٠٠:٥٩٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٤٩٠٠:١٣:٤٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٣٠٦:٠١:٢٣١٣:٠١:٠٥٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:٢٩٠٠:١٣:٤٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٣٠٦:٠٠:٥٨١٣:٠١:١٢٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢١:٠٩٠٠:١٣:٤٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠١:١٩٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢١:٤٨٠٠:١٣:٤٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٨٠٦:٠٠:١٣١٣:٠١:٢٦٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:٢٦٠٠:١٣:٤٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٥٩:٥٣١٣:٠١:٣٤٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٣:٠٤٠٠:١٣:٤٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠١٠٥:٥٩:٣٤١٣:٠١:٤٢٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:٤١٠٠:١٣:٤٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣١٠٥:٥٩:١٦١٣:٠١:٥١٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٤:١٧٠٠:١٣:٥١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥٩:٠٠١٣:٠٢:٠٠٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٥٣٠٠:١٣:٥٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٥٠٥:٥٨:٤٦١٣:٠٢:١٠٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٥:٢٧٠٠:١٣:٥٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠٢:٢٠٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٦:٠١٠٠:١٤:٠٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٨٠٥:٥٨:٢١١٣:٠٢:٣٠٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:٣٤٠٠:١٤:٠٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٧٠٥:٥٨:١١١٣:٠٢:٤٠٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٧:٠٥٠٠:١٤:١٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٨٠٥:٥٨:٠٣١٣:٠٢:٥١٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٧:٣٦٠٠:١٤:٢١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٥٧:٥٦١٣:٠٣:٠٢٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٨:٠٦٠٠:١٤:٢٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٥٧:٥٠١٣:٠٣:١٤٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٨:٣٥٠٠:١٤:٣٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٧:٤٦١٣:٠٣:٢٥٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٩:٠٣٠٠:١٤:٤٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٧:٤٤١٣:٠٣:٣٧٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٩:٣٠٠٠:١٤:٥٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٥٧:٤٢١٣:٠٣:٤٩٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:٥٥٠٠:١٥:٠١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٩٠٥:٥٧:٤٣١٣:٠٤:٠٢٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:٢٠٠٠:١٥:١١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٥٠٥:٥٧:٤٥١٣:٠٤:١٤٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٠:٤٣٠٠:١٥:٢١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٣٠٥:٥٧:٤٨١٣:٠٤:٢٧٢٠:١١:١١٢٠:٣١:٠٥٠٠:١٥:٣٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٣٠٥:٥٧:٥٢١٣:٠٤:٤٠٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٢٦٠٠:١٥:٤٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٥٠٥:٥٧:٥٨١٣:٠٤:٥٣٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:٤٦٠٠:١٥:٥٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٩٠٥:٥٨:٠٦١٣:٠٥:٠٦٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣٢:٠٤٠٠:١٦:٠٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٥٨:١٥١٣:٠٥:١٩٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٢:٢١٠٠:١٦:٢٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٥:٣٢٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:٣٧٠٠:١٦:٣٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٥:٤٥٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٥١٠٠:١٦:٤٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای همگین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای همگین روستای همگین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای همگین روستای همگین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای همگین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای همگین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای همگین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای همگین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای همگین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای همگین

روستای همگین بر روی نقشه

روستای همگین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای همگین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای همگین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای همگین
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای همگین + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای همگین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای همگین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای همگین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای همگین رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق همگین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق همگین
جدول اوقات شرعی امروز فردا همگین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق همگین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ همگین دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا همگین دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق همگین
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ همگین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای همگین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو