جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای همت آباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز همت آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٢٩
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٣١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:١١
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٢١
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٠٦

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای همت آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای همت آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای همت آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای همت آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
امروز بر پایه‌ی خاطره‌ی [=یادبود] دیروز، داوری نكن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای همت آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای همت آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای همت آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای همت آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای همت آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان همت آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٢:٤٤١٣:٠٠:٥٥١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٧:٤٧٠٠:١٧:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢١:٤٢١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:٣٢٠٠:١٧:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٠:٤٠١٣:٠٠:٣٦١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:١٨٠٠:١٦:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٠:٢٨١٩:٤١:٤٤٢٠:٠٠:٠٣٠٠:١٦:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:١٩٠٦:١٨:٤٠١٣:٠٠:١٩١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٠:٤٨٠٠:١٦:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٧:٤٢١٣:٠٠:١٢١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٣٤٠٠:١٦:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٦:٤٤١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:١٩٠٠:١٥:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٥:٤٨١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٣:٠٥٠٠:١٥:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٤:٥٢١٢:٥٩:٥٢١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٥٠٠٠:١٥:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٣:٥٨١٢:٥٩:٤٦١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٣٥٠٠:١٥:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٠٢٠٦:١٣:٠٥١٢:٥٩:٤١١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٥:٢١٠٠:١٤:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٢:١٣١٢:٥٩:٣٦١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٦:٠٦٠٠:١٤:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٤٤٠٦:١١:٢٢١٢:٥٩:٣٢١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٥٢٠٠:١٤:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١٠:٣٢١٢:٥٩:٢٩١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٣٧٠٠:١٤:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٣١٠٦:٠٩:٤٣١٢:٥٩:٢٦١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٨:٢٢٠٠:١٤:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٨:٥٦١٢:٥٩:٢٤١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:٠٧٠٠:١٣:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٨:١٠١٢:٥٩:٢٢١٩:٥١:٠٠٢٠:٠٩:٥٢٠٠:١٣:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٧:٢٥١٢:٥٩:٢١١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:٣٧٠٠:١٣:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٦:٤١١٢:٥٩:٢١١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:٢٢٠٠:١٣:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٥:٥٩١٢:٥٩:٢١١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٢:٠٧٠٠:١٣:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠٥:١٨١٢:٥٩:٢١١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:٥١٠٠:١٣:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٢٥٠٦:٠٤:٣٩١٢:٥٩:٢٣١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٢:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٤:٠١١٢:٥٩:٢٤١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:١٩٠٠:١٢:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٣:٢٤١٢:٥٩:٢٧١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٥:٠٢٠٠:١٢:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٢:٤٩١٢:٥٩:٣٠١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:٤٦٠٠:١٢:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٢:١٥١٢:٥٩:٣٣١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:٢٩٠٠:١٢:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠١:٤٣١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:١١٠٠:١٢:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:١٦٠٦:٠١:١٢١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٥٣٠٠:١٢:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٣١٠٦:٠٠:٤٢١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٣٥٠٠:١٢:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای همت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای همت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای همت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان همت آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای همت آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای همت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای همت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای همت آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای همت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای همت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای همت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای همت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای همت آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای همت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای همت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای همت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای همت آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٣٠٦:١١:٥١١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٢٢:٥٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٢:٢٩١٣:٠٩:٣١٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:٢١٠٠:٢٣:٠٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٩:٣٢٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٢٣:١٦
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٣:٤٦١٣:٠٩:٣٢٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:٠١٠٠:٢٣:٢٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٩:٣٢٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:١٩٠٠:٢٣:٣٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٥:٠٤١٣:٠٩:٣١٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٢٣:٤٠
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٥:٤٤١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢١:٥٠٠٠:٢٣:٤٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٩:٢٨٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٣:٥٤
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٧:٠٣١٣:٠٩:٢٥٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:١٦٠٠:٢٤:٠٠
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٧:٤٣١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٠:٣٦٢٠:١٩:٢٧٠٠:٢٤:٠٥
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٨:٢٣١٣:٠٩:١٨١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٨:٣٦٠٠:٢٤:١٠
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٩:٠٢١٣:٠٩:١٤١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٧:٤٥٠٠:٢٤:١٤
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٩:٤٢١٣:٠٩:٠٩١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٦:٥٢٠٠:٢٤:١٨
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢٠:٢٢١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٧:١٨٢٠:١٥:٥٨٠٠:٢٤:٢٠
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٣٠٦:٢١:٠٢١٣:٠٨:٥٧١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:٠٢٠٠:٢٤:٢٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢١:٤٢١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٠٦٠٠:٢٤:٢٤
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٢:٢٢١٣:٠٨:٤٣١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:٠٨٠٠:٢٤:٢٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠٨:٣٥١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٠٩٠٠:٢٤:٢٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٣:٤٢١٣:٠٨:٢٦١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٠٩٠٠:٢٤:٢٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٤:٢١١٣:٠٨:١٧١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢٤:٢٣
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٥:٠١١٣:٠٨:٠٧١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٢٤:٢٢
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٥:٤٠١٣:٠٧:٥٦١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٢٤:١٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٦:٢٠١٣:٠٧:٤٥١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٢٤:١٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٦:٥٩١٣:٠٧:٣٤١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٢٤:١٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٧:٣٨١٣:٠٧:٢٢١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٢٤:٠٨
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٨:١٧١٣:٠٧:٠٩١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٢٤:٠٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٦:٥٦١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٣٤٠٠:٢٣:٥٧
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٩:٣٥١٣:٠٦:٤٢١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٢٦٠٠:٢٣:٥١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٣٠:١٤١٣:٠٦:٢٨١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:١٦٠٠:٢٣:٤٥
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٥٠٦:٣٠:٥٣١٣:٠٦:١٤١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:٠٦٠٠:٢٣:٣٧
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٣١:٣١١٣:٠٥:٥٩١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٧:٥٦٠٠:٢٣:٢٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای همت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای همت آباد روستای همت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای همت آباد روستای همت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای همت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای همت آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای همت آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای همت آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای همت آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای همت آباد

روستای همت آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای همت آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای همت آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای همت آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای همت آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای همت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای همت آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای همت آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای همت آباد رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ همت آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ همت آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق همت آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ همت آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق همت آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق همت آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق همت آباد
افق شرعی امروز فردا همت آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای همت آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو