جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای هرمودمهرخویی

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز هرمودمهرخویی


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٠٠
غروب آفتاب: ١٩:١٧:٤٠
اذان مغرب: ١٩:٣٤:٣٨
نیمه شب: ٠٠:١٢:١٣

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هرمودمهرخویی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای هرمودمهرخویی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای هرمودمهرخویی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هرمودمهرخویی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای هرمودمهرخویی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هرمودمهرخویی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هرمودمهرخویی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای هرمودمهرخویی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هرمودمهرخویی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هرمودمهرخویی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٣٣٠٦:١٥:٥١١٢:٤٨:٠٠١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٧:٤٩٠٠:٠٧:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٤:٥٨١٢:٤٧:٥٠١٩:٢١:٠٦١٩:٣٨:٢٥٠٠:٠٦:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٤:٠٥١٢:٤٧:٤١١٩:٢١:٤٠١٩:٣٩:٠١٠٠:٠٦:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:١٨٠٦:١٣:١٤١٢:٤٧:٣٢١٩:٢٢:١٤١٩:٣٩:٣٧٠٠:٠٦:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٢:٢٣١٢:٤٧:٢٤١٩:٢٢:٤٨١٩:٤٠:١٣٠٠:٠٥:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:١١٠٦:١١:٣٣١٢:٤٧:١٦١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٠:٤٩٠٠:٠٥:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٠:٤٤١٢:٤٧:٠٩١٩:٢٣:٥٧١٩:٤١:٢٦٠٠:٠٥:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٧٠٦:٠٩:٥٧١٢:٤٧:٠٢١٩:٢٤:٣١١٩:٤٢:٠٢٠٠:٠٥:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٠٩:١٠١٢:٤٦:٥٦١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٢:٣٩٠٠:٠٥:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٠٨:٢٤١٢:٤٦:٥١١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٣:١٥٠٠:٠٤:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٠٧:٣٩١٢:٤٦:٤٦١٩:٢٦:١٤١٩:٤٣:٥٢٠٠:٠٤:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٦:٥٥١٢:٤٦:٤١١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٤:٢٩٠٠:٠٤:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٦:١٢١٢:٤٦:٣٧١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٥:٠٥٠٠:٠٤:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٩٠٦:٠٥:٣٠١٢:٤٦:٣٤١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٥:٤٢٠٠:٠٤:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٥٠٦:٠٤:٥٠١٢:٤٦:٣١١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٦:١٩٠٠:٠٤:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٣١٠٦:٠٤:١٠١٢:٤٦:٢٨١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٦:٥٦٠٠:٠٣:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٣:٣٢١٢:٤٦:٢٧١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:٣٣٠٠:٠٣:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٢:٥٥١٢:٤٦:٢٦١٩:٣٠:١٧١٩:٤٨:١٠٠٠:٠٣:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٢:١٩١٢:٤٦:٢٥١٩:٣٠:٥١١٩:٤٨:٤٧٠٠:٠٣:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠١:٤٤١٢:٤٦:٢٥١٩:٣١:٢٦١٩:٤٩:٢٤٠٠:٠٣:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠١:١٠١٢:٤٦:٢٦١٩:٣٢:٠١١٩:٥٠:٠٠٠٠:٠٣:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٠:٣٨١٢:٤٦:٢٧١٩:٣٢:٣٥١٩:٥٠:٣٧٠٠:٠٣:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٠:٠٧١٢:٤٦:٢٩١٩:٣٣:٠٩١٩:٥١:١٤٠٠:٠٣:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٠٩٠٥:٥٩:٣٧١٢:٤٦:٣١١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:٥٠٠٠:٠٣:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٢٧٠٥:٥٩:٠٩١٢:٤٦:٣٤١٩:٣٤:١٨١٩:٥٢:٢٦٠٠:٠٣:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤٧٠٥:٥٨:٤١١٢:٤٦:٣٨١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٣:٠٢٠٠:٠٣:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٨٠٥:٥٨:١٥١٢:٤٦:٤٢١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٣:٣٨٠٠:٠٢:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥٧:٥١١٢:٤٦:٤٧١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:١٣٠٠:٠٢:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٥٥٠٥:٥٧:٢٧١٢:٤٦:٥٢١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:٤٨٠٠:٠٢:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هرمودمهرخویی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هرمودمهرخویی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هرمودمهرخویی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هرمودمهرخویی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای هرمودمهرخویی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای هرمودمهرخویی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هرمودمهرخویی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای هرمودمهرخویی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای هرمودمهرخویی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای هرمودمهرخویی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای هرمودمهرخویی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هرمودمهرخویی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هرمودمهرخویی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای هرمودمهرخویی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای هرمودمهرخویی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هرمودمهرخویی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای هرمودمهرخویی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٢٤:٢٩١٢:٥٢:٤٨١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٧:٤٧٠٠:١٢:٤٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٢٤:٥٨١٢:٥٢:٣٢١٩:١٩:٤٣١٩:٣٦:٤٥٠٠:١٢:٣٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٢٥:٢٧١٢:٥٢:١٦١٩:١٨:٤٢١٩:٣٥:٤٢٠٠:١٢:٢٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٢٥:٥٥١٢:٥٢:٠٠١٩:١٧:٤٠١٩:٣٤:٣٨٠٠:١٢:١٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٢٦:٢٤١٢:٥١:٤٣١٩:١٦:٣٧١٩:٣٣:٣٤٠٠:١٢:٠١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٢٦:٥٢١٢:٥١:٢٥١٩:١٥:٣٤١٩:٣٢:٢٩٠٠:١١:٤٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٢٧:٢١١٢:٥١:٠٨١٩:١٤:٣٠١٩:٣١:٢٣٠٠:١١:٣٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤١٠٦:٢٧:٤٩١٢:٥٠:٤٩١٩:١٣:٢٥١٩:٣٠:١٧٠٠:١١:٢٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٩٠٦:٢٨:١٧١٢:٥٠:٣١١٩:١٢:٢٠١٩:٢٩:١١٠٠:١١:٠٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٢٨:٤٥١٢:٥٠:١٢١٩:١١:١٥١٩:٢٨:٠٤٠٠:١٠:٥٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٣٠٦:٢٩:١٣١٢:٤٩:٥٣١٩:١٠:٠٩١٩:٢٦:٥٧٠٠:١٠:٤٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٠٠٦:٢٩:٤٠١٢:٤٩:٣٤١٩:٠٩:٠٣١٩:٢٥:٤٩٠٠:١٠:٢٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٦٠٦:٣٠:٠٨١٢:٤٩:١٤١٩:٠٧:٥٦١٩:٢٤:٤١٠٠:١٠:٠٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٠:٣٥١٢:٤٨:٥٤١٩:٠٦:٤٩١٩:٢٣:٣٣٠٠:٠٩:٥٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٨٠٦:٣١:٠٣١٢:٤٨:٣٤١٩:٠٥:٤١١٩:٢٢:٢٤٠٠:٠٩:٣٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٣٠٦:٣١:٣٠١٢:٤٨:١٤١٩:٠٤:٣٣١٩:٢١:١٥٠٠:٠٩:٢٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٧٠٦:٣١:٥٧١٢:٤٧:٥٣١٩:٠٣:٢٥١٩:٢٠:٠٦٠٠:٠٩:٠٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٢٠٦:٣٢:٢٤١٢:٤٧:٣٣١٩:٠٢:١٦١٩:١٨:٥٦٠٠:٠٨:٤٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٦٠٦:٣٢:٥١١٢:٤٧:١٢١٩:٠١:٠٨١٩:١٧:٤٦٠٠:٠٨:٢٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٩٠٦:٣٣:١٨١٢:٤٦:٥١١٨:٥٩:٥٨١٩:١٦:٣٧٠٠:٠٨:١١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٣٠٦:٣٣:٤٥١٢:٤٦:٢٩١٨:٥٨:٤٩١٩:١٥:٢٦٠٠:٠٧:٥٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٦٠٦:٣٤:١١١٢:٤٦:٠٨١٨:٥٧:٤٠١٩:١٤:١٦٠٠:٠٧:٣٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٩٠٦:٣٤:٣٨١٢:٤٥:٤٧١٨:٥٦:٣٠١٩:١٣:٠٦٠٠:٠٧:١٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠١٠٦:٣٥:٠٥١٢:٤٥:٢٥١٨:٥٥:٢٠١٩:١١:٥٥٠٠:٠٦:٥٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٣٠٦:٣٥:٣٢١٢:٤٥:٠٤١٨:٥٤:١١١٩:١٠:٤٥٠٠:٠٦:٣٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٥٠٦:٣٥:٥٩١٢:٤٤:٤٢١٨:٥٣:٠١١٩:٠٩:٣٥٠٠:٠٦:١٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٧٠٦:٣٦:٢٦١٢:٤٤:٢١١٨:٥١:٥١١٩:٠٨:٢٤٠٠:٠٦:٠٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٩٠٦:٣٦:٥٣١٢:٤٣:٥٩١٨:٥٠:٤١١٩:٠٧:١٤٠٠:٠٥:٤٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٣٧:٢٠١٢:٤٣:٣٨١٨:٤٩:٣١١٩:٠٦:٠٣٠٠:٠٥:٢١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١١٠٦:٣٧:٤٧١٢:٤٣:١٦١٨:٤٨:٢١١٩:٠٤:٥٣٢٣:٣٥:٠٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٢٠٥:٣٨:١٥١١:٤٢:٥٥١٧:٤٧:١١١٨:٠٣:٤٣٢٣:٠٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای هرمودمهرخویی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای هرمودمهرخویی روستای هرمودمهرخویی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای هرمودمهرخویی روستای هرمودمهرخویی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هرمودمهرخویی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هرمودمهرخویی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای هرمودمهرخویی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هرمودمهرخویی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هرمودمهرخویی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هرمودمهرخویی

روستای هرمودمهرخویی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هرمودمهرخویی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هرمودمهرخویی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هرمودمهرخویی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای هرمودمهرخویی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای هرمودمهرخویی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هرمودمهرخویی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هرمودمهرخویی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هرمودمهرخویی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هرمودمهرخویی
زمان پخش اذان زنده به افق هرمودمهرخویی
افق شرعی امروز فردا هرمودمهرخویی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هرمودمهرخویی دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ هرمودمهرخویی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق هرمودمهرخویی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هرمودمهرخویی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق هرمودمهرخویی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هرمودمهرخویی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو