جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای هرمود

صحرای باغ | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز هرمود


اذان صبح: ٠٤:٢٧:١٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٥١:٣٦
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:١٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٥٣
نیمه شب: ٠٠:٠٦:٣٨

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هرمود (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای هرمود)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای هرمود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای هرمود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام مازلو
بهترین شیوه برای اینكه آدمی بداند چه باید بكند، این است كه ابتدا ببیند خودش كیست و چیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای هرمود

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هرمود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هرمود ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای هرمود (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هرمود ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هرمود ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٢٢٠٦:٢٩:٣٠١٢:٥٣:٠٧١٩:١٧:٠٩١٩:٣٤:٠٥٠٠:١٣:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:١٠٠٦:٢٨:٢٩١٢:٥٢:٥٣١٩:١٧:٤١١٩:٣٤:٣٩٠٠:١٢:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٢٧:٢٨١٢:٥٢:٣٨١٩:١٨:١٤١٩:٣٥:١٣٠٠:١٢:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٢٦:٢٨١٢:٥٢:٢٥١٩:١٨:٤٦١٩:٣٥:٤٧٠٠:١٢:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٢٥:٢٩١٢:٥٢:١١١٩:١٩:١٨١٩:٣٦:٢١٠٠:١١:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٢٤:٣٠١٢:٥١:٥٨١٩:١٩:٥١١٩:٣٦:٥٥٠٠:١١:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٣:٣٢١٢:٥١:٤٥١٩:٢٠:٢٣١٩:٣٧:٣٠٠٠:١١:١٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٢٢:٣٤١٢:٥١:٣٣١٩:٢٠:٥٦١٩:٣٨:٠٤٠٠:١٠:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٠١٠٦:٢١:٣٨١٢:٥١:٢١١٩:٢١:٢٩١٩:٣٨:٣٩٠٠:١٠:٤١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٠:٤٢١٢:٥١:١٠١٩:٢٢:٠٢١٩:٣٩:١٤٠٠:١٠:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٤٦٠٦:١٩:٤٧١٢:٥٠:٥٩١٩:٢٢:٣٥١٩:٣٩:٤٩٠٠:١٠:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٣٩٠٦:١٨:٥٢١٢:٥٠:٤٩١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٠:٢٤٠٠:٠٩:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٣٣٠٦:١٧:٥٩١٢:٥٠:٣٩١٩:٢٣:٤٢١٩:٤١:٠٠٠٠:٠٩:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢٧٠٦:١٧:٠٦١٢:٥٠:٢٩١٩:٢٤:١٦١٩:٤١:٣٥٠٠:٠٩:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٣٠٦:١٦:١٤١٢:٥٠:٢٠١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٢:١١٠٠:٠٩:٠٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٥:٢٣١٢:٥٠:١٢١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٢:٤٧٠٠:٠٨:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٤:٣٣١٢:٥٠:٠٤١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٣:٢٣٠٠:٠٨:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:١٣٠٦:١٣:٤٤١٢:٤٩:٥٦١٩:٢٦:٣١١٩:٤٣:٥٩٠٠:٠٨:٢١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٢:٥٦١٢:٤٩:٤٩١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٤:٣٦٠٠:٠٨:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١١٠٦:١٢:٠٩١٢:٤٩:٤٣١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٥:١٢٠٠:٠٧:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:١٢٠٦:١١:٢٣١٢:٤٩:٣٧١٩:٢٨:١٤١٩:٤٥:٤٩٠٠:٠٧:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٠:٣٨١٢:٤٩:٣٢١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٦:٢٦٠٠:٠٧:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:١٥٠٦:٠٩:٥٤١٢:٤٩:٢٨١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٧:٠٢٠٠:٠٧:٢١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٩٠٦:٠٩:١١١٢:٤٩:٢٤١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٧:٣٩٠٠:٠٧:١٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٨:٢٩١٢:٤٩:٢٠١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٨:١٦٠٠:٠٧:٠١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٠٧:٤٨١٢:٤٩:١٨١٩:٣١:٠٨١٩:٤٨:٥٣٠٠:٠٦:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٧:٠٩١٢:٤٩:١٥١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٣٠٠٠:٠٦:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٦:٣٠١٢:٤٩:١٤١٩:٣٢:١٧١٩:٥٠:٠٨٠٠:٠٦:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٠٥:٥٣١٢:٤٩:١٣١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٠:٤٥٠٠:٠٦:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای هرمود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای هرمود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای هرمود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هرمود

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای هرمود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای هرمود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هرمود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای هرمود

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای هرمود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای هرمود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای هرمود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هرمود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هرمود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای هرمود

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای هرمود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هرمود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای هرمود

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠١:٠٥١٢:٤٩:٢٩١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:٢١٠٠:٠٥:٤٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٠:٤١١٢:٤٩:٣٣١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٦:٥٧٠٠:٠٥:٤٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٠:١٧١٢:٤٩:٣٨١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:٣٢٠٠:٠٥:٤٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٣٠٥:٥٩:٥٥١٢:٤٩:٤٤١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٨:٠٦٠٠:٠٥:٤٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٠٠٥:٥٩:٣٤١٢:٤٩:٥٠١٩:٤٠:٢١١٩:٥٨:٤١٠٠:٠٥:٤٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٩٠٥:٥٩:١٥١٢:٤٩:٥٧١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٩:١٥٠٠:٠٥:٤٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٩٠٥:٥٨:٥٧١٢:٥٠:٠٤١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٤٩٠٠:٠٥:٤٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١١٠٥:٥٨:٤٠١٢:٥٠:١١١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:٢٢٠٠:٠٥:٥٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٥٨:٢٤١٢:٥٠:١٩١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٠٥:٥٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٩٠٥:٥٨:١٠١٢:٥٠:٢٨١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٢٦٠٠:٠٥:٥٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٦٠٥:٥٧:٥٧١٢:٥٠:٣٦١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٥٨٠٠:٠٦:٠١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٥٧:٤٥١٢:٥٠:٤٦١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٠٦:٠٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٥٠٥:٥٧:٣٥١٢:٥٠:٥٥١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٠٦:١١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٧٠٥:٥٧:٢٦١٢:٥١:٠٥١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٠٦:١٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٧:١٨١٢:٥١:١٥١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٠٦:٢٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٧:١٢١٢:٥١:٢٦١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٤:٢٦٠٠:٠٦:٣١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٢٠٥:٥٧:٠٦١٢:٥١:٣٦١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٠٦:٣٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٧:٠٢١٢:٥١:٤٧١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٠٦:٤٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٧:٠٠١٢:٥١:٥٩١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٠٦:٥٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٥٦:٥٨١٢:٥٢:١١١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:١١٠٠:٠٧:٠٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٦:٥٨١٢:٥٢:٢٢١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٠٧:١٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٥٧:٠٠١٢:٥٢:٣٥١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٠٧:٢٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٥٧:٠٢١٢:٥٢:٤٧١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:٢١٠٠:٠٧:٣٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٥٧:٠٦١٢:٥٢:٥٩١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٠٧:٤٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٥٧:١٠١٢:٥٣:١٢١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٠٧:٥٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٢٠٥:٥٧:١٦١٢:٥٣:٢٥١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٠٨:٠٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٧:٢٤١٢:٥٣:٣٨١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٤١٠٠:٠٨:١٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٥٧:٣٢١٢:٥٣:٥١١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٠٨:٣١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٥٧:٤٢١٢:٥٤:٠٤١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٩:١٥٠٠:٠٨:٤٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٥٧:٥٢١٢:٥٤:١٧١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٣٠٠٠:٠٨:٥٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٨:٠٤١٢:٥٤:٣٠١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:٤٤٠٠:٠٩:١٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای هرمود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای هرمود روستای هرمود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای هرمود روستای هرمود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هرمود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هرمود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای هرمود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هرمود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هرمود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هرمود

روستای هرمود بر روی نقشه

روستای هرمود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هرمود

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هرمود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هرمود
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای هرمود + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای هرمود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای هرمود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هرمود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هرمود رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق هرمود
جدول اوقات شرعی امروز فردا هرمود دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق هرمود
زمان پخش اذان مستقیم به افق هرمود
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ هرمود دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هرمود
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ هرمود دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا هرمود دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هرمود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو