جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای هریدوک

لاشارجنوبی | نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز هریدوک

اذان صبح: ٠٤:١٦:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:١١
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٠٤
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٤٦
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٠٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥١:١٧

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هریدوک (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای هریدوک)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای هریدوک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای هریدوک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هر کس بابی از علم را از فرد مورد اعتمادش بیاموزد، برتر از آن است که هزار رکعت نماز بگزارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای هریدوک

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هریدوک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هریدوک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای هریدوک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هریدوک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان هریدوک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٨:١٥٠٦:٠٦:٤٤١٢:٢٩:٣٩١٨:٥٢:٥٨١٩:٠٩:٤٧٢٣:٥٠:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٠٥:٤٤١٢:٢٩:٢٥١٨:٥٣:٢٩١٩:١٠:١٩٢٣:٤٩:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٠٤:٤٥١٢:٢٩:١١١٨:٥٤:٠٠١٩:١٠:٥١٢٣:٤٩:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٠٣:٤٧١٢:٢٨:٥٧١٨:٥٤:٣٠١٩:١١:٢٣٢٣:٤٩:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٢:٤٩١٢:٢٨:٤٣١٨:٥٥:٠١١٩:١١:٥٦٢٣:٤٨:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٢:٣١٠٦:٠١:٥٢١٢:٢٨:٣٠١٨:٥٥:٣٢١٩:١٢:٢٩٢٣:٤٨:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤١:٢٤٠٦:٠٠:٥٥١٢:٢٨:١٨١٨:٥٦:٠٣١٩:١٣:٠٢٢٣:٤٨:١٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٠:١٧٠٥:٥٩:٥٩١٢:٢٨:٠٥١٨:٥٦:٣٥١٩:١٣:٣٥٢٣:٤٧:٥٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٩:١٠٠٥:٥٩:٠٤١٢:٢٧:٥٣١٨:٥٧:٠٦١٩:١٤:٠٨٢٣:٤٧:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٨:٠٤٠٥:٥٨:١٠١٢:٢٧:٤٢١٨:٥٧:٣٧١٩:١٤:٤١٢٣:٤٧:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٦:٥٨٠٥:٥٧:١٦١٢:٢٧:٣١١٨:٥٨:٠٩١٩:١٥:١٥٢٣:٤٧:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:٥٤٠٥:٥٦:٢٣١٢:٢٧:٢١١٨:٥٨:٤١١٩:١٥:٤٩٢٣:٤٦:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٤٩٠٥:٥٥:٣١١٢:٢٧:١١١٨:٥٩:١٣١٩:١٦:٢٣٢٣:٤٦:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٥٤:٤٠١٢:٢٧:٠١١٨:٥٩:٤٥١٩:١٦:٥٧٢٣:٤٦:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٤٣٠٥:٥٣:٤٩١٢:٢٦:٥٢١٩:٠٠:١٧١٩:١٧:٣١٢٣:٤٥:٥٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٤١٠٥:٥٣:٠٠١٢:٢٦:٤٤١٩:٠٠:٥٠١٩:١٨:٠٥٢٣:٤٥:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٤٠٠٥:٥٢:١١١٢:٢٦:٣٦١٩:٠١:٢٢١٩:١٨:٤٠٢٣:٤٥:٣١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٩:٣٩٠٥:٥١:٢٣١٢:٢٦:٢٨١٩:٠١:٥٥١٩:١٩:١٥٢٣:٤٥:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٣٩٠٥:٥٠:٣٧١٢:٢٦:٢١١٩:٠٢:٢٨١٩:١٩:٥٠٢٣:٤٥:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٤١٠٥:٤٩:٥١١٢:٢٦:١٥١٩:٠٣:٠١١٩:٢٠:٢٥٢٣:٤٤:٥٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٤٩:٠٦١٢:٢٦:٠٩١٩:٠٣:٣٤١٩:٢١:٠٠٢٣:٤٤:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٤٦٠٥:٤٨:٢٢١٢:٢٦:٠٤١٩:٠٤:٠٧١٩:٢١:٣٥٢٣:٤٤:٢٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٥٠٠٥:٤٧:٤٠١٢:٢٦:٠٠١٩:٠٤:٤٠١٩:٢٢:١١٢٣:٤٤:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٥٥٠٥:٤٦:٥٨١٢:٢٥:٥٦١٩:٠٥:١٤١٩:٢٢:٤٦٢٣:٤٤:٠٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٠١٠٥:٤٦:١٨١٢:٢٥:٥٢١٩:٠٥:٤٧١٩:٢٣:٢٢٢٣:٤٣:٥٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٤٥:٣٨١٢:٢٥:٤٩١٩:٠٦:٢١١٩:٢٣:٥٨٢٣:٤٣:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢١:١٧٠٥:٤٥:٠٠١٢:٢٥:٤٧١٩:٠٦:٥٤١٩:٢٤:٣٣٢٣:٤٣:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٤٤:٢٣١٢:٢٥:٤٥١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٥:٠٩٢٣:٤٣:٣٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٣٧٠٥:٤٣:٤٧١٢:٢٥:٤٤١٩:٠٨:٠١١٩:٢٥:٤٥٢٣:٤٣:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای هریدوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای هریدوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای هریدوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هریدوک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای هریدوک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای هریدوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هریدوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای هریدوک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای هریدوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای هریدوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای هریدوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هریدوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هریدوک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای هریدوک

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای هریدوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هریدوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای هریدوک

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای هریدوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای هریدوک روستای هریدوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای هریدوک روستای هریدوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای هریدوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هریدوک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای هریدوک

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای هریدوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هریدوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای هریدوک

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٣٦:٣٧١٢:٣١:١٥١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٤:٢٩٢٣:٤٦:٢٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٣٦:٥٠١٢:٣١:٢٨١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٤:٤١٢٣:٤٦:٤١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٧٠٥:٣٧:٠٥١٢:٣١:٤١١٩:٢٦:١٦١٩:٤٤:٥٢٢٣:٤٦:٥٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٣٧:٢١١٢:٣١:٥٤١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٥:٠١٢٣:٤٧:٠٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٣٠٥:٣٧:٣٨١٢:٣٢:٠٧١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٥:٠٩٢٣:٤٧:٢٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٣٠٥:٣٧:٥٥١٢:٣٢:٢٠١٩:٢٦:٤١١٩:٤٥:١٦٢٣:٤٧:٣٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٣٨:١٣١٢:٣٢:٣٢١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٥:٢١٢٣:٤٧:٥٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٣٨:٣٢١٢:٣٢:٤٥١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٥:٢٦٢٣:٤٨:٠٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٠٠٥:٣٨:٥٢١٢:٣٢:٥٧١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٥:٢٩٢٣:٤٨:٢٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٣٩:١٣١٢:٣٣:٠٨١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٥:٣٠٢٣:٤٨:٣٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١١٠٥:٣٩:٣٤١٢:٣٣:٢٠١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٥:٣٠٢٣:٤٨:٤٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٩٠٥:٣٩:٥٧١٢:٣٣:٣١١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٥:٢٩٢٣:٤٩:٠٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٧٠٥:٤٠:١٩١٢:٣٣:٤٢١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٥:٢٧٢٣:٤٩:١٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٧٠٥:٤٠:٤٣١٢:٣٣:٥٣١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٥:٢٣٢٣:٤٩:٣١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٧٠٥:٤١:٠٧١٢:٣٤:٠٣١٩:٢٦:٥١١٩:٤٥:١٨٢٣:٤٩:٤٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٩٠٥:٤١:٣٢١٢:٣٤:١٣١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٥:١١٢٣:٤٩:٥٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٢٠٥:٤١:٥٧١٢:٣٤:٢٢١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٥:٠٣٢٣:٥٠:١٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٦٠٥:٤٢:٢٣١٢:٣٤:٣٢١٩:٢٦:٣١١٩:٤٤:٥٤٢٣:٥٠:٢٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٠٠٥:٤٢:٤٩١٢:٣٤:٤٠١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٤:٤٣٢٣:٥٠:٣٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٦٠٥:٤٣:١٦١٢:٣٤:٤٩١٩:٢٦:١١١٩:٤٤:٣١٢٣:٥٠:٥٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٢٠٥:٤٣:٤٣١٢:٣٤:٥٧١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٤:١٨٢٣:٥١:٠٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٩٠٥:٤٤:١١١٢:٣٥:٠٤١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٤:٠٣٢٣:٥١:١٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٧٠٥:٤٤:٣٩١٢:٣٥:١١١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٣:٤٧٢٣:٥١:٢٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٦٠٥:٤٥:٠٧١٢:٣٥:١٨١٩:٢٥:١٦١٩:٤٣:٣٠٢٣:٥١:٤٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٥٠٥:٤٥:٣٦١٢:٣٥:٢٤١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٣:١١٢٣:٥١:٥٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٥٠٥:٤٦:٠٦١٢:٣٥:٣٠١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٢:٥١٢٣:٥٢:٠٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٥٠٥:٤٦:٣٥١٢:٣٥:٣٥١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٢:٢٩٢٣:٥٢:١٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٤٧:٠٥١٢:٣٥:٣٩١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٢:٠٦٢٣:٥٢:٢٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٤٧:٣٥١٢:٣٥:٤٤١٩:٢٣:٣٧١٩:٤١:٤٢٢٣:٥٢:٣٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٤٨:٠٥١٢:٣٥:٤٧١٩:٢٣:١٣١٩:٤١:١٦٢٣:٥٢:٤٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٢٠٥:٤٨:٣٦١٢:٣٥:٥٠١٩:٢٢:٤٨١٩:٤٠:٥٠٢٣:٥٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای هریدوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای هریدوک روستای هریدوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای هریدوک روستای هریدوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هریدوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هریدوک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای هریدوک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هریدوک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هریدوک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هریدوک

روستای هریدوک بر روی نقشه

روستای هریدوک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هریدوک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هریدوک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هریدوک
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای هریدوک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای هریدوک + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای هریدوک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای هریدوک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای هریدوک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هریدوک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هریدوک رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هریدوک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق هریدوک
زمان پخش اذان مستقیم به افق هریدوک
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق هریدوک
افق شرعی امروز فردا هریدوک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هریدوک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ هریدوک دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ هریدوک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هریدوک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو