جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای هفت چشمه دالون

سرآسیاب یوسفی | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز هفت چشمه دالون


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:١٥
اذان ظهر: ١١:٥٤:١٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٤٦
اذان مغرب: ١٧:٥١:٠٩
نیمه شب: ٢٣:١٤:٤٠

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هفت چشمه دالون (شهرستان بهمئی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای هفت چشمه دالون)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای هفت چشمه دالون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هفت چشمه دالون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام حسن عسکری(ع)
نشانه‌های مؤمن پنج چیز است: پنجاه رکعت نماز (نماز یومیه و نمازهای نافله)، زیارت اربعین، انگشتر به دست راست کردن، جبین را در سجده بر خاک گذاردن، بسم‌الله الرحمن الرحیم را در نماز بلند گفتن»

اوقات شرعی ماه جاری روستای هفت چشمه دالون

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هفت چشمه دالون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هفت چشمه دالون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای هفت چشمه دالون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هفت چشمه دالون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هفت چشمه دالون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٠:٢٤١٣:٠٧:٠٨١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:١٧٠٠:٢٤:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٢٩:٢٤١٣:٠٦:٥٨١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٢٣:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٢٨:٢٤١٣:٠٦:٤٩١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٢٣:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٧:٢٦١٣:٠٦:٤٠١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٢٦٠٠:٢٣:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٦:٢٩١٣:٠٦:٣٢١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٢٣:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٥:٣٢١٣:٠٦:٢٤١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٢٢:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢٤:٣٧١٣:٠٦:١٧١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٢٢:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٣:٤٣١٣:٠٦:١٠١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:١٨٠٠:٢٢:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٢:٤٩١٣:٠٦:٠٤١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٢٢:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢١:٥٧١٣:٠٥:٥٨١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٢١:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢١:٠٦١٣:٠٥:٥٣١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٢١:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢٠:١٥١٣:٠٥:٤٩١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:١١٠٠:٢١:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:١٧٠٦:١٩:٢٧١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٢:٢٨٢٠:١٠:٥٥٠٠:٢١:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٨:٣٩١٣:٠٥:٤١١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٣٨٠٠:٢١:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٧:٥٢١٣:٠٥:٣٨١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٢١٠٠:٢٠:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٧:٠٧١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٠٤٠٠:٢٠:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٥:١٠٢٠:١٣:٤٧٠٠:٢٠:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١٥:٤٠١٣:٠٥:٣٣١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٣٠٠٠:٢٠:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٤:٥٨١٣:٠٥:٣٣١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:١٣٠٠:٢٠:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:١٣٠٦:١٤:١٧١٣:٠٥:٣٣١٩:٥٧:١١٢٠:١٥:٥٦٠٠:٢٠:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:١٧٠٦:١٣:٣٨١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٧:٥١٢٠:١٦:٣٨٠٠:٢٠:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٣:٠١١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٢١٠٠:٢٠:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٣١٠٦:١٢:٢٤١٣:٠٥:٣٧١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٠٣٠٠:١٩:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١١:٤٩١٣:٠٥:٣٩١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٨:٤٤٠٠:١٩:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١١:١٦١٣:٠٥:٤٢٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:٢٦٠٠:١٩:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٥:٤٦٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:٠٧٠٠:١٩:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:١٦٠٦:١٠:١٣١٣:٠٥:٥٠٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٤٨٠٠:١٩:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٩:٤٣١٣:٠٥:٥٤٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٢٨٠٠:١٩:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠٩:١٥١٣:٠٥:٥٩٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٠٨٠٠:١٩:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هفت چشمه دالون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هفت چشمه دالون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هفت چشمه دالون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هفت چشمه دالون

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای هفت چشمه دالون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای هفت چشمه دالون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هفت چشمه دالون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای هفت چشمه دالون

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای هفت چشمه دالون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای هفت چشمه دالون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای هفت چشمه دالون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هفت چشمه دالون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هفت چشمه دالون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای هفت چشمه دالون

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای هفت چشمه دالون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هفت چشمه دالون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای هفت چشمه دالون

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٢٠٥:٥٧:٤١١٢:٠١:٤٢١٨:٠٥:١٤١٨:٢٢:٢١٢٣:٢٢:٠٨
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠١٠٥:٥٨:١٦١٢:٠١:٢١١٨:٠٣:٥٧١٨:٢١:٠٣٢٣:٢١:٤٨
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٠٠٥:٥٨:٥١١٢:٠١:٠٠١٨:٠٢:٤٠١٨:١٩:٤٦٢٣:٢١:٢٩
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٩٠٥:٥٩:٢٧١٢:٠٠:٣٩١٨:٠١:٢٣١٨:١٨:٢٩٢٣:٢١:١٠
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٠:٠٣١٢:٠٠:١٩١٨:٠٠:٠٦١٨:١٧:١٣٢٣:٢٠:٥١
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٠:٣٩١١:٥٩:٥٨١٧:٥٨:٥٠١٨:١٥:٥٦٢٣:٢٠:٣٢
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠١:١٥١١:٥٩:٣٨١٧:٥٧:٣٤١٨:١٤:٤٠٢٣:٢٠:١٣
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠١:٥١١١:٥٩:١٩١٧:٥٦:١٨١٨:١٣:٢٥٢٣:١٩:٥٤
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣١٠٦:٠٢:٢٨١١:٥٨:٥٩١٧:٥٥:٠٢١٨:١٢:٠٩٢٣:١٩:٣٦
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٠٣:٠٥١١:٥٨:٤٠١٧:٥٣:٤٧١٨:١٠:٥٥٢٣:١٩:١٧
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٣:٤٢١١:٥٨:٢١١٧:٥٢:٣٢١٨:٠٩:٤٠٢٣:١٨:٥٩
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٤:١٩١١:٥٨:٠٢١٧:٥١:١٨١٨:٠٨:٢٦٢٣:١٨:٤٠
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٣٠٦:٠٤:٥٧١١:٥٧:٤٤١٧:٥٠:٠٤١٨:٠٧:١٢٢٣:١٨:٢٢
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤١٠٦:٠٥:٣٤١١:٥٧:٢٦١٧:٤٨:٥٠١٨:٠٥:٥٩٢٣:١٨:٠٤
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٩٠٦:٠٦:١٣١١:٥٧:٠٨١٧:٤٧:٣٧١٨:٠٤:٤٧٢٣:١٧:٤٧
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٠٦:٥١١١:٥٦:٥١١٧:٤٦:٢٤١٨:٠٣:٣٥٢٣:١٧:٢٩
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٠٧:٣٠١١:٥٦:٣٤١٧:٤٥:١٢١٨:٠٢:٢٤٢٣:١٧:١٢
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٢٠٦:٠٨:٠٩١١:٥٦:١٨١٧:٤٤:٠٠١٨:٠١:١٣٢٣:١٦:٥٥
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٠٨:٤٨١١:٥٦:٠٢١٧:٤٢:٤٩١٨:٠٠:٠٣٢٣:١٦:٣٩
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٠٩:٢٧١١:٥٥:٤٦١٧:٤١:٣٩١٧:٥٨:٥٣٢٣:١٦:٢٢
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٠:٠٧١١:٥٥:٣١١٧:٤٠:٢٩١٧:٥٧:٤٤٢٣:١٦:٠٧
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٠:٤٨١١:٥٥:١٧١٧:٣٩:٢٠١٧:٥٦:٣٦٢٣:١٥:٥١
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١١:٢٨١١:٥٥:٠٣١٧:٣٨:١٢١٧:٥٥:٢٩٢٣:١٥:٣٦
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٢:١٠١١:٥٤:٥٠١٧:٣٧:٠٤١٧:٥٤:٢٣٢٣:١٥:٢١
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٢:٥١١١:٥٤:٣٧١٧:٣٥:٥٧١٧:٥٣:١٧٢٣:١٥:٠٧
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٣:٣٣١١:٥٤:٢٥١٧:٣٤:٥١١٧:٥٢:١٣٢٣:١٤:٥٤
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٤:١٥١١:٥٤:١٣١٧:٣٣:٤٦١٧:٥١:٠٩٢٣:١٤:٤٠
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٥٠٦:١٤:٥٨١١:٥٤:٠٢١٧:٣٢:٤٢١٧:٥٠:٠٦٢٣:١٤:٢٨
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٤٠٦:١٥:٤١١١:٥٣:٥٢١٧:٣١:٣٨١٧:٤٩:٠٤٢٣:١٤:١٦
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٣٠٦:١٦:٢٤١١:٥٣:٤٣١٧:٣٠:٣٦١٧:٤٨:٠٣٢٣:١٤:٠٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای هفت چشمه دالون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای هفت چشمه دالون روستای هفت چشمه دالون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای هفت چشمه دالون روستای هفت چشمه دالون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هفت چشمه دالون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هفت چشمه دالون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای هفت چشمه دالون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هفت چشمه دالون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هفت چشمه دالون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هفت چشمه دالون

روستای هفت چشمه دالون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هفت چشمه دالون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هفت چشمه دالون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هفت چشمه دالون
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای هفت چشمه دالون + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای هفت چشمه دالون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هفت چشمه دالون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هفت چشمه دالون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هفت چشمه دالون رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هفت چشمه دالون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق هفت چشمه دالون
زمان پخش اذان مستقیم به افق هفت چشمه دالون
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هفت چشمه دالون
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هفت چشمه دالون دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق هفت چشمه دالون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق هفت چشمه دالون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق هفت چشمه دالون

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هفت چشمه دالون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو