جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای هفتان علیا

رودبار | تفرش | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز هفتان علیا


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٢٥
اذان ظهر: ١١:٥٧:٢٩
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:١٦
اذان مغرب: ١٧:٢١:٤٠
نیمه شب: ٢٣:١٤:٢١

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هفتان علیا (شهرستان تفرش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای هفتان علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای هفتان علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هفتان علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
اولین (‌مرحله‌ی) عبادت، سكوت است. (یعنی فقط باید از عالمان دینی درس بیاموزد و تا نرسیدن به آن مرحله‌،‌ سكوت اختیار كند.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای هفتان علیا

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هفتان علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هفتان علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای هفتان علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هفتان علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هفتان علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٦:٠١١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٢٥٠٠:٢٣:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٤:٥٤١٣:٠٨:٥١١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٢:١٦٠٠:٢٣:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٣:٤٨١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٣:٠٨٠٠:٢٢:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٣٥٠٦:٢٢:٤٢١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٥٩٠٠:٢٢:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:١٢٠٦:٢١:٣٨١٣:٠٨:٢٦١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٥٠٠٠:٢٢:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٨:١٩١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:٤١٠٠:٢٢:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٩:٣٣١٣:٠٨:١٢١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٦:٣٣٠٠:٢١:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٨:٣٢١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٨:١١٢٠:١٧:٢٤٠٠:٢١:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٧:٣٣١٣:٠٨:٠٠١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٨:١٥٠٠:٢١:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٦:٣٤١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:٠٦٠٠:٢٠:٥٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:١١٠٦:١٥:٣٦١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:٥٧٠٠:٢٠:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١٤:٤٠١٣:٠٧:٤٧٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:٤٨٠٠:٢٠:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٣:٤٥١٣:٠٧:٤٣٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:٣٩٠٠:٢٠:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٢:٥٢١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٢٠:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:١٢٠٦:١١:٥٩١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٣:٢٠٠٠:١٩:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٠١٠٦:١١:٠٨١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٤:١٠٠٠:١٩:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٥٠٠٦:١٠:١٩١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٥:٠٠٠٠:١٩:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٧:٣٥٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٥٠٠٠:١٩:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٣٤٠٦:٠٨:٤٣١٣:٠٧:٣٥٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:٤٠٠٠:١٩:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٢٩٠٠:١٩:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٢٣٠٦:٠٧:١٤١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٨:١٨٠٠:١٨:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٧:٣٩٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٩:٠٧٠٠:١٨:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:١٩٠٦:٠٥:٥٠١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٢٩:٥٥٠٠:١٨:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٢٠٠٦:٠٥:١٠١٣:٠٧:٤٤٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٠:٤٣٠٠:١٨:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠٤:٣٢١٣:٠٧:٤٨٢٠:١١:٢٧٢٠:٣١:٣٠٠٠:١٨:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:٢٥٠٦:٠٣:٥٦١٣:٠٧:٥٢٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٢:١٧٠٠:١٨:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٣١٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٧:٥٧٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٣:٠٤٠٠:١٨:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:٣٨٠٦:٠٢:٤٧١٣:٠٨:٠٢٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٣:٤٩٠٠:١٨:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٢:٤٧٠٦:٠٢:١٥١٣:٠٨:٠٧٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٤:٣٥٠٠:١٨:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هفتان علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هفتان علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هفتان علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هفتان علیا

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای هفتان علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای هفتان علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هفتان علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای هفتان علیا

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای هفتان علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای هفتان علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای هفتان علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هفتان علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هفتان علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای هفتان علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای هفتان علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هفتان علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای هفتان علیا

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٨٠٦:٥١:٢٨١١:٥٧:١٣١٧:٠٢:٤٠١٧:٢٢:٠٣٢٣:١٤:٠٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٥٢:٢٥١١:٥٧:٢٩١٧:٠٢:١٦١٧:٢١:٤٠٢٣:١٤:٢١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٥٣:٢٢١١:٥٧:٤٦١٧:٠١:٥٣١٧:٢١:٢٠٢٣:١٤:٣٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥٤:١٩١١:٥٨:٠٤١٧:٠١:٣٢١٧:٢١:٠١٢٣:١٤:٤٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥٥:١٥١١:٥٨:٢٢١٧:٠١:١٣١٧:٢٠:٤٤٢٣:١٥:٠٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٢٠٦:٥٦:١١١١:٥٨:٤١١٧:٠٠:٥٦١٧:٢٠:٢٩٢٣:١٥:١٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤١٠٦:٥٧:٠٧١١:٥٩:٠١١٧:٠٠:٤١١٧:٢٠:١٦٢٣:١٥:٣٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٩٠٦:٥٨:٠٢١١:٥٩:٢٢١٧:٠٠:٢٨١٧:٢٠:٠٥٢٣:١٥:٥٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٦٠٦:٥٨:٥٦١١:٥٩:٤٣١٧:٠٠:١٦١٧:١٩:٥٦٢٣:١٦:١٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٣٠٦:٥٩:٥٠١٢:٠٠:٠٥١٧:٠٠:٠٧١٧:١٩:٤٨٢٣:١٦:٢٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٠٠٧:٠٠:٤٣١٢:٠٠:٢٨١٧:٠٠:٠٠١٧:١٩:٤٣٢٣:١٦:٤٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٦٠٧:٠١:٣٦١٢:٠٠:٥١١٦:٥٩:٥٤١٧:١٩:٣٩٢٣:١٧:٠٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٢٠٧:٠٢:٢٨١٢:٠١:١٥١٦:٥٩:٥٠١٧:١٩:٣٧٢٣:١٧:٢٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٧٠٧:٠٣:١٨١٢:٠١:٣٩١٦:٥٩:٤٩١٧:١٩:٣٧٢٣:١٧:٥٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٢٠٧:٠٤:٠٩١٢:٠٢:٠٤١٦:٥٩:٤٩١٧:١٩:٣٩٢٣:١٨:١٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٦٠٧:٠٤:٥٨١٢:٠٢:٢٩١٦:٥٩:٥١١٧:١٩:٤٣٢٣:١٨:٣٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٩٠٧:٠٥:٤٦١٢:٠٢:٥٥١٦:٥٩:٥٥١٧:١٩:٤٨٢٣:١٨:٥٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٢٠٧:٠٦:٣٣١٢:٠٣:٢٢١٧:٠٠:٠١١٧:١٩:٥٥٢٣:١٩:٢٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٤٠٧:٠٧:٢٠١٢:٠٣:٤٨١٧:٠٠:٠٩١٧:٢٠:٠٥٢٣:١٩:٤٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٥٠٧:٠٨:٠٥١٢:٠٤:١٦١٧:٠٠:١٩١٧:٢٠:١٦٢٣:٢٠:١٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٥٠٧:٠٨:٤٩١٢:٠٤:٤٣١٧:٠٠:٣١١٧:٢٠:٢٨٢٣:٢٠:٣٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٥٠٧:٠٩:٣٢١٢:٠٥:١١١٧:٠٠:٤٥١٧:٢٠:٤٣٢٣:٢١:٠٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٣٠٧:١٠:١٤١٢:٠٥:٣٩١٧:٠١:٠٠١٧:٢٠:٥٩٢٣:٢١:٣١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠١٠٧:١٠:٥٤١٢:٠٦:٠٨١٧:٠١:١٧١٧:٢١:١٧٢٣:٢١:٥٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٨٠٧:١١:٣٣١٢:٠٦:٣٧١٧:٠١:٣٧١٧:٢١:٣٧٢٣:٢٢:٢٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٤٠٧:١٢:١١١٢:٠٧:٠٦١٧:٠١:٥٨١٧:٢١:٥٩٢٣:٢٢:٥٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٩٠٧:١٢:٤٨١٢:٠٧:٣٥١٧:٠٢:٢٠١٧:٢٢:٢٢٢٣:٢٣:٢٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٣٠٧:١٣:٢٣١٢:٠٨:٠٥١٧:٠٢:٤٥١٧:٢٢:٤٧٢٣:٢٣:٥٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٦٠٧:١٣:٥٧١٢:٠٨:٣٥١٧:٠٣:١١١٧:٢٣:١٤٢٣:٢٤:١٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٧٠٧:١٤:٢٩١٢:٠٩:٠٤١٧:٠٣:٣٩١٧:٢٣:٤٢٢٣:٢٤:٤٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای هفتان علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای هفتان علیا روستای هفتان علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای هفتان علیا روستای هفتان علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هفتان علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هفتان علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای هفتان علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هفتان علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هفتان علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هفتان علیا

روستای هفتان علیا بر روی نقشه

روستای هفتان علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هفتان علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هفتان علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هفتان علیا
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای هفتان علیا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای هفتان علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هفتان علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هفتان علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هفتان علیا رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق هفتان علیا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق هفتان علیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هفتان علیا
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ هفتان علیا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق هفتان علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ هفتان علیا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا هفتان علیا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هفتان علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هفتان علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو