جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر هلیلیان

شیروان و چرداول | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز هلیلیان


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:١٩
اذان ظهر: ١٣:٢٣:١٣
غروب آفتاب: ٢٠:٣٥:٠٨
اذان مغرب: ٢٠:٥٥:٣٩
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٢٠

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر هلیلیان (شهرستان شیروان و چرداول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر هلیلیان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر هلیلیان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر هلیلیان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

زیگموند فروید
آدمی به كار كمتر گرایش دارد تا به امكانات دیگر خشنود شدن. بیشتر انسانها به اجبار كار می كنند و این فرار طبیعی از كار موجب پیچیده ترین دشواری های اجتماعی می شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر هلیلیان

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر هلیلیان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر هلیلیان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر هلیلیان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر هلیلیان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هلیلیان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٤٩٠٦:٣٩:١١١٣:١٩:٣٩٢٠:٠٠:٣٧٢٠:١٩:١١٠٠:٣٥:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٣٨:٠٥١٣:١٩:٢٩٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:٠٠٠٠:٣٤:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٧:٠١١٣:١٩:٢٠٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٣٤:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٥:٥٧١٣:١٩:١١٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢١:٣٨٠٠:٣٤:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٤:٥٤١٣:١٩:٠٣٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٣٣:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣٣:٥٢١٣:١٨:٥٥٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:١٥٠٠:٣٣:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٣٢:٥١١٣:١٨:٤٨٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٣٣:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٢٥٠٦:٣١:٥٢١٣:١٨:٤١٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٣٣:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٣٠:٥٣١٣:١٨:٣٥٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٣٢:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٩:٥٥١٣:١٨:٢٩٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٦:٣١٠٠:٣٢:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٨:٥٩١٣:١٨:٢٤٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٧:١٩٠٠:٣٢:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٨:٠٤١٣:١٨:٢٠٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٣٢:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٧:١٠١٣:١٨:١٦٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٨:٥٧٠٠:٣١:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٦:١٧١٣:١٨:١٢٢٠:١٠:٣٦٢٠:٢٩:٤٥٠٠:٣١:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٥:٢٥١٣:١٨:٠٩٢٠:١١:٢١٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٣١:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٣٦٠٦:٢٤:٣٥١٣:١٨:٠٧٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:٢٢٠٠:٣١:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢٣:٤٦١٣:١٨:٠٥٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:١٠٠٠:٣١:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢٢:٥٨١٣:١٨:٠٤٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٢:٥٨٠٠:٣٠:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:١٦٠٦:٢٢:١٢١٣:١٨:٠٤٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٣:٤٦٠٠:٣٠:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:١٢٠٦:٢١:٢٧١٣:١٨:٠٤٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٤:٣٣٠٠:٣٠:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٢٠:٤٤١٣:١٨:٠٥٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٢١٠٠:٣٠:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٢٠:٠١١٣:١٨:٠٦٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٣٠:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٩:٢١١٣:١٨:٠٨٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٦:٥٤٠٠:٣٠:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٨:٤١١٣:١٨:١٠٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٧:٤١٠٠:٣٠:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٨:٠٤١٣:١٨:١٣٢٠:١٨:٤٦٢٠:٣٨:٢٧٠٠:٣٠:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:١٨٠٦:١٧:٢٧١٣:١٨:١٧٢٠:١٩:٢٩٢٠:٣٩:١٢٠٠:٢٩:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٦:٥٢١٣:١٨:٢١٢٠:٢٠:١٢٢٠:٣٩:٥٧٠٠:٢٩:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٣٤٠٦:١٦:١٩١٣:١٨:٢٥٢٠:٢٠:٥٤٢٠:٤٠:٤٢٠٠:٢٩:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٥:٤٧١٣:١٨:٣١٢٠:٢١:٣٥٢٠:٤١:٢٦٠٠:٢٩:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر هلیلیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر هلیلیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر هلیلیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هلیلیان

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر هلیلیان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر هلیلیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هلیلیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر هلیلیان

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر هلیلیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر هلیلیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر هلیلیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر هلیلیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هلیلیان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر هلیلیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر هلیلیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هلیلیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر هلیلیان

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٦:٤٤١٣:١٨:٢٢٢٠:٢٠:٢٢٢٠:٤٠:٠٨٠٠:٢٩:٥٢
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٢٠٦:١٦:١١١٣:١٨:٢٧٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤٠:٥٢٠٠:٢٩:٤٨
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٥:٤٠١٣:١٨:٣٢٢٠:٢١:٤٥٢٠:٤١:٣٦٠٠:٢٩:٤٥
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١٥:١٠١٣:١٨:٣٧٢٠:٢٢:٢٥٢٠:٤٢:١٩٠٠:٢٩:٤٢
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٩٠٦:١٤:٤١١٣:١٨:٤٣٢٠:٢٣:٠٦٢٠:٤٣:٠٢٠٠:٢٩:٤١
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٦٠٦:١٤:١٤١٣:١٨:٥٠٢٠:٢٣:٤٥٢٠:٤٣:٤٤٠٠:٢٩:٣٩
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٤٠٦:١٣:٤٩١٣:١٨:٥٧٢٠:٢٤:٢٤٢٠:٤٤:٢٥٠٠:٢٩:٣٩
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٤٠٦:١٣:٢٥١٣:١٩:٠٥٢٠:٢٥:٠٣٢٠:٤٥:٠٦٠٠:٢٩:٣٩
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٦٠٦:١٣:٠٣١٣:١٩:١٣٢٠:٢٥:٤٠٢٠:٤٥:٤٦٠٠:٢٩:٤٠
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٠٠٦:١٢:٤٢١٣:١٩:٢١٢٠:٢٦:١٧٢٠:٤٦:٢٥٠٠:٢٩:٤٢
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٦٠٦:١٢:٢٣١٣:١٩:٣٠٢٠:٢٦:٥٣٢٠:٤٧:٠٣٠٠:٢٩:٤٤
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٥٠٦:١٢:٠٦١٣:١٩:٤٠٢٠:٢٧:٢٩٢٠:٤٧:٤٠٠٠:٢٩:٤٧
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٥٠٦:١١:٥٠١٣:١٩:٥٠٢٠:٢٨:٠٣٢٠:٤٨:١٧٠٠:٢٩:٥١
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٨٠٦:١١:٣٦١٣:٢٠:٠٠٢٠:٢٨:٣٧٢٠:٤٨:٥٢٠٠:٢٩:٥٥
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١٣٠٦:١١:٢٣١٣:٢٠:١٠٢٠:٢٩:١٠٢٠:٤٩:٢٧٠٠:٣٠:٠٠
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٠٠٦:١١:١٢١٣:٢٠:٢١٢٠:٢٩:٤٢٢٠:٥٠:٠٠٠٠:٣٠:٠٥
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٩٠٦:١١:٠٣١٣:٢٠:٣٢٢٠:٣٠:١٣٢٠:٥٠:٣٣٠٠:٣٠:١١
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٠٠٦:١٠:٥٥١٣:٢٠:٤٣٢٠:٣٠:٤٣٢٠:٥١:٠٤٠٠:٣٠:١٨
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٤٠٦:١٠:٤٩١٣:٢٠:٥٥٢٠:٣١:١١٢٠:٥١:٣٤٠٠:٣٠:٢٥
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٩٠٦:١٠:٤٤١٣:٢١:٠٧٢٠:٣١:٣٩٢٠:٥٢:٠٣٠٠:٣٠:٣٣
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٧٠٦:١٠:٤١١٣:٢١:١٩٢٠:٣٢:٠٥٢٠:٥٢:٣١٠٠:٣٠:٤٢
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٨٠٦:١٠:٣٩١٣:٢١:٣١٢٠:٣٢:٣١٢٠:٥٢:٥٧٠٠:٣٠:٥٠
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٠٠٦:١٠:٣٩١٣:٢١:٤٣٢٠:٣٢:٥٥٢٠:٥٣:٢٢٠٠:٣١:٠٠
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٥٠٦:١٠:٤٠١٣:٢١:٥٦٢٠:٣٣:١٨٢٠:٥٣:٤٦٠٠:٣١:١٠
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٢٠٦:١٠:٤٣١٣:٢٢:٠٩٢٠:٣٣:٤٠٢٠:٥٤:٠٨٠٠:٣١:٢٠
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠١٠٦:١٠:٤٧١٣:٢٢:٢١٢٠:٣٤:٠٠٢٠:٥٤:٢٩٠٠:٣١:٣١
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٣٠٦:١٠:٥٣١٣:٢٢:٣٤٢٠:٣٤:١٩٢٠:٥٤:٤٩٠٠:٣١:٤٣
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٦٠٦:١١:٠٠١٣:٢٢:٤٧٢٠:٣٤:٣٧٢٠:٥٥:٠٧٠٠:٣١:٥٥
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٢٠٦:١١:٠٩١٣:٢٣:٠٠٢٠:٣٤:٥٣٢٠:٥٥:٢٤٠٠:٣٢:٠٧
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢١٠٦:١١:١٩١٣:٢٣:١٣٢٠:٣٥:٠٨٢٠:٥٥:٣٩٠٠:٣٢:٢٠
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣١٠٦:١١:٣٠١٣:٢٣:٢٦٢٠:٣٥:٢٢٢٠:٥٥:٥٣٠٠:٣٢:٣٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر هلیلیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر هلیلیان شهر هلیلیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر هلیلیان شهر هلیلیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر هلیلیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هلیلیان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر هلیلیان

هُلِیلان، دهستانی از توابع بخش هلیلان شهرستان چرداول در استان ایلام ایران است

شهر هلیلیان در ویکیپدیا

شهر هلیلیان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر هلیلیان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر هلیلیان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر هلیلیان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر هلیلیان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر هلیلیان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر هلیلیان
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر هلیلیان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر هلیلیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر هلیلیان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر هلیلیان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر هلیلیان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق هلیلیان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هلیلیان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هلیلیان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا هلیلیان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق هلیلیان
افق شرعی امروز فردا هلیلیان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق هلیلیان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق هلیلیان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر هلیلیان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو