جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای هلت

بیجنوند | چرداول | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز هلت

اذان صبح: ٠٥:٠٣:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٢١
اذان ظهر: ١٣:٢٨:٤٨
غروب آفتاب: ٢٠:٢٠:٤٧
اذان مغرب: ٢٠:٣٩:٥٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٢:٤٦

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هلت (شهرستان چرداول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای هلت)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای هلت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای هلت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام محمد باقر (ع)
امام سجّاد علیه‏السلام مانند كسى كه آخرین نماز خود را به جاى مى‏آورد ، نماز مى‏گزارد. او چنین مى دید كه پس از آن هیچ‏گاه نماز نمى‏گزارد

اوقات شرعی ماه جاری روستای هلت

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هلت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هلت ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای هلت (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هلت ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان هلت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥٣:٢٧١٣:٢٢:٥٣١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:٠٠٠٠:٣٩:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٥٢:١٣١٣:٢٢:٣٩١٩:٥٣:٣٧٢٠:١١:٤٧٠٠:٣٩:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٥:٠٨٠٦:٥٠:٥٩١٣:٢٢:٢٥١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٢:٣٤٠٠:٣٩:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤٩:٤٦١٣:٢٢:١١١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٣:٢١٠٠:٣٨:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤٨:٣٤١٣:٢١:٥٧١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٠٩٠٠:٣٨:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٤٧:٢٢١٣:٢١:٤٤١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٤:٥٧٠٠:٣٨:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٩:٢١٠٦:٤٦:١١١٣:٢١:٣٢١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٥:٤٤٠٠:٣٧:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٥:٠١١٣:٢١:١٩١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٦:٣٢٠٠:٣٧:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٦:٣٠٠٦:٤٣:٥٢١٣:٢١:٠٨١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:٢٠٠٠:٣٧:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٢:٤٣١٣:٢٠:٥٦١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٠٨٠٠:٣٦:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٣:٤١٠٦:٤١:٣٦١٣:٢٠:٤٥٢٠:٠٠:٢٦٢٠:١٨:٥٦٠٠:٣٦:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٢:١٨٠٦:٤٠:٢٩١٣:٢٠:٣٥٢٠:٠١:١٢٢٠:١٩:٤٤٠٠:٣٦:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٩:٢٣١٣:٢٠:٢٥٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٣٥:٤٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٨:١٨١٣:٢٠:١٥٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٢١٠٠:٣٥:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٧:١٤١٣:٢٠:٠٦٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٣٥:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣٦:١١١٣:١٩:٥٨٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٣٤:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٥:٠٩١٣:١٩:٥٠٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٣٤:٣٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣٤:٠٨١٣:١٩:٤٣٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٣٤:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣٣:٠٨١٣:١٩:٣٦٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٣٤:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠١:٣٧٠٦:٣٢:١٠١٣:١٩:٢٩٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٦:١٢٠٠:٣٣:٥٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٢١٠٦:٣١:١٢١٣:١٩:٢٤٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:٠١٠٠:٣٣:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٣٠:١٦١٣:١٩:١٩٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٧:٥٠٠٠:٣٣:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٩:٢٠١٣:١٩:١٤٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٨:٣٨٠٠:٣٣:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٨:٢٦١٣:١٩:١٠٢٠:١٠:٢٢٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٣٢:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٧:٣٤١٣:١٩:٠٧٢٠:١١:٠٨٢٠:٣٠:١٥٠٠:٣٢:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢٦:٤٢١٣:١٩:٠٤٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:٠٤٠٠:٣٢:٣٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٥:٥٢١٣:١٩:٠٢٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣١:٥٢٠٠:٣٢:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢٥:٠٣١٣:١٩:٠٠٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٣٢:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢٤:١٥١٣:١٨:٥٩٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٣:٢٨٠٠:٣١:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای هلت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای هلت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای هلت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هلت

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای هلت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای هلت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هلت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای هلت

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای هلت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای هلت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای هلت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هلت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هلت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای هلت

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای هلت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هلت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای هلت

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای هلت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای هلت روستای هلت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای هلت روستای هلت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای هلت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هلت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای هلت

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای هلت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هلت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای هلت

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢٨:٠٠١٣:٢٩:٠٧٢٠:٢٩:٥٢٢٠:٤٩:٣١٠٠:٤١:١٥
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٨:٤١١٣:٢٩:٠٩٢٠:٢٩:١٤٢٠:٤٨:٥١٠٠:٤١:٢٦
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٢٩:٢١١٣:٢٩:١٠٢٠:٢٨:٣٥٢٠:٤٨:٠٩٠٠:٤١:٣٦
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٣٠:٠٢١٣:٢٩:١١٢٠:٢٧:٥٥٢٠:٤٧:٢٦٠٠:٤١:٤٦
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٣٠:٤٤١٣:٢٩:١٠٢٠:٢٧:١٣٢٠:٤٦:٤١٠٠:٤١:٥٥
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٣١:٢٥١٣:٢٩:١٠٢٠:٢٦:٢٩٢٠:٤٥:٥٥٠٠:٤٢:٠٣
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٣٢:٠٧١٣:٢٩:٠٩٢٠:٢٥:٤٥٢٠:٤٥:٠٨٠٠:٤٢:١١
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٣٢:٤٩١٣:٢٩:٠٧٢٠:٢٤:٥٨٢٠:٤٤:١٩٠٠:٤٢:١٩
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٣٣:٣١١٣:٢٩:٠٤٢٠:٢٤:١١٢٠:٤٣:٢٨٠٠:٤٢:٢٥
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٣٤:١٣١٣:٢٩:٠١٢٠:٢٣:٢٢٢٠:٤٢:٣٦٠٠:٤٢:٣٢
١١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٤١٠٦:٣٤:٥٦١٣:٢٨:٥٧٢٠:٢٢:٣٢٢٠:٤١:٤٣٠٠:٤٢:٣٧
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٣٥:٣٨١٣:٢٨:٥٣٢٠:٢١:٤٠٢٠:٤٠:٤٩٠٠:٤٢:٤٢
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٣٦:٢١١٣:٢٨:٤٨٢٠:٢٠:٤٧٢٠:٣٩:٥٣٠٠:٤٢:٤٦
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣٧:٠٣١٣:٢٨:٤٢٢٠:١٩:٥٣٢٠:٣٨:٥٦٠٠:٤٢:٥٠
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣٧:٤٦١٣:٢٨:٣٦٢٠:١٨:٥٧٢٠:٣٧:٥٨٠٠:٤٢:٥٣
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٨:٢٩١٣:٢٨:٢٩٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٦:٥٩٠٠:٤٢:٥٥
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٩:١١١٣:٢٨:٢٢٢٠:١٧:٠٣٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٤٢:٥٧
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٩:٥٤١٣:٢٨:١٤٢٠:١٦:٠٤٢٠:٣٤:٥٦٠٠:٤٢:٥٨
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٤٠:٣٧١٣:٢٨:٠٥٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٤٢:٥٨
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٣٠٦:٤١:٢٠١٣:٢٧:٥٦٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٤٢:٥٨
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٥٤٠٦:٤٢:٠٢١٣:٢٧:٤٦٢٠:١٣:٠١٢٠:٣١:٤٥٠٠:٤٢:٥٧
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٤٠٦:٤٢:٤٥١٣:٢٧:٣٦٢٠:١١:٥٧٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٤٢:٥٦
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٥٠٦:٤٣:٢٨١٣:٢٧:٢٥٢٠:١٠:٥٣٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٤٢:٥٤
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٥٠٦:٤٤:١٠١٣:٢٧:١٤٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٤٢:٥١
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٤:٥٣١٣:٢٧:٠٢٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٧:١٥٠٠:٤٢:٤٨
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٤٠٦:٤٥:٣٥١٣:٢٦:٥٠٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٤٢:٤٤
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٣٠٦:٤٦:١٨١٣:٢٦:٣٧٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٤٢:٣٩
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٢٠٦:٤٧:٠٠١٣:٢٦:٢٤٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٣:٤٣٠٠:٤٢:٣٤
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٧:٤٢١٣:٢٦:١٠٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٢:٣١٠٠:٤٢:٢٨
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٤٨:٢٤١٣:٢٥:٥٦٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢١:١٨٠٠:٤٢:٢٢
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٧٠٦:٤٩:٠٦١٣:٢٥:٤١٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٤٢:١٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای هلت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای هلت روستای هلت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای هلت روستای هلت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هلت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هلت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای هلت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هلت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هلت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هلت

روستای هلت بر روی نقشه

روستای هلت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هلت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هلت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هلت
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای هلت + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای هلت + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای هلت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای هلت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای هلت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هلت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هلت رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ هلت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ هلت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق هلت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق هلت
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هلت
افق شرعی امروز فردا هلت دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ هلت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هلت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هلت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو