جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای همت آباد

گلشن | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز همت آباد


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٠٥
اذان ظهر: ١١:٣٦:٠٣
غروب آفتاب: ١٦:٣٤:٥٥
اذان مغرب: ١٦:٥٤:٣٢
نیمه شب: ٢٢:٥٢:٣٨

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای همت آباد (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای همت آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای همت آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای همت آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
تا زمانی كه چشم تنها به حفظ امت دوخته شده باشد و رفتار غیر اخلاقی را دقیقا و صرفا در اموری جستجو كنند كه موجودیت امت را به خطر می اندازد، اخلاق نوعدوستی دیگر وجود نخواهد داشت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای همت آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای همت آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای همت آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای همت آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای همت آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان همت آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٠:١٦١٢:٤٠:٣٠١٩:٢١:١٥١٩:٣٩:٤٨٢٣:٥٥:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:٤٢٠٥:٥٩:١١١٢:٤٠:٢٠١٩:٢٢:٠١١٩:٤٠:٣٦٢٣:٥٥:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥٨:٠٦١٢:٤٠:١١١٩:٢٢:٤٧١٩:٤١:٢٥٢٣:٥٥:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٥٧:٠٢١٢:٤٠:٠٢١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٢:١٣٢٣:٥٥:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٣٩٠٥:٥٦:٠٠١٢:٣٩:٥٤١٩:٢٤:١٩١٩:٤٣:٠٢٢٣:٥٤:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٥٤:٥٨١٢:٣٩:٤٧١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٣:٥٠٢٣:٥٤:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٤:٠١٠٥:٥٣:٥٨١٢:٣٩:٣٩١٩:٢٥:٥١١٩:٤٤:٣٩٢٣:٥٤:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٥٢:٥٨١٢:٣٩:٣٣١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٥:٢٧٢٣:٥٤:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢١:٢٧٠٥:٥٢:٠٠١٢:٣٩:٢٦١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٦:١٦٢٣:٥٣:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٠:١١٠٥:٥١:٠٣١٢:٣٩:٢١١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٧:٠٤٢٣:٥٣:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:٥٦٠٥:٥٠:٠٦١٢:٣٩:١٦١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٧:٥٣٢٣:٥٣:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤٩:١١١٢:٣٩:١١١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٨:٤١٢٣:٥٣:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٦:٣٠٠٥:٤٨:١٨١٢:٣٩:٠٧١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٩:٢٩٢٣:٥٢:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:١٨٠٥:٤٧:٢٥١٢:٣٩:٠٤١٩:٣١:١٠١٩:٥٠:١٨٢٣:٥٢:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٠٨٠٥:٤٦:٣٤١٢:٣٩:٠١١٩:٣١:٥٦١٩:٥١:٠٦٢٣:٥٢:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٢:٥٩٠٥:٤٥:٤٤١٢:٣٨:٥٩١٩:٣٢:٤١١٩:٥١:٥٤٢٣:٥٢:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:٥١٠٥:٤٤:٥٥١٢:٣٨:٥٧١٩:٣٣:٢٦١٩:٥٢:٤٢٢٣:٥٢:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٤٤٠٥:٤٤:٠٧١٢:٣٨:٥٦١٩:٣٤:١١١٩:٥٣:٢٩٢٣:٥١:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٤٣:٢١١٢:٣٨:٥٥١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٤:١٧٢٣:٥١:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٤٢:٣٦١٢:٣٨:٥٥١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٥:٠٤٢٣:٥١:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٤١:٥٣١٢:٣٨:٥٦١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٥:٥١٢٣:٥١:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٦:٣٢٠٥:٤١:١١١٢:٣٨:٥٧١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٦:٣٨٢٣:٥١:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٥:٣٣٠٥:٤٠:٣١١٢:٣٨:٥٩١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٧:٢٥٢٣:٥١:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٤:٣٥٠٥:٣٩:٥٢١٢:٣٩:٠٢١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٨:١١٢٣:٥١:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٣:٣٩٠٥:٣٩:١٤١٢:٣٩:٠٥١٩:٣٩:١٨١٩:٥٨:٥٦٢٣:٥١:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٣٨:٣٨١٢:٣٩:٠٨١٩:٤٠:٠١١٩:٥٩:٤٢٢٣:٥٠:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:٥١٠٥:٣٨:٠٣١٢:٣٩:١٢١٩:٤٠:٤٣٢٠:٠٠:٢٧٢٣:٥٠:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:٠٠٠٥:٣٧:٣٠١٢:٣٩:١٧١٩:٤١:٢٥٢٠:٠١:١١٢٣:٥٠:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٠:١١٠٥:٣٦:٥٨١٢:٣٩:٢٢١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠١:٥٥٢٣:٥٠:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای همت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای همت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای همت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان همت آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای همت آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای همت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای همت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای همت آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای همت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای همت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای همت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای همت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای همت آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای همت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای همت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای همت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای همت آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢٠:١٢١١:٢٨:٣٣١٦:٣٦:٣٧١٦:٥٥:٤٠٢٢:٤٦:٠٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢١:٠٧١١:٢٨:٤٩١٦:٣٦:١٤١٦:٥٥:٢٠٢٢:٤٦:١٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٢:٠٢١١:٢٩:٠٦١٦:٣٥:٥٤١٦:٥٥:٠١٢٢:٤٦:٣٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٢:٥٧١١:٢٩:٢٣١٦:٣٥:٣٤١٦:٥٤:٤٤٢٢:٤٦:٤٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٣:٥٢١١:٢٩:٤٢١٦:٣٥:١٧١٦:٥٤:٢٩٢٢:٤٧:٠١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٤:٤٦١١:٣٠:٠١١٦:٣٥:٠٢١٦:٥٤:١٦٢٢:٤٧:١٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٥:٤٠١١:٣٠:٢١١٦:٣٤:٤٨١٦:٥٤:٠٤٢٢:٤٧:٣٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٦:٣٣١١:٣٠:٤٢١٦:٣٤:٣٧١٦:٥٣:٥٥٢٢:٤٧:٥١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٧:٢٦١١:٣١:٠٣١٦:٣٤:٢٧١٦:٥٣:٤٧٢٢:٤٨:٠٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٨:١٨١١:٣١:٢٥١٦:٣٤:١٩١٦:٥٣:٤١٢٢:٤٨:٢٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٩:١٠١١:٣١:٤٧١٦:٣٤:١٣١٦:٥٣:٣٦٢٢:٤٨:٤٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢١٠٦:٣٠:٠١١١:٣٢:١١١٦:٣٤:٠٩١٦:٥٣:٣٤٢٢:٤٩:٠٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٣٠:٥١١١:٣٢:٣٤١٦:٣٤:٠٧١٦:٥٣:٣٣٢٢:٤٩:٢٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٣١:٤١١١:٣٢:٥٩١٦:٣٤:٠٦١٦:٥٣:٣٤٢٢:٤٩:٥٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٢:٣٠١١:٣٣:٢٤١٦:٣٤:٠٧١٦:٥٣:٣٧٢٢:٥٠:١٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٣:١٨١١:٣٣:٤٩١٦:٣٤:١١١٦:٥٣:٤٢٢٢:٥٠:٣٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٤:٠٥١١:٣٤:١٥١٦:٣٤:١٦١٦:٥٣:٤٨٢٢:٥٠:٥٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٤:٥٢١١:٣٤:٤١١٦:٣٤:٢٣١٦:٥٣:٥٧٢٢:٥١:٢٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٥:٣٧١١:٣٥:٠٨١٦:٣٤:٣٢١٦:٥٤:٠٧٢٢:٥١:٤٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٦:٢١١١:٣٥:٣٥١٦:٣٤:٤٢١٦:٥٤:١٨٢٢:٥٢:١٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٧:٠٥١١:٣٦:٠٣١٦:٣٤:٥٥١٦:٥٤:٣٢٢٢:٥٢:٣٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٧:٤٧١١:٣٦:٣١١٦:٣٥:٠٩١٦:٥٤:٤٧٢٢:٥٣:٠٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٨:٢٨١١:٣٦:٥٩١٦:٣٥:٢٥١٦:٥٥:٠٤٢٢:٥٣:٣١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٩:٠٨١١:٣٧:٢٨١٦:٣٥:٤٣١٦:٥٥:٢٢٢٢:٥٣:٥٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٩:٤٧١١:٣٧:٥٧١٦:٣٦:٠٣١٦:٥٥:٤٣٢٢:٥٤:٢٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٩٠٦:٤٠:٢٤١١:٣٨:٢٦١٦:٣٦:٢٤١٦:٥٦:٠٥٢٢:٥٤:٥٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٣٠٦:٤١:٠٠١١:٣٨:٥٥١٦:٣٦:٤٧١٦:٥٦:٢٨٢٢:٥٥:٢٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٧٠٦:٤١:٣٥١١:٣٩:٢٥١٦:٣٧:١٢١٦:٥٦:٥٣٢٢:٥٥:٥١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٠٠٦:٤٢:٠٩١١:٣٩:٥٤١٦:٣٧:٣٨١٦:٥٧:٢٠٢٢:٥٦:٢٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٢٠٦:٤٢:٤١١١:٤٠:٢٤١٦:٣٨:٠٧١٦:٥٧:٤٨٢٢:٥٦:٤٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای همت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای همت آباد روستای همت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای همت آباد روستای همت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای همت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای همت آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای همت آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای همت آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای همت آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای همت آباد

روستای همت آباد بر روی نقشه

روستای همت آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای همت آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای همت آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای همت آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای همت آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای همت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای همت آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای همت آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای همت آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق همت آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ همت آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا همت آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق همت آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق همت آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق همت آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق همت آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ همت آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای همت آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو