جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر هفت تپه

شوش | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز هفت تپه


اذان صبح: ٠٥:٣٦:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٤٥
غروب آفتاب: ١٨:٠٥:٠٠
اذان مغرب: ١٨:٢٢:٤٣
نیمه شب: ٢٣:٥٠:١٥

سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
٢٣ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٨ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر هفت تپه (شهرستان شوش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ بهمن ٩٨ شهر هفت تپه)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر هفت تپه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر هفت تپه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم (1356 هـ ش)
روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

فرانتس كافكا
هراس، تیره بختی است، اما شهامت را نمی توان نیكبختی دانست؛ نهراسیدن سعادت است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر هفت تپه

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر هفت تپه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر هفت تپه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر هفت تپه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر هفت تپه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هفت تپه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١١:٤١٠٦:٣٧:٣٩١٣:١٤:٥٤١٩:٥٢:٣٧٢٠:١٠:٤٦٠٠:٣١:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٦:٣٦١٣:١٤:٤٣١٩:٥٣:١٩٢٠:١١:٣٠٠٠:٣١:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٣٥:٣٤١٣:١٤:٣٤١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:١٥٠٠:٣٠:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٤:٣٣١٣:١٤:٢٤١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٠٠٠٠:٣٠:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣٣:٣٢١٣:١٤:١٦١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٣:٤٦٠٠:٣٠:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٢:٣٣١٣:١٤:٠٧١٩:٥٦:١٠٢٠:١٤:٣١٠٠:٣٠:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٠١٠٦:٣١:٣٥١٣:١٤:٠٠١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٥:١٦٠٠:٢٩:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣٠:٣٧١٣:١٣:٥٣١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٠١٠٠:٢٩:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٩:٤١١٣:١٣:٤٦١٩:٥٨:١٨٢٠:١٦:٤٧٠٠:٢٩:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٨:٤٥١٣:١٣:٤٠١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:٣٢٠٠:٢٩:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٧:٥١١٣:١٣:٣٤١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٨:١٧٠٠:٢٨:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٦:٥٨١٣:١٣:٢٩٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٠٣٠٠:٢٨:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٦:٠٦١٣:١٣:٢٤٢٠:٠١:٠٩٢٠:١٩:٤٨٠٠:٢٨:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٥:١٥١٣:١٣:٢٠٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢٠:٣٣٠٠:٢٨:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٤:٢٦١٣:١٣:١٧٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢١:١٨٠٠:٢٨:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢٣:٣٧١٣:١٣:١٤٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٢٧:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢٢:٥٠١٣:١٣:١٢٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٢:٤٩٠٠:٢٧:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٢:٠٤١٣:١٣:١٠٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٢٧:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:١٩٠٦:٢١:١٩١٣:١٣:٠٩٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:١٨٠٠:٢٧:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢٠:٣٦١٣:١٣:٠٩٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٢٧:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٩:٥٤١٣:١٣:٠٩٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٢٧:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٩:١٣١٣:١٣:١٠٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٦:٣٢٠٠:٢٦:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٨:٣٤١٣:١٣:١١٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٧:١٦٠٠:٢٦:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١٧:٥٦١٣:١٣:١٣٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:٠٠٠٠:٢٦:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٧:١٩١٣:١٣:١٥٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٢٦:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٦:٤٤١٣:١٣:١٨٢٠:١٠:١٤٢٠:٢٩:٢٦٠٠:٢٦:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٦:١٠١٣:١٣:٢٢٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:٠٩٠٠:٢٦:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١٥:٣٨١٣:١٣:٢٦٢٠:١١:٣٤٢٠:٣٠:٥١٠٠:٢٦:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:١٧٠٦:١٥:٠٧١٣:١٣:٣٠٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢٦:٢٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٤:٣٨١٣:١٣:٣٥٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:١٥٠٠:٢٦:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر هفت تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر هفت تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر هفت تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هفت تپه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر هفت تپه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر هفت تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هفت تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر هفت تپه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٠:٤٧٠٧:١٣:٥٠١٢:٢٩:٢٤١٧:٤٥:١٧١٨:٠٣:٤٥٢٣:٤٧:٥١
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٠:٢٤٠٧:١٣:١٩١٢:٢٩:٣٧١٧:٤٦:١٣١٨:٠٤:٣٩٢٣:٤٨:٠٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٩:٥٩٠٧:١٢:٤٧١٢:٢٩:٤٨١٧:٤٧:٠٩١٨:٠٥:٣٢٢٣:٤٨:٢١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٩:٣٣٠٧:١٢:١٢١٢:٢٩:٥٨١٧:٤٨:٠٥١٨:٠٦:٢٦٢٣:٤٨:٣٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٩:٠٥٠٧:١١:٣٦١٢:٣٠:٠٨١٧:٤٩:٠٠١٨:٠٧:١٩٢٣:٤٨:٤٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٨:٣٥٠٧:١٠:٥٩١٢:٣٠:١٧١٧:٤٩:٥٦١٨:٠٨:١٢٢٣:٤٩:٠٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٨:٠٤٠٧:١٠:٢٠١٢:٣٠:٢٥١٧:٥٠:٥١١٨:٠٩:٠٥٢٣:٤٩:١١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٧:٣١٠٧:٠٩:٤٠١٢:٣٠:٣٢١٧:٥١:٤٦١٨:٠٩:٥٨٢٣:٤٩:٢١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٦:٥٧٠٧:٠٨:٥٨١٢:٣٠:٣٩١٧:٥٢:٤١١٨:١٠:٥١٢٣:٤٩:٣١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٦:٢١٠٧:٠٨:١٥١٢:٣٠:٤٤١٧:٥٣:٣٦١٨:١١:٤٤٢٣:٤٩:٤٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٥:٤٣٠٧:٠٧:٣٠١٢:٣٠:٤٩١٧:٥٤:٣٠١٨:١٢:٣٦٢٣:٤٩:٤٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٥:٠٤٠٧:٠٦:٤٤١٢:٣٠:٥٣١٧:٥٥:٢٤١٨:١٣:٢٨٢٣:٤٩:٥٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٤:٢٤٠٧:٠٥:٥٧١٢:٣٠:٥٦١٧:٥٦:١٨١٨:١٤:٢٠٢٣:٥٠:٠٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٣:٤٢٠٧:٠٥:٠٨١٢:٣٠:٥٨١٧:٥٧:١٢١٨:١٥:١١٢٣:٥٠:٠٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٢:٥٩٠٧:٠٤:١٨١٢:٣١:٠٠١٧:٥٨:٠٥١٨:١٦:٠٣٢٣:٥٠:١٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٢:١٥٠٧:٠٣:٢٧١٢:٣١:٠٠١٧:٥٨:٥٨١٨:١٦:٥٤٢٣:٥٠:١٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤١:٢٩٠٧:٠٢:٣٤١٢:٣١:٠٠١٧:٥٩:٥١١٨:١٧:٤٤٢٣:٥٠:١٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٠:٤١٠٧:٠١:٤١١٢:٣١:٠٠١٨:٠٠:٤٣١٨:١٨:٣٥٢٣:٥٠:١٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٩:٥٣٠٧:٠٠:٤٦١٢:٣٠:٥٨١٨:٠١:٣٥١٨:١٩:٢٥٢٣:٥٠:١٩
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٩:٠٢٠٦:٥٩:٥٠١٢:٣٠:٥٦١٨:٠٢:٢٧١٨:٢٠:١٥٢٣:٥٠:١٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٨:١١٠٦:٥٨:٥٣١٢:٣٠:٥٣١٨:٠٣:١٨١٨:٢١:٠٤٢٣:٥٠:١٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٧:١٩٠٦:٥٧:٥٥١٢:٣٠:٤٩١٨:٠٤:٠٩١٨:٢١:٥٤٢٣:٥٠:١٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٦:٢٥٠٦:٥٦:٥٥١٢:٣٠:٤٥١٨:٠٥:٠٠١٨:٢٢:٤٣٢٣:٥٠:١٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٥:٣٠٠٦:٥٥:٥٥١٢:٣٠:٤٠١٨:٠٥:٥٠١٨:٢٣:٣٢٢٣:٥٠:١٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٤:٣٣٠٦:٥٤:٥٤١٢:٣٠:٣٤١٨:٠٦:٤١١٨:٢٤:٢٠٢٣:٥٠:٠٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٣:٣٦٠٦:٥٣:٥٢١٢:٣٠:٢٨١٨:٠٧:٣٠١٨:٢٥:٠٨٢٣:٥٠:٠٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٢:٣٧٠٦:٥٢:٤٩١٢:٣٠:٢١١٨:٠٨:٢٠١٨:٢٥:٥٦٢٣:٤٩:٥٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣١:٣٧٠٦:٥١:٤٥١٢:٣٠:١٤١٨:٠٩:٠٩١٨:٢٦:٤٤٢٣:٤٩:٥٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٠:٣٦٠٦:٥٠:٤٠١٢:٣٠:٠٥١٨:٠٩:٥٧١٨:٢٧:٣١٢٣:٤٩:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر هفت تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر هفت تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر هفت تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر هفت تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هفت تپه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر هفت تپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر هفت تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هفت تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر هفت تپه

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٣٠٧:١٦:٢٣١٢:٢٧:٥٥١٧:٣٩:٤٣١٧:٥٨:٢٣٢٣:٤٦:٠١
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٠٠٧:١٦:٠١١٢:٢٨:١١١٧:٤٠:٣٨١٧:٥٩:١٧٢٣:٤٦:٢١
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٤٠٧:١٥:٣٩١٢:٢٨:٢٨١٧:٤١:٣٤١٨:٠٠:١٠٢٣:٤٦:٤١
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٧٠٧:١٥:١٤١٢:٢٨:٤٣١٧:٤٢:٣٠١٨:٠١:٠٤٢٣:٤٦:٥٩
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٩٠٧:١٤:٤٨١٢:٢٨:٥٨١٧:٤٣:٢٦١٨:٠١:٥٧٢٣:٤٧:١٧
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٩٠٧:١٤:٢٠١٢:٢٩:١١١٧:٤٤:٢٢١٨:٠٢:٥١٢٣:٤٧:٣٤
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٧٠٧:١٣:٥٠١٢:٢٩:٢٤١٧:٤٥:١٧١٨:٠٣:٤٥٢٣:٤٧:٥١
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٤٠٧:١٣:١٩١٢:٢٩:٣٧١٧:٤٦:١٣١٨:٠٤:٣٩٢٣:٤٨:٠٦
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٩٠٧:١٢:٤٧١٢:٢٩:٤٨١٧:٤٧:٠٩١٨:٠٥:٣٢٢٣:٤٨:٢١
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٣٠٧:١٢:١٢١٢:٢٩:٥٨١٧:٤٨:٠٥١٨:٠٦:٢٦٢٣:٤٨:٣٥
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٥٠٧:١١:٣٦١٢:٣٠:٠٨١٧:٤٩:٠٠١٨:٠٧:١٩٢٣:٤٨:٤٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٥٠٧:١٠:٥٩١٢:٣٠:١٧١٧:٤٩:٥٦١٨:٠٨:١٢٢٣:٤٩:٠٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٤٠٧:١٠:٢٠١٢:٣٠:٢٥١٧:٥٠:٥١١٨:٠٩:٠٥٢٣:٤٩:١١
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣١٠٧:٠٩:٤٠١٢:٣٠:٣٢١٧:٥١:٤٦١٨:٠٩:٥٨٢٣:٤٩:٢١
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٧٠٧:٠٨:٥٨١٢:٣٠:٣٩١٧:٥٢:٤١١٨:١٠:٥١٢٣:٤٩:٣١
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢١٠٧:٠٨:١٥١٢:٣٠:٤٤١٧:٥٣:٣٦١٨:١١:٤٤٢٣:٤٩:٤٠
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٣٠٧:٠٧:٣٠١٢:٣٠:٤٩١٧:٥٤:٣٠١٨:١٢:٣٦٢٣:٤٩:٤٧
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٤٠٧:٠٦:٤٤١٢:٣٠:٥٣١٧:٥٥:٢٤١٨:١٣:٢٨٢٣:٤٩:٥٤
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٤٠٧:٠٥:٥٧١٢:٣٠:٥٦١٧:٥٦:١٨١٨:١٤:٢٠٢٣:٥٠:٠٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٢٠٧:٠٥:٠٨١٢:٣٠:٥٨١٧:٥٧:١٢١٨:١٥:١١٢٣:٥٠:٠٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٩٠٧:٠٤:١٨١٢:٣١:٠٠١٧:٥٨:٠٥١٨:١٦:٠٣٢٣:٥٠:١٠
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٥٠٧:٠٣:٢٧١٢:٣١:٠٠١٧:٥٨:٥٨١٨:١٦:٥٤٢٣:٥٠:١٣
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٩٠٧:٠٢:٣٤١٢:٣١:٠٠١٧:٥٩:٥١١٨:١٧:٤٤٢٣:٥٠:١٦
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤١٠٧:٠١:٤١١٢:٣١:٠٠١٨:٠٠:٤٣١٨:١٨:٣٥٢٣:٥٠:١٨
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٣٠٧:٠٠:٤٦١٢:٣٠:٥٨١٨:٠١:٣٥١٨:١٩:٢٥٢٣:٥٠:١٩
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٢٠٦:٥٩:٥٠١٢:٣٠:٥٦١٨:٠٢:٢٧١٨:٢٠:١٥٢٣:٥٠:١٩
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:١١٠٦:٥٨:٥٣١٢:٣٠:٥٣١٨:٠٣:١٨١٨:٢١:٠٤٢٣:٥٠:١٨
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٩٠٦:٥٧:٥٥١٢:٣٠:٤٩١٨:٠٤:٠٩١٨:٢١:٥٤٢٣:٥٠:١٧
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٥٠٦:٥٦:٥٥١٢:٣٠:٤٥١٨:٠٥:٠٠١٨:٢٢:٤٣٢٣:٥٠:١٥
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٠٠٦:٥٥:٥٥١٢:٣٠:٤٠١٨:٠٥:٥٠١٨:٢٣:٣٢٢٣:٥٠:١٢

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر هفت تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر هفت تپه شهر هفت تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر هفت تپه شهر هفت تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر هفت تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هفت تپه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر هفت تپه

هَفت‌تَپه یک محوطه باستانی در استان خوزستان در حدود ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر شوش واقع شده و مجموعه‌ای از تپه‌های باستانی‌است که احتمالاً شهر تیکنی یا کابناک از تمدن ایلام را درخود جای داده‌است

شهر هفت تپه در ویکیپدیا

شهر هفت تپه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر هفت تپه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر هفت تپه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر هفت تپه بر روی نقشه

شهر هفت تپه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر هفت تپه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر هفت تپه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر هفت تپه
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر هفت تپه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر هفت تپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر هفت تپه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر هفت تپه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر هفت تپه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق هفت تپه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق هفت تپه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هفت تپه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا هفت تپه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ هفت تپه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق هفت تپه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هفت تپه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق هفت تپه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر هفت تپه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو