جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای همگام

ماژین | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز همگام

اذان صبح: ٠٥:١٠:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٢٢
اذان ظهر: ١٣:٢٣:٥٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:٠٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٤١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٩:٣٩

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای همگام (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای همگام)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای همگام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای همگام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

سیدنی اسمیت
تعریف من از ازدواج چنین است: قضیه با دو نفر آغاز می شود كه زندگی را بدون وجود یكدیگر غیرقابل تحمل می بینند و بعد از مدتی به همان دو نفر ختم می شود كه دیگر زندگی را در كنار هم غیرقابل تحمل می بینند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای همگام

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای همگام در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای همگام ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای همگام (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای همگام ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان همگام
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٤٧٠٦:٥٠:٢١١٣:١٩:٠٦١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٦:٢١٠٠:٣٦:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٢١٠٦:٤٩:٠٩١٣:١٨:٥٢١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٠٦٠٠:٣٦:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٧:٥٧١٣:١٨:٣٧١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٣٥:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٦:٤٥١٣:١٨:٢٤١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٣٥:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٤٥:٣٥١٣:١٨:١٠١٩:٥١:١٧٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٣٤:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٤:٢٤١٣:١٧:٥٧١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٠٩٠٠:٣٤:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٣:١٥١٣:١٧:٤٥١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٠:٥٦٠٠:٣٤:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٢:٠٧١٣:١٧:٣٢١٩:٥٣:٢٩٢٠:١١:٤٢٠٠:٣٣:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٣٠٠٦:٤٠:٥٩١٣:١٧:٢٠١٩:٥٤:١٣٢٠:١٢:٢٨٠٠:٣٣:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٩:٥٢١٣:١٧:٠٩١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:١٥٠٠:٣٣:٢١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٤٥٠٦:٣٨:٤٦١٣:١٦:٥٨١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٠١٠٠:٣٣:٠٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٧:٤٠١٣:١٦:٤٨١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٤:٤٨٠٠:٣٢:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣٦:٣٦١٣:١٦:٣٨١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٥:٣٤٠٠:٣٢:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣٥:٣٢١٣:١٦:٢٨١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٢١٠٠:٣٢:٠٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣٤:٣٠١٣:١٦:١٩١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٠٨٠٠:٣١:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٣:٢٨١٣:١٦:١١١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٧:٥٥٠٠:٣١:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٣٢:٢٨١٣:١٦:٠٣٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٨:٤٢٠٠:٣١:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٢:٣١٠٦:٣١:٢٨١٣:١٥:٥٥٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٢٩٠٠:٣١:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:١٥٠٦:٣٠:٣٠١٣:١٥:٤٩٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:١٦٠٠:٣٠:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٩:٣٣١٣:١٥:٤٢٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:٠٤٠٠:٣٠:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٨:٣٦١٣:١٥:٣٧٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢١:٥١٠٠:٣٠:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٧:٤١١٣:١٥:٣١٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٢:٣٨٠٠:٣٠:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٦:٤٧١٣:١٥:٢٧٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٢٩:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٥:٥٥١٣:١٥:٢٣٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:١٣٠٠:٢٩:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٥:٠٣١٣:١٥:٢٠٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٢٩:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٤:١٣١٣:١٥:١٧٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٢٩:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢٣:٢٤١٣:١٥:١٤٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٢٩:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٢٢:٣٦١٣:١٥:١٣٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٧:٢١٠٠:٢٨:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٢١:٥٠١٣:١٥:١٢٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٢٨:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای همگام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای همگام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای همگام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان همگام

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای همگام

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای همگام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای همگام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای همگام

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای همگام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای همگام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای همگام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای همگام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای همگام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای همگام

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای همگام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای همگام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای همگام

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای همگام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای همگام روستای همگام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای همگام روستای همگام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای همگام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای همگام برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای همگام

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای همگام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای همگام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای همگام

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢٥:٤٥١٣:٢٥:٢٠٢٠:٢٤:٣٣٢٠:٤٤:٠٠٠٠:٣٨:٠٤
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٦٠٦:٢٦:٢٥١٣:٢٥:٢٢٢٠:٢٣:٥٦٢٠:٤٣:٢١٠٠:٣٨:١٥
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٧:٠٤١٣:٢٥:٢٣٢٠:٢٣:١٩٢٠:٤٢:٤١٠٠:٣٨:٢٤
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٧:٤٤١٣:٢٥:٢٣٢٠:٢٢:٣٩٢٠:٤١:٥٩٠٠:٣٨:٣٤
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٨:٢٥١٣:٢٥:٢٣٢٠:٢١:٥٨٢٠:٤١:١٥٠٠:٣٨:٤٢
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢٩:٠٥١٣:٢٥:٢٣٢٠:٢١:١٦٢٠:٤٠:٣١٠٠:٣٨:٥١
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٩:٤٦١٣:٢٥:٢١٢٠:٢٠:٣٣٢٠:٣٩:٤٤٠٠:٣٨:٥٨
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٣٠:٢٦١٣:٢٥:١٩٢٠:١٩:٤٨٢٠:٣٨:٥٧٠٠:٣٩:٠٥
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٣١:٠٧١٣:٢٥:١٧٢٠:١٩:٠١٢٠:٣٨:٠٧٠٠:٣٩:١٢
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٣١:٤٨١٣:٢٥:١٤٢٠:١٨:١٣٢٠:٣٧:١٧٠٠:٣٩:١٧
١١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢١٠٦:٣٢:٢٩١٣:٢٥:١٠٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٣٩:٢٣
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٢١٠٦:٣٣:١٠١٣:٢٥:٠٥٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٣٩:٢٧
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٣٣:٥٢١٣:٢٥:٠٠٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٣٩:٣١
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٩٠٦:٣٤:٣٣١٣:٢٤:٥٥٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٣٩:٣٤
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣٥:١٤١٣:٢٤:٤٩٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٣٩:٣٧
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٨٠٦:٣٥:٥٦١٣:٢٤:٤٢٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣١:٤٧٠٠:٣٩:٣٩
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٦:٣٧١٣:٢٤:٣٤٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٣٩:٤٠
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٧:١٨١٣:٢٤:٢٦٢٠:١١:٠٦٢٠:٢٩:٤٨٠٠:٣٩:٤١
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٨:٠٠١٣:٢٤:١٨٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٣٩:٤١
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣٨:٤١١٣:٢٤:٠٩٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٧:٤٤٠٠:٣٩:٤٠
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:١٣٠٦:٣٩:٢٢١٣:٢٣:٥٩٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٦:٤١٠٠:٣٩:٣٩
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:١١٠٦:٤٠:٠٤١٣:٢٣:٤٩٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٣٩:٣٧
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:١٠٠٦:٤٠:٤٥١٣:٢٣:٣٨٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٤:٣١٠٠:٣٩:٣٥
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٨٠٦:٤١:٢٦١٣:٢٣:٢٧٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٣٩:٣٢
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٥٠٦:٤٢:٠٧١٣:٢٣:١٥٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٢:١٧٠٠:٣٩:٢٨
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤٢:٤٨١٣:٢٣:٠٣٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢١:٠٩٠٠:٣٩:٢٤
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤٣:٢٩١٣:٢٢:٥٠٢٠:٠١:٤١٢٠:٢٠:٠٠٠٠:٣٩:١٩
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٧٠٦:٤٤:١٠١٣:٢٢:٣٧٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٨:٥٠٠٠:٣٩:١٣
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٣٠٦:٤٤:٥١١٣:٢٢:٢٣١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٧:٣٩٠٠:٣٩:٠٧
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤٥:٣١١٣:٢٢:٠٩١٩:٥٨:١٦٢٠:١٦:٢٨٠٠:٣٩:٠١
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٦:١٢١٣:٢١:٥٤١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٥:١٥٠٠:٣٨:٥٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای همگام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای همگام روستای همگام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای همگام روستای همگام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای همگام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای همگام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای همگام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای همگام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای همگام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای همگام

روستای همگام بر روی نقشه

روستای همگام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای همگام

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای همگام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای همگام
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای همگام + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای همگام + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای همگام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای همگام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای همگام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای همگام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای همگام رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق همگام
زمان پخش اذان آنلاین به افق همگام
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ همگام دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق همگام
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق همگام ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق همگام
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق همگام ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق همگام

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای همگام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو