جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای هفت یکی

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز هفت یکی


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٤٠
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٣٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٠٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:١٨
نیمه شب: ٠٠:٢٣:١٣

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هفت یکی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای هفت یکی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای هفت یکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هفت یکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

رام داس
بردبار باشید. بردبار باشید تا ببینید كه چه زمان باید از خواب برخیزید و به پیش بروید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای هفت یکی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هفت یکی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هفت یکی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای هفت یکی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هفت یکی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هفت یکی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠١:٠٠١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٧:٤٧٠٠:١٧:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢١:٥١١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:٣٢٠٠:١٧:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٠:٤٩١٣:٠٠:٤١١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:١٧٠٠:١٦:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٩:٤٩١٣:٠٠:٣٢١٩:٤١:٤٤٢٠:٠٠:٠٢٠٠:١٦:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٨:٥٠١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:٤٧٠٠:١٦:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٧:٥١١٣:٠٠:١٦١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠١:٣٢٠٠:١٦:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٦:٥٤١٣:٠٠:٠٩١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:١٨٠٠:١٥:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٥:٥٧١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٣:٠٣٠٠:١٥:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٥:٠٢١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٤٨٠٠:١٥:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٤:٠٨١٢:٥٩:٥٠١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٣٤٠٠:١٥:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٣:١٤١٢:٥٩:٤٥١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٥:١٩٠٠:١٤:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٢:٢٢١٢:٥٩:٤١١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٦:٠٤٠٠:١٤:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٥٨٠٦:١١:٣٢١٢:٥٩:٣٧١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٥٠٠٠:١٤:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥١٠٦:١٠:٤٢١٢:٥٩:٣٣١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٣٥٠٠:١٤:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤٦٠٦:٠٩:٥٣١٢:٥٩:٣٠١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٨:٢٠٠٠:١٤:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٩:٠٦١٢:٥٩:٢٨١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٩:٠٥٠٠:١٣:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠٨:٢٠١٢:٥٩:٢٧١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٥٠٠٠:١٣:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٧:٣٥١٢:٥٩:٢٥١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٣٥٠٠:١٣:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٦:٥٢١٢:٥٩:٢٥١٩:٥٢:٢٢٢٠:١١:١٩٠٠:١٣:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٦:١٠١٢:٥٩:٢٥١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٢:٠٤٠٠:١٣:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٥:٢٩١٢:٥٩:٢٦١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٤٨٠٠:١٣:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٤:٥٠١٢:٥٩:٢٧١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٣٢٠٠:١٣:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٤:١٢١٢:٥٩:٢٩١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٤:١٦٠٠:١٣:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٥١٠٦:٠٣:٣٥١٢:٥٩:٣١١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٥٩٠٠:١٢:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٣:٠٠١٢:٥٩:٣٤١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٤٣٠٠:١٢:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٢:٢٦١٢:٥٩:٣٨١٩:٥٧:١٠٢٠:١٦:٢٥٠٠:١٢:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠١:٥٤١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٢:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٣٣٠٦:٠١:٢٣١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٥٠٠٠:١٢:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠٠:٥٤١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٣١٠٠:١٢:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هفت یکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هفت یکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هفت یکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هفت یکی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای هفت یکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای هفت یکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هفت یکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای هفت یکی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای هفت یکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای هفت یکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای هفت یکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هفت یکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هفت یکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای هفت یکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای هفت یکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هفت یکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای هفت یکی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٢:٠٢١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٢٣:٠٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٣٠٦:١٢:٤٠١٣:٠٩:٣٥٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:١٨٠٠:٢٣:١٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٣:١٩١٣:٠٩:٣٦٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٢٣:٢٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٤٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٩:٣٦٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٢٣:٣١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٩:٣٦٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٣:١٦٠٠:٢٣:٣٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١٥:١٥١٣:٠٩:٣٥٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:٣٢٠٠:٢٣:٤٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٢٠٦:١٥:٥٤١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢١:٤٧٠٠:٢٣:٥٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٦:٣٤١٣:٠٩:٣٢٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:٠١٠٠:٢٤:٠١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٧:١٣١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:١٣٠٠:٢٤:٠٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٧:٥٣١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:٢٤٠٠:٢٤:١٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٨:٣٣١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٨:٣٤٠٠:٢٤:١٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٩:١٣١٣:٠٩:١٨١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٧:٤٣٠٠:٢٤:٢١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٩:٥٢١٣:٠٩:١٣١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٦:٥٠٠٠:٢٤:٢٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٠:٣٢١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٧:١٧٢٠:١٥:٥٦٠٠:٢٤:٢٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢١:١٢١٣:٠٩:٠١١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:٠٠٠٠:٢٤:٢٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢١:٥٢١٣:٠٨:٥٤١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٠٤٠٠:٢٤:٣١
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢٢:٣٢١٣:٠٨:٤٧١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٠٦٠٠:٢٤:٣١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٣:١١١٣:٠٨:٣٩١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:٠٨٠٠:٢٤:٣٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٣:٥١١٣:٠٨:٣٠١٩:٥٢:٤٢٢٠:١١:٠٨٠٠:٢٤:٣١
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٢٤:٣١١٣:٠٨:٢١١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٠٧٠٠:٢٤:٣٠
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٥:١٠١٣:٠٨:١١١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٢٤:٢٨
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٥:٥٠١٣:٠٨:٠١١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٢٤:٢٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٦:٢٩١٣:٠٧:٥٠١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٢٤:٢٢
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٧:٠٨١٣:٠٧:٣٨١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٢٤:١٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٧:٤٧١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٤:٤٨٠٠:٢٤:١٤
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٨:٢٦١٣:٠٧:١٤١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٣:٤١٠٠:٢٤:٠٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٩:٠٥١٣:٠٧:٠٠١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٣٤٠٠:٢٤:٠٤
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٢٩:٤٤١٣:٠٦:٤٧١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٢٥٠٠:٢٣:٥٨
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٣٠:٢٢١٣:٠٦:٣٣١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:١٦٠٠:٢٣:٥١
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣١:٠١١٣:٠٦:١٨١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:٠٦٠٠:٢٣:٤٣
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣١:٣٩١٣:٠٦:٠٣١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٧:٥٦٠٠:٢٣:٣٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای هفت یکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای هفت یکی روستای هفت یکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای هفت یکی روستای هفت یکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هفت یکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هفت یکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای هفت یکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هفت یکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هفت یکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هفت یکی

روستای هفت یکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هفت یکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هفت یکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هفت یکی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای هفت یکی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای هفت یکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هفت یکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هفت یکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هفت یکی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هفت یکی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق هفت یکی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق هفت یکی
افق شرعی امروز فردا هفت یکی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هفت یکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا هفت یکی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق هفت یکی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هفت یکی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هفت یکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو