جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای هرمود

صحرای باغ | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز هرمود


اذان صبح: ٠٤:٤١:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٠٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٥٦
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:١٢
نیمه شب: ٠٠:١٥:٢٦

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هرمود (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای هرمود)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای هرمود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هرمود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

ابوعلی سینا
هر كس عادت كند كه بدون دلیل هر حرفی را باور كند، از صورت انسانی خارج است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای هرمود

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هرمود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هرمود ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای هرمود (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هرمود ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هرمود ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢٣٠٦:١٨:٤٠١٢:٥٠:٤٧١٩:٢٣:١٧١٩:٤٠:٣٤٠٠:٠٩:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١٨٠٦:١٧:٤٧١٢:٥٠:٣٧١٩:٢٣:٥١١٩:٤١:٠٩٠٠:٠٩:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٦:٥٤١٢:٥٠:٢٨١٩:٢٤:٢٥١٩:٤١:٤٥٠٠:٠٩:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٨٠٦:١٦:٠٣١٢:٥٠:١٩١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٢:٢١٠٠:٠٩:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٥:١٢١٢:٥٠:١١١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٢:٥٧٠٠:٠٨:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٤:٢٢١٢:٥٠:٠٣١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٣:٣٣٠٠:٠٨:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٣:٣٤١٢:٤٩:٥٦١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:١٠٠٠:٠٨:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٢:٤٦١٢:٤٩:٤٩١٩:٢٧:١٥١٩:٤٤:٤٦٠٠:٠٨:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١١:٥٩١٢:٤٩:٤٣١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٥:٢٣٠٠:٠٧:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١١:١٣١٢:٤٩:٣٧١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٥:٥٩٠٠:٠٧:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٠:٢٨١٢:٤٩:٣٢١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:٣٦٠٠:٠٧:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٩:٤٤١٢:٤٩:٢٨١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٧:١٣٠٠:٠٧:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٠٩:٠١١٢:٤٩:٢٤١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٧:٤٩٠٠:٠٧:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٨:٢٠١٢:٤٩:٢٠١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٨:٢٦٠٠:٠٦:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٧:٣٩١٢:٤٩:١٨١٩:٣١:١٧١٩:٤٩:٠٣٠٠:٠٦:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠٧:٠٠١٢:٤٩:١٥١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:٤٠٠٠:٠٦:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٣١٠٦:٠٦:٢١١٢:٤٩:١٤١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٠:١٧٠٠:٠٦:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠٥:٤٤١٢:٤٩:١٢١٩:٣٣:٠١١٩:٥٠:٥٤٠٠:٠٦:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٥:٠٨١٢:٤٩:١٢١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٣٠٠٠:٠٦:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٤:٣٤١٢:٤٩:١٢١٩:٣٤:١٠١٩:٥٢:٠٧٠٠:٠٦:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٤:٠٠١٢:٤٩:١٣١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٢:٤٤٠٠:٠٦:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٣:٢٨١٢:٤٩:١٤١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:٢٠٠٠:٠٦:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٢:٥٧١٢:٤٩:١٦١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٣:٥٧٠٠:٠٥:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٢:٢٧١٢:٤٩:١٨١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٤:٣٣٠٠:٠٥:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠١:٥٨١٢:٤٩:٢١١٩:٣٧:٠١١٩:٥٥:٠٩٠٠:٠٥:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠١:٣١١٢:٤٩:٢٥١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٥:٤٥٠٠:٠٥:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠١:٠٥١٢:٤٩:٢٩١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:٢١٠٠:٠٥:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٠:٤١١٢:٤٩:٣٣١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٦:٥٧٠٠:٠٥:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٠:١٧١٢:٤٩:٣٨١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:٣٢٠٠:٠٥:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هرمود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هرمود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هرمود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هرمود

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای هرمود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای هرمود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هرمود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای هرمود

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای هرمود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای هرمود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای هرمود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هرمود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هرمود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای هرمود

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای هرمود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هرمود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای هرمود

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٥٨:٢٠١٢:٥٤:٤٧١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٠٩:٢٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥٨:٣٤١٢:٥٥:٠٠١٩:٥١:٢٤٢٠:١٠:١١٠٠:٠٩:٤٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٨:٤٩١٢:٥٥:١٣١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٢١٠٠:٠٩:٥٤
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٩:٠٥١٢:٥٥:٢٥١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٢٩٠٠:١٠:٠٨
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٩:٢٢١٢:٥٥:٣٨١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:٣٧٠٠:١٠:٢٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥٩:٤٠١٢:٥٥:٥١١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:٤٣٠٠:١٠:٣٧
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٥٠٥:٥٩:٥٨١٢:٥٦:٠٣١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٤٨٠٠:١٠:٥١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٠:١٨١٢:٥٦:١٥١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:٥٢٠٠:١١:٠٥
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٠:٣٩١٢:٥٦:٢٨١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:٥٤٠٠:١١:٢٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠١:٠٠١٢:٥٦:٣٩١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:٥٥٠٠:١١:٣٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠١:٢٢١٢:٥٦:٥١١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:٥٥٠٠:١١:٤٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٥٠٦:٠١:٤٥١٢:٥٧:٠٢١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:٥٣٠٠:١٢:٠٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٤٠٦:٠٢:٠٨١٢:٥٧:١٣١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:٥٠٠٠:١٢:١٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٥٠٦:٠٢:٣٣١٢:٥٧:٢٤١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:٤٥٠٠:١٢:٣٢
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٢:٥٨١٢:٥٧:٣٤١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٣٩٠٠:١٢:٤٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠٣:٢٣١٢:٥٧:٤٤١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٣٢٠٠:١٣:٠٠
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٤٠٦:٠٣:٤٩١٢:٥٧:٥٤١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:٢٣٠٠:١٣:١٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠٤:١٦١٢:٥٨:٠٣١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:١٣٠٠:١٣:٢٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٤:٤٣١٢:٥٨:١٢١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:٠١٠٠:١٣:٤١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٥:١١١٢:٥٨:٢٠١٩:٥١:١٨٢٠:٠٩:٤٨٠٠:١٣:٥٤
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٥:٣٩١٢:٥٨:٢٨١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٤:٠٧
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٦:٠٧١٢:٥٨:٣٥١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:١٨٠٠:١٤:١٩
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٦:٣٦١٢:٥٨:٤٢١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١٤:٣١
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٧:٠٦١٢:٥٨:٤٩١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:٤٢٠٠:١٤:٤٣
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٧:٣٥١٢:٥٨:٥٤١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٢١٠٠:١٤:٥٤
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٠٨:٠٥١٢:٥٩:٠٠١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٠٠٠٠:١٥:٠٥
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٨:٣٥١٢:٥٩:٠٥١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:٣٧٠٠:١٥:١٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٩:٠٦١٢:٥٩:٠٩١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:١٢٠٠:١٥:٢٦
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥٩:١٣١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٦:٤٧٠٠:١٥:٣٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١٠:٠٨١٢:٥٩:١٦١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٥:٤٥
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٠:٣٩١٢:٥٩:١٨١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٥:٥١٠٠:١٥:٥٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای هرمود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای هرمود روستای هرمود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای هرمود روستای هرمود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هرمود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هرمود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای هرمود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هرمود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هرمود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هرمود

روستای هرمود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هرمود

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هرمود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هرمود
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای هرمود + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای هرمود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هرمود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هرمود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هرمود رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ هرمود دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق هرمود
زمان پخش اذان زنده به افق هرمود
افق شرعی امروز فردا هرمود دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق هرمود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هرمود
زمان پخش اذان آنلاین به افق هرمود
زمان پخش اذان مستقیم به افق هرمود

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هرمود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو