جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای همرو

فردو | قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز همرو


اذان صبح: ٠٤:١٦:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:١٦
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٣٢
غروب آفتاب: ٢٠:١١:٠٧
اذان مغرب: ٢٠:٣١:٢١
نیمه شب: ٠٠:١٣:٣٠

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای همرو (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای همرو)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای همرو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای همرو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مایك مورداك
برای اینكه با افراد فوق‌العاده باشید، هر بهایی كه نیاز است، بپردازید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای همرو

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای همرو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای همرو ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای همرو (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای همرو ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان همرو ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:١٢٠٦:٣٦:١٨١٣:٠٦:٢٠١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٥:١١٠٠:٢٢:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٣٥:٠٢١٣:٠٦:٠٥١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٥:٥٩٠٠:٢٢:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:١٣٠٦:٣٣:٤٧١٣:٠٥:٥١١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٦:٤٨٠٠:٢٢:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٢:٣٣١٣:٠٥:٣٧١٩:٣٩:١٥١٩:٥٧:٣٧٠٠:٢١:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:١٤٠٦:٣١:١٩١٣:٠٥:٢٤١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:٢٦٠٠:٢١:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٣٠:٠٦١٣:٠٥:١١١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:١٥٠٠:٢١:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٨:٥٤١٣:٠٤:٥٨١٩:٤١:٣٥٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٢٠:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٧:٤٣١٣:٠٤:٤٦١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:٥٣٠٠:٢٠:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٦:٣٢١٣:٠٤:٣٤١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠١:٤٢٠٠:٢٠:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٥:٢٢١٣:٠٤:٢٣١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:٣٢٠٠:١٩:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٤:١٣١٣:٠٤:١٢١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٣:٢١٠٠:١٩:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢٣:٠٥١٣:٠٤:٠١١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:١١٠٠:١٩:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢١:٥٨١٣:٠٣:٥١١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٥:٠٠٠٠:١٨:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:١٧٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠٣:٤٢١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:٥٠٠٠:١٨:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٩:٤٦١٣:٠٣:٣٣١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٤٠٠٠:١٨:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٨:٤٢١٣:٠٣:٢٤١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٧:٣٠٠٠:١٧:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٧:٣٩١٣:٠٣:١٦١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٨:١٩٠٠:١٧:٣٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٦:٣٧١٣:٠٣:٠٩١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٩:٠٩٠٠:١٧:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٥:٣٦١٣:٠٣:٠٢١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٥٩٠٠:١٧:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٢:٥٦١٩:٥١:٤٦٢٠:١٠:٤٩٠٠:١٦:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:٥١٠٦:١٣:٣٧١٣:٠٢:٥٠١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:٣٩٠٠:١٦:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٢:٣٩١٣:٠٢:٤٥١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:٢٩٠٠:١٦:١٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:١٨٠٦:١١:٤٣١٣:٠٢:٤١١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٣:١٩٠٠:١٦:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٠٤٠٦:١٠:٤٨١٣:٠٢:٣٧١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٤:٠٩٠٠:١٥:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠٢:٣٣١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٥٩٠٠:١٥:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٢:٣٠١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٥:٤٨٠٠:١٥:٢٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠٢:٢٨١٩:٥٧:١٥٢٠:١٦:٣٨٠٠:١٥:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠٧:١٩١٣:٠٢:٢٦١٩:٥٨:٠١٢٠:١٧:٢٧٠٠:١٥:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٦:٣٠١٣:٠٢:٢٥١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٨:١٧٠٠:١٤:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای همرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای همرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای همرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان همرو

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای همرو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای همرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای همرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای همرو

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای همرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای همرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای همرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای همرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای همرو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای همرو

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای همرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای همرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای همرو

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٢٠٦:٠٠:٠٥١٣:٠٢:٤٢٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٥:٣٦٠٠:١٣:٤٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥٩:٣١١٣:٠٢:٤٦٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٦:٢١٠٠:١٣:٤١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٨:٥٨١٣:٠٢:٥١٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٧:٠٦٠٠:١٣:٣٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٥٨:٢٧١٣:٠٢:٥٧٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٧:٥٠٠٠:١٣:٣٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٧:٥٨١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:٣٤٠٠:١٣:٣٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٧:٣٠١٣:٠٣:١٠٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٩:١٧٠٠:١٣:٣١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٢٠٥:٥٧:٠٤١٣:٠٣:١٧٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٢٩:٥٩٠٠:١٣:٣٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١١٠٥:٥٦:٣٩١٣:٠٣:٢٤٢٠:١٠:٢٨٢٠:٣٠:٤١٠٠:١٣:٣٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣١٠٥:٥٦:١٦١٣:٠٣:٣٢٢٠:١١:٠٧٢٠:٣١:٢١٠٠:١٣:٣٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٤٠٥:٥٥:٥٤١٣:٠٣:٤١٢٠:١١:٤٥٢٠:٣٢:٠١٠٠:١٣:٣١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١٨٠٥:٥٥:٣٤١٣:٠٣:٤٩٢٠:١٢:٢١٢٠:٣٢:٤٠٠٠:١٣:٣٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٥٠٥:٥٥:١٥١٣:٠٣:٥٨٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٣:١٨٠٠:١٣:٣٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٤٠٥:٥٤:٥٨١٣:٠٤:٠٨٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٣:٥٥٠٠:١٣:٣٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٥٠٥:٥٤:٤٣١٣:٠٤:١٨٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٤:٣١٠٠:١٣:٤٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٨٠٥:٥٤:٣٠١٣:٠٤:٢٨٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٥:٠٦٠٠:١٣:٤٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٣٠٥:٥٤:١٧١٣:٠٤:٣٩٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٥:٤٠٠٠:١٣:٥١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣١٠٥:٥٤:٠٧١٣:٠٤:٤٩٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٦:١٣٠٠:١٣:٥٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١٠٠٥:٥٣:٥٨١٣:٠٥:٠٠٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٦:٤٥٠٠:١٤:٠٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٢٠٥:٥٣:٥١١٣:٠٥:١٢٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٧:١٦٠٠:١٤:١٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٧٠٥:٥٣:٤٥١٣:٠٥:٢٤٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٧:٤٥٠٠:١٤:١٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٣٠٥:٥٣:٤١١٣:٠٥:٣٥٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٨:١٤٠٠:١٤:٢٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٢٠٥:٥٣:٣٩١٣:٠٥:٤٨٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٨:٤١٠٠:١٤:٣٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٤٠٥:٥٣:٣٨١٣:٠٦:٠٠٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٩:٠٦٠٠:١٤:٤٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٨٠٥:٥٣:٣٩١٣:٠٦:١٢٢٠:١٨:٥٣٢٠:٣٩:٣١٠٠:١٤:٥٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٤٠٥:٥٣:٤١١٣:٠٦:٢٥٢٠:١٩:١٥٢٠:٣٩:٥٤٠٠:١٥:٠٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٢٠٥:٥٣:٤٥١٣:٠٦:٣٨٢٠:١٩:٣٦٢٠:٤٠:١٥٠٠:١٥:١٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٣٠٥:٥٣:٥٠١٣:٠٦:٥١٢٠:١٩:٥٦٢٠:٤٠:٣٦٠٠:١٥:٢٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٦٠٥:٥٣:٥٧١٣:٠٧:٠٤٢٠:٢٠:١٤٢٠:٤٠:٥٥٠٠:١٥:٣٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠١٠٥:٥٤:٠٥١٣:٠٧:١٧٢٠:٢٠:٣١٢٠:٤١:١٢٠٠:١٥:٥٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٩٠٥:٥٤:١٥١٣:٠٧:٣٠٢٠:٢٠:٤٧٢٠:٤١:٢٨٠٠:١٦:٠٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٩٠٥:٥٤:٢٦١٣:٠٧:٤٣٢٠:٢١:٠١٢٠:٤١:٤٢٠٠:١٦:١٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای همرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای همرو روستای همرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای همرو روستای همرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای همرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای همرو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای همرو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای همرو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای همرو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای همرو

روستای همرو بر روی نقشه

روستای همرو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای همرو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای همرو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای همرو
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای همرو + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای همرو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای همرو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای همرو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای همرو رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق همرو
زمان پخش اذان زنده به افق همرو
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ همرو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق همرو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق همرو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق همرو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا همرو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ همرو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای همرو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو