جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر هفت تپه

شوش | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز هفت تپه


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:٥١
اذان ظهر: ١٢:٠١:٣٩
غروب آفتاب: ١٧:١٦:٠٨
اذان مغرب: ١٧:٣٤:٣٨
نیمه شب: ٢٣:٢٠:١٥

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر هفت تپه (شهرستان شوش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ شهر هفت تپه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر هفت تپه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر هفت تپه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
هر كه كوهها را جا به جا كند دره ها و پستی ها را نیز جا به جا می كند. (اگر توانستید از مسائل بزرگ بر بیایید ، حتما از مسائل دیگر نیز موفق بیرون خواهید آمد.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر هفت تپه

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر هفت تپه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر هفت تپه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر هفت تپه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر هفت تپه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هفت تپه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٣٥:٣٤١٣:١٤:٣٤١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:١٥٠٠:٣٠:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٤:٣٣١٣:١٤:٢٤١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٠٠٠٠:٣٠:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣٣:٣٢١٣:١٤:١٦١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٣:٤٦٠٠:٣٠:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٢:٣٣١٣:١٤:٠٧١٩:٥٦:١٠٢٠:١٤:٣١٠٠:٣٠:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٠١٠٦:٣١:٣٥١٣:١٤:٠٠١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٥:١٦٠٠:٢٩:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣٠:٣٧١٣:١٣:٥٣١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٠١٠٠:٢٩:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٩:٤١١٣:١٣:٤٦١٩:٥٨:١٨٢٠:١٦:٤٧٠٠:٢٩:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٨:٤٥١٣:١٣:٤٠١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:٣٢٠٠:٢٩:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٧:٥١١٣:١٣:٣٤١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٨:١٧٠٠:٢٨:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٦:٥٨١٣:١٣:٢٩٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٠٣٠٠:٢٨:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٦:٠٦١٣:١٣:٢٤٢٠:٠١:٠٩٢٠:١٩:٤٨٠٠:٢٨:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٥:١٥١٣:١٣:٢٠٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢٠:٣٣٠٠:٢٨:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٤:٢٦١٣:١٣:١٧٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢١:١٨٠٠:٢٨:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢٣:٣٧١٣:١٣:١٤٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٢٧:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢٢:٥٠١٣:١٣:١٢٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٢:٤٩٠٠:٢٧:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٢:٠٤١٣:١٣:١٠٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٢٧:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:١٩٠٦:٢١:١٩١٣:١٣:٠٩٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:١٨٠٠:٢٧:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢٠:٣٦١٣:١٣:٠٩٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٢٧:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٩:٥٤١٣:١٣:٠٩٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٢٧:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٩:١٣١٣:١٣:١٠٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٦:٣٢٠٠:٢٦:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٨:٣٤١٣:١٣:١١٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٧:١٦٠٠:٢٦:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١٧:٥٦١٣:١٣:١٣٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:٠٠٠٠:٢٦:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٧:١٩١٣:١٣:١٥٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٢٦:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٦:٤٤١٣:١٣:١٨٢٠:١٠:١٤٢٠:٢٩:٢٦٠٠:٢٦:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٦:١٠١٣:١٣:٢٢٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:٠٩٠٠:٢٦:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١٥:٣٨١٣:١٣:٢٦٢٠:١١:٣٤٢٠:٣٠:٥١٠٠:٢٦:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:١٧٠٦:١٥:٠٧١٣:١٣:٣٠٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢٦:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٤:٣٨١٣:١٣:٣٥٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:١٥٠٠:٢٦:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٤:١٠١٣:١٣:٤١٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٢٦:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر هفت تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر هفت تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر هفت تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هفت تپه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر هفت تپه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر هفت تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هفت تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر هفت تپه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر هفت تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر هفت تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر هفت تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر هفت تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هفت تپه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر هفت تپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر هفت تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هفت تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر هفت تپه

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢١٠٦:٢٥:٤٩١٢:٠١:١٠١٧:٣٦:٠٤١٧:٥٣:٤٥٢٣:٢١:٠٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٢٦:٣٦١٢:٠١:٠١١٧:٣٥:٠٢١٧:٥٢:٤٤٢٣:٢٠:٥٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٢٧:٢٣١٢:٠٠:٥٤١٧:٣٤:٠٠١٧:٥١:٤٤٢٣:٢٠:٤٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٢٨:١٠١٢:٠٠:٤٧١٧:٣٣:٠٠١٧:٥٠:٤٥٢٣:٢٠:٣٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٢٨:٥٨١٢:٠٠:٤١١٧:٣٢:٠٠١٧:٤٩:٤٧٢٣:٢٠:٢٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٢٩:٤٦١٢:٠٠:٣٦١٧:٣١:٠٢١٧:٤٨:٥١٢٣:٢٠:١٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٠:٣٤١٢:٠٠:٣١١٧:٣٠:٠٤١٧:٤٧:٥٥٢٣:٢٠:١١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٣١:٢٣١٢:٠٠:٢٨١٧:٢٩:٠٨١٧:٤٧:٠١٢٣:٢٠:٠٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٢:١٣١٢:٠٠:٢٥١٧:٢٨:١٣١٧:٤٦:٠٨٢٣:١٩:٥٨
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٤٣٠٦:٣٣:٠٢١٢:٠٠:٢٣١٧:٢٧:٢٠١٧:٤٥:١٦٢٣:١٩:٥٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٣:٥٢١٢:٠٠:٢١١٧:٢٦:٢٧١٧:٤٤:٢٦٢٣:١٩:٤٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١٠٠٦:٣٤:٤٢١٢:٠٠:٢١١٧:٢٥:٣٦١٧:٤٣:٣٧٢٣:١٩:٤٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٤٠٦:٣٥:٣٣١٢:٠٠:٢١١٧:٢٤:٤٦١٧:٤٢:٤٩٢٣:١٩:٤٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٨٠٦:٣٦:٢٤١٢:٠٠:٢٢١٧:٢٣:٥٨١٧:٤٢:٠٢٢٣:١٩:٤٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٢٠٦:٣٧:١٥١٢:٠٠:٢٤١٧:٢٣:١٠١٧:٤١:١٧٢٣:١٩:٣٨
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٦٠٦:٣٨:٠٦١٢:٠٠:٢٦١٧:٢٢:٢٤١٧:٤٠:٣٣٢٣:١٩:٣٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٥١٠٦:٣٨:٥٨١٢:٠٠:٣٠١٧:٢١:٤٠١٧:٣٩:٥١٢٣:١٩:٣٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٥٠٦:٣٩:٥٠١٢:٠٠:٣٤١٧:٢٠:٥٧١٧:٣٩:١٠٢٣:١٩:٣٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٠٠٦:٤٠:٤٢١٢:٠٠:٣٩١٧:٢٠:١٥١٧:٣٨:٣١٢٣:١٩:٤٠
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٥٠٦:٤١:٣٤١٢:٠٠:٤٥١٧:١٩:٣٥١٧:٣٧:٥٣٢٣:١٩:٤٢
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٠٠٦:٤٢:٢٧١٢:٠٠:٥٢١٧:١٨:٥٧١٧:٣٧:١٧٢٣:١٩:٤٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٣:١٩١٢:٠٠:٥٩١٧:١٨:٢٠١٧:٣٦:٤٢٢٣:١٩:٥٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٠٠٦:٤٤:١٢١٢:٠١:٠٨١٧:١٧:٤٤١٧:٣٦:٠٩٢٣:١٩:٥٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٤٥:٠٥١٢:٠١:١٧١٧:١٧:١٠١٧:٣٥:٣٧٢٣:٢٠:٠٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٥:٥٨١٢:٠١:٢٨١٧:١٦:٣٨١٧:٣٥:٠٧٢٣:٢٠:٠٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٦٠٦:٤٦:٥١١٢:٠١:٣٩١٧:١٦:٠٨١٧:٣٤:٣٨٢٣:٢٠:١٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢١٠٦:٤٧:٤٥١٢:٠١:٥١١٧:١٥:٣٩١٧:٣٤:١٢٢٣:٢٠:٢٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٤٨:٣٨١٢:٠٢:٠٣١٧:١٥:١٢١٧:٣٣:٤٧٢٣:٢٠:٣٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٣٠٦:٤٩:٣١١٢:٠٢:١٧١٧:١٤:٤٦١٧:٣٣:٢٣٢٣:٢٠:٤٢
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٨٠٦:٥٠:٢٤١٢:٠٢:٣١١٧:١٤:٢٢١٧:٣٣:٠١٢٣:٢٠:٥٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر هفت تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر هفت تپه شهر هفت تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر هفت تپه شهر هفت تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر هفت تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هفت تپه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر هفت تپه

هَفت‌تَپه یک محوطه باستانی در استان خوزستان در حدود ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر شوش واقع شده و مجموعه‌ای از تپه‌های باستانی‌است که احتمالاً شهر تیکنی یا کابناک از تمدن ایلام را درخود جای داده‌است

شهر هفت تپه در ویکیپدیا

شهر هفت تپه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر هفت تپه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر هفت تپه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر هفت تپه بر روی نقشه

شهر هفت تپه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر هفت تپه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر هفت تپه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر هفت تپه
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر هفت تپه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر هفت تپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر هفت تپه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر هفت تپه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر هفت تپه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هفت تپه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق هفت تپه
زمان پخش اذان مستقیم به افق هفت تپه
افق شرعی امروز فردا هفت تپه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هفت تپه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هفت تپه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق هفت تپه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق هفت تپه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر هفت تپه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو