جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای هریدوک

لاشارجنوبی | نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز هریدوک


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:١٩
اذان ظهر: ١١:١٥:٣٧
غروب آفتاب: ١٦:٣٦:٤٣
اذان مغرب: ١٦:٥٤:٢١
نیمه شب: ٢٢:٣٦:٠٢

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هریدوک (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای هریدوک)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای هریدوک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هریدوک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویلیام جیمز
بنیادی‌ترین اصل در طبیعت آدمی، اشتیاق [=آرزو] فراوان اوست به گرامی داشته شدن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای هریدوک

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هریدوک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هریدوک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای هریدوک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هریدوک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هریدوک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٣٥٠٥:٥٥:١٩١٢:٢٧:٠٩١٨:٥٩:٢٢١٩:١٦:٣٢٢٣:٤٦:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٣١٠٥:٥٤:٢٨١٢:٢٧:٠٠١٨:٥٩:٥٤١٩:١٧:٠٦٢٣:٤٦:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٢٩٠٥:٥٣:٣٨١٢:٢٦:٥١١٩:٠٠:٢٦١٩:١٧:٤٠٢٣:٤٥:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٢٧٠٥:٥٢:٤٩١٢:٢٦:٤٣١٩:٠٠:٥٩١٩:١٨:١٥٢٣:٤٥:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٢٦٠٥:٥٢:٠١١٢:٢٦:٣٥١٩:٠١:٣٢١٩:١٨:٥٠٢٣:٤٥:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٢٦٠٥:٥١:١٣١٢:٢٦:٢٨١٩:٠٢:٠٤١٩:١٩:٢٥٢٣:٤٥:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٢٦٠٥:٥٠:٢٧١٢:٢٦:٢١١٩:٠٢:٣٧١٩:٢٠:٠٠٢٣:٤٥:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٤٩:٤١١٢:٢٦:١٥١٩:٠٣:١٠١٩:٢٠:٣٥٢٣:٤٤:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٤٨:٥٧١٢:٢٦:٠٩١٩:٠٣:٤٣١٩:٢١:١٠٢٣:٤٤:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٤٨:١٣١٢:٢٦:٠٤١٩:٠٤:١٦١٩:٢١:٤٥٢٣:٤٤:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٤٧:٣١١٢:٢٦:٠٠١٩:٠٤:٥٠١٩:٢٢:٢٠٢٣:٤٤:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٤٦:٤٩١٢:٢٥:٥٦١٩:٠٥:٢٣١٩:٢٢:٥٦٢٣:٤٤:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٤٦:٠٩١٢:٢٥:٥٢١٩:٠٥:٥٦١٩:٢٣:٣١٢٣:٤٣:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٥٧٠٥:٤٥:٢٩١٢:٢٥:٤٩١٩:٠٦:٢٩١٩:٢٤:٠٧٢٣:٤٣:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢١:٠٥٠٥:٤٤:٥١١٢:٢٥:٤٧١٩:٠٧:٠٣١٩:٢٤:٤٢٢٣:٤٣:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:١٥٠٥:٤٤:١٤١٢:٢٥:٤٥١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٥:١٨٢٣:٤٣:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٩:٢٦٠٥:٤٣:٣٨١٢:٢٥:٤٤١٩:٠٨:١٠١٩:٢٥:٥٣٢٣:٤٣:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٨:٣٨٠٥:٤٣:٠٤١٢:٢٥:٤٤١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٦:٢٩٢٣:٤٣:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٥١٠٥:٤٢:٣٠١٢:٢٥:٤٤١٩:٠٩:١٧١٩:٢٧:٠٥٢٣:٤٣:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٠٥٠٥:٤١:٥٨١٢:٢٥:٤٥١٩:٠٩:٥٠١٩:٢٧:٤٠٢٣:٤٣:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٢١٠٥:٤١:٢٦١٢:٢٥:٤٦١٩:١٠:٢٣١٩:٢٨:١٦٢٣:٤٣:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٣٨٠٥:٤٠:٥٦١٢:٢٥:٤٨١٩:١٠:٥٦١٩:٢٨:٥١٢٣:٤٢:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٥٧٠٥:٤٠:٢٨١٢:٢٥:٥٠١٩:١١:٣٠١٩:٢٩:٢٦٢٣:٤٢:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:١٦٠٥:٤٠:٠٠١٢:٢٥:٥٣١٩:١٢:٠٣١٩:٣٠:٠١٢٣:٤٢:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٣٨٠٥:٣٩:٣٤١٢:٢٥:٥٧١٩:١٢:٣٥١٩:٣٠:٣٦٢٣:٤٢:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٠٠٠٥:٣٩:٠٩١٢:٢٦:٠١١٩:١٣:٠٨١٩:٣١:١١٢٣:٤٢:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٢٤٠٥:٣٨:٤٥١٢:٢٦:٠٥١٩:١٣:٤١١٩:٣١:٤٥٢٣:٤٢:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٥٠٠٥:٣٨:٢٣١٢:٢٦:١٠١٩:١٤:١٣١٩:٣٢:١٩٢٣:٤٢:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١١:١٧٠٥:٣٨:٠٢١٢:٢٦:١٦١٩:١٤:٤٥١٩:٣٢:٥٣٢٣:٤٢:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هریدوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هریدوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هریدوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هریدوک

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای هریدوک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای هریدوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هریدوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای هریدوک

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای هریدوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای هریدوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای هریدوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هریدوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هریدوک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای هریدوک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای هریدوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هریدوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای هریدوک

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٤٠٥:٥٣:٣٤١١:١٥:٢١١٦:٣٦:٥٦١٦:٥٤:٣٣٢٢:٣٥:٤٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٣٠٥:٥٤:١٩١١:١٥:٣٧١٦:٣٦:٤٣١٦:٥٤:٢١٢٢:٣٦:٠٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٢٠٥:٥٥:٠٤١١:١٥:٥٤١٦:٣٦:٣٢١٦:٥٤:١٢٢٢:٣٦:١٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠١٠٥:٥٥:٥٠١١:١٦:١٢١٦:٣٦:٢٢١٦:٥٤:٠٤٢٢:٣٦:٣١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٠٠٥:٥٦:٣٥١١:١٦:٣٠١٦:٣٦:١٤١٦:٥٣:٥٧٢٢:٣٦:٤٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٩٠٥:٥٧:٢٠١١:١٦:٤٩١٦:٣٦:٠٧١٦:٥٣:٥٣٢٢:٣٧:٠٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٨٠٥:٥٨:٠٦١١:١٧:٠٩١٦:٣٦:٠٢١٦:٥٣:٤٩٢٢:٣٧:٢٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٧٠٥:٥٨:٥١١١:١٧:٣٠١٦:٣٥:٥٩١٦:٥٣:٤٧٢٢:٣٧:٣٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٦٠٥:٥٩:٣٥١١:١٧:٥١١٦:٣٥:٥٧١٦:٥٣:٤٧٢٢:٣٧:٥٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٠:٢٠١١:١٨:١٣١٦:٣٥:٥٧١٦:٥٣:٤٨٢٢:٣٨:١٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٤٠٦:٠١:٠٤١١:١٨:٣٦١٦:٣٥:٥٨١٦:٥٣:٥١٢٢:٣٨:٣٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٣٠٦:٠١:٤٨١١:١٨:٥٩١٦:٣٦:٠١١٦:٥٣:٥٥٢٢:٣٨:٥٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٢٠٦:٠٢:٣٢١١:١٩:٢٣١٦:٣٦:٠٥١٦:٥٤:٠١٢٢:٣٩:١٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٠٣:١٥١١:١٩:٤٧١٦:٣٦:١١١٦:٥٤:٠٨٢٢:٣٩:٤٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٠٣:٥٨١١:٢٠:١٢١٦:٣٦:١٩١٦:٥٤:١٦٢٢:٤٠:٠٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٠٤:٤٠١١:٢٠:٣٧١٦:٣٦:٢٧١٦:٥٤:٢٦٢٢:٤٠:٢٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٤٠٦:٠٥:٢٢١١:٢١:٠٣١٦:٣٦:٣٨١٦:٥٤:٣٨٢٢:٤٠:٥٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٠٦:٠٣١١:٢١:٢٩١٦:٣٦:٥٠١٦:٥٤:٥١٢٢:٤١:١٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٠٦:٤٣١١:٢١:٥٦١٦:٣٧:٠٣١٦:٥٥:٠٥٢٢:٤١:٣٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٥٠٦:٠٧:٢٣١١:٢٢:٢٣١٦:٣٧:١٨١٦:٥٥:٢١٢٢:٤٢:٠٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥١٠٦:٠٨:٠٣١١:٢٢:٥١١٦:٣٧:٣٥١٦:٥٥:٣٨٢٢:٤٢:٣١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٠٨:٤١١١:٢٣:١٩١٦:٣٧:٥٣١٦:٥٥:٥٧٢٢:٤٢:٥٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٣٠٦:٠٩:١٩١١:٢٣:٤٧١٦:٣٨:١٢١٦:٥٦:١٧٢٢:٤٣:٢٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٧٠٦:٠٩:٥٦١١:٢٤:١٦١٦:٣٨:٣٢١٦:٥٦:٣٨٢٢:٤٣:٥٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٠:٣٢١١:٢٤:٤٥١٦:٣٨:٥٤١٦:٥٧:٠٠٢٢:٤٤:٢٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١١:٠٨١١:٢٥:١٤١٦:٣٩:١٨١٦:٥٧:٢٤٢٢:٤٤:٤٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٩٠٦:١١:٤٢١١:٢٥:٤٣١٦:٣٩:٤٣١٦:٥٧:٤٩٢٢:٤٥:١٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥١٠٦:١٢:١٦١١:٢٦:١٣١٦:٤٠:٠٩١٦:٥٨:١٦٢٢:٤٥:٤٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٢:٤٨١١:٢٦:٤٢١٦:٤٠:٣٦١٦:٥٨:٤٣٢٢:٤٦:١٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٣:٢٠١١:٢٧:١٢١٦:٤١:٠٤١٦:٥٩:١٢٢٢:٤٦:٤٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای هریدوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای هریدوک روستای هریدوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای هریدوک روستای هریدوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هریدوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هریدوک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای هریدوک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هریدوک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هریدوک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هریدوک

روستای هریدوک بر روی نقشه

روستای هریدوک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هریدوک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هریدوک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هریدوک
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای هریدوک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای هریدوک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هریدوک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هریدوک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هریدوک رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هریدوک
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ هریدوک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق هریدوک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق هریدوک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق هریدوک
افق شرعی امروز فردا هریدوک دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هریدوک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق هریدوک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هریدوک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو