جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای همقاوند

معزیه | کرمان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز همقاوند


اذان صبح: ٠٤:٠٤:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٨:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٤٠:١٧
غروب آفتاب: ١٩:٤١:٤٧
اذان مغرب: ٢٠:٠١:١٠
نیمه شب: ٢٣:٥٣:٠٠

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای همقاوند (شهرستان کرمان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای همقاوند)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای همقاوند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای همقاوند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اشو
پدر و مادرت تنها جسم تو را متولد می سازند نه روحت را.

اوقات شرعی ماه جاری روستای همقاوند

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای همقاوند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای همقاوند ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای همقاوند (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای همقاوند ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان همقاوند ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٥:٣١١٢:٤١:٥٨١٩:٠٨:٥٤١٩:٢٦:٢٣٠٠:٠٠:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٤:٢٤١٢:٤١:٤٤١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٧:٠٣٠٠:٠٠:١٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٠:٥١٠٦:١٣:١٧١٢:٤١:٣٠١٩:١٠:١١١٩:٢٧:٤٣٢٣:٥٩:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٢:١١١٢:٤١:١٦١٩:١٠:٤٩١٩:٢٨:٢٤٢٣:٥٩:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٨:١٤٠٦:١١:٠٥١٢:٤١:٠٢١٩:١١:٢٨١٩:٢٩:٠٥٢٣:٥٩:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٠:٠٠١٢:٤٠:٤٩١٩:١٢:٠٧١٩:٢٩:٤٥٢٣:٥٨:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٠٨:٥٦١٢:٤٠:٣٧١٩:١٢:٤٦١٩:٣٠:٢٦٢٣:٥٨:٣٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٧:٥٢١٢:٤٠:٢٤١٩:١٣:٢٥١٩:٣١:٠٧٢٣:٥٨:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٠٦:٤٩١٢:٤٠:١٣١٩:١٤:٠٤١٩:٣١:٤٩٢٣:٥٧:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٥:٤٧١٢:٤٠:٠١١٩:١٤:٤٣١٩:٣٢:٣٠٢٣:٥٧:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:٣٤٠٦:٠٤:٤٦١٢:٣٩:٥٠١٩:١٥:٢٢١٩:٣٣:١١٢٣:٥٧:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٣:٤٥١٢:٣٩:٤٠١٩:١٦:٠١١٩:٣٣:٥٣٢٣:٥٧:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٠٥٠٦:٠٢:٤٦١٢:٣٩:٣٠١٩:١٦:٤١١٩:٣٤:٣٤٢٣:٥٦:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠١:٤٧١٢:٣٩:٢٠١٩:١٧:٢٠١٩:٣٥:١٦٢٣:٥٦:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٠:٤٩١٢:٣٩:١١١٩:١٨:٠٠١٩:٣٥:٥٨٢٣:٥٦:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٢٨٠٥:٥٩:٥٢١٢:٣٩:٠٣١٩:١٨:٤٠١٩:٣٦:٤٠٢٣:٥٥:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:١٦٠٥:٥٨:٥٧١٢:٣٨:٥٥١٩:١٩:١٩١٩:٣٧:٢٢٢٣:٥٥:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:٠٦٠٥:٥٨:٠٢١٢:٣٨:٤٧١٩:١٩:٥٩١٩:٣٨:٠٥٢٣:٥٥:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٥٧٠٥:٥٧:٠٨١٢:٣٨:٤١١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٨:٤٧٢٣:٥٥:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥٦:١٥١٢:٣٨:٣٤١٩:٢١:١٩١٩:٣٩:٢٩٢٣:٥٥:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥٥:٢٣١٢:٣٨:٢٩١٩:٢١:٥٩١٩:٤٠:١٢٢٣:٥٤:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥٤:٣٣١٢:٣٨:٢٣١٩:٢٢:٣٩١٩:٤٠:٥٤٢٣:٥٤:٣٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٥٣:٤٣١٢:٣٨:١٩١٩:٢٣:١٩١٩:٤١:٣٧٢٣:٥٤:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٥٢:٥٥١٢:٣٨:١٥١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٢:١٩٢٣:٥٤:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٥٢:٠٨١٢:٣٨:١١١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٣:٠٢٢٣:٥٤:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٣:١٩٠٥:٥١:٢٢١٢:٣٨:٠٩١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٣:٤٥٢٣:٥٣:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥٠:٣٧١٢:٣٨:٠٦١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٤:٢٧٢٣:٥٣:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢١:١٩٠٥:٤٩:٥٣١٢:٣٨:٠٥١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٥:١٠٢٣:٥٣:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٤٩:١١١٢:٣٨:٠٤١٩:٢٧:١٩١٩:٤٥:٥٢٢٣:٥٣:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای همقاوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای همقاوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای همقاوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان همقاوند

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای همقاوند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای همقاوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای همقاوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای همقاوند

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای همقاوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای همقاوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای همقاوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای همقاوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای همقاوند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای همقاوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای همقاوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای همقاوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای همقاوند

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٤٠٥:٤٣:٤٠١٢:٣٨:٢٠١٩:٣٣:١٩١٩:٥٢:١٣٢٣:٥٢:٣٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤١٠٥:٤٣:١١١٢:٣٨:٢٤١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٢:٥٣٢٣:٥٢:٢٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٩٠٥:٤٢:٤٤١٢:٣٨:٣٠١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٣:٣٢٢٣:٥٢:٢٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١٨٠٥:٤٢:١٨١٢:٣٨:٣٥١٩:٣٥:١٠١٩:٥٤:١١٢٣:٥٢:٢٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٤١:٥٣١٢:٣٨:٤١١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٤:٥٠٢٣:٥٢:٢٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٤١:٣٠١٢:٣٨:٤٨١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٥:٢٨٢٣:٥٢:٢٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٤١:٠٨١٢:٣٨:٥٥١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٦:٠٥٢٣:٥٢:٢٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٣٠٥:٤٠:٤٨١٢:٣٩:٠٢١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٦:٤٢٢٣:٥٢:٢٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢١٠٥:٤٠:٢٩١٢:٣٩:١٠١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٧:١٨٢٣:٥٢:٢٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥١٠٥:٤٠:١٢١٢:٣٩:١٩١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٧:٥٣٢٣:٥٢:٣٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٣٠٥:٣٩:٥٥١٢:٣٩:٢٧١٩:٣٩:١٣١٩:٥٨:٢٨٢٣:٥٢:٣٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٦٠٥:٣٩:٤١١٢:٣٩:٣٧١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٩:٠٢٢٣:٥٢:٣٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٢٠٥:٣٩:٢٨١٢:٣٩:٤٦١٩:٤٠:١٧١٩:٥٩:٣٥٢٣:٥٢:٤٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٩٠٥:٣٩:١٦١٢:٣٩:٥٦١٩:٤٠:٤٨٢٠:٠٠:٠٨٢٣:٥٢:٤٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٨٠٥:٣٩:٠٥١٢:٤٠:٠٦١٩:٤١:١٨٢٠:٠٠:٣٩٢٣:٥٢:٥٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٠٠٥:٣٨:٥٦١٢:٤٠:١٧١٩:٤١:٤٧٢٠:٠١:١٠٢٣:٥٣:٠٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٣٠٥:٣٨:٤٩١٢:٤٠:٢٧١٩:٤٢:١٦٢٠:٠١:٤٠٢٣:٥٣:٠٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٨٠٥:٣٨:٤٣١٢:٤٠:٣٨١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٢:٠٩٢٣:٥٣:١٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٥٠٥:٣٨:٣٨١٢:٤٠:٥٠١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٢:٣٧٢٣:٥٣:٢٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٣٨:٣٥١٢:٤١:٠٢١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٣:٠٤٢٣:٥٣:٣٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٣٨:٣٣١٢:٤١:١٣١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٣:٣٠٢٣:٥٣:٣٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٧٠٥:٣٨:٣٣١٢:٤١:٢٦١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٣:٥٥٢٣:٥٣:٤٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٢٠٥:٣٨:٣٤١٢:٤١:٣٨١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٤:١٩٢٣:٥٣:٥٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٣٨:٣٦١٢:٤١:٥٠١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٤:٤١٢٣:٥٤:٠٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٣٨:٤٠١٢:٤٢:٠٣١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٥:٠٣٢٣:٥٤:٢٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٣٨:٤٥١٢:٤٢:١٦١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٥:٢٣٢٣:٥٤:٣١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٢٠٥:٣٨:٥١١٢:٤٢:٢٩١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٥:٤٣٢٣:٥٤:٤٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٦٠٥:٣٨:٥٩١٢:٤٢:٤٢١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٦:٠١٢٣:٥٤:٥٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٣٠٥:٣٩:٠٨١٢:٤٢:٥٥١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٦:١٨٢٣:٥٥:٠٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٣٩:١٨١٢:٤٣:٠٨١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٦:٣٣٢٣:٥٥:٢١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٢٠٥:٣٩:٣٠١٢:٤٣:٢١١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٦:٤٧٢٣:٥٥:٣٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای همقاوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای همقاوند روستای همقاوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای همقاوند روستای همقاوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای همقاوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای همقاوند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای همقاوند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای همقاوند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای همقاوند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای همقاوند

روستای همقاوند بر روی نقشه

روستای همقاوند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای همقاوند

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای همقاوند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای همقاوند
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای همقاوند + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای همقاوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای همقاوند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای همقاوند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای همقاوند رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق همقاوند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ همقاوند دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا همقاوند دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ همقاوند دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق همقاوند
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق همقاوند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق همقاوند
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق همقاوند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای همقاوند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو