جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای هزارانی

چم کبود | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز هزارانی


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:١٧
اذان ظهر: ١٣:١٤:٢٥
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٠٢
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٣٢
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٤٧

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هزارانی (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای هزارانی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای هزارانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هزارانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

امام علی (ع)
روز محاسبه‌ی مظلوم بر ظالم، سخت‌تر است از روز ستم ظالم بر مظلوم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای هزارانی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هزارانی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هزارانی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای هزارانی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هزارانی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هزارانی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣٧:٤١١٣:١٧:٥٥١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٠٤٠٠:٣٣:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٦:٣٧١٣:١٧:٤٥١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٧:٥١٠٠:٣٣:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٥:٣٥١٣:١٧:٣٧٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٨:٣٨٠٠:٣٣:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٣٤:٣٤١٣:١٧:٢٨٢٠:٠٠:٥٢٢٠:١٩:٢٥٠٠:٣٢:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٣٣:٣٤١٣:١٧:٢١٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:١٣٠٠:٣٢:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٣٢:٣٥١٣:١٧:١٤٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:٠٠٠٠:٣٢:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:١٨٠٦:٣١:٣٧١٣:١٧:٠٧٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢١:٤٧٠٠:٣٢:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٠٣٠٦:٣٠:٤٠١٣:١٧:٠١٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٣١:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٦:٥٥٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٣:٢١٠٠:٣١:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٨:٤٩١٣:١٦:٥٠٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٣١:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٧:٥٥١٣:١٦:٤٥٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٣١:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٧:٠٣١٣:١٦:٤١٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٣٠:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٦:١١١٣:١٦:٣٨٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٦:٢٩٠٠:٣٠:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٥:٢١١٣:١٦:٣٥٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٧:١٦٠٠:٣٠:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٤:٣٢١٣:١٦:٣٣٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٣٠:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٣:٤٥١٣:١٦:٣١٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٨:٤٩٠٠:٣٠:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٢٢:٥٩١٣:١٦:٣٠٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٣٠:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٢٢:١٤١٣:١٦:٣٠٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٢٩:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٢١:٣٠١٣:١٦:٣٠٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:٠٨٠٠:٢٩:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٢٠:٤٨١٣:١٦:٣١٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣١:٥٤٠٠:٢٩:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٢٠:٠٧١٣:١٦:٣٢٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٢:٣٩٠٠:٢٩:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٩:٢٨١٣:١٦:٣٤٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٢٩:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٨:٥٠١٣:١٦:٣٦٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٤:١٠٠٠:٢٩:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٨:١٣١٣:١٦:٣٩٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٤:٥٤٠٠:٢٩:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٧:٣٨١٣:١٦:٤٣٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٥:٣٨٠٠:٢٩:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٧:٠٥١٣:١٦:٤٧٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٢٩:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:١٣٠٦:١٦:٣٢١٣:١٦:٥١٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٢٨:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٦:٠٢١٣:١٦:٥٦٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٢٨:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١٥:٣٣١٣:١٧:٠٢٢٠:١٨:٥١٢٠:٣٨:٣١٠٠:٢٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هزارانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هزارانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هزارانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هزارانی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای هزارانی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای هزارانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هزارانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای هزارانی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای هزارانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای هزارانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای هزارانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هزارانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هزارانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای هزارانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای هزارانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هزارانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای هزارانی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤٨:٢٠١٣:٢٢:٥٣١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٠١٠٠:٤٠:٠١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٩:٠٠١٣:٢٢:٣٧١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٣:٤٧٠٠:٣٩:٥٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٤٩:٤٠١٣:٢٢:٢٠١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٢:٣٣٠٠:٣٩:٤٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٥٠:٢٠١٣:٢٢:٠٤١٩:٥٣:١٧٢٠:١١:١٧٠٠:٣٩:٣٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٥١:٠٠١٣:٢١:٤٧١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٠١٠٠:٣٩:٢٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٣٠٦:٥١:٤٠١٣:٢١:٢٩١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٣٩:١٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٥٢:١٩١٣:٢١:١٢١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٣٩:٠١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٥٢:٥٩١٣:٢٠:٥٤١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:١٠٠٠:٣٨:٤٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٣:٣٨١٣:٢٠:٣٥١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٣٨:٣٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٢٠٦:٥٤:١٨١٣:٢٠:١٧١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٣٨:٢٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٣٠٦:٥٤:٥٧١٣:١٩:٥٧١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:١٥٠٠:٣٨:١٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٥:٣٦١٣:١٩:٣٨١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٣٧:٥٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٤٠٦:٥٦:١٥١٣:١٩:١٩١٩:٤١:٥١١٩:٥٩:٣٦٠٠:٣٧:٤٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٤٠٦:٥٦:٥٤١٣:١٨:٥٩١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:١٥٠٠:٣٧:٢٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٣٠٦:٥٧:٣٣١٣:١٨:٣٨١٩:٣٩:١٣١٩:٥٦:٥٥٠٠:٣٧:١٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٢٠٦:٥٨:١٢١٣:١٨:١٨١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٥:٣٤٠٠:٣٦:٥٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠١٠٦:٥٨:٥٠١٣:١٧:٥٨١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:١٣٠٠:٣٦:٤١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٩٠٦:٥٩:٢٩١٣:١٧:٣٧١٩:٣٥:١٣١٩:٥٢:٥١٠٠:٣٦:٢٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٧٠٧:٠٠:٠٨١٣:١٧:١٦١٩:٣٣:٥٣١٩:٥١:٣٠٠٠:٣٦:٠٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٤٠٧:٠٠:٤٦١٣:١٦:٥٥١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٠:٠٨٠٠:٣٥:٥٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١١٠٧:٠١:٢٥١٣:١٦:٣٤١٩:٣١:١١١٩:٤٨:٤٦٠٠:٣٥:٣٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠٢:٠٣١٣:١٦:١٢١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٧:٢٤٠٠:٣٥:١٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٥٠٧:٠٢:٤٢١٣:١٥:٥١١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٦:٠٢٠٠:٣٥:٠٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٣١٠٧:٠٣:٢٠١٣:١٥:٢٩١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٤:٣٩٠٠:٣٤:٤٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٦٠٧:٠٣:٥٩١٣:١٥:٠٨١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٣:١٧٠٠:٣٤:٢٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٢٠٧:٠٤:٣٨١٣:١٤:٤٦١٩:٢٤:٢٤١٩:٤١:٥٥٠٠:٣٤:٠٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٧٠٧:٠٥:١٧١٣:١٤:٢٥١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٠:٣٢٠٠:٣٣:٤٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٢٠٧:٠٥:٥٥١٣:١٤:٠٣١٩:٢١:٤٠١٩:٣٩:١٠٠٠:٣٣:٢٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٧٠٧:٠٦:٣٤١٣:١٣:٤٢١٩:٢٠:١٩١٩:٣٧:٤٨٠٠:٣٣:١٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠١٠٧:٠٧:١٣١٣:١٣:٢١١٩:١٨:٥٧١٩:٣٦:٢٦٠٠:٠٢:٥١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٠٧:٥٣١٢:١٢:٥٩١٨:١٧:٣٥١٨:٣٥:٠٤٢٣:٣٢:٣٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای هزارانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای هزارانی روستای هزارانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای هزارانی روستای هزارانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هزارانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هزارانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای هزارانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هزارانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هزارانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هزارانی

روستای هزارانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هزارانی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هزارانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هزارانی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای هزارانی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای هزارانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هزارانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هزارانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هزارانی رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ هزارانی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا هزارانی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق هزارانی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هزارانی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هزارانی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق هزارانی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق هزارانی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هزارانی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هزارانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو