جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای همت آبادواهب

گنبکی | ریگان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز همت آبادواهب


اذان صبح: ٠٥:٠١:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٤١
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٣٥
غروب آفتاب: ١٨:٣٩:٠٢
اذان مغرب: ١٨:٥٥:٤٨
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٤١

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای همت آبادواهب (شهرستان ریگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ روستای همت آبادواهب)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای همت آبادواهب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای همت آبادواهب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
بزرگ‌ترین توانگری، ناامیدی است از آنچه در دست مردم است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای همت آبادواهب

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای همت آبادواهب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای همت آبادواهب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای همت آبادواهب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای همت آبادواهب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان همت آبادواهب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٠٩٠٥:٥٧:٥٣١٢:٣٢:٢١١٩:٠٧:١٤١٩:٢٤:٤٧٢٣:٥٠:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٠١٠٥:٥٦:٥٨١٢:٣٢:١٢١٩:٠٧:٥١١٩:٢٥:٢٥٢٣:٥٠:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٥٣٠٥:٥٦:٠٤١٢:٣٢:٠٣١٩:٠٨:٢٧١٩:٢٦:٠٣٢٣:٥٠:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٤٦٠٥:٥٥:١١١٢:٣١:٥٥١٩:٠٩:٠٣١٩:٢٦:٤٢٢٣:٤٩:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٤٠٠٥:٥٤:١٩١٢:٣١:٤٧١٩:٠٩:٤٠١٩:٢٧:٢٠٢٣:٤٩:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٣٥٠٥:٥٣:٢٨١٢:٣١:٤٠١٩:١٠:١٦١٩:٢٧:٥٩٢٣:٤٩:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٣١٠٥:٥٢:٣٨١٢:٣١:٣٣١٩:١٠:٥٢١٩:٢٨:٣٨٢٣:٤٩:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٥١:٤٩١٢:٣١:٢٧١٩:١١:٢٩١٩:٢٩:١٧٢٣:٤٨:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥١:٠١١٢:٣١:٢٢١٩:١٢:٠٦١٩:٢٩:٥٦٢٣:٤٨:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥٠:١٤١٢:٣١:١٦١٩:١٢:٤٢١٩:٣٠:٣٥٢٣:٤٨:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٤٩:٢٨١٢:٣١:١٢١٩:١٣:١٩١٩:٣١:١٤٢٣:٤٨:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٤٨:٤٣١٢:٣١:٠٨١٩:١٣:٥٦١٩:٣١:٥٣٢٣:٤٨:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٤٧:٥٩١٢:٣١:٠٤١٩:١٤:٣٢١٩:٣٢:٣٢٢٣:٤٨:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٢٧٠٥:٤٧:١٦١٢:٣١:٠٢١٩:١٥:٠٩١٩:٣٣:١١٢٣:٤٧:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٣١٠٥:٤٦:٣٥١٢:٣٠:٥٩١٩:١٥:٤٦١٩:٣٣:٥٠٢٣:٤٧:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٣٦٠٥:٤٥:٥٤١٢:٣٠:٥٨١٩:١٦:٢٢١٩:٣٤:٢٩٢٣:٤٧:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٤٢٠٥:٤٥:١٥١٢:٣٠:٥٧١٩:١٦:٥٩١٩:٣٥:٠٨٢٣:٤٧:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٥٠٠٥:٤٤:٣٧١٢:٣٠:٥٦١٩:١٧:٣٦١٩:٣٥:٤٦٢٣:٤٧:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:٥٩٠٥:٤٤:٠١١٢:٣٠:٥٦١٩:١٨:١٢١٩:٣٦:٢٥٢٣:٤٧:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٠٩٠٥:٤٣:٢٥١٢:٣٠:٥٧١٩:١٨:٤٩١٩:٣٧:٠٤٢٣:٤٧:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٢٠٠٥:٤٢:٥١١٢:٣٠:٥٨١٩:١٩:٢٥١٩:٣٧:٤٣٢٣:٤٦:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٣٣٠٥:٤٢:١٨١٢:٣١:٠٠١٩:٢٠:٠١١٩:٣٨:٢١٢٣:٤٦:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤١:٤٦١٢:٣١:٠٢١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٨:٥٩٢٣:٤٦:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٠٣٠٥:٤١:١٦١٢:٣١:٠٥١٩:٢١:١٣١٩:٣٩:٣٧٢٣:٤٦:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٢٠٠٥:٤٠:٤٧١٢:٣١:٠٩١٩:٢١:٤٩١٩:٤٠:١٥٢٣:٤٦:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٣٨٠٥:٤٠:١٩١٢:٣١:١٣١٩:٢٢:٢٤١٩:٤٠:٥٢٢٣:٤٦:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٥٨٠٥:٣٩:٥٣١٢:٣١:١٧١٩:٢٢:٥٩١٩:٤١:٣٠٢٣:٤٦:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٢٠٠٥:٣٩:٢٨١٢:٣١:٢٢١٩:٢٣:٣٤١٩:٤٢:٠٦٢٣:٤٦:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٩:٤٣٠٥:٣٩:٠٤١٢:٣١:٢٨١٩:٢٤:٠٨١٩:٤٢:٤٣٢٣:٤٦:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای همت آبادواهب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای همت آبادواهب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای همت آبادواهب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان همت آبادواهب

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای همت آبادواهب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای همت آبادواهب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای همت آبادواهب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای همت آبادواهب

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای همت آبادواهب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای همت آبادواهب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای همت آبادواهب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای همت آبادواهب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای همت آبادواهب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای همت آبادواهب

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای همت آبادواهب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای همت آبادواهب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای همت آبادواهب

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٠٧:٣٧١٢:٣٧:١٩١٩:٠٦:٣٦١٩:٢٣:٥٢٢٣:٥٦:٤٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٠٨:٠٩١٢:٣٧:٠٤١٩:٠٥:٣٢١٩:٢٢:٤٧٢٣:٥٦:٣٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٠٨:٤٠١٢:٣٦:٤٧١٩:٠٤:٢٩١٩:٢١:٤١٢٣:٥٦:٢١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٤٠٦:٠٩:١٢١٢:٣٦:٣١١٩:٠٣:٢٤١٩:٢٠:٣٥٢٣:٥٦:١٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٧٠٦:٠٩:٤٣١٢:٣٦:١٤١٩:٠٢:١٩١٩:١٩:٢٨٢٣:٥٥:٥٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٠:١٤١٢:٣٥:٥٦١٩:٠١:١٣١٩:١٨:٢١٢٣:٥٥:٤٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٠:٤٤١٢:٣٥:٣٩١٩:٠٠:٠٧١٩:١٧:١٣٢٣:٥٥:٣٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠١٠٦:١١:١٥١٢:٣٥:٢١١٨:٥٩:٠٠١٩:١٦:٠٥٢٣:٥٥:٢١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٢٠٦:١١:٤٦١٢:٣٥:٠٢١٨:٥٧:٥٣١٩:١٤:٥٦٢٣:٥٥:٠٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٢:١٦١٢:٣٤:٤٣١٨:٥٦:٤٥١٩:١٣:٤٦٢٣:٥٤:٥٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٢:٤٦١٢:٣٤:٢٤١٨:٥٥:٣٦١٩:١٢:٣٧٢٣:٥٤:٣٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٢٠٦:١٣:١٦١٢:٣٤:٠٥١٨:٥٤:٢٧١٩:١١:٢٦٢٣:٥٤:٢٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٣:٤٦١٢:٣٣:٤٥١٨:٥٣:١٨١٩:١٠:١٦٢٣:٥٤:٠٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠١٠٦:١٤:١٦١٢:٣٣:٢٦١٨:٥٢:٠٨١٩:٠٩:٠٥٢٣:٥٣:٥٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٩٠٦:١٤:٤٦١٢:٣٣:٠٥١٨:٥٠:٥٨١٩:٠٧:٥٣٢٣:٥٣:٣٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٧٠٦:١٥:١٦١٢:٣٢:٤٥١٨:٤٩:٤٨١٩:٠٦:٤٢٢٣:٥٣:٢١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٥:٤٦١٢:٣٢:٢٤١٨:٤٨:٣٧١٩:٠٥:٣٠٢٣:٥٣:٠٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٢٠٦:١٦:١٥١٢:٣٢:٠٤١٨:٤٧:٢٦١٩:٠٤:١٨٢٣:٥٢:٤٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٩٠٦:١٦:٤٥١٢:٣١:٤٣١٨:٤٦:١٥١٩:٠٣:٠٥٢٣:٥٢:٣٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٦٠٦:١٧:١٤١٢:٣١:٢٢١٨:٤٥:٠٣١٩:٠١:٥٣٢٣:٥٢:١٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٢٠٦:١٧:٤٤١٢:٣١:٠٠١٨:٤٣:٥١١٩:٠٠:٤٠٢٣:٥١:٥٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٨٠٦:١٨:١٣١٢:٣٠:٣٩١٨:٤٢:٣٩١٨:٥٩:٢٧٢٣:٥١:٣٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٤٠٦:١٨:٤٢١٢:٣٠:١٨١٨:٤١:٢٧١٨:٥٨:١٤٢٣:٥١:١٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٩٠٦:١٩:١٢١٢:٢٩:٥٦١٨:٤٠:١٥١٨:٥٧:٠١٢٣:٥١:٠٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٤٠٦:١٩:٤١١٢:٢٩:٣٥١٨:٣٩:٠٢١٨:٥٥:٤٨٢٣:٥٠:٤١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٠:١١١٢:٢٩:١٣١٨:٣٧:٥٠١٨:٥٤:٣٥٢٣:٥٠:٢٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٢٠:٤٠١٢:٢٨:٥٢١٨:٣٦:٣٧١٨:٥٣:٢٢٢٣:٥٠:٠٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٢١:١٠١٢:٢٨:٣٠١٨:٣٥:٢٥١٨:٥٢:٠٩٢٣:٤٩:٤٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٢١:٤٠١٢:٢٨:٠٩١٨:٣٤:١٢١٨:٥٠:٥٦٢٣:٤٩:٢٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٢٢:٠٩١٢:٢٧:٤٨١٨:٣٣:٠٠١٨:٤٩:٤٣٢٣:١٩:٠٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٥:١١٠٥:٢٢:٣٩١١:٢٧:٢٦١٧:٣١:٤٧١٧:٤٨:٣١٢٢:٤٨:٤٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای همت آبادواهب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای همت آبادواهب روستای همت آبادواهب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای همت آبادواهب روستای همت آبادواهب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای همت آبادواهب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای همت آبادواهب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای همت آبادواهب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای همت آبادواهب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای همت آبادواهب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای همت آبادواهب

روستای همت آبادواهب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای همت آبادواهب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای همت آبادواهب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای همت آبادواهب
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای همت آبادواهب + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای همت آبادواهب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای همت آبادواهب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای همت آبادواهب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای همت آبادواهب رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق همت آبادواهب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ همت آبادواهب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا همت آبادواهب دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق همت آبادواهب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق همت آبادواهب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق همت آبادواهب
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق همت آبادواهب
زمان پخش اذان مستقیم به افق همت آبادواهب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای همت آبادواهب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو