جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر همدان

همدان | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز همدان

اذان صبح: ٠٤:٤٦:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:١٣
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٠٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:٢٨
اذان مغرب: ١٨:٢٠:١٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:٥٩

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر همدان (شهرستان همدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر همدان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر همدان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر همدان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

ارد بزرگ
قوم بی نیا و مرد كهن، به هزار آیین اهریمنی اداره می شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر همدان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر همدان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر همدان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر همدان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر همدان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان همدان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٤:١٦١٣:١٥:٥٦١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٣١:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٤١٠٦:٤٣:٠٠١٣:١٥:٤٢١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٣١:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:١٠٠٦:٤١:٤٤١٣:١٥:٢٨١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:١٧٠٠:٣١:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:٣٩٠٦:٤٠:٢٩١٣:١٥:١٥١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٣٠:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٩:١٥١٣:١٥:٠٢١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٣٠:٣١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٨:٠١١٣:١٤:٤٩١٩:٥٢:١٠٢٠:١٠:٤٨٠٠:٣٠:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٦:٤٩١٣:١٤:٣٧١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٣٨٠٠:٢٩:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٥:٣٧١٣:١٤:٢٥١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٢٩٠٠:٢٩:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:١٣٠٦:٣٤:٢٦١٣:١٤:١٤١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٢٠٠٠:٢٩:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٣٣:١٥١٣:١٤:٠٣١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:١٠٠٠:٢٨:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:١٨٠٦:٣٢:٠٦١٣:١٣:٥٢١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:٠١٠٠:٢٨:٣١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٥١٠٦:٣٠:٥٨١٣:١٣:٤٢١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٥:٥٢٠٠:٢٨:١٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٩:٥٠١٣:١٣:٣٣١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٦:٤٣٠٠:٢٧:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٨:٤٤١٣:١٣:٢٤١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٣٤٠٠:٢٧:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٧:٣٨١٣:١٣:١٥١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:٢٥٠٠:٢٧:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٦:٣٤١٣:١٣:٠٧٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:١٧٠٠:٢٧:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٥:٣٠١٣:١٣:٠٠٢٠:٠١:٠١٢٠:٢٠:٠٨٠٠:٢٦:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٤:٢٨١٣:١٢:٥٣٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٢٦:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢٣:٢٧١٣:١٢:٤٧٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢١:٥٠٠٠:٢٦:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٢:٢٧١٣:١٢:٤١٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٢:٤١٠٠:٢٥:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٢١:٢٨١٣:١٢:٣٦٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٢٥:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١٠٠٦:٢٠:٣٠١٣:١٢:٣٢٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٢٥:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٩:٣٤١٣:١٢:٢٨٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٥:١٥٠٠:٢٥:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٨:٣٩١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٢٥:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٧:٤٥١٣:١٢:٢١٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٦:٥٧٠٠:٢٤:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١١٠٦:١٦:٥٢١٣:١٢:١٩٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢٤:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٦:٠١١٣:١٢:١٨٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:٣٨٠٠:٢٤:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٥:١١١٣:١٢:١٦٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٢٩:٢٨٠٠:٢٤:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٤:٢٣١٣:١٢:١٦٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:١٨٠٠:٢٤:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر همدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر همدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر همدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان همدان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر همدان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر همدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر همدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر همدان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر همدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر همدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر همدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر همدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر همدان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر همدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر همدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر همدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر همدان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر همدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر همدان شهر همدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر همدان شهر همدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر همدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر همدان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر همدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر همدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر همدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر همدان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٤:٠٣١٢:٠٨:٣١١٨:١٢:٢٦١٨:٣٠:١٧٢٣:٢٧:١٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٤:٤٧١٢:٠٨:١٠١٨:١١:٠٠١٨:٢٨:٥١٢٣:٢٦:٥٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٠٥:٣١١٢:٠٧:٤٩١٨:٠٩:٣٤١٨:٢٧:٢٥٢٣:٢٦:٣٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٠٦:١٥١٢:٠٧:٢٨١٨:٠٨:٠٩١٨:٢٥:٥٩٢٣:٢٦:١٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٦:٥٩١٢:٠٧:٠٧١٨:٠٦:٤٣١٨:٢٤:٣٤٢٣:٢٥:٥٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٧:٤٤١٢:٠٦:٤٧١٨:٠٥:١٨١٨:٢٣:٠٩٢٣:٢٥:٣٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٠٨:٢٨١٢:٠٦:٢٧١٨:٠٣:٥٣١٨:٢١:٤٤٢٣:٢٥:١٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٠٩:١٣١٢:٠٦:٠٧١٨:٠٢:٢٨١٨:٢٠:١٩٢٣:٢٤:٥٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣١٠٦:٠٩:٥٨١٢:٠٥:٤٧١٨:٠١:٠٤١٨:١٨:٥٥٢٣:٢٤:٤١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٠:٤٤١٢:٠٥:٢٨١٧:٥٩:٤٠١٨:١٧:٣٢٢٣:٢٤:٢٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١١:٢٩١٢:٠٥:٠٨١٧:٥٨:١٦١٨:١٦:٠٨٢٣:٢٤:٠٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٢:١٥١٢:٠٤:٥٠١٧:٥٦:٥٣١٨:١٤:٤٥٢٣:٢٣:٤٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٣:٠١١٢:٠٤:٣١١٧:٥٥:٣٠١٨:١٣:٢٣٢٣:٢٣:٢٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٣:٤٧١٢:٠٤:١٣١٧:٥٤:٠٨١٨:١٢:٠١٢٣:٢٣:١٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٤:٣٤١٢:٠٣:٥٥١٧:٥٢:٤٦١٨:١٠:٤٠٢٣:٢٢:٥٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٥:٢١١٢:٠٣:٣٨١٧:٥١:٢٤١٨:٠٩:١٩٢٣:٢٢:٣٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٦٠٦:١٦:٠٨١٢:٠٣:٢١١٧:٥٠:٠٣١٨:٠٧:٥٩٢٣:٢٢:١٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٣٠٦:١٦:٥٦١٢:٠٣:٠٥١٧:٤٨:٤٣١٨:٠٦:٤٠٢٣:٢٢:٠١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٧:٤٣١٢:٠٢:٤٩١٧:٤٧:٢٣١٨:٠٥:٢١٢٣:٢١:٤٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٧٠٦:١٨:٣٢١٢:٠٢:٣٣١٧:٤٦:٠٤١٨:٠٤:٠٣٢٣:٢١:٢٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٤٠٦:١٩:٢٠١٢:٠٢:١٨١٧:٤٤:٤٦١٨:٠٢:٤٦٢٣:٢١:١٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٠:٠٩١٢:٠٢:٠٤١٧:٤٣:٢٨١٨:٠١:٣٠٢٣:٢٠:٥٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٠:٥٩١٢:٠١:٥٠١٧:٤٢:١١١٨:٠٠:١٤٢٣:٢٠:٤٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢١:٤٨١٢:٠١:٣٧١٧:٤٠:٥٥١٧:٥٨:٥٩٢٣:٢٠:٢٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٢:٣٨١٢:٠١:٢٤١٧:٣٩:٤٠١٧:٥٧:٤٥٢٣:٢٠:١٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٣:٢٩١٢:٠١:١٢١٧:٣٨:٢٥١٧:٥٦:٣٢٢٣:٢٠:٠١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٤:٢٠١٢:٠١:٠٠١٧:٣٧:١٢١٧:٥٥:٢٠٢٣:١٩:٤٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٥:١١١٢:٠٠:٤٩١٧:٣٥:٥٩١٧:٥٤:٠٩٢٣:١٩:٣٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٦:٠٢١٢:٠٠:٣٩١٧:٣٤:٤٧١٧:٥٢:٥٨٢٣:١٩:٢٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٢٦:٥٤١٢:٠٠:٢٩١٧:٣٣:٣٦١٧:٥١:٤٩٢٣:١٩:١١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر همدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر همدان شهر همدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر همدان شهر همدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر همدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر همدان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر همدان

هَمِدان، هَمَدان یا به گویش محلی هِمِدان یکی از کلان‌شهرهای ایران در منطقهٔ غربی و کوهستانی ایران و مرکز شهرستان و استان همدان است. این شهر در دامنهٔ کوه الوند و در بلندای ۱٬۷۴۱ متری از سطح دریا واقع شده‌است و از شهرهای سردسیر ایران به‌شمار می‌آید

شهر همدان در ویکیپدیا

شهر همدان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر همدان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر همدان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر همدان بر روی نقشه

شهر همدان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر همدان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر همدان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر همدان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر همدان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر همدان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر همدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر همدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر همدان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر همدان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر همدان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق همدان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق همدان
افق شرعی امروز فردا همدان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا همدان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ همدان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق همدان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق همدان
زمان پخش اذان مستقیم به افق همدان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر همدان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو