جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای هفتان علیا

رودبار | تفرش | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز هفتان علیا

اذان صبح: ٠٤:٢٥:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٢١
اذان ظهر: ١٣:١٦:٥٦
غروب آفتاب: ٢٠:٢٦:١٣
اذان مغرب: ٢٠:٤٦:٤٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٦:٢٧

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هفتان علیا (شهرستان تفرش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای هفتان علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای هفتان علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای هفتان علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پوشگین
كسی كه برای محبت حدودی قایل می شود، هرگز معنای محبت را نفهمیده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای هفتان علیا

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هفتان علیا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هفتان علیا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای هفتان علیا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هفتان علیا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان هفتان علیا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٠٣٠٦:٤٠:٥٢١٣:١١:٣٠١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠١:٠٦٠٠:٢٧:٣٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٣١٠٦:٣٩:٣٥١٣:١١:١٦١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:٥٦٠٠:٢٧:١٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٨:١٩١٣:١١:٠١١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٢٦:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٣٧:٠٣١٣:١٠:٤٨١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٢٦:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٣٥:٤٨١٣:١٠:٣٤١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٢٦٠٠:٢٦:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٣٤:٣٤١٣:١٠:٢١١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:١٧٠٠:٢٥:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٣:٢٠١٣:١٠:٠٨١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٢٥:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٣٢:٠٨١٣:٠٩:٥٦١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٢٥:٠٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٣٠:٥٦١٣:٠٩:٤٤١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٤٨٠٠:٢٤:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٩:٤٥١٣:٠٩:٣٣١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٢٤:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٨:٣٤١٣:٠٩:٢٢١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٣٠٠٠:٢٤:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٧:٢٥١٣:٠٩:١٢١٩:٥١:٣١٢٠:١٠:٢١٠٠:٢٣:٥٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٦:١٧١٣:٠٩:٠٢١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:١٢٠٠:٢٣:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٥:٠٩١٣:٠٨:٥٢١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٢:٠٣٠٠:٢٣:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٩٠٦:٢٤:٠٣١٣:٠٨:٤٣١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٥٤٠٠:٢٢:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٢:٥٧١٣:٠٨:٣٥١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٤٥٠٠:٢٢:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٣١٠٦:٢١:٥٣١٣:٠٨:٢٧١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٣٦٠٠:٢٢:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٠٨٠٦:٢٠:٤٩١٣:٠٨:١٩١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٢٧٠٠:٢٢:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٩:٤٧١٣:٠٨:١٢١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٦:١٩٠٠:٢١:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٨:٤٦١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٧:١٠٠٠:٢١:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٧:٤٦١٣:٠٨:٠٠١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٠١٠٠:٢١:١٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٦:٤٧١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٨:٥٢٠٠:٢١:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١٥:٤٩١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٩:٤٣٠٠:٢٠:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:١٢٠٦:١٤:٥٣١٣:٠٧:٤٧٢٠:٠١:١٠٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٢٠:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٣:٥٨١٣:٠٧:٤٣٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢١:٢٦٠٠:٢٠:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٣:٠٤١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٢:١٦٠٠:٢٠:٠٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٢٩٠٦:١٢:١١١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٣:٠٧٠٠:١٩:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:١٧٠٦:١١:٢٠١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:٥٨٠٠:١٩:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٠٧٠٦:١٠:٣٠١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٤٨٠٠:١٩:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای هفتان علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای هفتان علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای هفتان علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هفتان علیا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای هفتان علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای هفتان علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هفتان علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای هفتان علیا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای هفتان علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای هفتان علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای هفتان علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هفتان علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هفتان علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای هفتان علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای هفتان علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هفتان علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای هفتان علیا

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای هفتان علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای هفتان علیا روستای هفتان علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای هفتان علیا روستای هفتان علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای هفتان علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هفتان علیا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای هفتان علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای هفتان علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هفتان علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای هفتان علیا

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٥٠٥:٥٨:١٥١٣:١٣:٠٧٢٠:٢٧:٥٩٢٠:٤٨:٥٢٠٠:٢٠:٥٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٩٠٥:٥٨:٢٩١٣:١٣:٢٠٢٠:٢٨:١٠٢٠:٤٩:٠٣٠٠:٢١:١٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٦٠٥:٥٨:٤٤١٣:١٣:٣٣٢٠:٢٨:٢٠٢٠:٤٩:١٢٠٠:٢١:٢٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٥٠٥:٥٩:٠١١٣:١٣:٤٦٢٠:٢٨:٢٨٢٠:٤٩:٢٠٠٠:٢١:٤٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٦٠٥:٥٩:١٩١٣:١٣:٥٩٢٠:٢٨:٣٥٢٠:٤٩:٢٦٠٠:٢١:٥٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٠٠٥:٥٩:٣٩١٣:١٤:١١٢٠:٢٨:٤٠٢٠:٤٩:٣٠٠٠:٢٢:١٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٥٠٥:٥٩:٥٩١٣:١٤:٢٤٢٠:٢٨:٤٣٢٠:٤٩:٣٣٠٠:٢٢:٢٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٣٠٦:٠٠:٢١١٣:١٤:٣٦٢٠:٢٨:٤٥٢٠:٤٩:٣٤٠٠:٢٢:٤٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٢٠٦:٠٠:٤٤١٣:١٤:٤٨٢٠:٢٨:٤٥٢٠:٤٩:٣٣٠٠:٢٢:٥٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٤٠٦:٠١:٠٩١٣:١٥:٠٠٢٠:٢٨:٤٣٢٠:٤٩:٣٠٠٠:٢٣:١٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٧٠٦:٠١:٣٤١٣:١٥:١٢٢٠:٢٨:٤٠٢٠:٤٩:٢٦٠٠:٢٣:٣١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٣٠٦:٠٢:٠١١٣:١٥:٢٣٢٠:٢٨:٣٥٢٠:٤٩:١٩٠٠:٢٣:٤٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٠٠٦:٠٢:٢٨١٣:١٥:٣٤٢٠:٢٨:٢٨٢٠:٤٩:١١٠٠:٢٤:٠٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٩٠٦:٠٢:٥٧١٣:١٥:٤٤٢٠:٢٨:٢٠٢٠:٤٩:٠٢٠٠:٢٤:٢٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٠٠٦:٠٣:٢٧١٣:١٥:٥٥٢٠:٢٨:١٠٢٠:٤٨:٥٠٠٠:٢٤:٣٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٢٠٦:٠٣:٥٨١٣:١٦:٠٤٢٠:٢٧:٥٨٢٠:٤٨:٣٧٠٠:٢٤:٥٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٦٠٦:٠٤:٢٩١٣:١٦:١٤٢٠:٢٧:٤٥٢٠:٤٨:٢١٠٠:٢٥:٠٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٢٠٦:٠٥:٠٢١٣:١٦:٢٣٢٠:٢٧:٣٠٢٠:٤٨:٠٥٠٠:٢٥:٢٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٩٠٦:٠٥:٣٥١٣:١٦:٣٢٢٠:٢٧:١٣٢٠:٤٧:٤٦٠٠:٢٥:٤٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٧٠٦:٠٦:١٠١٣:١٦:٤٠٢٠:٢٦:٥٥٢٠:٤٧:٢٦٠٠:٢٥:٥٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٧٠٦:٠٦:٤٥١٣:١٦:٤٨٢٠:٢٦:٣٥٢٠:٤٧:٠٣٠٠:٢٦:١٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٩٠٦:٠٧:٢١١٣:١٦:٥٦٢٠:٢٦:١٣٢٠:٤٦:٤٠٠٠:٢٦:٢٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠٧:٥٧١٣:١٧:٠٣٢٠:٢٥:٥٠٢٠:٤٦:١٤٠٠:٢٦:٤٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٥٠٦:٠٨:٣٥١٣:١٧:٠٩٢٠:٢٥:٢٥٢٠:٤٥:٤٧٠٠:٢٦:٥٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٩:١٣١٣:١٧:١٦٢٠:٢٤:٥٩٢٠:٤٥:١٨٠٠:٢٧:١٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٩:٥٢١٣:١٧:٢١٢٠:٢٤:٣٠٢٠:٤٤:٤٧٠٠:٢٧:٢٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٣٠٦:١٠:٣١١٣:١٧:٢٦٢٠:٢٤:٠١٢٠:٤٤:١٥٠٠:٢٧:٤١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢١٠٦:١١:١١١٣:١٧:٣١٢٠:٢٣:٢٩٢٠:٤٣:٤١٠٠:٢٧:٥٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٠٠٦:١١:٥٢١٣:١٧:٣٥٢٠:٢٢:٥٦٢٠:٤٣:٠٥٠٠:٢٨:٠٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٠٠٦:١٢:٣٣١٣:١٧:٣٨٢٠:٢٢:٢١٢٠:٤٢:٢٧٠٠:٢٨:٢١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢١٠٦:١٣:١٤١٣:١٧:٤١٢٠:٢١:٤٥٢٠:٤١:٤٩٠٠:٢٨:٣٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای هفتان علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای هفتان علیا روستای هفتان علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای هفتان علیا روستای هفتان علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هفتان علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هفتان علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای هفتان علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هفتان علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هفتان علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هفتان علیا

روستای هفتان علیا بر روی نقشه

روستای هفتان علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هفتان علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هفتان علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هفتان علیا
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای هفتان علیا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای هفتان علیا + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای هفتان علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای هفتان علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای هفتان علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هفتان علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هفتان علیا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ هفتان علیا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ هفتان علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق هفتان علیا
زمان پخش اذان آنلاین به افق هفتان علیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هفتان علیا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق هفتان علیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ هفتان علیا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق هفتان علیا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هفتان علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو