جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای هفت چشمه دالون

سرآسیاب یوسفی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز هفت چشمه دالون


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:١٤
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٥٧
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٢٣
نیمه شب: ٠٠:٢٠:١٣

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هفت چشمه دالون (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای هفت چشمه دالون)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای هفت چشمه دالون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای هفت چشمه دالون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مارك تواین
انسان تنها حیوانی است كه چهره اش از شرم سرخ می شود و یا باید بشود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای هفت چشمه دالون

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هفت چشمه دالون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هفت چشمه دالون ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای هفت چشمه دالون (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هفت چشمه دالون ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هفت چشمه دالون ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٤٢:٣٤١٣:٠٩:٢٨١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٤:٢٥٠٠:٢٧:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٤٤٠٦:٤١:٢٦١٣:٠٩:١٣١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:٠٦٠٠:٢٧:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٢٤٠٦:٤٠:١٨١٣:٠٨:٥٩١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٥:٤٨٠٠:٢٧:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٠٤٠٦:٣٩:١١١٣:٠٨:٤٥١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٦:٢٩٠٠:٢٦:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٤٤٠٦:٣٨:٠٤١٣:٠٨:٣٢١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:١١٠٠:٢٦:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٢٥٠٦:٣٦:٥٨١٣:٠٨:١٩١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٧:٥٣٠٠:٢٦:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٠٧٠٦:٣٥:٥٣١٣:٠٨:٠٦١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٨:٣٤٠٠:٢٥:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٤:٤٨١٣:٠٧:٥٤١٩:٤١:٢٨١٩:٥٩:١٦٠٠:٢٥:٢٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣٣:٤٥١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٢:٠٨١٩:٥٩:٥٩٠٠:٢٥:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٢:٤٢١٣:٠٧:٣١١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٠:٤١٠٠:٢٤:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣١:٣٩١٣:٠٧:٢٠١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٢٣٠٠:٢٤:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٠:٣٨١٣:٠٧:٠٩١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٠٦٠٠:٢٤:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٢٩:٣٨١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٢٤:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٨:٣٨١٣:٠٦:٥٠١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٣١٠٠:٢٣:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٥٧٠٦:٢٧:٣٩١٣:٠٦:٤١١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:١٤٠٠:٢٣:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٦:٤٢١٣:٠٦:٣٢١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٢٣:١١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٥:٤٥١٣:٠٦:٢٤١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٥:٤٠٠٠:٢٢:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٤:٤٩١٣:٠٦:١٧١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٢٢:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٣:٥٤١٣:٠٦:١٠١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٠٦٠٠:٢٢:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٣:٠١١٣:٠٦:٠٤١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٧:٥٠٠٠:٢٢:١٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٢:٠٨١٣:٠٥:٥٨١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٢١:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢١:١٧١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:١٦٠٠:٢١:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٠:٢٧١٣:٠٥:٤٩١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:٠٠٠٠:٢١:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٩:٣٧١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٢:١٧٢٠:١٠:٤٣٠٠:٢١:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٥:٤١١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٢٧٠٠:٢١:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٨:٠٣١٣:٠٥:٣٨١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:١٠٠٠:٢١:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٧:١٧١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٢:٥٣٠٠:٢٠:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٣:٣٧٠٠:٢٠:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٥:٣٣١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٢٠٠٠:٢٠:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای هفت چشمه دالون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای هفت چشمه دالون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای هفت چشمه دالون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هفت چشمه دالون

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای هفت چشمه دالون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای هفت چشمه دالون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هفت چشمه دالون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای هفت چشمه دالون

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای هفت چشمه دالون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای هفت چشمه دالون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای هفت چشمه دالون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هفت چشمه دالون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هفت چشمه دالون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای هفت چشمه دالون

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای هفت چشمه دالون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هفت چشمه دالون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای هفت چشمه دالون

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٦٠٦:١٠:١٣١٣:٠٥:٥٠٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٤٨٠٠:١٩:٣٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٩:٤٣١٣:٠٥:٥٤٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٢٨٠٠:١٩:٣٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠٩:١٥١٣:٠٥:٥٩٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٠٨٠٠:١٩:٣٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٨:٤٩١٣:٠٦:٠٥٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:٤٨٠٠:١٩:٣٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٦:١١٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:٢٧٠٠:١٩:٣٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٨:٠٠١٣:٠٦:١٨٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٠٦٠٠:١٩:٣٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٦:٢٥٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٤:٤٣٠٠:١٩:٣٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٧:١٧١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:٢١٠٠:١٩:٣٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٦:٥٧١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٥٧٠٠:١٩:٣٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٤٠٦:٠٦:٣٩١٣:٠٦:٤٩٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٣٣٠٠:١٩:٣٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٦:٢٣١٣:٠٦:٥٧٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٧:٠٩٠٠:١٩:٤٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٧:٠٧٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٧:٤٣٠٠:١٩:٤٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٥:٥٤١٣:٠٧:١٦٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:١٧٠٠:١٩:٥٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٥:٤٢١٣:٠٧:٢٦٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:٥٠٠٠:١٩:٥٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٨٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٢٠:٠١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٧:٤٧٢٠:١٠:٢٣٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٢٠:٠٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٧:٥٧٢٠:١٠:٥١٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٢٠:١٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٦٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٨:٠٩٢٠:١١:١٩٢٠:٣٠:٥٢٠٠:٢٠:٢١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٨:٢٠٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:٢٠٠٠:٢٠:٢٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٤:٥٩١٣:٠٨:٣٢٢٠:١٢:١٣٢٠:٣١:٤٨٠٠:٢٠:٣٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٤:٥٧١٣:٠٨:٤٤٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٢:١٤٠٠:٢٠:٤٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٤:٥٦١٣:٠٨:٥٦٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٣٩٠٠:٢٠:٥٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٤:٥٧١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٣:٠٣٠٠:٢١:٠٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٤:٥٩١٣:٠٩:٢١٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٢١:١٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠٩:٣٣٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٢١:٢٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٩:٤٦٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٤:٠٨٠٠:٢١:٣٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٢١:٤٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٥:٢٢١٣:١٠:١٢٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٤:٤٦٠٠:٢٢:٠١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٥:٣٠١٣:١٠:٢٥٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٢٢:١٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٥:٤١١٣:١٠:٣٨٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:١٨٠٠:٢٢:٢٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٥:٥٢١٣:١٠:٥٢٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٢٢:٤٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای هفت چشمه دالون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای هفت چشمه دالون روستای هفت چشمه دالون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای هفت چشمه دالون روستای هفت چشمه دالون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هفت چشمه دالون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هفت چشمه دالون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای هفت چشمه دالون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هفت چشمه دالون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هفت چشمه دالون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هفت چشمه دالون

روستای هفت چشمه دالون بر روی نقشه

روستای هفت چشمه دالون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هفت چشمه دالون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هفت چشمه دالون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هفت چشمه دالون
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای هفت چشمه دالون + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای هفت چشمه دالون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای هفت چشمه دالون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هفت چشمه دالون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هفت چشمه دالون رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هفت چشمه دالون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق هفت چشمه دالون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ هفت چشمه دالون دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هفت چشمه دالون
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق هفت چشمه دالون
افق شرعی امروز فردا هفت چشمه دالون دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ هفت چشمه دالون دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق هفت چشمه دالون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هفت چشمه دالون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو