جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر هفت تپه

شوش | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز هفت تپه

اذان صبح: ٠٤:٥١:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٢٠
غروب آفتاب: ١٨:٠١:٢٣
اذان مغرب: ١٨:١٨:٤١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٦:٣٢

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر هفت تپه (شهرستان شوش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر هفت تپه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر هفت تپه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر هفت تپه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

امام علی (ع)
به خدا سوگند كه اُنس پسر ابوطالب به مرگ از انس كودك به پستان مادرش بيشتر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر هفت تپه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر هفت تپه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر هفت تپه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر هفت تپه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر هفت تپه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان هفت تپه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:١٣٠٦:٤٨:٠٠١٣:١٦:٤٩١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٣٤:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٦:٥٠١٣:١٦:٣٥١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٤:٤١٠٠:٣٤:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٥:٤١١٣:١٦:٢١١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٥:٢٤٠٠:٣٣:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٤٤:٣٢١٣:١٦:٠٨١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٣٣:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٤٣٠٦:٤٣:٢٤١٣:١٥:٥٥١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٣٣:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٢١٠٦:٤٢:١٦١٣:١٥:٤٢١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٣٢:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤١:١٠١٣:١٥:٣٠١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٨:٢١٠٠:٣٢:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٣٩٠٦:٤٠:٠٤١٣:١٥:١٨١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٣٢:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:١٩٠٦:٣٨:٥٩١٣:١٥:٠٧١٩:٥١:٤٤٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٣١:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣٧:٥٤١٣:١٤:٥٦١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٠:٣٤٠٠:٣١:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٦:٥١١٣:١٤:٤٥١٩:٥٣:٠٨٢٠:١١:١٩٠٠:٣١:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٥:٤٨١٣:١٤:٣٥١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٠٤٠٠:٣٠:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٤:٤٧١٣:١٤:٢٦١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٢:٤٨٠٠:٣٠:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٣٣:٤٦١٣:١٤:١٧١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٣٣٠٠:٣٠:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣٢:٤٦١٣:١٤:٠٨١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:١٨٠٠:٣٠:٠٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:١٨٠٦:٣١:٤٨١٣:١٤:٠٠١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:٠٤٠٠:٢٩:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٣٠:٥٠١٣:١٣:٥٣١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٥:٤٩٠٠:٢٩:٣٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢٩:٥٣١٣:١٣:٤٦١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٦:٣٤٠٠:٢٩:٢٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٨:٥٨١٣:١٣:٤٠١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:٢٠٠٠:٢٩:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢٨:٠٣١٣:١٣:٣٤١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٨:٠٥٠٠:٢٨:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٧:١٠١٣:١٣:٢٩٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٨:٥٠٠٠:٢٨:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٦:١٨١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٠:٥٨٢٠:١٩:٣٦٠٠:٢٨:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٥:٢٧١٣:١٣:٢٠٢٠:٠١:٤١٢٠:٢٠:٢١٠٠:٢٨:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٤:٣٧١٣:١٣:١٧٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٠٧٠٠:٢٨:٠٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٣:٤٨١٣:١٣:١٤٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢١:٥٢٠٠:٢٧:٥٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٣:٠١١٣:١٣:١٢٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٢:٣٧٠٠:٢٧:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٣٦٠٦:٢٢:١٤١٣:١٣:١٠٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٢٧:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢١:٣٠١٣:١٣:٠٩٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٢٧:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٢٠:٤٦١٣:١٣:٠٩٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٢٧:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر هفت تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر هفت تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر هفت تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هفت تپه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر هفت تپه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر هفت تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هفت تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر هفت تپه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر هفت تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر هفت تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر هفت تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر هفت تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هفت تپه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر هفت تپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر هفت تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هفت تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر هفت تپه

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر هفت تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر هفت تپه شهر هفت تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر هفت تپه شهر هفت تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر هفت تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هفت تپه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر هفت تپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر هفت تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هفت تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر هفت تپه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٥:٠٦١٢:٠٩:٢٤١٨:١٣:١١١٨:٣٠:٢٩٢٣:٢٩:٢٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠٥:٤٤١٢:٠٩:٠٣١٨:١١:٥٢١٨:٢٩:١٠٢٣:٢٩:٠٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٥٠٦:٠٦:٢١١٢:٠٨:٤٢١٨:١٠:٣٣١٨:٢٧:٥٠٢٣:٢٨:٤٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٦٠٦:٠٦:٥٩١٢:٠٨:٢١١٨:٠٩:١٣١٨:٢٦:٣١٢٣:٢٨:٢٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٠٧:٣٧١٢:٠٨:٠٠١٨:٠٧:٥٤١٨:٢٥:١٢٢٣:٢٨:٠٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٨٠٦:٠٨:١٥١٢:٠٧:٤٠١٨:٠٦:٣٥١٨:٢٣:٥٣٢٣:٢٧:٤٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٩٠٦:٠٨:٥٣١٢:٠٧:٢٠١٨:٠٥:١٧١٨:٢٢:٣٥٢٣:٢٧:٢٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٠٠٦:٠٩:٣٢١٢:٠٧:٠٠١٨:٠٣:٥٩١٨:٢١:١٧٢٣:٢٧:٠٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٠:١٠١٢:٠٦:٤٠١٨:٠٢:٤١١٨:١٩:٥٩٢٣:٢٦:٥٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٠:٤٩١٢:٠٦:٢٠١٨:٠١:٢٣١٨:١٨:٤١٢٣:٢٦:٣٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤١٠٦:١١:٢٨١٢:٠٦:٠١١٨:٠٠:٠٥١٨:١٧:٢٤٢٣:٢٦:١٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٢:٠٨١٢:٠٥:٤٢١٧:٥٨:٤٩١٨:١٦:٠٨٢٣:٢٥:٥٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٢:٤٧١٢:٠٥:٢٤١٧:٥٧:٣٢١٨:١٤:٥٢٢٣:٢٥:٣٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٣:٢٧١٢:٠٥:٠٦١٧:٥٦:١٦١٨:١٣:٣٧٢٣:٢٥:١٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٤:٠٨١٢:٠٤:٤٨١٧:٥٥:٠٠١٨:١٢:٢٢٢٣:٢٥:٠١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٤:٤٨١٢:٠٤:٣١١٧:٥٣:٤٥١٨:١١:٠٧٢٣:٢٤:٤٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٥:٢٩١٢:٠٤:١٤١٧:٥٢:٣١١٨:٠٩:٥٣٢٣:٢٤:٢٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٢٠٦:١٦:١٠١٢:٠٣:٥٧١٧:٥١:١٧١٨:٠٨:٤٠٢٣:٢٤:١٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٢٠٦:١٦:٥٢١٢:٠٣:٤١١٧:٥٠:٠٣١٨:٠٧:٢٨٢٣:٢٣:٥٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٣٠٦:١٧:٣٤١٢:٠٣:٢٦١٧:٤٨:٥١١٨:٠٦:١٦٢٣:٢٣:٣٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٣٠٦:١٨:١٦١٢:٠٣:١١١٧:٤٧:٣٩١٨:٠٥:٠٥٢٣:٢٣:٢١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٣٠٦:١٨:٥٩١٢:٠٢:٥٧١٧:٤٦:٢٧١٨:٠٣:٥٥٢٣:٢٣:٠٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٤٠٦:١٩:٤٢١٢:٠٢:٤٣١٧:٤٥:١٧١٨:٠٢:٤٥٢٣:٢٢:٥١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٠:٢٥١٢:٠٢:٢٩١٧:٤٤:٠٧١٨:٠١:٣٧٢٣:٢٢:٣٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢١:٠٩١٢:٠٢:١٧١٧:٤٢:٥٨١٨:٠٠:٢٩٢٣:٢٢:٢٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢١:٥٣١٢:٠٢:٠٤١٧:٤١:٤٩١٧:٥٩:٢٢٢٣:٢٢:٠٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٢:٣٨١٢:٠١:٥٣١٧:٤٠:٤٢١٧:٥٨:١٦٢٣:٢١:٥٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٢٣:٢٣١٢:٠١:٤٢١٧:٣٩:٣٥١٧:٥٧:١١٢٣:٢١:٤٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٤:٠٨١٢:٠١:٣٢١٧:٣٨:٢٩١٧:٥٦:٠٦٢٣:٢١:٣٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣١٠٦:٢٤:٥٤١٢:٠١:٢٢١٧:٣٧:٢٥١٧:٥٥:٠٣٢٣:٢١:١٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر هفت تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر هفت تپه شهر هفت تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر هفت تپه شهر هفت تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر هفت تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هفت تپه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر هفت تپه

هَفت‌تَپه یک محوطه باستانی در استان خوزستان در حدود ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر شوش واقع شده و مجموعه‌ای از تپه‌های باستانی‌است که احتمالاً شهر تیکنی یا کابناک از تمدن ایلام را درخود جای داده‌است

شهر هفت تپه در ویکیپدیا

شهر هفت تپه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر هفت تپه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر هفت تپه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر هفت تپه بر روی نقشه

شهر هفت تپه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر هفت تپه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر هفت تپه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر هفت تپه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر هفت تپه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر هفت تپه + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر هفت تپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر هفت تپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر هفت تپه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر هفت تپه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر هفت تپه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق هفت تپه
زمان پخش اذان زنده به افق هفت تپه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق هفت تپه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هفت تپه
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ هفت تپه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق هفت تپه
جدول اوقات شرعی امروز فردا هفت تپه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق هفت تپه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر هفت تپه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو