جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر هفتگل

رامهرمز | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز هفتگل

اذان صبح: ٠٤:٤٣:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٠٥
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٠٣
اذان مغرب: ١٨:٢٠:١٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٢٧

شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩
٠٨ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٦ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر هفتگل (شهرستان رامهرمز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ مهر ٩٩ شهر هفتگل)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر هفتگل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر هفتگل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الایمه علیهالسلام (1360 هـ ش)

پیتر اوبروت
ارزش و آبرو، بیست درصد دادنی است و هشتاد درصد، گرفتنی... پس آن را بگیرید!

اوقات شرعی ماه جاری شهر هفتگل

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر هفتگل در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر هفتگل ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر هفتگل (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر هفتگل ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان هفتگل
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٤٣:٤٣١٣:١١:٥٤١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٨:١٦٠٠:٢٩:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٢:٣٤١٣:١١:٤٠١٩:٤١:١٥١٩:٥٨:٥٨٠٠:٢٩:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤١:٢٦١٣:١١:٢٦١٩:٤١:٥٥١٩:٥٩:٤٠٠٠:٢٩:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٣٣٠٦:٤٠:١٨١٣:١١:١٣١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٢٨:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:١٣٠٦:٣٩:١٢١٣:١٠:٥٩١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:٠٦٠٠:٢٨:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٥٣٠٦:٣٨:٠٦١٣:١٠:٤٧١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠١:٤٨٠٠:٢٨:١٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:٣٤٠٦:٣٧:٠٠١٣:١٠:٣٥١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٢:٣١٠٠:٢٧:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:١٥٠٦:٣٥:٥٦١٣:١٠:٢٣١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:١٤٠٠:٢٧:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٤:٥٢١٣:١٠:١١١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٢٧:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣٣:٤٩١٣:١٠:٠٠١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٤:٤٠٠٠:٢٧:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٢:٤٧١٣:٠٩:٥٠١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٥:٢٤٠٠:٢٦:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣١:٤٥١٣:٠٩:٤٠١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٢٦:٢٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٣٠:٤٥١٣:٠٩:٣٠١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٦:٥١٠٠:٢٦:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٩:٤٦١٣:٠٩:٢١١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٢٥:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٢١٠٦:٢٨:٤٧١٣:٠٩:١٣١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:١٨٠٠:٢٥:٣٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٧:٥٠١٣:٠٩:٠٥١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٢٥:٢١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٦:٥٣١٣:٠٨:٥٨١٩:٥١:٣٠٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٢٥:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٥:٥٨١٣:٠٨:٥١١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:٣٠٠٠:٢٤:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٥:٠٣١٣:٠٨:٤٥١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:١٤٠٠:٢٤:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٤:١٠١٣:٠٨:٣٩١٩:٥٣:٣٤٢٠:١١:٥٨٠٠:٢٤:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٣:١٨١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٤:١٦٢٠:١٢:٤٣٠٠:٢٤:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٢:٢٧١٣:٠٨:٢٩١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٢٧٠٠:٢٣:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢١:٣٧١٣:٠٨:٢٥١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:١١٠٠:٢٣:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٠:٤٨١٣:٠٨:٢٢١٩:٥٦:٢١٢٠:١٤:٥٥٠٠:٢٣:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٢٠:٠١١٣:٠٨:١٩١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٥:٣٩٠٠:٢٣:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٩:١٤١٣:٠٨:١٧١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٢٣٠٠:٢٣:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٨:٢٩١٣:٠٨:١٥١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٠٧٠٠:٢٣:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٧:٤٥١٣:٠٨:١٤١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٥١٠٠:٢٢:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٧:٠٣١٣:٠٨:١٤١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:٣٥٠٠:٢٢:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر هفتگل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر هفتگل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر هفتگل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هفتگل

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر هفتگل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر هفتگل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هفتگل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر هفتگل

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر هفتگل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر هفتگل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر هفتگل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر هفتگل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هفتگل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر هفتگل

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر هفتگل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هفتگل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر هفتگل

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر هفتگل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر هفتگل شهر هفتگل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر هفتگل شهر هفتگل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر هفتگل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هفتگل برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر هفتگل

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر هفتگل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هفتگل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر هفتگل

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٠:١٣١٢:٠٤:٢٨١٨:٠٨:١٥١٨:٢٥:٢٦٢٣:٢٤:٤٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٠:٤٩١٢:٠٤:٠٧١٨:٠٦:٥٧١٨:٢٤:٠٨٢٣:٢٤:٢٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٣٠٦:٠١:٢٥١٢:٠٣:٤٧١٨:٠٥:٣٩١٨:٢٢:٥٠٢٣:٢٤:٠٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٠٢:٠٢١٢:٠٣:٢٦١٨:٠٤:٢١١٨:٢١:٣٢٢٣:٢٣:٤٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٢٠٦:٠٢:٣٨١٢:٠٣:٠٥١٨:٠٣:٠٣١٨:٢٠:١٤٢٣:٢٣:٢٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥١٠٦:٠٣:١٥١٢:٠٢:٤٥١٨:٠١:٤٦١٨:١٨:٥٧٢٣:٢٣:٠٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٠٣:٥٢١٢:٠٢:٢٥١٨:٠٠:٢٩١٨:١٧:٤٠٢٣:٢٢:٤٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٤:٢٩١٢:٠٢:٠٥١٧:٥٩:١٢١٨:١٦:٢٣٢٣:٢٢:٣٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٠٥:٠٦١٢:٠١:٤٥١٧:٥٧:٥٥١٨:١٥:٠٧٢٣:٢٢:١١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٠٥:٤٤١٢:٠١:٢٥١٧:٥٦:٣٩١٨:١٣:٥١٢٣:٢١:٥٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٠٦:٢١١٢:٠١:٠٦١٧:٥٥:٢٣١٨:١٢:٣٥٢٣:٢١:٣٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٠٦:٥٩١٢:٠٠:٤٧١٧:٥٤:٠٧١٨:١١:٢٠٢٣:٢١:١٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٠٧:٣٧١٢:٠٠:٢٩١٧:٥٢:٥٢١٨:١٠:٠٥٢٣:٢٠:٥٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٠٨:١٦١٢:٠٠:١١١٧:٥١:٣٨١٨:٠٨:٥١٢٣:٢٠:٣٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤١٠٦:٠٨:٥٥١١:٥٩:٥٣١٧:٥٠:٢٣١٨:٠٧:٣٨٢٣:٢٠:٢٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٠٩:٣٤١١:٥٩:٣٦١٧:٤٩:١٠١٨:٠٦:٢٥٢٣:٢٠:٠٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٠:١٤١١:٥٩:١٩١٧:٤٧:٥٧١٨:٠٥:١٢٢٣:١٩:٤٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٠:٥٣١١:٥٩:٠٢١٧:٤٦:٤٤١٨:٠٤:٠١٢٣:١٩:٣٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٦٠٦:١١:٣٤١١:٥٨:٤٦١٧:٤٥:٣٢١٨:٠٢:٥٠٢٣:١٩:١٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٢:١٤١١:٥٨:٣١١٧:٤٤:٢١١٨:٠١:٣٩٢٣:١٨:٥٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٢:٥٥١١:٥٨:١٦١٧:٤٣:١٠١٨:٠٠:٢٩٢٣:١٨:٤٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٣:٣٦١١:٥٨:٠١١٧:٤٢:٠٠١٧:٥٩:٢١٢٣:١٨:٢٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٤:١٨١١:٥٧:٤٨١٧:٤٠:٥١١٧:٥٨:١٢٢٣:١٨:١١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٥:٠٠١١:٥٧:٣٤١٧:٣٩:٤٢١٧:٥٧:٠٥٢٣:١٧:٥٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١١٠٦:١٥:٤٢١١:٥٧:٢١١٧:٣٨:٣٤١٧:٥٥:٥٩٢٣:١٧:٤٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٦:٢٥١١:٥٧:٠٩١٧:٣٧:٢٨١٧:٥٤:٥٣٢٣:١٧:٢٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٠٠٦:١٧:٠٨١١:٥٦:٥٨١٧:٣٦:٢١١٧:٥٣:٤٨٢٣:١٧:١٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٠٠٦:١٧:٥٢١١:٥٦:٤٧١٧:٣٥:١٦١٧:٥٢:٤٤٢٣:١٧:٠٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٠٠٦:١٨:٣٦١١:٥٦:٣٧١٧:٣٤:١٢١٧:٥١:٤١٢٣:١٦:٥١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٩:٢٠١١:٥٦:٢٧١٧:٣٣:٠٨١٧:٥٠:٣٩٢٣:١٦:٣٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر هفتگل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر هفتگل شهر هفتگل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر هفتگل شهر هفتگل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر هفتگل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هفتگل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر هفتگل

هفتکل شهری است در استان خوزستان که در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۶ خورشیدی با به نفت رسیدن چاه شمارهٔ یک در دشت طوف سفید، دومین شهر نفتی ایران لقب گرفت و نامش را هفتکل گذاشتند

شهر هفتگل در ویکیپدیا

شهر هفتگل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر هفتگل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر هفتگل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر هفتگل بر روی نقشه

شهر هفتگل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر هفتگل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر هفتگل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر هفتگل
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر هفتگل + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر هفتگل + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر هفتگل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر هفتگل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر هفتگل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر هفتگل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر هفتگل رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا هفتگل دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق هفتگل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ هفتگل دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق هفتگل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق هفتگل
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق هفتگل
زمان پخش اذان آنلاین به افق هفتگل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق هفتگل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر هفتگل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو