جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای هلت

بیجنوند | چرداول | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز هلت


اذان صبح: ٠٥:٤٩:١٠
طلوع آفتاب: ٠٧:١٦:٣٢
اذان ظهر: ١٢:١٥:٣٩
غروب آفتاب: ١٧:١٤:٣٩
اذان مغرب: ١٧:٣٤:١٦
نیمه شب: ٢٣:٣٢:١٥

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هلت (شهرستان چرداول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای هلت)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای هلت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هلت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

سقراط
مرد عاقل كسی است كه كم گوید و زیاد شنود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای هلت

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هلت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هلت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای هلت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هلت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هلت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٥٨٠٦:٤٠:١٤١٣:٢٠:٣٣٢٠:٠١:٢٤٢٠:١٩:٥٧٠٠:٣٦:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٣٦٠٦:٣٩:٠٨١٣:٢٠:٢٣٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٣٥:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣٨:٠٣١٣:٢٠:١٤٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢١:٣٤٠٠:٣٥:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٧:٠٠١٣:٢٠:٠٥٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٣٥:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣٥:٥٧١٣:١٩:٥٧٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:١١٠٠:٣٤:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:١٣٠٦:٣٤:٥٥١٣:١٩:٤٩٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٣٤:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٣٣:٥٥١٣:١٩:٤٢٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٣٤:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٣٢:٥٥١٣:١٩:٣٦٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٣٤:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:١٩٠٦:٣١:٥٧١٣:١٩:٢٩٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٣٣:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٣٠:٥٩١٣:١٩:٢٤٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:١٤٠٠:٣٣:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٣٠:٠٣١٣:١٩:١٩٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٣٣:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٩:٠٨١٣:١٩:١٤٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٢٨:٥١٠٠:٣٣:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٨:١٤١٣:١٩:١٠٢٠:١٠:٣٤٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٣٢:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٧:٢٢١٣:١٩:٠٧٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٠:٢٨٠٠:٣٢:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٦:٣٠١٣:١٩:٠٤٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:١٦٠٠:٣٢:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٥:٤٠١٣:١٩:٠٢٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٣٢:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٤٢٠٦:٢٤:٥١١٣:١٩:٠٠٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٣٢:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٣٦٠٦:٢٤:٠٤١٣:١٨:٥٩٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٣:٤٠٠٠:٣١:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢٣:١٨١٣:١٨:٥٨٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٣١:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٢٢:٣٣١٣:١٨:٥٩٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:١٥٠٠:٣١:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٢١:٤٩١٣:١٨:٥٩٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:٠٢٠٠:٣١:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٢٣٠٦:٢١:٠٧١٣:١٩:٠١٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٣١:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٢٠:٢٧١٣:١٩:٠٢٢٠:١٨:٠٢٢٠:٣٧:٣٥٠٠:٣١:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٩:٤٨١٣:١٩:٠٥٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٨:٢٢٠٠:٣١:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٩:١٠١٣:١٩:٠٨٢٠:١٩:٢٩٢٠:٣٩:٠٧٠٠:٣١:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٨:٣٤١٣:١٩:١١٢٠:٢٠:١١٢٠:٣٩:٥٣٠٠:٣٠:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٧:٥٩١٣:١٩:١٥٢٠:٢٠:٥٤٢٠:٤٠:٣٨٠٠:٣٠:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٥١٠٦:١٧:٢٦١٣:١٩:٢٠٢٠:٢١:٣٦٢٠:٤١:٢٢٠٠:٣٠:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٦:٥٤١٣:١٩:٢٥٢٠:٢٢:١٧٢٠:٤٢:٠٦٠٠:٣٠:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هلت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هلت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هلت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هلت

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای هلت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای هلت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هلت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای هلت

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای هلت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای هلت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای هلت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هلت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هلت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای هلت

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای هلت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هلت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای هلت

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٦٠٧:٠٠:٢٢١٢:٠٨:٣٦١٧:١٦:٣٤١٧:٣٥:٣٨٢٣:٢٦:٠٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٤٠٧:٠١:١٧١٢:٠٨:٥٣١٧:١٦:١١١٧:٣٥:١٧٢٣:٢٦:٢١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣١٠٧:٠٢:١٣١٢:٠٩:٠٩١٧:١٥:٥٠١٧:٣٤:٥٩٢٣:٢٦:٣٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٩٠٧:٠٣:٠٧١٢:٠٩:٢٧١٧:١٥:٣١١٧:٣٤:٤٢٢٣:٢٦:٤٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٦٠٧:٠٤:٠٢١٢:٠٩:٤٦١٧:١٥:١٤١٧:٣٤:٢٧٢٣:٢٧:٠٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٣٠٧:٠٤:٥٦١٢:١٠:٠٥١٧:١٤:٥٩١٧:٣٤:١٣٢٣:٢٧:١٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٠٠٧:٠٥:٥٠١٢:١٠:٢٥١٧:١٤:٤٥١٧:٣٤:٠٢٢٣:٢٧:٣٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٦٠٧:٠٦:٤٤١٢:١٠:٤٥١٧:١٤:٣٣١٧:٣٣:٥٢٢٣:٢٧:٥٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:١٣٠٧:٠٧:٣٧١٢:١١:٠٧١٧:١٤:٢٤١٧:٣٣:٤٤٢٣:٢٨:١١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٨٠٧:٠٨:٢٩١٢:١١:٢٩١٧:١٤:١٦١٧:٣٣:٣٨٢٣:٢٨:٣٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٤٠٧:٠٩:٢١١٢:١١:٥١١٧:١٤:١٠١٧:٣٣:٣٤٢٣:٢٨:٤٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٩٠٧:١٠:١٢١٢:١٢:١٤١٧:١٤:٠٦١٧:٣٣:٣١٢٣:٢٩:١٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٤٠٧:١١:٠٢١٢:١٢:٣٨١٧:١٤:٠٣١٧:٣٣:٣١٢٣:٢٩:٣١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٨٠٧:١١:٥٢١٢:١٣:٠٢١٧:١٤:٠٣١٧:٣٣:٣٢٢٣:٢٩:٥٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤١٠٧:١٢:٤١١٢:١٣:٢٧١٧:١٤:٠٤١٧:٣٣:٣٥٢٣:٣٠:١٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٤٠٧:١٣:٢٩١٢:١٣:٥٣١٧:١٤:٠٨١٧:٣٣:٣٩٢٣:٣٠:٣٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٧٠٧:١٤:١٦١٢:١٤:١٩١٧:١٤:١٣١٧:٣٣:٤٦٢٣:٣١:٠١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٩٠٧:١٥:٠٣١٢:١٤:٤٥١٧:١٤:٢٠١٧:٣٣:٥٤٢٣:٣١:٢٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٠٠٧:١٥:٤٨١٢:١٥:١٢١٧:١٤:٢٩١٧:٣٤:٠٤٢٣:٣١:٤٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٠٠٧:١٦:٣٢١٢:١٥:٣٩١٧:١٤:٣٩١٧:٣٤:١٦٢٣:٣٢:١٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٠٠٧:١٧:١٦١٢:١٦:٠٧١٧:١٤:٥٢١٧:٣٤:٢٩٢٣:٣٢:٤٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٩٠٧:١٧:٥٨١٢:١٦:٣٥١٧:١٥:٠٦١٧:٣٤:٤٥٢٣:٣٣:٠٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٧٠٧:١٨:٣٩١٢:١٧:٠٣١٧:١٥:٢٢١٧:٣٥:٠٢٢٣:٣٣:٣٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٥٠٧:١٩:١٩١٢:١٧:٣٢١٧:١٥:٤٠١٧:٣٥:٢٠٢٣:٣٤:٠١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢١٠٧:١٩:٥٨١٢:١٨:٠٠١٧:١٦:٠٠١٧:٣٥:٤٠٢٣:٣٤:٢٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٧٠٧:٢٠:٣٥١٢:١٨:٣٠١٧:١٦:٢١١٧:٣٦:٠٢٢٣:٣٤:٥٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣١٠٧:٢١:١١١٢:١٨:٥٩١٧:١٦:٤٤١٧:٣٦:٢٦٢٣:٣٥:٢٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٥٠٧:٢١:٤٦١٢:١٩:٢٨١٧:١٧:٠٩١٧:٣٦:٥١٢٣:٣٥:٥٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٨٠٧:٢٢:٢٠١٢:١٩:٥٨١٧:١٧:٣٦١٧:٣٧:١٨٢٣:٣٦:٢٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٩٠٧:٢٢:٥٢١٢:٢٠:٢٨١٧:١٨:٠٤١٧:٣٧:٤٦٢٣:٣٦:٥٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای هلت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای هلت روستای هلت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای هلت روستای هلت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هلت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هلت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای هلت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هلت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هلت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هلت

روستای هلت بر روی نقشه

روستای هلت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هلت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هلت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هلت
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای هلت + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای هلت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هلت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هلت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هلت رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق هلت
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هلت دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ هلت دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق هلت
افق شرعی امروز فردا هلت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هلت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق هلت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق هلت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هلت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو