جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای هلت

بیجنوند | چرداول | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز هلت


اذان صبح: ٠٥:٥٩:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٥:٠٣
اذان ظهر: ١٢:٣٤:٠١
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:١٧
اذان مغرب: ١٨:٠٢:١٨
نیمه شب: ٢٣:٥١:٢٤

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هلت (شهرستان چرداول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای هلت)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای هلت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هلت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مارك تواین
حقیقت گرانبهاترین چیزی است كه ما داریم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای هلت

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هلت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هلت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای هلت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هلت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هلت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٣:٢٢٠٦:٤١:٢٠١٣:٢٠:٤٣٢٠:٠٠:٣٨٢٠:١٩:٠٨٠٠:٣٦:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٥٨٠٦:٤٠:١٤١٣:٢٠:٣٣٢٠:٠١:٢٤٢٠:١٩:٥٧٠٠:٣٦:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٣٦٠٦:٣٩:٠٨١٣:٢٠:٢٣٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٣٥:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣٨:٠٣١٣:٢٠:١٤٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢١:٣٤٠٠:٣٥:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٧:٠٠١٣:٢٠:٠٥٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٣٥:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣٥:٥٧١٣:١٩:٥٧٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:١١٠٠:٣٤:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:١٣٠٦:٣٤:٥٥١٣:١٩:٤٩٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٣٤:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٣٣:٥٥١٣:١٩:٤٢٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٣٤:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٣٢:٥٥١٣:١٩:٣٦٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٣٤:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:١٩٠٦:٣١:٥٧١٣:١٩:٢٩٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٣٣:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٣٠:٥٩١٣:١٩:٢٤٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:١٤٠٠:٣٣:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٣٠:٠٣١٣:١٩:١٩٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٣٣:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٩:٠٨١٣:١٩:١٤٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٢٨:٥١٠٠:٣٣:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٨:١٤١٣:١٩:١٠٢٠:١٠:٣٤٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٣٢:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٧:٢٢١٣:١٩:٠٧٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٠:٢٨٠٠:٣٢:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٦:٣٠١٣:١٩:٠٤٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:١٦٠٠:٣٢:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٥:٤٠١٣:١٩:٠٢٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٣٢:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٤٢٠٦:٢٤:٥١١٣:١٩:٠٠٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٣٢:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٣٦٠٦:٢٤:٠٤١٣:١٨:٥٩٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٣:٤٠٠٠:٣١:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢٣:١٨١٣:١٨:٥٨٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٣١:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٢٢:٣٣١٣:١٨:٥٩٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:١٥٠٠:٣١:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٢١:٤٩١٣:١٨:٥٩٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:٠٢٠٠:٣١:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٢٣٠٦:٢١:٠٧١٣:١٩:٠١٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٣١:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٢٠:٢٧١٣:١٩:٠٢٢٠:١٨:٠٢٢٠:٣٧:٣٥٠٠:٣١:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٩:٤٨١٣:١٩:٠٥٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٨:٢٢٠٠:٣١:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٩:١٠١٣:١٩:٠٨٢٠:١٩:٢٩٢٠:٣٩:٠٧٠٠:٣١:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٨:٣٤١٣:١٩:١١٢٠:٢٠:١١٢٠:٣٩:٥٣٠٠:٣٠:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٧:٥٩١٣:١٩:١٥٢٠:٢٠:٥٤٢٠:٤٠:٣٨٠٠:٣٠:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٥١٠٦:١٧:٢٦١٣:١٩:٢٠٢٠:٢١:٣٦٢٠:٤١:٢٢٠٠:٣٠:٤٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٦:٥٤١٣:١٩:٢٥٢٠:٢٢:١٧٢٠:٤٢:٠٦٠٠:٣٠:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هلت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هلت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هلت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هلت

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای هلت

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای هلت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هلت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای هلت

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٨:١٩٠٧:٢٥:٥٤١٢:٢٣:٥٧١٧:٢٢:٠٤١٧:٤١:٤٤٢٣:٤٠:٢٢
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٨:٤١٠٧:٢٦:١٤١٢:٢٤:٢٦١٧:٢٢:٤٤١٧:٤٢:٢٣٢٣:٤٠:٥٢
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٩:٠١٠٧:٢٦:٣٢١٢:٢٤:٥٦١٧:٢٣:٢٥١٧:٤٣:٠٤٢٣:٤١:٢٣
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٩:٢٠٠٧:٢٦:٤٨١٢:٢٥:٢٥١٧:٢٤:٠٧١٧:٤٣:٤٥٢٣:٤١:٥٣
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٩:٣٨٠٧:٢٧:٠٢١٢:٢٥:٥٣١٧:٢٤:٥١١٧:٤٤:٢٨٢٣:٤٢:٢٣
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٩:٥٤٠٧:٢٧:١٥١٢:٢٦:٢٢١٧:٢٥:٣٥١٧:٤٥:١٢٢٣:٤٢:٥٢
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:٠٠:٠٩٠٧:٢٧:٢٦١٢:٢٦:٥٠١٧:٢٦:٢١١٧:٤٥:٥٦٢٣:٤٣:٢٢
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:٠٠:٢٣٠٧:٢٧:٣٥١٢:٢٧:١٧١٧:٢٧:٠٨١٧:٤٦:٤٢٢٣:٤٣:٥١
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:٠٠:٣٤٠٧:٢٧:٤٢١٢:٢٧:٤٤١٧:٢٧:٥٦١٧:٤٧:٢٨٢٣:٤٤:٢٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:٠٠:٤٥٠٧:٢٧:٤٧١٢:٢٨:١١١٧:٢٨:٤٤١٧:٤٨:١٦٢٣:٤٤:٤٩
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:٠٠:٥٣٠٧:٢٧:٥١١٢:٢٨:٣٧١٧:٢٩:٣٤١٧:٤٩:٠٤٢٣:٤٥:١٧
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:٠١:٠٠٠٧:٢٧:٥٢١٢:٢٩:٠٣١٧:٣٠:٢٤١٧:٤٩:٥٣٢٣:٤٥:٤٥
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:٠١:٠٦٠٧:٢٧:٥٢١٢:٢٩:٢٨١٧:٣١:١٦١٧:٥٠:٤٢٢٣:٤٦:١٣
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:٠١:١٠٠٧:٢٧:٥٠١٢:٢٩:٥٣١٧:٣٢:٠٨١٧:٥١:٣٣٢٣:٤٦:٤٠
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:٠١:١٢٠٧:٢٧:٤٦١٢:٣٠:١٧١٧:٣٣:٠١١٧:٥٢:٢٤٢٣:٤٧:٠٧
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:٠١:١٣٠٧:٢٧:٤٠١٢:٣٠:٤١١٧:٣٣:٥٤١٧:٥٣:١٦٢٣:٤٧:٣٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:٠١:١٢٠٧:٢٧:٣٣١٢:٣١:٠٤١٧:٣٤:٤٨١٧:٥٤:٠٨٢٣:٤٧:٥٩
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:٠١:٠٩٠٧:٢٧:٢٣١٢:٣١:٢٦١٧:٣٥:٤٣١٧:٥٥:٠١٢٣:٤٨:٢٤
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:٠١:٠٥٠٧:٢٧:١٢١٢:٣١:٤٨١٧:٣٦:٣٨١٧:٥٥:٥٤٢٣:٤٨:٤٩
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:٠٠:٥٩٠٧:٢٦:٥٩١٢:٣٢:٠٩١٧:٣٧:٣٤١٧:٥٦:٤٨٢٣:٤٩:١٣
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:٠٠:٥٢٠٧:٢٦:٤٤١٢:٣٢:٣٠١٧:٣٨:٣٠١٧:٥٧:٤٢٢٣:٤٩:٣٦
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:٠٠:٤٣٠٧:٢٦:٢٨١٢:٣٢:٤٩١٧:٣٩:٢٧١٧:٥٨:٣٦٢٣:٤٩:٥٩
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:٠٠:٣٢٠٧:٢٦:٠٩١٢:٣٣:٠٨١٧:٤٠:٢٤١٧:٥٩:٣١٢٣:٥٠:٢٢
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:٠٠:١٩٠٧:٢٥:٤٩١٢:٣٣:٢٧١٧:٤١:٢١١٨:٠٠:٢٧٢٣:٥٠:٤٣
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:٠٠:٠٥٠٧:٢٥:٢٧١٢:٣٣:٤٤١٧:٤٢:١٩١٨:٠١:٢٢٢٣:٥١:٠٤
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٩:٤٩٠٧:٢٥:٠٣١٢:٣٤:٠١١٧:٤٣:١٧١٨:٠٢:١٨٢٣:٥١:٢٤
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٩:٣٢٠٧:٢٤:٣٨١٢:٣٤:١٧١٧:٤٤:١٥١٨:٠٣:١٤٢٣:٥١:٤٤
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٩:١٣٠٧:٢٤:١١١٢:٣٤:٣٣١٧:٤٥:١٤١٨:٠٤:١٠٢٣:٥٢:٠٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٨:٥٢٠٧:٢٣:٤٢١٢:٣٤:٤٧١٧:٤٦:١٢١٨:٠٥:٠٦٢٣:٥٢:٢١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٨:٢٩٠٧:٢٣:١١١٢:٣٥:٠١١٧:٤٧:١١١٨:٠٦:٠٣٢٣:٥٢:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای هلت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای هلت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای هلت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هلت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هلت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای هلت

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای هلت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هلت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای هلت

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٠٥٠٧:٢٥:٢٧١٢:٣٣:٤٤١٧:٤٢:١٩١٨:٠١:٢٢٢٣:٥١:٠٤
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٤٩٠٧:٢٥:٠٣١٢:٣٤:٠١١٧:٤٣:١٧١٨:٠٢:١٨٢٣:٥١:٢٤
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٣٢٠٧:٢٤:٣٨١٢:٣٤:١٧١٧:٤٤:١٥١٨:٠٣:١٤٢٣:٥١:٤٤
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:١٣٠٧:٢٤:١١١٢:٣٤:٣٣١٧:٤٥:١٤١٨:٠٤:١٠٢٣:٥٢:٠٣
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٥٢٠٧:٢٣:٤٢١٢:٣٤:٤٧١٧:٤٦:١٢١٨:٠٥:٠٦٢٣:٥٢:٢١
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٩٠٧:٢٣:١١١٢:٣٥:٠١١٧:٤٧:١١١٨:٠٦:٠٣٢٣:٥٢:٣٨
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٥٠٧:٢٢:٣٩١٢:٣٥:١٤١٧:٤٨:١٠١٨:٠٦:٥٩٢٣:٥٢:٥٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣٩٠٧:٢٢:٠٥١٢:٣٥:٢٦١٧:٤٩:٠٨١٨:٠٧:٥٦٢٣:٥٣:١٠
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٢٠٧:٢١:٢٩١٢:٣٥:٣٨١٧:٥٠:٠٧١٨:٠٨:٥٢٢٣:٥٣:٢٥
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٣٠٧:٢٠:٥٢١٢:٣٥:٤٨١٧:٥١:٠٦١٨:٠٩:٤٨٢٣:٥٣:٣٩
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٢٠٧:٢٠:١٣١٢:٣٥:٥٨١٧:٥٢:٠٤١٨:١٠:٤٥٢٣:٥٣:٥٢
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٩٠٧:١٩:٣٣١٢:٣٦:٠٧١٧:٥٣:٠٣١٨:١١:٤١٢٣:٥٤:٠٤
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٥٠٧:١٨:٥١١٢:٣٦:١٥١٧:٥٤:٠١١٨:١٢:٣٧٢٣:٥٤:١٦
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٠٠٧:١٨:٠٧١٢:٣٦:٢٢١٧:٥٤:٥٩١٨:١٣:٣٣٢٣:٥٤:٢٦
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٣٠٧:١٧:٢٢١٢:٣٦:٢٨١٧:٥٥:٥٧١٨:١٤:٢٨٢٣:٥٤:٣٦
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٤٠٧:١٦:٣٦١٢:٣٦:٣٤١٧:٥٦:٥٥١٨:١٥:٢٤٢٣:٥٤:٤٤
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٤٠٧:١٥:٤٨١٢:٣٦:٣٩١٧:٥٧:٥٣١٨:١٦:١٩٢٣:٥٤:٥٢
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٢٠٧:١٤:٥٩١٢:٣٦:٤٣١٧:٥٨:٥٠١٨:١٧:١٥٢٣:٥٤:٥٩
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٩٠٧:١٤:٠٨١٢:٣٦:٤٦١٧:٥٩:٤٧١٨:١٨:٠٩٢٣:٥٥:٠٥
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٤٠٧:١٣:١٦١٢:٣٦:٤٨١٨:٠٠:٤٤١٨:١٩:٠٤٢٣:٥٥:١١
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٧٠٧:١٢:٢٣١٢:٣٦:٤٩١٨:٠١:٤١١٨:١٩:٥٩٢٣:٥٥:١٥
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٠٠٧:١١:٢٨١٢:٣٦:٥٠١٨:٠٢:٣٧١٨:٢٠:٥٣٢٣:٥٥:١٩
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠١٠٧:١٠:٣٣١٢:٣٦:٥٠١٨:٠٣:٣٣١٨:٢١:٤٧٢٣:٥٥:٢٢
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٠٠٧:٠٩:٣٦١٢:٣٦:٤٩١٨:٠٤:٢٩١٨:٢٢:٤١٢٣:٥٥:٢٣
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٨٠٧:٠٨:٣٧١٢:٣٦:٤٨١٨:٠٥:٢٤١٨:٢٣:٣٤٢٣:٥٥:٢٥
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٥٠٧:٠٧:٣٨١٢:٣٦:٤٦١٨:٠٦:٢٠١٨:٢٤:٢٧٢٣:٥٥:٢٥
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٠٠٧:٠٦:٣٧١٢:٣٦:٤٣١٨:٠٧:١٤١٨:٢٥:٢٠٢٣:٥٥:٢٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٤٠٧:٠٥:٣٦١٢:٣٦:٣٩١٨:٠٨:٠٩١٨:٢٦:١٣٢٣:٥٥:٢٣
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٧٠٧:٠٤:٣٣١٢:٣٦:٣٥١٨:٠٩:٠٣١٨:٢٧:٠٦٢٣:٥٥:٢١
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٩٠٧:٠٣:٣٠١٢:٣٦:٣٠١٨:٠٩:٥٧١٨:٢٧:٥٨٢٣:٥٥:١٨

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای هلت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای هلت روستای هلت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای هلت روستای هلت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هلت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هلت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای هلت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هلت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هلت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هلت

روستای هلت بر روی نقشه

روستای هلت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هلت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هلت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هلت
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای هلت + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای هلت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هلت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هلت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هلت رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هلت دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هلت
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ هلت دانلود pdf
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ هلت دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق هلت
زمان پخش اذان آنلاین به افق هلت
جدول اوقات شرعی امروز فردا هلت دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق هلت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هلت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو