جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای همقاوند

معزیه | کرمان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز همقاوند


اذان صبح: ٠٤:٤٧:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٤٤:٥٧
غروب آفتاب: ١٩:١٧:٥٧
اذان مغرب: ١٩:٣٥:٣٩
نیمه شب: ٠٠:٠٣:١١

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای همقاوند (شهرستان کرمان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای همقاوند)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای همقاوند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای همقاوند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

اشو
شك و تردیدها را نباید سركوب كرد. از آنها باید به عنوان سكوی پرش استفاده نمود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای همقاوند

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای همقاوند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای همقاوند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای همقاوند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای همقاوند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان همقاوند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٣:٣١١٢:٣٩:٣٨١٩:١٦:١٢١٩:٣٤:٠٤٢٣:٥٧:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٢:٣٢١٢:٣٩:٢٨١٩:١٦:٥١١٩:٣٤:٤٦٢٣:٥٦:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠١:٣٤١٢:٣٩:١٩١٩:١٧:٣١١٩:٣٥:٢٨٢٣:٥٦:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٠:٣٦١٢:٣٩:١٠١٩:١٨:١١١٩:٣٦:١٠٢٣:٥٦:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:١١٠٥:٥٩:٤٠١٢:٣٩:٠٢١٩:١٨:٥١١٩:٣٦:٥٢٢٣:٥٥:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٠٠٠٥:٥٨:٤٤١٢:٣٨:٥٤١٩:١٩:٣١١٩:٣٧:٣٤٢٣:٥٥:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٥٠٠٥:٥٧:٥٠١٢:٣٨:٤٧١٩:٢٠:١١١٩:٣٨:١٦٢٣:٥٥:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٦:٥٦١٢:٣٨:٤٠١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٨:٥٩٢٣:٥٥:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٥٦:٠٤١٢:٣٨:٣٤١٩:٢١:٣٠١٩:٣٩:٤١٢٣:٥٤:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٢٦٠٥:٥٥:١٢١٢:٣٨:٢٨١٩:٢٢:١٠١٩:٤٠:٢٤٢٣:٥٤:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٤:٢٢١٢:٣٨:٢٣١٩:٢٢:٥٠١٩:٤١:٠٦٢٣:٥٤:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:١٤٠٥:٥٣:٣٢١٢:٣٨:١٩١٩:٢٣:٣٠١٩:٤١:٤٨٢٣:٥٤:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:١٠٠٥:٥٢:٤٤١٢:٣٨:١٥١٩:٢٤:١٠١٩:٤٢:٣١٢٣:٥٤:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٥١:٥٧١٢:٣٨:١١١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٣:١٣٢٣:٥٣:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٥١:١١١٢:٣٨:٠٩١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٣:٥٥٢٣:٥٣:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥٠:٢٧١٢:٣٨:٠٦١٩:٢٦:١٠١٩:٤٤:٣٨٢٣:٥٣:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٠٥٠٥:٤٩:٤٣١٢:٣٨:٠٥١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٥:٢٠٢٣:٥٣:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٤٩:٠١١٢:٣٨:٠٤١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٦:٠٢٢٣:٥٣:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:١٠٠٥:٤٨:٢٠١٢:٣٨:٠٣١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٦:٤٤٢٣:٥٣:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:١٤٠٥:٤٧:٤٠١٢:٣٨:٠٣١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٧:٢٦٢٣:٥٣:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٢٠٠٥:٤٧:٠٢١٢:٣٨:٠٤١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٨:٠٨٢٣:٥٢:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٢٧٠٥:٤٦:٢٥١٢:٣٨:٠٥١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٨:٤٩٢٣:٥٢:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٣٥٠٥:٤٥:٤٩١٢:٣٨:٠٧١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٩:٣١٢٣:٥٢:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٤٥٠٥:٤٥:١٥١٢:٣٨:٠٩١٩:٣١:٢٤١٩:٥٠:١٢٢٣:٥٢:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٥٧٠٥:٤٤:٤٢١٢:٣٨:١٢١٩:٣٢:٠٣١٩:٥٠:٥٣٢٣:٥٢:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:١٠٠٥:٤٤:١٠١٢:٣٨:١٦١٩:٣٢:٤١١٩:٥١:٣٣٢٣:٥٢:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٢٤٠٥:٤٣:٤٠١٢:٣٨:٢٠١٩:٣٣:١٩١٩:٥٢:١٣٢٣:٥٢:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٤١٠٥:٤٣:١١١٢:٣٨:٢٤١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٢:٥٣٢٣:٥٢:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٥٩٠٥:٤٢:٤٤١٢:٣٨:٣٠١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٣:٣٢٢٣:٥٢:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای همقاوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای همقاوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای همقاوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان همقاوند

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای همقاوند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای همقاوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای همقاوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای همقاوند

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای همقاوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای همقاوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای همقاوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای همقاوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای همقاوند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای همقاوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای همقاوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای همقاوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای همقاوند

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣١٠٥:٥٣:٤٧١٢:٤٨:١٢١٩:٤٢:١٧٢٠:٠١:٠٧٠٠:٠٢:٤٩
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥٤:٢٣١٢:٤٨:١٣١٩:٤١:٤٤٢٠:٠٠:٣١٠٠:٠٢:٥٩
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥٤:٥٩١٢:٤٨:١٤١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:٥٤٠٠:٠٣:٠٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٥٥:٣٥١٢:٤٨:١٤١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٩:١٦٠٠:٠٣:١٥
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٥٦:١٢١٢:٤٨:١٤١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٨:٣٦٠٠:٠٣:٢٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٥٦:٤٩١٢:٤٨:١٤١٩:٣٩:١٧١٩:٥٧:٥٥٠٠:٠٣:٣٠
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٥٧:٢٥١٢:٤٨:١٢١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٧:١٢٠٠:٠٣:٣٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٥٨:٠٢١٢:٤٨:١٠١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٦:٢٩٠٠:٠٣:٤٢
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٥٨:٤٠١٢:٤٨:٠٨١٩:٣٧:١٣١٩:٥٥:٤٤٠٠:٠٣:٤٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢١٠٥:٥٩:١٧١٢:٤٨:٠٤١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:٥٧٠٠:٠٣:٥٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١٤٠٥:٥٩:٥٤١٢:٤٨:٠١١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٤:١٠٠٠:٠٣:٥٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٠:٣١١٢:٤٧:٥٦١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:٢١٠٠:٠٣:٥٩
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠١:٠٨١٢:٤٧:٥١١٩:٣٤:١٠١٩:٥٢:٣١٠٠:٠٤:٠٢
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠١:٤٦١٢:٤٧:٤٦١٩:٣٣:٢١١٩:٥١:٤٠٠٠:٠٤:٠٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٢:٢٣١٢:٤٧:٤٠١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٠:٤٧٠٠:٠٤:٠٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٣:٠٠١٢:٤٧:٣٣١٩:٣١:٤٠١٩:٤٩:٥٤٠٠:٠٤:٠٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠٣:٣٧١٢:٤٧:٢٥١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٨:٥٩٠٠:٠٤:٠٧
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٠٤:١٤١٢:٤٧:١٧١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٨:٠٣٠٠:٠٤:٠٦
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٤:٥١١٢:٤٧:٠٨١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٧:٠٧٠٠:٠٤:٠٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٥:٢٨١٢:٤٦:٥٩١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٦:٠٩٠٠:٠٤:٠٣
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠٦:٠٤١٢:٤٦:٤٩١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٥:١٠٠٠:٠٤:٠١
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٦:٤١١٢:٤٦:٣٩١٩:٢٦:١١١٩:٤٤:١٠٠٠:٠٣:٥٨
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٥٠٦:٠٧:١٧١٢:٤٦:٢٨١٩:٢٥:١٢١٩:٤٣:٠٩٠٠:٠٣:٥٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٧:٥٣١٢:٤٦:١٦١٩:٢٤:١٣١٩:٤٢:٠٧٠٠:٠٣:٥٠
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٨:٣٠١٢:٤٦:٠٤١٩:٢٣:١٢١٩:٤١:٠٥٠٠:٠٣:٤٥
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٩:٠٦١٢:٤٥:٥٢١٩:٢٢:١١١٩:٤٠:٠١٠٠:٠٣:٣٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٩:٤٢١٢:٤٥:٣٩١٩:٢١:٠٩١٩:٣٨:٥٧٠٠:٠٣:٣٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٠:١٧١٢:٤٥:٢٥١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٧:٥١٠٠:٠٣:٢٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٠:٥٣١٢:٤٥:١١١٩:١٩:٠٢١٩:٣٦:٤٥٠٠:٠٣:١٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١١:٢٩١٢:٤٤:٥٧١٩:١٧:٥٧١٩:٣٥:٣٩٠٠:٠٣:١١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٢:٠٤١٢:٤٤:٤٢١٩:١٦:٥٢١٩:٣٤:٣١٠٠:٠٣:٠٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای همقاوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای همقاوند روستای همقاوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای همقاوند روستای همقاوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای همقاوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای همقاوند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای همقاوند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای همقاوند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای همقاوند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای همقاوند

روستای همقاوند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای همقاوند

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای همقاوند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای همقاوند
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای همقاوند + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای همقاوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای همقاوند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای همقاوند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای همقاوند رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق همقاوند
افق شرعی امروز فردا همقاوند دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا همقاوند دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق همقاوند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ همقاوند دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق همقاوند
زمان پخش اذان زنده به افق همقاوند
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ همقاوند دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای همقاوند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو