جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر هشتگرد

ساوجبلاغ | البرز | ایران

اوقات شرعی امروز هشتگرد

اذان صبح: ٠٥:٠٢:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٥٦
اذان ظهر: ١١:٥٠:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:١٣:٢١
اذان مغرب: ١٧:٣٢:٠٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٨:٣٤

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر هشتگرد (شهرستان ساوجبلاغ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر هشتگرد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر هشتگرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر هشتگرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كنفسیوس
تو نیكی را از دست مده، دیگران نیز خوب خواهند شد. وجود نیكان همچون باد و [ وجود ] بدان همچون گیاه است. هرجا باد بوزد، گیاه به ناچار سر فرود می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر هشتگرد

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر هشتگرد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر هشتگرد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر هشتگرد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر هشتگرد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان هشتگرد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٥:٣٩١٣:٠٧:٣٠١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:٣٨٠٠:٢٢:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٤:١٩١٣:٠٧:١٦١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:٣١٠٠:٢٢:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٣٣:٠٠١٣:٠٧:٠١١٩:٤١:٣٨٢٠:٠٠:٢٤٠٠:٢٢:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٣١:٤٢١٣:٠٦:٤٨١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠١:١٧٠٠:٢١:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٣٠:٢٤١٣:٠٦:٣٤١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٢:١٠٠٠:٢١:٢٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٩:٠٧١٣:٠٦:٢١١٩:٤٤:١١٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٢١:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٧:٥١١٣:٠٦:٠٨١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٢٠:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٦:٣٥١٣:٠٥:٥٦١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:٥٠٠٠:٢٠:١٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٥:٢١١٣:٠٥:٤٤١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٥:٤٣٠٠:١٩:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢٤:٠٧١٣:٠٥:٣٣١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:٣٧٠٠:١٩:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٥:٢٢١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٧:٣٠٠٠:١٩:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢١:٤٢١٣:٠٥:١٢١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٢٤٠٠:١٨:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٢٠:٣١١٣:٠٥:٠٢١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٩:١٨٠٠:١٨:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٩:٢١١٣:٠٤:٥٢١٩:٥٠:٥٧٢٠:١٠:١٢٠٠:١٨:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٨:١٢١٣:٠٤:٤٣١٩:٥١:٤٨٢٠:١١:٠٥٠٠:١٨:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:١٢٠٦:١٧:٠٤١٣:٠٤:٣٥١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٥٩٠٠:١٧:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٥:٥٧١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:٥٣٠٠:١٧:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:١٨٠٦:١٤:٥١١٣:٠٤:١٩١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:٤٧٠٠:١٧:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٥٢٠٦:١٣:٤٦١٣:٠٤:١٢١٩:٥٥:١٢٢٠:١٤:٤١٠٠:١٦:٤٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٢:٤٢١٣:٠٤:٠٦١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٥:٣٥٠٠:١٦:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٠٣٠٦:١١:٤٠١٣:٠٤:٠٠١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٦:٢٩٠٠:١٦:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٤٠٠٦:١٠:٣٨١٣:٠٣:٥٥١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٧:٢٣٠٠:١٦:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٣:٥١١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٨:١٦٠٠:١٥:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٨:٣٩١٣:٠٣:٤٧١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٩:١٠٠٠:١٥:٣٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٧:٤٢١٣:٠٣:٤٣٢٠:٠٠:١٦٢٠:٢٠:٠٣٠٠:١٥:١٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٦:٤٦١٣:٠٣:٤١٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٥٧٠٠:١٥:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٥:٥١١٣:٠٣:٣٨٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢١:٥٠٠٠:١٤:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٤٨٠٦:٠٤:٥٧١٣:٠٣:٣٧٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٢:٤٣٠٠:١٤:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠٤:٠٥١٣:٠٣:٣٦٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٣:٣٦٠٠:١٤:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر هشتگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر هشتگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر هشتگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هشتگرد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر هشتگرد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر هشتگرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هشتگرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر هشتگرد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر هشتگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر هشتگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر هشتگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر هشتگرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هشتگرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر هشتگرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر هشتگرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هشتگرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر هشتگرد

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر هشتگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر هشتگرد شهر هشتگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر هشتگرد شهر هشتگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر هشتگرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هشتگرد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر هشتگرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر هشتگرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هشتگرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر هشتگرد

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٢٠٦:٢٠:٢٥١١:٥١:٣٩١٧:٢٢:٢٥١٧:٤٠:٥٦٢٣:٠٩:٤٣
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢١:٢٠١١:٥١:٣١١٧:٢١:١٣١٧:٣٩:٤٦٢٣:٠٩:٣٣
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٢:١٦١١:٥١:٢٣١٧:٢٠:٠٢١٧:٣٨:٣٧٢٣:٠٩:٢٣
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٣:١٢١١:٥١:١٦١٧:١٨:٥٢١٧:٣٧:٢٩٢٣:٠٩:١٣
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٤:٠٨١١:٥١:١٠١٧:١٧:٤٤١٧:٣٦:٢٣٢٣:٠٩:٠٤
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٥:٠٥١١:٥١:٠٥١٧:١٦:٣٦١٧:٣٥:١٧٢٣:٠٨:٥٦
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٦:٠٢١١:٥١:٠٠١٧:١٥:٣٠١٧:٣٤:١٣٢٣:٠٨:٤٨
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٦:٥٩١١:٥٠:٥٦١٧:١٤:٢٥١٧:٣٣:١٠٢٣:٠٨:٤١
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٧:٥٦١١:٥٠:٥٢١٧:١٣:٢١١٧:٣٢:٠٨٢٣:٠٨:٣٤
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٢٨:٥٤١١:٥٠:٥٠١٧:١٢:١٩١٧:٣١:٠٨٢٣:٠٨:٢٩
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٩:٥٢١١:٥٠:٤٨١٧:١١:١٧١٧:٣٠:٠٩٢٣:٠٨:٢٤
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٣٠:٥١١١:٥٠:٤٧١٧:١٠:١٧١٧:٢٩:١٢٢٣:٠٨:١٩
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣١:٤٩١١:٥٠:٤٧١٧:٠٩:١٩١٧:٢٨:١٥٢٣:٠٨:١٦
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٢:٤٨١١:٥٠:٤٨١٧:٠٨:٢٢١٧:٢٧:٢١٢٣:٠٨:١٣
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٣:٤٧١١:٥٠:٤٩١٧:٠٧:٢٦١٧:٢٦:٢٧٢٣:٠٨:١١
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٣٤:٤٧١١:٥٠:٥٢١٧:٠٦:٣٢١٧:٢٥:٣٥٢٣:٠٨:٠٩
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٥:٤٦١١:٥٠:٥٥١٧:٠٥:٣٩١٧:٢٤:٤٥٢٣:٠٨:٠٩
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٦:٤٦١١:٥٠:٥٩١٧:٠٤:٤٨١٧:٢٣:٥٦٢٣:٠٨:٠٩
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٣٠٠٦:٣٧:٤٦١١:٥١:٠٤١٧:٠٣:٥٨١٧:٢٣:٠٩٢٣:٠٨:١٠
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٨:٤٦١١:٥١:١٠١٧:٠٣:١٠١٧:٢٢:٢٤٢٣:٠٨:١٢
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:١٤٠٦:٣٩:٤٧١١:٥١:١٧١٧:٠٢:٢٤١٧:٢١:٤٠٢٣:٠٨:١٥
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٦٠٦:٤٠:٤٧١١:٥١:٢٤١٧:٠١:٣٩١٧:٢٠:٥٨٢٣:٠٨:١٩
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٨٠٦:٤١:٤٧١١:٥١:٣٣١٧:٠٠:٥٦١٧:٢٠:١٧٢٣:٠٨:٢٣
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٠٠٦:٤٢:٤٨١١:٥١:٤٢١٧:٠٠:١٥١٧:١٩:٣٨٢٣:٠٨:٢٨
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٢٠٦:٤٣:٤٨١١:٥١:٥٢١٦:٥٩:٣٥١٧:١٩:٠١٢٣:٠٨:٣٤
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٤:٤٩١١:٥٢:٠٣١٦:٥٨:٥٧١٧:١٨:٢٦٢٣:٠٨:٤١
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٦٠٦:٤٥:٤٩١١:٥٢:١٥١٦:٥٨:٢١١٧:١٧:٥٢٢٣:٠٨:٤٩
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٦:٤٩١١:٥٢:٢٨١٦:٥٧:٤٦١٧:١٧:٢٠٢٣:٠٨:٥٨
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٩٠٦:٤٧:٤٩١١:٥٢:٤١١٦:٥٧:١٤١٧:١٦:٥٠٢٣:٠٩:٠٧
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٠٠٦:٤٨:٤٩١١:٥٢:٥٥١٦:٥٦:٤٣١٧:١٦:٢٢٢٣:٠٩:١٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر هشتگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر هشتگرد شهر هشتگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر هشتگرد شهر هشتگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر هشتگرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هشتگرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر هشتگرد

هَشتگِرد شهری است در استان البرز ایران. شهر هشتگرد که اراضی آن به اراضی پشند مربوط است بر روی سرزمین روستای باستانی فشند بنا گردیده است. هشتگرد مرکز شهرستان است و در بخش مرکزی این شهرستان قرار گرفته‌است

شهر هشتگرد در ویکیپدیا

شهر هشتگرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر هشتگرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر هشتگرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر هشتگرد بر روی نقشه

شهر هشتگرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر هشتگرد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر هشتگرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر هشتگرد
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر هشتگرد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر هشتگرد + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر هشتگرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر هشتگرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر هشتگرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر هشتگرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر هشتگرد رسیده اید.

افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ هشتگرد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هشتگرد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ هشتگرد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق هشتگرد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق هشتگرد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هشتگرد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق هشتگرد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ هشتگرد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر هشتگرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو