جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای همگام

ماژین | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز همگام


اذان صبح: ٠٥:٤١:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:١٩
اذان ظهر: ١٣:١٣:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٠٦
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٣٦
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٤٧

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای همگام (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای همگام)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای همگام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای همگام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پرمودا باترا
نسبت به همه، خوش‌بین باشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای همگام

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای همگام در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای همگام ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای همگام (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای همگام ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان همگام ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٦:٢١١٣:١٦:٣٦١٩:٥٧:٢١٢٠:١٥:٤٧٠٠:٣٢:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٥:١٨١٣:١٦:٢٧١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٦:٣٤٠٠:٣٢:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٤:١٦١٣:١٦:١٨١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٧:٢١٠٠:٣١:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٣٣:١٥١٣:١٦:١٠١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٠٨٠٠:٣١:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٣٢:١٤١٣:١٦:٠٢٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٨:٥٥٠٠:٣١:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣١:١٥١٣:١٥:٥٥٢٠:٠١:٠٤٢٠:١٩:٤٢٠٠:٣١:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٣٠:١٧١٣:١٥:٤٨٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٣٠:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٩:٢٠١٣:١٥:٤٢٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢١:١٧٠٠:٣٠:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٨:٢٤١٣:١٥:٣٧٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٣٠:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٧:٢٩١٣:١٥:٣١٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٢:٥١٠٠:٣٠:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٢٦:٣٥١٣:١٥:٢٧٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٢٩:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢٥:٤٣١٣:١٥:٢٣٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٢٩:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢٤:٥٢١٣:١٥:٢٠٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:١٢٠٠:٢٩:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٤:٠٢١٣:١٥:١٧٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٢٩:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢٣:١٣١٣:١٥:١٤٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٢٩:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢٢:٢٥١٣:١٥:١٣٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٢٨:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢١:٣٩١٣:١٥:١٢٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٨:١٨٠٠:٢٨:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:١٥٠٦:٢٠:٥٤١٣:١٥:١١٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٢٨:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:١٣٠٦:٢٠:١٠١٣:١٥:١١٢٠:١٠:٣٧٢٠:٢٩:٥١٠٠:٢٨:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٩:٢٨١٣:١٥:١٢٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٠:٣٧٠٠:٢٨:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٨:٤٧١٣:١٥:١٣٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٢٢٠٠:٢٨:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٨:٠٨١٣:١٥:١٥٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٢٨:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٧:٣٠١٣:١٥:١٨٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢٧:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٢٥٠٦:١٦:٥٣١٣:١٥:٢١٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٢٧:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٣٣٠٦:١٦:١٨١٣:١٥:٢٤٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٤:٢١٠٠:٢٧:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٥:٤٥١٣:١٥:٢٨٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٢٧:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٥٢٠٦:١٥:١٢١٣:١٥:٣٣٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٥:٤٩٠٠:٢٧:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٤:٤٢١٣:١٥:٣٨٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٦:٣١٠٠:٢٧:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٨:١٩٠٦:١٤:١٣١٣:١٥:٤٣٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٧:١٤٠٠:٢٧:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای همگام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای همگام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای همگام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان همگام

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای همگام

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای همگام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای همگام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای همگام

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای همگام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای همگام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای همگام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای همگام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای همگام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای همگام

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای همگام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای همگام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای همگام

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٧:٠١١٣:٢١:٣٤١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٣:٤٤٠٠:٣٨:٤٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٨٠٦:٤٧:٤١١٣:٢١:١٨١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٢:٣٠٠٠:٣٨:٣٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٤٨:٢١١٣:٢١:٠٢١٩:٥٣:١٢٢٠:١١:١٥٠٠:٣٨:٢٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٦٠٦:٤٩:٠١١٣:٢٠:٤٥١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٠٠٠٠:٣٨:١٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٠٠٦:٤٩:٤١١٣:٢٠:٢٨١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٣٨:٠٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٣٠٦:٥٠:٢١١٣:٢٠:١١١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٣٧:٥٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٦٠٦:٥١:٠٠١٣:١٩:٥٣١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:١٠٠٠:٣٧:٤٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٥١:٤٠١٣:١٩:٣٥١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٣٧:٣٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٠٠٦:٥٢:١٩١٣:١٩:١٧١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٣٧:١٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٢٠٦:٥٢:٥٩١٣:١٨:٥٨١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٢:١٦٠٠:٣٧:٠٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٣٠٦:٥٣:٣٨١٣:١٨:٣٩١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٣٦:٥١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٤٠٦:٥٤:١٧١٣:١٨:٢٠١٩:٤١:٥١١٩:٥٩:٣٨٠٠:٣٦:٣٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٤٠٦:٥٤:٥٦١٣:١٨:٠٠١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٨:١٨٠٠:٣٦:٢٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٤٠٦:٥٥:٣٥١٣:١٧:٤٠١٩:٣٩:١٤١٩:٥٦:٥٧٠٠:٣٦:٠٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٤٠٦:٥٦:١٤١٣:١٧:٢٠١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٥:٣٧٠٠:٣٥:٥٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٣٠٦:٥٦:٥٣١٣:١٧:٠٠١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:١٦٠٠:٣٥:٣٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤١٠٦:٥٧:٣١١٣:١٦:٣٩١٩:٣٥:١٥١٩:٥٢:٥٥٠٠:٣٥:٢٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٠٠٦:٥٨:١٠١٣:١٦:١٨١٩:٣٣:٥٥١٩:٥١:٣٣٠٠:٣٥:٠٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٧٠٦:٥٨:٤٩١٣:١٥:٥٧١٩:٣٢:٣٥١٩:٥٠:١٢٠٠:٣٤:٥٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٥٠٦:٥٩:٢٧١٣:١٥:٣٦١٩:٣١:١٤١٩:٤٨:٥٠٠٠:٣٤:٣٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٢٠٧:٠٠:٠٦١٣:١٥:١٥١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٧:٢٨٠٠:٣٤:١٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٩٠٧:٠٠:٤٤١٣:١٤:٥٤١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٦:٠٦٠٠:٣٣:٥٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٥٠٧:٠١:٢٣١٣:١٤:٣٢١٩:٢٧:١٠١٩:٤٤:٤٣٠٠:٣٣:٤١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١١٠٧:٠٢:٠٢١٣:١٤:١١١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٣:٢١٠٠:٣٣:٢٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٧٠٧:٠٢:٤٠١٣:١٣:٤٩١٩:٢٤:٢٧١٩:٤١:٥٩٠٠:٣٣:٠٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٣٠٧:٠٣:١٩١٣:١٣:٢٨١٩:٢٣:٠٦١٩:٤٠:٣٦٠٠:٣٢:٤٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٨٠٧:٠٣:٥٨١٣:١٣:٠٦١٩:٢١:٤٤١٩:٣٩:١٤٠٠:٣٢:٢٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٣٠٧:٠٤:٣٧١٣:١٢:٤٥١٩:٢٠:٢٢١٩:٣٧:٥٢٠٠:٣٢:١٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٧٠٧:٠٥:١٦١٣:١٢:٢٣١٩:١٩:٠٠١٩:٣٦:٢٩٠٠:٣١:٥١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٢٠٧:٠٥:٥٥١٣:١٢:٠٢١٩:١٧:٣٩١٩:٣٥:٠٧٠٠:٠١:٣٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٦٠٦:٠٦:٣٤١٢:١١:٤١١٨:١٦:١٧١٨:٣٣:٤٥٢٣:٣١:١٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای همگام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای همگام روستای همگام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای همگام روستای همگام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای همگام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای همگام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای همگام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای همگام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای همگام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای همگام

روستای همگام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای همگام

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای همگام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای همگام
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای همگام + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای همگام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای همگام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای همگام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای همگام رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا همگام دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ همگام دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق همگام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق همگام
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ همگام دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق همگام
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق همگام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا همگام دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای همگام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو