جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای هلیوه

آب انار | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز هلیوه


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:٤٥
اذان ظهر: ١٣:١٢:٥٠
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٢٥
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٥٢
نیمه شب: ٠٠:٣٢:١٩

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هلیوه (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای هلیوه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای هلیوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هلیوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

ابوالعلامعری
از مردم دور باش و تنها زندگی كن، نه به كسی ستم كن و نه بگذار كسی به تو ستم كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای هلیوه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هلیوه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هلیوه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای هلیوه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هلیوه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هلیوه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٣٦:٢٤١٣:١٦:٢٠١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:٠٨٠٠:٣٢:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٥:٢١١٣:١٦:١١١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٥:٥٥٠٠:٣١:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣٤:٢٠١٣:١٦:٠٢١٩:٥٨:١٤٢٠:١٦:٤١٠٠:٣١:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣٣:١٩١٣:١٥:٥٤١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٧:٢٨٠٠:٣١:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٣٢:١٩١٣:١٥:٤٦١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:١٥٠٠:٣١:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٣١:٢٠١٣:١٥:٣٩٢٠:٠٠:٢٦٢٠:١٩:٠١٠٠:٣٠:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٢٢٠٦:٣٠:٢٣١٣:١٥:٣٢٢٠:٠١:١٠٢٠:١٩:٤٨٠٠:٣٠:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٩:٢٦١٣:١٥:٢٦٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٣٠:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٨:٣١١٣:١٥:٢٠٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢١:٢٢٠٠:٣٠:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٧:٣٦١٣:١٥:١٥٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٢٩:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٦:٤٣١٣:١٥:١١٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٢٩:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢٥:٥١١٣:١٥:٠٧٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٣:٤١٠٠:٢٩:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢٥:٠٠١٣:١٥:٠٣٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٢٩:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٤:١٠١٣:١٥:٠١٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٥:١٤٠٠:٢٩:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢٣:٢٢١٣:١٤:٥٨٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٦:٠١٠٠:٢٨:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢٢:٣٥١٣:١٤:٥٧٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٢٨:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٢١:٤٩١٣:١٤:٥٦٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٢٨:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٤٦٠٦:٢١:٠٤١٣:١٤:٥٥٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:١٩٠٠:٢٨:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٢٠:٢١١٣:١٤:٥٥٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٢٨:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٩:٣٩١٣:١٤:٥٦٢٠:١٠:٣٧٢٠:٢٩:٥٠٠٠:٢٨:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٨:٥٩١٣:١٤:٥٧٢٠:١١:١٩٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٢٨:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٨:٢٠١٣:١٤:٥٩٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:٢٠٠٠:٢٧:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١٧:٤٢١٣:١٥:٠١٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٢٧:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٧:٠٦١٣:١٥:٠٤٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٢٧:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٦:٣١١٣:١٥:٠٨٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٢٧:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:١٨٠٦:١٥:٥٨١٣:١٥:١٢٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٤:١٦٠٠:٢٧:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٥:٢٦١٣:١٥:١٧٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٢٧:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٤:٥٦١٣:١٥:٢٢٢٠:١٦:٠٨٢٠:٣٥:٤٢٠٠:٢٧:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٤:٢٧١٣:١٥:٢٧٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٢٧:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هلیوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هلیوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هلیوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هلیوه

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای هلیوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای هلیوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هلیوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای هلیوه

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای هلیوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای هلیوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای هلیوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هلیوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هلیوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای هلیوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای هلیوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هلیوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای هلیوه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٩٠٦:٤٧:٠١١٣:٢١:١٨١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٠٩٠٠:٣٨:٣٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٧:٤١١٣:٢١:٠٢١٩:٥٣:٥٣٢٠:١١:٥٥٠٠:٣٨:٢٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٤٨:٢٠١٣:٢٠:٤٦١٩:٥٢:٤١٢٠:١٠:٤١٠٠:٣٨:١٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤٩:٠٠١٣:٢٠:٢٩١٩:٥١:٢٨٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٣٨:٠٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٤٩:٣٩١٣:٢٠:١٢١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:١١٠٠:٣٧:٥٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٥٠:١٨١٣:١٩:٥٥١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٣٧:٤٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٨٠٦:٥٠:٥٧١٣:١٩:٣٧١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٣٧:٣٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥١:٣٦١٣:١٩:١٩١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٢١٠٠:٣٧:٢١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١١٠٦:٥٢:١٥١٣:١٩:٠١١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:٠٤٠٠:٣٧:٠٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٢٠٦:٥٢:٥٤١٣:١٨:٤٢١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠١:٤٦٠٠:٣٦:٥٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٣٠٦:٥٣:٣٣١٣:١٨:٢٣١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٣٦:٤٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٣٠٦:٥٤:١٢١٣:١٨:٠٤١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٠٨٠٠:٣٦:٢٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٣٠٦:٥٤:٥٠١٣:١٧:٤٤١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٧:٤٩٠٠:٣٦:١٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٢٠٦:٥٥:٢٩١٣:١٧:٢٤١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٦:٢٩٠٠:٣٦:٠٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١١٠٦:٥٦:٠٧١٣:١٧:٠٤١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:٠٩٠٠:٣٥:٤٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٩٠٦:٥٦:٤٥١٣:١٦:٤٤١٩:٣٦:١١١٩:٥٣:٤٩٠٠:٣٥:٢٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٧٠٦:٥٧:٢٤١٣:١٦:٢٣١٩:٣٤:٥١١٩:٥٢:٢٨٠٠:٣٥:١٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٥٠٦:٥٨:٠٢١٣:١٦:٠٢١٩:٣٣:٣٢١٩:٥١:٠٧٠٠:٣٤:٥٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٢٠٦:٥٨:٤٠١٣:١٥:٤١١٩:٣٢:١٢١٩:٤٩:٤٦٠٠:٣٤:٤٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٩٠٦:٥٩:١٨١٣:١٥:٢٠١٩:٣٠:٥١١٩:٤٨:٢٥٠٠:٣٤:٢٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٦٠٦:٥٩:٥٦١٣:١٤:٥٩١٩:٢٩:٣١١٩:٤٧:٠٣٠٠:٣٤:٠٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٢٠٧:٠٠:٣٤١٣:١٤:٣٨١٩:٢٨:١٠١٩:٤٥:٤٢٠٠:٣٣:٤٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٨٠٧:٠١:١٢١٣:١٤:١٦١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٤:٢٠٠٠:٣٣:٣١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٣٠٧:٠١:٥٠١٣:١٣:٥٥١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٢:٥٨٠٠:٣٣:١٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٨٠٧:٠٢:٢٩١٣:١٣:٣٣١٩:٢٤:٠٧١٩:٤١:٣٦٠٠:٣٢:٥٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٣٠٧:٠٣:٠٧١٣:١٣:١٢١٩:٢٢:٤٦١٩:٤٠:١٤٠٠:٣٢:٣٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٨٠٧:٠٣:٤٥١٣:١٢:٥٠١٩:٢١:٢٥١٩:٣٨:٥٢٠٠:٣٢:١٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٢٠٧:٠٤:٢٣١٣:١٢:٢٩١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٧:٣١٠٠:٣٢:٠٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٦٠٧:٠٥:٠٢١٣:١٢:٠٧١٩:١٨:٤٢١٩:٣٦:٠٩٠٠:٣١:٤١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٠٠٧:٠٥:٤٠١٣:١١:٤٦١٩:١٧:٢١١٩:٣٤:٤٧٠٠:٠١:٢٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٦:١٩١٢:١١:٢٥١٨:١٦:٠٠١٨:٣٣:٢٦٢٣:٣١:٠٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای هلیوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای هلیوه روستای هلیوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای هلیوه روستای هلیوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هلیوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هلیوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای هلیوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هلیوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هلیوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هلیوه

روستای هلیوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هلیوه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هلیوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هلیوه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای هلیوه + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای هلیوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هلیوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هلیوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هلیوه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هلیوه
زمان پخش اذان مستقیم به افق هلیوه
زمان پخش اذان زنده به افق هلیوه
افق شرعی امروز فردا هلیوه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هلیوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق هلیوه
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ هلیوه دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ هلیوه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هلیوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو