جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای همت آباد

گلشن | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز همت آباد

اذان صبح: ٠٤:٠٦:١٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٤١
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٥٦
اذان مغرب: ٢٠:١٢:٤٩
نیمه شب شرعی: ٢٤:٠٠:٠٠

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای همت آباد (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای همت آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای همت آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای همت آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

اونوره دو بالزاك
هنرمند راستین باید طرفدار اصل هنر برای هنر باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای همت آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای همت آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای همت آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای همت آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای همت آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان همت آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٣:٢٨١٢:٤٢:٥١١٩:١٢:٤٥١٩:٣٠:٥٢٢٣:٥٩:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٢:١٤١٢:٤٢:٣٦١٩:١٣:٣٠١٩:٣١:٣٩٢٣:٥٩:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٥:١٤٠٦:١١:٠١١٢:٤٢:٢٢١٩:١٤:١٥١٩:٣٢:٢٦٢٣:٥٩:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠٩:٤٨١٢:٤٢:٠٨١٩:١٥:٠٠١٩:٣٣:١٣٢٣:٥٨:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٨:٣٦١٢:٤١:٥٥١٩:١٥:٤٦١٩:٣٤:٠١٢٣:٥٨:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٧:٢٤١٢:٤١:٤٢١٩:١٦:٣١١٩:٣٤:٤٨٢٣:٥٧:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠٦:١٣١٢:٤١:٢٩١٩:١٧:١٦١٩:٣٥:٣٦٢٣:٥٧:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٥:٠٣١٢:٤١:١٧١٩:١٨:٠٢١٩:٣٦:٢٣٢٣:٥٧:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠٣:٥٤١٢:٤١:٠٥١٩:١٨:٤٧١٩:٣٧:١١٢٣:٥٦:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠٢:٤٦١٢:٤٠:٥٣١٩:١٩:٣٢١٩:٣٧:٥٩٢٣:٥٦:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٣:٤٨٠٦:٠١:٣٨١٢:٤٠:٤٢١٩:٢٠:١٨١٩:٣٨:٤٧٢٣:٥٦:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٠:٣١١٢:٤٠:٣٢١٩:٢١:٠٤١٩:٣٩:٣٥٢٣:٥٦:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣١:٠٢٠٥:٥٩:٢٦١٢:٤٠:٢٢١٩:٢١:٤٩١٩:٤٠:٢٣٢٣:٥٥:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٤٠٠٥:٥٨:٢١١٢:٤٠:١٢١٩:٢٢:٣٥١٩:٤١:١٢٢٣:٥٥:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:١٨٠٥:٥٧:١٧١٢:٤٠:٠٣١٩:٢٣:٢١١٩:٤٢:٠٠٢٣:٥٥:٠٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٥٦:١٤١٢:٣٩:٥٥١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٢:٤٨٢٣:٥٤:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥٥:١٢١٢:٣٩:٤٧١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٣:٣٧٢٣:٥٤:٣٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٤:١٩٠٥:٥٤:١١١٢:٣٩:٤٠١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٤:٢٥٢٣:٥٤:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٠١٠٥:٥٣:١١١٢:٣٩:٣٣١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٥:١٤٢٣:٥٤:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٢:١٣١٢:٣٩:٢٦١٩:٢٧:١٠١٩:٤٦:٠٢٢٣:٥٣:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٥١:١٥١٢:٣٩:٢١١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٦:٥١٢٣:٥٣:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٩:١٣٠٥:٥٠:١٩١٢:٣٩:١٦١٩:٢٨:٤١١٩:٤٧:٤٠٢٣:٥٣:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٧:٥٩٠٥:٤٩:٢٤١٢:٣٩:١١١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٨:٢٨٢٣:٥٣:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٦:٤٦٠٥:٤٨:٣٠١٢:٣٩:٠٧١٩:٣٠:١٣١٩:٤٩:١٧٢٣:٥٢:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٥:٣٥٠٥:٤٧:٣٧١٢:٣٩:٠٤١٩:٣٠:٥٨١٩:٥٠:٠٥٢٣:٥٢:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٤:٢٤٠٥:٤٦:٤٥١٢:٣٩:٠١١٩:٣١:٤٤١٩:٥٠:٥٤٢٣:٥٢:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٣:١٥٠٥:٤٥:٥٥١٢:٣٨:٥٩١٩:٣٢:٢٩١٩:٥١:٤٢٢٣:٥٢:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٢:٠٧٠٥:٤٥:٠٦١٢:٣٨:٥٧١٩:٣٣:١٥١٩:٥٢:٣٠٢٣:٥٢:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١١:٠٠٠٥:٤٤:١٨١٢:٣٨:٥٦١٩:٣٤:٠٠١٩:٥٣:١٨٢٣:٥١:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای همت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای همت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای همت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان همت آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای همت آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای همت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای همت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای همت آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای همت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای همت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای همت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای همت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای همت آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای همت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای همت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای همت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای همت آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای همت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای همت آباد روستای همت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای همت آباد روستای همت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای همت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای همت آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای همت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای همت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای همت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای همت آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:١١٠٥:٣٢:٥٢١٢:٤٤:٢٧١٩:٥٦:٠١٢٠:١٦:٢٩٢٣:٥٣:٤٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٥٠٥:٣٣:٠٦١٢:٤٤:٤٠١٩:٥٦:١٢٢٠:١٦:٤٠٢٣:٥٣:٥٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٢٠٥:٣٣:٢٢١٢:٤٤:٥٣١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٦:٥٠٢٣:٥٤:١١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٠٠٥:٣٣:٣٨١٢:٤٥:٠٦١٩:٥٦:٣١٢٠:١٦:٥٨٢٣:٥٤:٢٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢١٠٥:٣٣:٥٦١٢:٤٥:١٩١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٧:٠٤٢٣:٥٤:٤١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٤٠٥:٣٤:١٥١٢:٤٥:٣١١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٧:٠٩٢٣:٥٤:٥٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٨٠٥:٣٤:٣٦١٢:٤٥:٤٤١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٧:١٢٢٣:٥٥:١١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٥٠٥:٣٤:٥٧١٢:٤٥:٥٦١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٧:١٣٢٣:٥٥:٢٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٣٠٥:٣٥:٢٠١٢:٤٦:٠٨١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٧:١٣٢٣:٥٥:٤٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٤٠٥:٣٥:٤٣١٢:٤٦:٢٠١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٧:١١٢٣:٥٥:٥٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٦٠٥:٣٦:٠٨١٢:٤٦:٣٢١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٧:٠٨٢٣:٥٦:١٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٠٠٥:٣٦:٣٤١٢:٤٦:٤٣١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٧:٠٢٢٣:٥٦:٢٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٥٠٥:٣٧:٠١١٢:٤٦:٥٤١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٦:٥٥٢٣:٥٦:٤٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٢٠٥:٣٧:٢٩١٢:٤٧:٠٤١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٦:٤٦٢٣:٥٧:٠٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣١٠٥:٣٧:٥٧١٢:٤٧:١٥١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٦:٣٦٢٣:٥٧:١٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٢٠٥:٣٨:٢٧١٢:٤٧:٢٤١٩:٥٦:١٠٢٠:١٦:٢٤٢٣:٥٧:٣٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٣٠٥:٣٨:٥٨١٢:٤٧:٣٤١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٦:١٠٢٣:٥٧:٤٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٧٠٥:٣٩:٢٩١٢:٤٧:٤٣١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٥:٥٤٢٣:٥٨:٠٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٢٠٥:٤٠:٠١١٢:٤٧:٥٢١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٥:٣٧٢٣:٥٨:١٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٨٠٥:٤٠:٣٤١٢:٤٨:٠٠١٩:٥٥:١١٢٠:١٥:١٨٢٣:٥٨:٣٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٥٠٥:٤١:٠٨١٢:٤٨:٠٨١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٤:٥٧٢٣:٥٨:٤٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٤١:٤٣١٢:٤٨:١٦١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٤:٣٥٢٣:٥٩:٠٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٤٢:١٨١٢:٤٨:٢٣١٩:٥٤:١٠٢٠:١٤:١١٢٣:٥٩:١٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٥٠٥:٤٢:٥٤١٢:٤٨:٣٠١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٣:٤٥٢٣:٥٩:٣٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٧٠٥:٤٣:٣١١٢:٤٨:٣٦١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٣:١٨٢٣:٥٩:٤٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٠٠٥:٤٤:٠٨١٢:٤٨:٤١١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٢:٤٩٢٤:٠٠:٠٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٤٤:٤٦١٢:٤٨:٤٦١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٢:١٩٠٠:٠٠:١٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٩٠٥:٤٥:٢٤١٢:٤٨:٥١١٩:٥١:٥٨٢٠:١١:٤٧٠٠:٠٠:٢٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٤٠٥:٤٦:٠٣١٢:٤٨:٥٥١٩:٥١:٢٦٢٠:١١:١٣٠٠:٠٠:٣٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥١٠٥:٤٦:٤٢١٢:٤٨:٥٩١٩:٥٠:٥٤٢٠:١٠:٣٧٠٠:٠٠:٥١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٨٠٥:٤٧:٢٢١٢:٤٩:٠١١٩:٥٠:١٩٢٠:١٠:٠١٠٠:٠١:٠٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای همت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای همت آباد روستای همت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای همت آباد روستای همت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای همت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای همت آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای همت آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای همت آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای همت آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای همت آباد

روستای همت آباد بر روی نقشه

روستای همت آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای همت آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای همت آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای همت آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای همت آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای همت آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای همت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای همت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای همت آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای همت آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای همت آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا همت آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ همت آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق همت آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ همت آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق همت آباد
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ همت آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق همت آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق همت آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای همت آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو