جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر هلشی

کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز هلشی


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٢٢
اذان ظهر: ١٣:٢٤:٢٢
غروب آفتاب: ١٩:٥٩:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:١٨:١٣
نیمه شب: ٠٠:٤٠:٤٧

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر هلشی (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر هلشی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر هلشی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر هلشی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

امام جعفر صادق (ع)
خدا خلقی از سگ نجس‌تر خلق نكرده است و كسی كه عداوت ما اهل بیت دارد از سگ نجس‌تر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر هلشی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر هلشی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر هلشی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر هلشی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر هلشی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هلشی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٨:٣٣١٣:١٩:٣٤٢٠:٠١:٠٦٢٠:١٩:٤٦٠٠:٣٤:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٧:٢٧١٣:١٩:٢٤٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٣٤:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٦:٢١١٣:١٩:١٥٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢١:٢٥٠٠:٣٤:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٥:١٧١٣:١٩:٠٦٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:١٥٠٠:٣٣:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٤:١٣١٣:١٨:٥٨٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٣٣:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣٣:١٠١٣:١٨:٥٠٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٣٣:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٢٦٠٦:٣٢:٠٩١٣:١٨:٤٣٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٣٢:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٣١:٠٨١٣:١٨:٣٦٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٣٢:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٣٠:٠٩١٣:١٨:٣٠٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٣٢:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٩:١٠١٣:١٨:٢٤٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٧:١٣٠٠:٣٢:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢٨:١٣١٣:١٨:١٩٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٨:٠٢٠٠:٣١:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٧:١٧١٣:١٨:١٥٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٨:٥٢٠٠:٣١:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٦:٢٢١٣:١٨:١١٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٩:٤١٠٠:٣١:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٥:٢٩١٣:١٨:٠٧٢٠:١١:١٤٢٠:٣٠:٣٠٠٠:٣١:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢٤:٣٧١٣:١٨:٠٥٢٠:١٢:٠١٢٠:٣١:٢٠٠٠:٣١:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢٣:٤٦١٣:١٨:٠٢٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٣٠:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٢٢:٥٦١٣:١٨:٠١٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٢:٥٨٠٠:٣٠:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢٢:٠٧١٣:١٨:٠٠٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٤٦٠٠:٣٠:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٢١:٢٠١٣:١٧:٥٩٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٤:٣٥٠٠:٣٠:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٢٠:٣٥١٣:١٧:٥٩٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:٢٣٠٠:٣٠:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٩:٥١١٣:١٨:٠٠٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٦:١١٠٠:٣٠:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٩:٠٨١٣:١٨:٠١٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٦:٥٩٠٠:٢٩:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١٨:٢٦١٣:١٨:٠٣٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٢٩:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٣٤٠٦:١٧:٤٦١٣:١٨:٠٥٢٠:١٨:٤٩٢٠:٣٨:٣٣٠٠:٢٩:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٧:٠٨١٣:١٨:٠٨٢٠:١٩:٣٣٢٠:٣٩:٢٠٠٠:٢٩:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١٦:٣١١٣:١٨:١٢٢٠:٢٠:١٦٢٠:٤٠:٠٦٠٠:٢٩:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١٥:٥٦١٣:١٨:١٦٢٠:٢٠:٥٩٢٠:٤٠:٥٢٠٠:٢٩:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١٥:٢٢١٣:١٨:٢١٢٠:٢١:٤٢٢٠:٤١:٣٧٠٠:٢٩:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٠٣٠٦:١٤:٤٩١٣:١٨:٢٦٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٢:٢٢٠٠:٢٩:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر هلشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر هلشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر هلشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هلشی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر هلشی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر هلشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هلشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر هلشی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر هلشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر هلشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر هلشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر هلشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هلشی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر هلشی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر هلشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هلشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر هلشی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٨:٢٢١٣:٢٤:٢٢١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٨:١٣٠٠:٤٠:٤٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٩:٠٥١٣:٢٤:٠٦١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٦:٥٦٠٠:٤٠:٣٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٤٩:٤٨١٣:٢٣:٥٠١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٥:٣٨٠٠:٤٠:٢٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٥٠:٣٠١٣:٢٣:٣٣١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٤:٢٠٠٠:٤٠:٢٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٥١:١٣١٣:٢٣:١٦١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٠٢٠٠:٤٠:١٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٥١:٥٥١٣:٢٢:٥٩١٩:٥٣:٣٠٢٠:١١:٤٣٠٠:٤٠:٠٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٥٢:٣٧١٣:٢٢:٤١١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:٢٣٠٠:٣٩:٤٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥٣:١٩١٣:٢٢:٢٣١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٣٩:٣٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢١٠٦:٥٤:٠١١٣:٢٢:٠٥١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٣٩:٢٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٦٠٦:٥٤:٤٣١٣:٢١:٤٦١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٢١٠٠:٣٩:١٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٠٠٦:٥٥:٢٥١٣:٢١:٢٧١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٣٩:٠٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٤٠٦:٥٦:٠٧١٣:٢١:٠٧١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٣٨:٤٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٨٠٦:٥٦:٤٩١٣:٢٠:٤٨١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٢:١٤٠٠:٣٨:٣٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥١٠٦:٥٧:٣٠١٣:٢٠:٢٨١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠٠:٥١٠٠:٣٨:١٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٤٠٦:٥٨:١٢١٣:٢٠:٠٨١٩:٤١:٣١١٩:٥٩:٢٨٠٠:٣٨:٠٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٦٠٦:٥٨:٥٣١٣:١٩:٤٧١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:٠٤٠٠:٣٧:٤٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٨٠٦:٥٩:٣٥١٣:١٩:٢٧١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٦:٤٠٠٠:٣٧:٣٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٠٠٧:٠٠:١٦١٣:١٩:٠٦١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:١٦٠٠:٣٧:١٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١١٠٧:٠٠:٥٨١٣:١٨:٤٥١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٣:٥٢٠٠:٣٧:٠١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٢٠٧:٠١:٣٩١٣:١٨:٢٤١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٢:٢٧٠٠:٣٦:٤٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٢٠٧:٠٢:٢٠١٣:١٨:٠٣١٩:٣٣:١٣١٩:٥١:٠٢٠٠:٣٦:٢٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٢٠٧:٠٣:٠١١٣:١٧:٤٢١٩:٣١:٤٩١٩:٤٩:٣٧٠٠:٣٦:١٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٢٠٧:٠٣:٤٣١٣:١٧:٢٠١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٨:١٢٠٠:٣٥:٥٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٢١٠٧:٠٤:٢٤١٣:١٦:٥٩١٩:٢٩:٠١١٩:٤٦:٤٧٠٠:٣٥:٣٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٠٠٧:٠٥:٠٥١٣:١٦:٣٧١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٥:٢٢٠٠:٣٥:١٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٩٠٧:٠٥:٤٧١٣:١٦:١٦١٩:٢٦:١٢١٩:٤٣:٥٧٠٠:٣٥:٠٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٧٠٧:٠٦:٢٨١٣:١٥:٥٤١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٢:٣٢٠٠:٣٤:٤١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٥٠٧:٠٧:١٠١٣:١٥:٣٣١٩:٢٣:٢٣١٩:٤١:٠٧٠٠:٣٤:٢٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٣٠٧:٠٧:٥٢١٣:١٥:١١١٩:٢١:٥٩١٩:٣٩:٤٢٠٠:٣٤:٠٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:١١٠٧:٠٨:٣٤١٣:١٤:٥٠١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٨:١٧٠٠:٠٣:٤٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٠٩:١٦١٢:١٤:٢٩١٨:١٩:١٠١٨:٣٦:٥٢٢٣:٣٣:٢٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر هلشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر هلشی شهر هلشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر هلشی شهر هلشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر هلشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هلشی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر هلشی

هَلَشی یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر مرکز بخش فیروزآباد شهرستان کرمانشاه است

شهر هلشی در ویکیپدیا

شهر هلشی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر هلشی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر هلشی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر هلشی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر هلشی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر هلشی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر هلشی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر هلشی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر هلشی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر هلشی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر هلشی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر هلشی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق هلشی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هلشی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق هلشی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هلشی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ هلشی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا هلشی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق هلشی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق هلشی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر هلشی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو