جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای هماگون دره نا

بهمیی گرمسیری جنوبی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز هماگون دره نا


اذان صبح: ٠٤:٣٥:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٣٣
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٠٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٤٣
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٥٦
نیمه شب: ٠٠:٢٠:١١

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هماگون دره نا (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای هماگون دره نا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای هماگون دره نا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای هماگون دره نا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
برای دست یافتن به سطح بالاتری از تجربه برای نوآوری و خودسازی، به دنبال فرصت‌هایی بگردید كه برقراركننده‌ی ارتباط‌‌‌ های دوسویه باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای هماگون دره نا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هماگون دره نا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هماگون دره نا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای هماگون دره نا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هماگون دره نا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هماگون دره نا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٣٩٠٦:٤٣:١٣١٣:١٠:١٠١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٥:١١٠٠:٢٨:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:١٨٠٦:٤٢:٠٤١٣:٠٩:٥٥١٩:٣٨:١٥١٩:٥٥:٥٢٠٠:٢٨:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٥٨٠٦:٤٠:٥٦١٣:٠٩:٤١١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٦:٣٤٠٠:٢٧:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٣٨٠٦:٣٩:٤٨١٣:٠٩:٢٧١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:١٥٠٠:٢٧:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:١٨٠٦:٣٨:٤٢١٣:٠٩:١٤١٩:٤٠:١٤١٩:٥٧:٥٧٠٠:٢٧:٠٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٥٩٠٦:٣٧:٣٦١٣:٠٩:٠١١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٨:٣٩٠٠:٢٦:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٦:٣٠١٣:٠٨:٤٨١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٢١٠٠:٢٦:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٥:٢٦١٣:٠٨:٣٦١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٢٦:٠٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٤:٢٢١٣:٠٨:٢٤١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٢٥:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٣:١٩١٣:٠٨:١٢١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠١:٢٨٠٠:٢٥:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٢:١٦١٣:٠٨:٠٢١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٢:١٠٠٠:٢٥:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣١:١٥١٣:٠٧:٥١١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٢٤:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٠:١٤١٣:٠٧:٤١١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٢٤:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٩:١٤١٣:٠٧:٣٢١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:١٩٠٠:٢٤:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٨:١٦١٣:٠٧:٢٣١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٠٢٠٠:٢٤:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٧:١٨١٣:٠٧:١٤١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٢٣:٥١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٦:٢١١٣:٠٧:٠٦١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٢٣:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٥:٢٥١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:١١٠٠:٢٣:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٤:٣٠١٣:٠٦:٥٢١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٢٣:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٣:٣٧١٣:٠٦:٤٦١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٢٢:٥٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٢:٤٤١٣:٠٦:٤٠١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٢١٠٠:٢٢:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢١:٥٢١٣:٠٦:٣٥١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٠٥٠٠:٢٢:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢١:٠٢١٣:٠٦:٣٠١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٠:٤٩٠٠:٢٢:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٠٢٠٦:٢٠:١٣١٣:٠٦:٢٦١٩:٥٣:٠٥٢٠:١١:٣٢٠٠:٢٢:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٩:٢٥١٣:٠٦:٢٣١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:١٦٠٠:٢١:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٨:٣٨١٣:٠٦:٢٠١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٢:٥٩٠٠:٢١:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٧:٥٢١٣:٠٦:١٨١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢١:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٦:١٦١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٢٦٠٠:٢١:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٥١٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٦:١٥١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٠٩٠٠:٢١:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای هماگون دره نا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای هماگون دره نا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای هماگون دره نا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هماگون دره نا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای هماگون دره نا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای هماگون دره نا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هماگون دره نا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای هماگون دره نا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای هماگون دره نا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای هماگون دره نا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای هماگون دره نا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هماگون دره نا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هماگون دره نا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای هماگون دره نا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای هماگون دره نا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هماگون دره نا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای هماگون دره نا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٠:٤٧١٣:٠٦:٣١٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢١:٣٨٠٠:٢٠:١٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٩٠٦:١٠:١٧١٣:٠٦:٣٦٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٢:١٩٠٠:٢٠:١٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٩:٤٩١٣:٠٦:٤١٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٢٠:١٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠٦:٤٧٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٢٠:١٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٨:٥٧١٣:٠٦:٥٣٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٤:١٨٠٠:٢٠:١١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٧:٠٠٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٢٠:١١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠٨:١١١٣:٠٧:٠٧٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:٣٤٠٠:٢٠:١٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠٧:٥٠١٣:٠٧:١٤٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:١٢٠٠:٢٠:١٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٧:٣٠١٣:٠٧:٢٢٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٦:٤٨٠٠:٢٠:١٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٧:١٢١٣:٠٧:٣٠٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٢٠:١٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٦:٥٦١٣:٠٧:٣٩٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٨:٠٠٠٠:٢٠:٢١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٦:٤١١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:٣٤٠٠:٢٠:٢٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٦:٢٧١٣:٠٧:٥٨٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٠٨٠٠:٢٠:٢٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٨:٠٨٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٩:٤١٠٠:٢٠:٣٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٨:١٨٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٠:١٣٠٠:٢٠:٣٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠٨:٢٨٢٠:١١:١٣٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٢٠:٤٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٥:٤٧١٣:٠٨:٣٩٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:١٤٠٠:٢٠:٥٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٥:٤٠١٣:٠٨:٥٠٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٤٤٠٠:٢٠:٥٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠٩:٠٢٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:١٢٠٠:٢١:٠٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠٩:١٣٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٢:٣٩٠٠:٢١:١٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٩:٢٥٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢١:٢٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠٩:٣٧٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٣١٠٠:٢١:٣٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٢١:٤٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١١٠٦:٠٥:٣٢١٣:١٠:٠٢٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٤:١٨٠٠:٢١:٥٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٥:٣٥١٣:١٠:١٥٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٤:٤٠٠٠:٢٢:٠٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٥:٤٠١٣:١٠:٢٨٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٢٢:١٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٥:٤٧١٣:١٠:٤١٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٥:١٩٠٠:٢٢:٢٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٥:٥٤١٣:١٠:٥٤٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:٣٨٠٠:٢٢:٤٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٦:٠٣١٣:١١:٠٧٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٢٢:٥٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٦:١٣١٣:١١:٢٠٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٦:١٠٠٠:٢٣:٠٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٦:٢٥١٣:١١:٣٣٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٢٣:١٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای هماگون دره نا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای هماگون دره نا روستای هماگون دره نا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای هماگون دره نا روستای هماگون دره نا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هماگون دره نا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هماگون دره نا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای هماگون دره نا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هماگون دره نا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هماگون دره نا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هماگون دره نا

روستای هماگون دره نا بر روی نقشه

روستای هماگون دره نا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هماگون دره نا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هماگون دره نا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هماگون دره نا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای هماگون دره نا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای هماگون دره نا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای هماگون دره نا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هماگون دره نا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هماگون دره نا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ هماگون دره نا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق هماگون دره نا
افق شرعی امروز فردا هماگون دره نا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق هماگون دره نا
زمان پخش اذان مستقیم به افق هماگون دره نا
جدول اوقات شرعی امروز فردا هماگون دره نا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق هماگون دره نا
زمان پخش اذان زنده به افق هماگون دره نا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هماگون دره نا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو