جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر هرمودباغ

لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز هرمودباغ


اذان صبح: ٠٤:٤١:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:١٨
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٢٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٢:٣٦
نیمه شب: ٠٠:١٣:١٢

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر هرمودباغ (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ شهر هرمودباغ)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر هرمودباغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر هرمودباغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
ما در خواب و رویا انسانی را می آفرینیم و به او جان می دهیم و بعد هم در آمد و شد با او، این موضوع را از یاد می بریم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر هرمودباغ

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر هرمودباغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر هرمودباغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر هرمودباغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر هرمودباغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هرمودباغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٣١٠٦:١٥:٤٩١٢:٤٧:٥٨١٩:٢٠:٣١١٩:٣٧:٤٧٠٠:٠٦:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٤:٥٦١٢:٤٧:٤٨١٩:٢١:٠٤١٩:٣٨:٢٣٠٠:٠٦:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٤:٠٣١٢:٤٧:٣٩١٩:٢١:٣٨١٩:٣٨:٥٩٠٠:٠٦:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:١٥٠٦:١٣:١٢١٢:٤٧:٣٠١٩:٢٢:١٢١٩:٣٩:٣٥٠٠:٠٦:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٢:٢١١٢:٤٧:٢٢١٩:٢٢:٤٦١٩:٤٠:١١٠٠:٠٥:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١١:٣١١٢:٤٧:١٤١٩:٢٣:٢٠١٩:٤٠:٤٧٠٠:٠٥:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٠:٤٢١٢:٤٧:٠٧١٩:٢٣:٥٥١٩:٤١:٢٤٠٠:٠٥:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٠٩:٥٤١٢:٤٧:٠٠١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٢:٠٠٠٠:٠٥:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٠٩:٠٧١٢:٤٦:٥٤١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٢:٣٧٠٠:٠٥:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠٨:٢٢١٢:٤٦:٤٩١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٣:١٣٠٠:٠٤:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٧:٣٧١٢:٤٦:٤٣١٩:٢٦:١٢١٩:٤٣:٥٠٠٠:٠٤:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٦:٥٣١٢:٤٦:٣٩١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٤:٢٧٠٠:٠٤:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٦:١٠١٢:٤٦:٣٥١٩:٢٧:٢١١٩:٤٥:٠٣٠٠:٠٤:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٥:٢٨١٢:٤٦:٣١١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٥:٤٠٠٠:٠٤:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٠٤:٤٨١٢:٤٦:٢٩١٩:٢٨:٣١١٩:٤٦:١٧٠٠:٠٤:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٠٤:٠٨١٢:٤٦:٢٦١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٦:٥٤٠٠:٠٣:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٣:٣٠١٢:٤٦:٢٥١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:٣١٠٠:٠٣:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٢:٥٣١٢:٤٦:٢٤١٩:٣٠:١٥١٩:٤٨:٠٨٠٠:٠٣:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٢:١٧١٢:٤٦:٢٣١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٤٥٠٠:٠٣:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠١:٤٢١٢:٤٦:٢٣١٩:٣١:٢٤١٩:٤٩:٢٢٠٠:٠٣:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠١:٠٨١٢:٤٦:٢٤١٩:٣١:٥٩١٩:٤٩:٥٨٠٠:٠٣:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٠:٣٦١٢:٤٦:٢٥١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:٣٥٠٠:٠٣:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٠:٠٥١٢:٤٦:٢٧١٩:٣٣:٠٧١٩:٥١:١٢٠٠:٠٣:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٠٧٠٥:٥٩:٣٥١٢:٤٦:٢٩١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٤٨٠٠:٠٣:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٢٥٠٥:٥٩:٠٦١٢:٤٦:٣٢١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:٢٤٠٠:٠٣:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤٥٠٥:٥٨:٣٩١٢:٤٦:٣٦١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٣:٠٠٠٠:٠٢:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٦٠٥:٥٨:١٣١٢:٤٦:٤٠١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:٣٦٠٠:٠٢:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥٧:٤٨١٢:٤٦:٤٥١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٤:١١٠٠:٠٢:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٥٧:٢٥١٢:٤٦:٥٠١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٤:٤٧٠٠:٠٢:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر هرمودباغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر هرمودباغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر هرمودباغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هرمودباغ

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر هرمودباغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر هرمودباغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هرمودباغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر هرمودباغ

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر هرمودباغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر هرمودباغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر هرمودباغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر هرمودباغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هرمودباغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر هرمودباغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر هرمودباغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هرمودباغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر هرمودباغ

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٢٠٦:٠٨:١٨١٢:٥٦:٣٢١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٣٦٠٠:١٣:١٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٦٠٦:٠٨:٥٠١٢:٥٦:٣٣١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:٠٥٠٠:١٣:٢٠
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠٩:٢٢١٢:٥٦:٣٤١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٣٣٠٠:١٣:٢٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٠٩:٥٤١٢:٥٦:٣٥١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠٠:٥٩٠٠:١٣:٣٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٢٠٦:١٠:٢٦١٢:٥٦:٣٤١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:٢٤٠٠:١٣:٤١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٠:٥٨١٢:٥٦:٣٤١٩:٤١:٥٠١٩:٥٩:٤٨٠٠:١٣:٤٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١١:٣٠١٢:٥٦:٣٢١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:١١٠٠:١٣:٥٢
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٢:٠٣١٢:٥٦:٣٠١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٨:٣٢٠٠:١٣:٥٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٤٠٦:١٢:٣٥١٢:٥٦:٢٨١٩:٤٠:٠١١٩:٥٧:٥٢٠٠:١٤:٠٠
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٣:٠٧١٢:٥٦:٢٥١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٧:١١٠٠:١٤:٠٤
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٣:٣٩١٢:٥٦:٢١١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٦:٢٩٠٠:١٤:٠٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٤:١٢١٢:٥٦:١٦١٩:٣٨:٠١١٩:٥٥:٤٥٠٠:١٤:٠٩
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٤:٤٤١٢:٥٦:١١١٩:٣٧:١٨١٩:٥٥:٠١٠٠:١٤:١١
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٥:١٦١٢:٥٦:٠٦١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:١٥٠٠:١٤:١٢
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٥:٤٨١٢:٥٦:٠٠١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:٢٨٠٠:١٤:١٢
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٦:١٩١٢:٥٥:٥٣١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٢:٤٠٠٠:١٤:١٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٦:٥١١٢:٥٥:٤٥١٩:٣٤:١٨١٩:٥١:٥١٠٠:١٤:١١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٧:٢٣١٢:٥٥:٣٧١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:٠١٠٠:١٤:٠٩
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٧:٥٤١٢:٥٥:٢٨١٩:٣٢:٤١١٩:٥٠:١٠٠٠:١٤:٠٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٤٠٦:١٨:٢٥١٢:٥٥:١٩١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:١٨٠٠:١٤:٠٤
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٨٠٦:١٨:٥٦١٢:٥٥:٠٩١٩:٣١:٠٠١٩:٤٨:٢٥٠٠:١٤:٠١
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٢٠٦:١٩:٢٧١٢:٥٤:٥٩١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٧:٣١٠٠:١٣:٥٧
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:١٩:٥٨١٢:٥٤:٤٨١٩:٢٩:١٥١٩:٤٦:٣٦٠٠:١٣:٥٢
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٠:٢٨١٢:٥٤:٣٦١٩:٢٨:٢١١٩:٤٥:٤٠٠٠:١٣:٤٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٠:٥٩١٢:٥٤:٢٤١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٤:٤٤٠٠:١٣:٤١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢١:٢٩١٢:٥٤:١٢١٩:٢٦:٣١١٩:٤٣:٤٦٠٠:١٣:٣٤
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢١:٥٩١٢:٥٣:٥٩١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٢:٤٨٠٠:١٣:٢٧
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٢:٢٩١٢:٥٣:٤٥١٩:٢٤:٣٨١٩:٤١:٤٩٠٠:١٣:١٩
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٢:٥٨١٢:٥٣:٣١١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٠:٤٩٠٠:١٣:١١
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٢٣:٢٨١٢:٥٣:١٧١٩:٢٢:٤١١٩:٣٩:٤٩٠٠:١٣:٠٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٣:٥٧١٢:٥٣:٠٢١٩:٢١:٤٢١٩:٣٨:٤٧٠٠:١٢:٥٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر هرمودباغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر هرمودباغ شهر هرمودباغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر هرمودباغ شهر هرمودباغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر هرمودباغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هرمودباغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر هرمودباغ

هُرمود روستایی از توابع دهستان صحرای باغ در بخش صحرای باغِ شهرستان لارستان استان فارس در ایران است. این روستا در جنوب استان فارس و در۴۵ کیلومتری شهر لار، واقع شده است

شهر هرمودباغ در ویکیپدیا

شهر هرمودباغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر هرمودباغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر هرمودباغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر هرمودباغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر هرمودباغ

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر هرمودباغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر هرمودباغ
اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر هرمودباغ + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر هرمودباغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر هرمودباغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر هرمودباغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر هرمودباغ رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق هرمودباغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هرمودباغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق هرمودباغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هرمودباغ
جدول اوقات شرعی امروز فردا هرمودباغ دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق هرمودباغ
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ هرمودباغ دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا هرمودباغ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر هرمودباغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو