جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر هلیلیان

شیروان و چرداول | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز هلیلیان


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:١٨
اذان ظهر: ١٣:١٦:٤٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:٣٤
اذان مغرب: ١٩:٤٥:١٥
نیمه شب: ٠٠:٣٥:٣٤

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر هلیلیان (شهرستان شیروان و چرداول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر هلیلیان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر هلیلیان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر هلیلیان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
چنانچه بیاموزیم كه از تردید و دودلی لذت ببریم و از آن به سود خود بهره بگیریم، زندگی به مراتب، ساده‌تر و زیباتر خواهد شد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر هلیلیان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر هلیلیان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر هلیلیان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر هلیلیان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر هلیلیان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هلیلیان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٣٨:٠٥١٣:١٩:٢٩٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:٠٠٠٠:٣٤:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٧:٠١١٣:١٩:٢٠٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٣٤:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٥:٥٧١٣:١٩:١١٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢١:٣٨٠٠:٣٤:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٤:٥٤١٣:١٩:٠٣٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٣٣:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣٣:٥٢١٣:١٨:٥٥٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:١٥٠٠:٣٣:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٣٢:٥١١٣:١٨:٤٨٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٣٣:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٢٥٠٦:٣١:٥٢١٣:١٨:٤١٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٣٣:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٣٠:٥٣١٣:١٨:٣٥٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٣٢:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٩:٥٥١٣:١٨:٢٩٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٦:٣١٠٠:٣٢:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٨:٥٩١٣:١٨:٢٤٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٧:١٩٠٠:٣٢:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٨:٠٤١٣:١٨:٢٠٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٣٢:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٧:١٠١٣:١٨:١٦٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٨:٥٧٠٠:٣١:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٦:١٧١٣:١٨:١٢٢٠:١٠:٣٦٢٠:٢٩:٤٥٠٠:٣١:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٥:٢٥١٣:١٨:٠٩٢٠:١١:٢١٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٣١:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٣٦٠٦:٢٤:٣٥١٣:١٨:٠٧٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:٢٢٠٠:٣١:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢٣:٤٦١٣:١٨:٠٥٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:١٠٠٠:٣١:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢٢:٥٨١٣:١٨:٠٤٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٢:٥٨٠٠:٣٠:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:١٦٠٦:٢٢:١٢١٣:١٨:٠٤٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٣:٤٦٠٠:٣٠:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:١٢٠٦:٢١:٢٧١٣:١٨:٠٤٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٤:٣٣٠٠:٣٠:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٢٠:٤٤١٣:١٨:٠٥٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٢١٠٠:٣٠:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٢٠:٠١١٣:١٨:٠٦٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٣٠:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٩:٢١١٣:١٨:٠٨٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٦:٥٤٠٠:٣٠:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٨:٤١١٣:١٨:١٠٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٧:٤١٠٠:٣٠:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٨:٠٤١٣:١٨:١٣٢٠:١٨:٤٦٢٠:٣٨:٢٧٠٠:٣٠:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:١٨٠٦:١٧:٢٧١٣:١٨:١٧٢٠:١٩:٢٩٢٠:٣٩:١٢٠٠:٢٩:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٦:٥٢١٣:١٨:٢١٢٠:٢٠:١٢٢٠:٣٩:٥٧٠٠:٢٩:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٣٤٠٦:١٦:١٩١٣:١٨:٢٥٢٠:٢٠:٥٤٢٠:٤٠:٤٢٠٠:٢٩:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٥:٤٧١٣:١٨:٣١٢٠:٢١:٣٥٢٠:٤١:٢٦٠٠:٢٩:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٧:٥٦٠٦:١٥:١٧١٣:١٨:٣٦٢٠:٢٢:١٦٢٠:٤٢:٠٩٠٠:٢٩:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر هلیلیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر هلیلیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر هلیلیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هلیلیان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر هلیلیان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر هلیلیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هلیلیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر هلیلیان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر هلیلیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر هلیلیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر هلیلیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر هلیلیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هلیلیان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر هلیلیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر هلیلیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هلیلیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر هلیلیان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٩٠٦:٤٨:٥٦١٣:٢٤:٢٧١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٧:٤٤٠٠:٤١:٠٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٤٩:٣٨١٣:٢٤:١١١٩:٥٨:١٢٢٠:١٦:٢٨٠٠:٤٠:٥٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٥٠:١٩١٣:٢٣:٥٥١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٥:١٢٠٠:٤٠:٤٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٩٠٦:٥١:٠١١٣:٢٣:٣٨١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٣:٥٤٠٠:٤٠:٣٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٥١:٤٣١٣:٢٣:٢١١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٢:٣٧٠٠:٤٠:٢٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٠٠٦:٥٢:٢٤١٣:٢٣:٠٤١٩:٥٣:١١٢٠:١١:١٨٠٠:٤٠:١٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥٣:٠٥١٣:٢٢:٤٦١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٠٠٠٠:٤٠:٠٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٥٣:٤٧١٣:٢٢:٢٨١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٣٩:٥٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٥٠٦:٥٤:٢٨١٣:٢٢:٠٩١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٣٩:٤٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٥:٠٩١٣:٢١:٥١١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٣٩:٣١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٢٠٦:٥٥:٥٠١٣:٢١:٣٢١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٣٩:١٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٥٠٦:٥٦:٣١١٣:٢١:١٢١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٣:١٨٠٠:٣٩:٠٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٧٠٦:٥٧:١٢١٣:٢٠:٥٣١٩:٤٤:٠١٢٠:٠١:٥٦٠٠:٣٨:٥٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٠٠٦:٥٧:٥٣١٣:٢٠:٣٣١٩:٤٢:٤١٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٣٨:٣٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣١٠٦:٥٨:٣٣١٣:٢٠:١٣١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:١٢٠٠:٣٨:٢١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٣٠٦:٥٩:١٤١٣:١٩:٥٢١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٧:٤٩٠٠:٣٨:٠٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٣٠٦:٥٩:٥٤١٣:١٩:٣٢١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٦:٢٦٠٠:٣٧:٥٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٤٠٧:٠٠:٣٥١٣:١٩:١١١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:٠٣٠٠:٣٧:٣٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٤٠٧:٠١:١٥١٣:١٨:٥٠١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٣:٣٩٠٠:٣٧:١٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٤٠٧:٠١:٥٦١٣:١٨:٢٩١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٢:١٥٠٠:٣٧:٠١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٣٠٧:٠٢:٣٦١٣:١٨:٠٨١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٠:٥٢٠٠:٣٦:٤٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٢٠٧:٠٣:١٦١٣:١٧:٤٦١٩:٣١:٤٤١٩:٤٩:٢٨٠٠:٣٦:٢٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٠٠٧:٠٣:٥٧١٣:١٧:٢٥١٩:٣٠:٢١١٩:٤٨:٠٤٠٠:٣٦:١٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٩٠٧:٠٤:٣٧١٣:١٧:٠٣١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:٣٩٠٠:٣٥:٥٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٦٠٧:٠٥:١٨١٣:١٦:٤٢١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٥:١٥٠٠:٣٥:٣٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٤٠٧:٠٥:٥٨١٣:١٦:٢٠١٩:٢٦:١١١٩:٤٣:٥١٠٠:٣٥:١٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢١٠٧:٠٦:٣٩١٣:١٥:٥٩١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٢:٢٧٠٠:٣٤:٥٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٨٠٧:٠٧:٢٠١٣:١٥:٣٧١٩:٢٣:٢٣١٩:٤١:٠٣٠٠:٣٤:٣٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٥٠٧:٠٨:٠٠١٣:١٥:١٦١٩:٢٢:٠٠١٩:٣٩:٣٩٠٠:٣٤:٢١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٢٠٧:٠٨:٤١١٣:١٤:٥٥١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٨:١٥٠٠:٠٤:٠٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٨٠٦:٠٩:٢٢١٢:١٤:٣٣١٨:١٩:١٣١٨:٣٦:٥١٢٣:٣٣:٤٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر هلیلیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر هلیلیان شهر هلیلیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر هلیلیان شهر هلیلیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر هلیلیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هلیلیان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر هلیلیان

هُلِیلان، دهستانی از توابع بخش هلیلان شهرستان چرداول در استان ایلام ایران است

شهر هلیلیان در ویکیپدیا

شهر هلیلیان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر هلیلیان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر هلیلیان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر هلیلیان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر هلیلیان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر هلیلیان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر هلیلیان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر هلیلیان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر هلیلیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر هلیلیان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر هلیلیان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر هلیلیان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ هلیلیان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هلیلیان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا هلیلیان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق هلیلیان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق هلیلیان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هلیلیان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هلیلیان
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ هلیلیان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر هلیلیان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو