جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر هفتگل

رامهرمز | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز هفتگل


اذان صبح: ٠٥:٢١:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:١٥
اذان ظهر: ١١:٥٧:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:١٠:٤٢
اذان مغرب: ١٧:٢٩:١٢
نیمه شب: ٢٣:١٦:١٥

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر هفتگل (شهرستان رامهرمز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر هفتگل)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر هفتگل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر هفتگل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ران كافمن
به خودتان فضایی برای اشتباه كردن بدهید تا فضایی برای رشد كردن داشته باشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر هفتگل

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر هفتگل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر هفتگل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر هفتگل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر هفتگل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هفتگل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣١:٣١١٣:٠٩:٣٨١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:١٩٠٠:٢٦:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٣٠:٣١١٣:٠٩:٢٩١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٢٦:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٩:٣٢١٣:٠٩:٢١١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٢٥:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٨:٣٤١٣:٠٩:١٢١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٢٥:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٧:٣٧١٣:٠٩:٠٥١٩:٥١:٠٠٢٠:٠٩:١٤٠٠:٢٥:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٦:٤١١٣:٠٨:٥٧١٩:٥١:٤١٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٢٥:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٥:٤٥١٣:٠٨:٥١١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٠:٤٢٠٠:٢٤:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٤:٥١١٣:٠٨:٤٤١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٢٦٠٠:٢٤:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٣:٥٨١٣:٠٨:٣٩١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:١١٠٠:٢٤:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٢٣:٠٦١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٢:٥٥٠٠:٢٤:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٢:١٥١٣:٠٨:٢٩١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٣:٣٩٠٠:٢٣:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢١:٢٦١٣:٠٨:٢٥١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٢٣٠٠:٢٣:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٣٩٠٦:٢٠:٣٧١٣:٠٨:٢٢١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:٠٧٠٠:٢٣:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٩:٥٠١٣:٠٨:١٩١٩:٥٧:١٣٢٠:١٥:٥١٠٠:٢٣:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٩:٠٤١٣:٠٨:١٧١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٣٤٠٠:٢٣:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٨:١٩١٣:٠٨:١٥١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:١٨٠٠:٢٣:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٨:١٤١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٠٢٠٠:٢٢:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٦:٥٣١٣:٠٨:١٤١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٨:٤٥٠٠:٢٢:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٦:١٢١٣:٠٨:١٤٢٠:٠٠:٣٨٢٠:١٩:٢٩٠٠:٢٢:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٨:١٤٢٠:٠١:١٩٢٠:٢٠:١٢٠٠:٢٢:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٤:٥٤١٣:٠٨:١٦٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٢٢:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٤:١٧١٣:٠٨:١٧٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢١:٣٨٠٠:٢٢:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٣:٤١١٣:٠٨:٢٠٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٢٢:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٠٥٠٦:١٣:٠٧١٣:٠٨:٢٣٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٢٢:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٢:٣٤١٣:٠٨:٢٦٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٢:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٢:٠٣١٣:٠٨:٣٠٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٢٢:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٤٣٠٦:١١:٣٣١٣:٠٨:٣٥٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٥:٠٧٠٠:٢١:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٥٩٠٦:١١:٠٤١٣:٠٨:٤٠٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٢١:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٧:١٧٠٦:١٠:٣٧١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٢١:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر هفتگل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر هفتگل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر هفتگل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هفتگل

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر هفتگل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر هفتگل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هفتگل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر هفتگل

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر هفتگل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر هفتگل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر هفتگل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر هفتگل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هفتگل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر هفتگل

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر هفتگل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هفتگل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر هفتگل

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٠:١٤١١:٥٦:١٤١٧:٣١:٥٠١٧:٤٩:٢٣٢٣:١٦:٢٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٢٠:٥٩١١:٥٦:٠٦١٧:٣٠:٤٨١٧:٤٨:٢٣٢٣:١٦:١٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢١:٤٥١١:٥٥:٥٩١٧:٢٩:٤٨١٧:٤٧:٢٤٢٣:١٦:٠٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٢:٣١١١:٥٥:٥٢١٧:٢٨:٤٩١٧:٤٦:٢٧٢٣:١٥:٥٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٣:١٧١١:٥٥:٤٦١٧:٢٧:٥٠١٧:٤٥:٣٠٢٣:١٥:٤٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٤:٠٤١١:٥٥:٤١١٧:٢٦:٥٣١٧:٤٤:٣٥٢٣:١٥:٣٩
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٢٤:٥٢١١:٥٥:٣٦١٧:٢٥:٥٧١٧:٤٣:٤١٢٣:١٥:٣١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٢٥:٣٩١١:٥٥:٣٣١٧:٢٥:٠٣١٧:٤٢:٤٨٢٣:١٥:٢٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٢٦:٢٧١١:٥٥:٣٠١٧:٢٤:٠٩١٧:٤١:٥٦٢٣:١٥:١٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٢٧:١٥١١:٥٥:٢٧١٧:٢٣:١٧١٧:٤١:٠٦٢٣:١٥:١٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٢٠٦:٢٨:٠٤١١:٥٥:٢٦١٧:٢٢:٢٥١٧:٤٠:١٦٢٣:١٥:١٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٢٨:٥٣١١:٥٥:٢٥١٧:٢١:٣٥١٧:٣٩:٢٨٢٣:١٥:٠٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٢٩:٤٢١١:٥٥:٢٦١٧:٢٠:٤٧١٧:٣٨:٤٢٢٣:١٥:٠٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٠:٣٢١١:٥٥:٢٧١٧:١٩:٥٩١٧:٣٧:٥٦٢٣:١٥:٠١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣١:٢٢١١:٥٥:٢٨١٧:١٩:١٣١٧:٣٧:١٢٢٣:١٤:٥٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٢:١٢١١:٥٥:٣١١٧:١٨:٢٩١٧:٣٦:٣٠٢٣:١٤:٥٩
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٣:٠٣١١:٥٥:٣٤١٧:١٧:٤٥١٧:٣٥:٤٩٢٣:١٤:٥٩
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٢٠٦:٣٣:٥٣١١:٥٥:٣٩١٧:١٧:٠٤١٧:٣٥:٠٩٢٣:١٥:٠٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣٤:٤٤١١:٥٥:٤٤١٧:١٦:٢٣١٧:٣٤:٣١٢٣:١٥:٠١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٩٠٦:٣٥:٣٥١١:٥٥:٥٠١٧:١٥:٤٤١٧:٣٣:٥٤٢٣:١٥:٠٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٣٠٦:٣٦:٢٧١١:٥٥:٥٧١٧:١٥:٠٧١٧:٣٣:١٩٢٣:١٥:٠٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٧٠٦:٣٧:١٨١١:٥٦:٠٤١٧:١٤:٣١١٧:٣٢:٤٥٢٣:١٥:١١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٥١٠٦:٣٨:١٠١١:٥٦:١٣١٧:١٣:٥٧١٧:٣٢:١٣٢٣:١٥:١٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٦٠٦:٣٩:٠٢١١:٥٦:٢٢١٧:١٣:٢٤١٧:٣١:٤٢٢٣:١٥:٢٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٠٠٦:٣٩:٥٤١١:٥٦:٣٢١٧:١٢:٥٣١٧:٣١:١٣٢٣:١٥:٢٩
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤٠:٤٦١١:٥٦:٤٣١٧:١٢:٢٣١٧:٣٠:٤٦٢٣:١٥:٣٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤١:٣٨١١:٥٦:٥٥١٧:١١:٥٥١٧:٣٠:٢٠٢٣:١٥:٤٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٤٠٦:٤٢:٣٠١١:٥٧:٠٨١٧:١١:٢٩١٧:٢٩:٥٦٢٣:١٥:٥٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٨٠٦:٤٣:٢٢١١:٥٧:٢٢١٧:١١:٠٤١٧:٢٩:٣٣٢٣:١٦:٠٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٤:١٥١١:٥٧:٣٦١٧:١٠:٤٢١٧:٢٩:١٢٢٣:١٦:١٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر هفتگل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر هفتگل شهر هفتگل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر هفتگل شهر هفتگل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر هفتگل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هفتگل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر هفتگل

هفتکل شهری است در استان خوزستان که در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۶ خورشیدی با به نفت رسیدن چاه شمارهٔ یک در دشت طوف سفید، دومین شهر نفتی ایران لقب گرفت و نامش را هفتکل گذاشتند

شهر هفتگل در ویکیپدیا

شهر هفتگل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر هفتگل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر هفتگل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر هفتگل بر روی نقشه

شهر هفتگل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر هفتگل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر هفتگل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر هفتگل
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر هفتگل + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر هفتگل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر هفتگل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر هفتگل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر هفتگل رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هفتگل دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ هفتگل دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هفتگل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق هفتگل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هفتگل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق هفتگل
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق هفتگل
زمان پخش اذان آنلاین به افق هفتگل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر هفتگل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو