جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای هرم

هرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز هرم


اذان صبح: ٠٥:١٠:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:١٦
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٥٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:١٦
اذان مغرب: ١٩:٤١:٢١
نیمه شب: ٠٠:١٧:٥٤

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هرم (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای هرم)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای هرم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هرم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام جعفر صادق (ع)
امام صادق عليه السلام ـ به ابوالعباس درباره مباهله ـ فرمود : پنجه ات را در پنجه او مى گذارى، آن گاه مى گويى: «خدايا ! اگر فلانى حقّى را انكار يا به باطلى اقرار كرده او را به بلايى آسمانى، يا عذابى از جانب خودت گرفتار كن» و هفتاد بار او را نفرين مى كنى .

اوقات شرعی ماه جاری روستای هرم

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هرم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هرم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای هرم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هرم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هرم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢١:٠١١٢:٥٣:٥٩١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٤:٤٥٠٠:١٢:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٠:٠٦١٢:٥٣:٤٩١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٥:٢٢٠٠:١٢:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٥١٠٦:١٩:١٣١٢:٥٣:٤٠١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٥:٥٩٠٠:١٢:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٤٥٠٦:١٨:٢٠١٢:٥٣:٣١١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٦:٣٧٠٠:١١:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤٠٠٦:١٧:٢٨١٢:٥٣:٢٣١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:١٤٠٠:١١:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٦:٣٧١٢:٥٣:١٥١٩:٣٠:١٧١٩:٤٧:٥١٠٠:١١:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٥:٤٧١٢:٥٣:٠٨١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:٢٩٠٠:١١:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٤:٥٨١٢:٥٣:٠١١٩:٣١:٢٨١٩:٤٩:٠٧٠٠:١٠:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٤:١٠١٢:٥٢:٥٥١٩:٣٢:٠٤١٩:٤٩:٤٤٠٠:١٠:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٣:٢٣١٢:٥٢:٥٠١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:٢٢٠٠:١٠:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٢:٣٧١٢:٥٢:٤٥١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:٠٠٠٠:١٠:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١١:٥٢١٢:٥٢:٤٠١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:٣٨٠٠:١٠:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١١:٠٨١٢:٥٢:٣٦١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٢:١٦٠٠:٠٩:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٠:٢٥١٢:٥٢:٣٣١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٢:٥٤٠٠:٠٩:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٠٩:٤٣١٢:٥٢:٣٠١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٣٢٠٠:٠٩:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٩:٠٣١٢:٥٢:٢٨١٩:٣٦:١٣١٩:٥٤:١٠٠٠:٠٩:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٠٨:٢٤١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٤٨٠٠:٠٩:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٧:٤٥١٢:٥٢:٢٥١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:٢٦٠٠:٠٩:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٠٣٠٦:٠٧:٠٨١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٦:٠٤٠٠:٠٩:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٦:٣٣١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٦:٤٢٠٠:٠٩:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٥:٥٨١٢:٥٢:٢٥١٩:٣٩:١٢١٩:٥٧:١٩٠٠:٠٨:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٥:٢٥١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٧:٥٧٠٠:٠٨:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٥١٠٦:٠٤:٥٣١٢:٥٢:٢٨١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٣٥٠٠:٠٨:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠٤:٢٢١٢:٥٢:٣١١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٩:١٢٠٠:٠٨:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠٣:٥٢١٢:٥٢:٣٣١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:٤٩٠٠:٠٨:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٣:٢٤١٢:٥٢:٣٧١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٠٨:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٢:٥٧١٢:٥٢:٤١١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠١:٠٣٠٠:٠٨:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٢:٣٢١٢:٥٢:٤٦١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:٣٩٠٠:٠٨:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٢:٠٨١٢:٥٢:٥١١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٢:١٥٠٠:٠٨:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هرم

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای هرم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای هرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای هرم

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای هرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای هرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای هرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هرم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای هرم

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای هرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای هرم

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٢٩:٤٥١٢:٥٨:٤٧١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٤:٣٥٠٠:١٨:٢٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٣٠:١٥١٢:٥٨:٣١١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٣:٣١٠٠:١٨:١٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٠:٤٦١٢:٥٨:١٥١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٢:٢٦٠٠:١٨:٠٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٢٠٦:٣١:١٦١٢:٥٧:٥٩١٩:٢٤:١٦١٩:٤١:٢١٠٠:١٧:٥٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٢٠٦:٣١:٤٦١٢:٥٧:٤٢١٩:٢٣:١٢١٩:٤٠:١٦٠٠:١٧:٤٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٢:١٥١٢:٥٧:٢٤١٩:٢٢:٠٨١٩:٣٩:١٠٠٠:١٧:٣٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٢:٤٥١٢:٥٧:٠٧١٩:٢١:٠٣١٩:٣٨:٠٣٠٠:١٧:١٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٣٠٦:٣٣:١٥١٢:٥٦:٤٨١٩:١٩:٥٧١٩:٣٦:٥٦٠٠:١٧:٠٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٢٠٦:٣٣:٤٤١٢:٥٦:٣٠١٩:١٨:٥١١٩:٣٥:٤٨٠٠:١٦:٥١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥١٠٦:٣٤:١٣١٢:٥٦:١١١٩:١٧:٤٤١٩:٣٤:٤٠٠٠:١٦:٣٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٠٠٦:٣٤:٤٢١٢:٥٥:٥٢١٩:١٦:٣٧١٩:٣٣:٣١٠٠:١٦:٢٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٨٠٦:٣٥:١١١٢:٥٥:٣٣١٩:١٥:٢٩١٩:٣٢:٢٢٠٠:١٦:٠٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٦٠٦:٣٥:٤٠١٢:٥٥:١٣١٩:١٤:٢١١٩:٣١:١٣٠٠:١٥:٥٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٣٠٦:٣٦:٠٩١٢:٥٤:٥٣١٩:١٣:١٣١٩:٣٠:٠٣٠٠:١٥:٣٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٠٠٦:٣٦:٣٧١٢:٥٤:٣٣١٩:١٢:٠٤١٩:٢٨:٥٣٠٠:١٥:٢٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٧٠٦:٣٧:٠٦١٢:٥٤:١٣١٩:١٠:٥٤١٩:٢٧:٤٣٠٠:١٥:٠٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٣٠٦:٣٧:٣٤١٢:٥٣:٥٢١٩:٠٩:٤٥١٩:٢٦:٣٢٠٠:١٤:٤٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٩٠٦:٣٨:٠٣١٢:٥٣:٣٢١٩:٠٨:٣٥١٩:٢٥:٢١٠٠:١٤:٣٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٣٨:٣١١٢:٥٣:١١١٩:٠٧:٢٥١٩:٢٤:١٠٠٠:١٤:١٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٠٠٦:٣٨:٥٩١٢:٥٢:٥٠١٩:٠٦:١٤١٩:٢٢:٥٩٠٠:١٣:٥٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٥٠٦:٣٩:٢٧١٢:٥٢:٢٨١٩:٠٥:٠٤١٩:٢١:٤٧٠٠:١٣:٣٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٣٩:٥٥١٢:٥٢:٠٧١٩:٠٣:٥٣١٩:٢٠:٣٥٠٠:١٣:١٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٠:٢٤١٢:٥١:٤٦١٩:٠٢:٤٢١٩:١٩:٢٤٠٠:١٣:٠٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٨٠٦:٤٠:٥٢١٢:٥١:٢٤١٩:٠١:٣١١٩:١٨:١٢٠٠:١٢:٤١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥١٠٦:٤١:٢٠١٢:٥١:٠٣١٩:٠٠:٢٠١٩:١٧:٠٠٠٠:١٢:٢٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٥٠٦:٤١:٤٨١٢:٥٠:٤١١٨:٥٩:٠٨١٩:١٥:٤٨٠٠:١٢:٠٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٨٠٦:٤٢:١٧١٢:٥٠:٢٠١٨:٥٧:٥٧١٩:١٤:٣٧٠٠:١١:٤٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣١٠٦:٤٢:٤٥١٢:٤٩:٥٨١٨:٥٦:٤٦١٩:١٣:٢٥٠٠:١١:٢٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٤٣:١٤١٢:٤٩:٣٧١٨:٥٥:٣٥١٩:١٢:١٣٠٠:١١:٠٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٤٣:٤٢١٢:٤٩:١٥١٨:٥٤:٢٣١٩:١١:٠٢٢٣:٤٠:٤٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٤٤:١١١١:٤٨:٥٤١٧:٥٣:١٢١٨:٠٩:٥٠٢٣:١٠:٢٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای هرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای هرم روستای هرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای هرم روستای هرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هرم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای هرم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هرم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هرم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هرم

روستای هرم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هرم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هرم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هرم
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای هرم + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای هرم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هرم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هرم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هرم رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق هرم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هرم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق هرم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هرم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق هرم
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق هرم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا هرم دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هرم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هرم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو