جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر هلشی

کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز هلشی

اذان صبح: ٠٥:١٠:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٨:٥٦
اذان مغرب: ١٧:٥٧:٠١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:٠٣

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر هلشی (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر هلشی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر هلشی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر هلشی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كیم وو چونگ
مفهوم زندگی در از خودگذشتگی یافت می‌شود، نه در خودخواهی و خودپسندی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر هلشی

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر هلشی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر هلشی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر هلشی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر هلشی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان هلشی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٠٢٠٦:٥١:٥٩١٣:٢١:٥٤١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٠:٣٦٠٠:٣٨:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٣٢٠٦:٥٠:٤٣١٣:٢١:٣٩١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٢٥٠٠:٣٨:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٠٣٠٦:٤٩:٢٩١٣:٢١:٢٥١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٢:١٣٠٠:٣٧:٤٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٣٤٠٦:٤٨:١٥١٣:٢١:١١١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٠١٠٠:٣٧:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٧:٠١١٣:٢٠:٥٨١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٣:٥٠٠٠:٣٧:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٣٨٠٦:٤٥:٤٩١٣:٢٠:٤٥١٩:٥٦:١٤٢٠:١٤:٣٩٠٠:٣٦:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:١٠٠٦:٤٤:٣٧١٣:٢٠:٣٢١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٥:٢٨٠٠:٣٦:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٤٣٠٦:٤٣:٢٦١٣:٢٠:٢٠١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٦:١٦٠٠:٣٦:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:١٦٠٦:٤٢:١٥١٣:٢٠:٠٨١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٠٥٠٠:٣٥:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٥٠٠٦:٤١:٠٦١٣:١٩:٥٧١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٧:٥٥٠٠:٣٥:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٢٤٠٦:٣٩:٥٧١٣:١٩:٤٦٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٨:٤٤٠٠:٣٥:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٨:٤٩١٣:١٩:٣٥٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:٣٣٠٠:٣٤:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٧:٤٢١٣:١٩:٢٦٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٣٤:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:١١٠٦:٣٦:٣٦١٣:١٩:١٦٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:١٢٠٠:٣٤:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٥:٣١١٣:١٩:٠٧٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٢:٠١٠٠:٣٣:٥٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٣٤:٢٧١٣:١٨:٥٩٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٢:٥١٠٠:٣٣:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٣٣:٢٤١٣:١٨:٥١٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٣٣:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٤٥٠٦:٣٢:٢٢١٣:١٨:٤٣٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٣٣:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٣١:٢٢١٣:١٨:٣٦٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٣٢:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٣٠:٢٢١٣:١٨:٣٠٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:٠٩٠٠:٣٢:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٩:٢٣١٣:١٨:٢٤٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٣٢:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٨:٢٦١٣:١٨:١٩٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٣١:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٧:٣٠١٣:١٨:١٥٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٣١:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٦:٣٥١٣:١٨:١١٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:٢٨٠٠:٣١:٣٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٥:٤١١٣:١٨:٠٧٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:١٨٠٠:٣١:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢٤:٤٨١٣:١٨:٠٥٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٠٧٠٠:٣١:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢٣:٥٧١٣:١٨:٠٢٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣١:٥٦٠٠:٣٠:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:١٦٠٦:٢٣:٠٧١٣:١٨:٠١٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٣٠:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٢٢:١٩١٣:١٨:٠٠٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٣٠:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر هلشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر هلشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر هلشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هلشی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر هلشی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر هلشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هلشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر هلشی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر هلشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر هلشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر هلشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر هلشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هلشی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر هلشی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر هلشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هلشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر هلشی

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر هلشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر هلشی شهر هلشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر هلشی شهر هلشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر هلشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هلشی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر هلشی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر هلشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هلشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر هلشی

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٢:٤٣١٢:٠٦:٠٣١٧:٣٨:٥٦١٧:٥٧:٠١٢٣:٢٥:٠٣
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:١٠٠٦:٣٣:٣٤١٢:٠٥:٥٥١٧:٣٧:٤٨١٧:٥٥:٥٦٢٣:٢٤:٥٢
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٥٦٠٦:٣٤:٢٦١٢:٠٥:٤٧١٧:٣٦:٤٢١٧:٥٤:٥١٢٣:٢٤:٤٢
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٢٠٦:٣٥:١٧١٢:٠٥:٤٠١٧:٣٥:٣٧١٧:٥٣:٤٧٢٣:٢٤:٣٣
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٨٠٦:٣٦:٠٩١٢:٠٥:٣٤١٧:٣٤:٣٢١٧:٥٢:٤٥٢٣:٢٤:٢٤
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:١٥٠٦:٣٧:٠٢١٢:٠٥:٢٨١٧:٣٣:٢٩١٧:٥١:٤٤٢٣:٢٤:١٥
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٧:٥٤١٢:٠٥:٢٤١٧:٣٢:٢٧١٧:٥٠:٤٤٢٣:٢٤:٠٨
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٨٠٦:٣٨:٤٧١٢:٠٥:٢٠١٧:٣١:٢٦١٧:٤٩:٤٥٢٣:٢٤:٠١
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٥٠٦:٣٩:٤١١٢:٠٥:١٦١٧:٣٠:٢٦١٧:٤٨:٤٧٢٣:٢٣:٥٤
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤٠:٣٤١٢:٠٥:١٤١٧:٢٩:٢٨١٧:٤٧:٥١٢٣:٢٣:٤٩
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:١٠٠٦:٤١:٢٨١٢:٠٥:١٢١٧:٢٨:٣١١٧:٤٦:٥٦٢٣:٢٣:٤٤
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤٢:٢٣١٢:٠٥:١١١٧:٢٧:٣٥١٧:٤٦:٠٢٢٣:٢٣:٤٠
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٣:١٧١٢:٠٥:١١١٧:٢٦:٤١١٧:٤٥:١٠٢٣:٢٣:٣٦
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٤:١٢١٢:٠٥:١٢١٧:٢٥:٤٧١٧:٤٤:١٩٢٣:٢٣:٣٤
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٠٠٦:٤٥:٠٧١٢:٠٥:١٣١٧:٢٤:٥٦١٧:٤٣:٢٩٢٣:٢٣:٣٢
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٤٦:٠٣١٢:٠٥:١٦١٧:٢٤:٠٥١٧:٤٢:٤١٢٣:٢٣:٣١
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٦:٥٩١٢:٠٥:١٩١٧:٢٣:١٧١٧:٤١:٥٥٢٣:٢٣:٣٠
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤٧:٥٤١٢:٠٥:٢٣١٧:٢٢:٢٩١٧:٤١:١٠٢٣:٢٣:٣١
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٣٠٦:٤٨:٥١١٢:٠٥:٢٨١٧:٢١:٤٣١٧:٤٠:٢٦٢٣:٢٣:٣٢
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢١٠٦:٤٩:٤٧١٢:٠٥:٣٤١٧:٢٠:٥٩١٧:٣٩:٤٤٢٣:٢٣:٣٤
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٠٠٦:٥٠:٤٣١٢:٠٥:٤١١٧:٢٠:١٦١٧:٣٩:٠٤٢٣:٢٣:٣٧
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٥١:٤٠١٢:٠٥:٤٨١٧:١٩:٣٥١٧:٣٨:٢٥٢٣:٢٣:٤١
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٥٢:٣٧١٢:٠٥:٥٧١٧:١٨:٥٦١٧:٣٧:٤٨٢٣:٢٣:٤٦
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٣:٣٤١٢:٠٦:٠٦١٧:١٨:١٨١٧:٣٧:١٣٢٣:٢٣:٥١
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٥٠٦:٥٤:٣١١٢:٠٦:١٦١٧:١٧:٤٢١٧:٣٦:٣٩٢٣:٢٣:٥٨
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٤٠٦:٥٥:٢٧١٢:٠٦:٢٧١٧:١٧:٠٨١٧:٣٦:٠٧٢٣:٢٤:٠٥
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٢٠٦:٥٦:٢٤١٢:٠٦:٣٩١٧:١٦:٣٥١٧:٣٥:٣٦٢٣:٢٤:١٣
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:٥١٠٦:٥٧:٢١١٢:٠٦:٥٢١٧:١٦:٠٤١٧:٣٥:٠٨٢٣:٢٤:٢٢
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٨:١٨١٢:٠٧:٠٥١٧:١٥:٣٤١٧:٣٤:٤١٢٣:٢٤:٣١
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٨٠٦:٥٩:١٤١٢:٠٧:٢٠١٧:١٥:٠٧١٧:٣٤:١٦٢٣:٢٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر هلشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر هلشی شهر هلشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر هلشی شهر هلشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر هلشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هلشی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر هلشی

هَلَشی یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر مرکز بخش فیروزآباد شهرستان کرمانشاه است

شهر هلشی در ویکیپدیا

شهر هلشی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر هلشی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر هلشی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر هلشی بر روی نقشه

شهر هلشی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر هلشی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر هلشی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر هلشی
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر هلشی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر هلشی + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر هلشی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر هلشی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر هلشی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر هلشی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر هلشی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق هلشی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هلشی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هلشی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا هلشی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق هلشی
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ هلشی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق هلشی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ هلشی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر هلشی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو