جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر هرمودباغ

لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز هرمودباغ


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٥١
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٥٧
غروب آفتاب: ١٨:٥٠:٣٩
اذان مغرب: ١٩:٠٧:١٢
نیمه شب: ٠٠:٠٥:٣٨

پنج شنبه ٢٨ شهریور ١٣٩٨
١٩ محرم ١٤٤١ قمری
١٩ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر هرمودباغ (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ شهریور ٩٨ شهر هرمودباغ)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر هرمودباغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر هرمودباغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هر كه به سخن گفتن ابتدا كند پیش از سلام جوابش مگویید و كسی را به طعام خود مطلبید پیش از آنكه سلام كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر هرمودباغ

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر هرمودباغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر هرمودباغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر هرمودباغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر هرمودباغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هرمودباغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٤:٥٦١٢:٤٧:٤٨١٩:٢١:٠٤١٩:٣٨:٢٣٠٠:٠٦:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٤:٠٣١٢:٤٧:٣٩١٩:٢١:٣٨١٩:٣٨:٥٩٠٠:٠٦:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:١٥٠٦:١٣:١٢١٢:٤٧:٣٠١٩:٢٢:١٢١٩:٣٩:٣٥٠٠:٠٦:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٢:٢١١٢:٤٧:٢٢١٩:٢٢:٤٦١٩:٤٠:١١٠٠:٠٥:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١١:٣١١٢:٤٧:١٤١٩:٢٣:٢٠١٩:٤٠:٤٧٠٠:٠٥:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٠:٤٢١٢:٤٧:٠٧١٩:٢٣:٥٥١٩:٤١:٢٤٠٠:٠٥:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٠٩:٥٤١٢:٤٧:٠٠١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٢:٠٠٠٠:٠٥:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٠٩:٠٧١٢:٤٦:٥٤١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٢:٣٧٠٠:٠٥:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠٨:٢٢١٢:٤٦:٤٩١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٣:١٣٠٠:٠٤:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٧:٣٧١٢:٤٦:٤٣١٩:٢٦:١٢١٩:٤٣:٥٠٠٠:٠٤:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٦:٥٣١٢:٤٦:٣٩١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٤:٢٧٠٠:٠٤:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٦:١٠١٢:٤٦:٣٥١٩:٢٧:٢١١٩:٤٥:٠٣٠٠:٠٤:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٥:٢٨١٢:٤٦:٣١١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٥:٤٠٠٠:٠٤:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٠٤:٤٨١٢:٤٦:٢٩١٩:٢٨:٣١١٩:٤٦:١٧٠٠:٠٤:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٠٤:٠٨١٢:٤٦:٢٦١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٦:٥٤٠٠:٠٣:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٣:٣٠١٢:٤٦:٢٥١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:٣١٠٠:٠٣:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٢:٥٣١٢:٤٦:٢٤١٩:٣٠:١٥١٩:٤٨:٠٨٠٠:٠٣:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٢:١٧١٢:٤٦:٢٣١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٤٥٠٠:٠٣:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠١:٤٢١٢:٤٦:٢٣١٩:٣١:٢٤١٩:٤٩:٢٢٠٠:٠٣:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠١:٠٨١٢:٤٦:٢٤١٩:٣١:٥٩١٩:٤٩:٥٨٠٠:٠٣:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٠:٣٦١٢:٤٦:٢٥١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:٣٥٠٠:٠٣:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٠:٠٥١٢:٤٦:٢٧١٩:٣٣:٠٧١٩:٥١:١٢٠٠:٠٣:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٠٧٠٥:٥٩:٣٥١٢:٤٦:٢٩١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٤٨٠٠:٠٣:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٢٥٠٥:٥٩:٠٦١٢:٤٦:٣٢١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:٢٤٠٠:٠٣:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤٥٠٥:٥٨:٣٩١٢:٤٦:٣٦١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٣:٠٠٠٠:٠٢:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٦٠٥:٥٨:١٣١٢:٤٦:٤٠١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:٣٦٠٠:٠٢:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥٧:٤٨١٢:٤٦:٤٥١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٤:١١٠٠:٠٢:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٥٧:٢٥١٢:٤٦:٥٠١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٤:٤٧٠٠:٠٢:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٩:١٨٠٥:٥٧:٠٣١٢:٤٦:٥٥١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:٢١٠٠:٠٢:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر هرمودباغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر هرمودباغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر هرمودباغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هرمودباغ

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر هرمودباغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر هرمودباغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هرمودباغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر هرمودباغ

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر هرمودباغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر هرمودباغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر هرمودباغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر هرمودباغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هرمودباغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر هرمودباغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر هرمودباغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هرمودباغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر هرمودباغ

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٤:٢٦١٢:٥٢:٤٦١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٧:٤٥٠٠:١٢:٤٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٤:٥٦١٢:٥٢:٣٠١٩:١٩:٤١١٩:٣٦:٤٣٠٠:١٢:٣٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٢٥:٢٤١٢:٥٢:١٤١٩:١٨:٤٠١٩:٣٥:٤٠٠٠:١٢:٢٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٢٥:٥٣١٢:٥١:٥٨١٩:١٧:٣٧١٩:٣٤:٣٦٠٠:١٢:١٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٢٦:٢٢١٢:٥١:٤١١٩:١٦:٣٥١٩:٣٣:٣٢٠٠:١١:٥٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٢٦:٥٠١٢:٥١:٢٣١٩:١٥:٣١١٩:٣٢:٢٧٠٠:١١:٤٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠١٠٦:٢٧:١٩١٢:٥١:٠٥١٩:١٤:٢٨١٩:٣١:٢١٠٠:١١:٣٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٢٧:٤٧١٢:٥٠:٤٧١٩:١٣:٢٣١٩:٣٠:١٥٠٠:١١:٢٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٧٠٦:٢٨:١٥١٢:٥٠:٢٩١٩:١٢:١٨١٩:٢٩:٠٩٠٠:١١:٠٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٢٨:٤٣١٢:٥٠:١٠١٩:١١:١٣١٩:٢٨:٠٢٠٠:١٠:٥٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣١٠٦:٢٩:١١١٢:٤٩:٥١١٩:١٠:٠٧١٩:٢٦:٥٥٠٠:١٠:٣٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٨٠٦:٢٩:٣٨١٢:٤٩:٣٢١٩:٠٩:٠١١٩:٢٥:٤٧٠٠:١٠:٢٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٠:٠٦١٢:٤٩:١٢١٩:٠٧:٥٤١٩:٢٤:٣٩٠٠:١٠:٠٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٠:٣٣١٢:٤٨:٥٢١٩:٠٦:٤٧١٩:٢٣:٣١٠٠:٠٩:٥١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣١:٠١١٢:٤٨:٣٢١٩:٠٥:٣٩١٩:٢٢:٢٢٠٠:٠٩:٣٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣١٠٦:٣١:٢٨١٢:٤٨:١٢١٩:٠٤:٣١١٩:٢١:١٣٠٠:٠٩:١٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٥٠٦:٣١:٥٥١٢:٤٧:٥١١٩:٠٣:٢٣١٩:٢٠:٠٤٠٠:٠٩:٠١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٠٠٦:٣٢:٢٢١٢:٤٧:٣١١٩:٠٢:١٤١٩:١٨:٥٤٠٠:٠٨:٤٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٤٠٦:٣٢:٤٩١٢:٤٧:١٠١٩:٠١:٠٦١٩:١٧:٤٤٠٠:٠٨:٢٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٧٠٦:٣٣:١٦١٢:٤٦:٤٩١٨:٥٩:٥٦١٩:١٦:٣٤٠٠:٠٨:٠٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢١٠٦:٣٣:٤٣١٢:٤٦:٢٧١٨:٥٨:٤٧١٩:١٥:٢٤٠٠:٠٧:٥٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٤٠٦:٣٤:٠٩١٢:٤٦:٠٦١٨:٥٧:٣٨١٩:١٤:١٤٠٠:٠٧:٣٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٧٠٦:٣٤:٣٦١٢:٤٥:٤٥١٨:٥٦:٢٨١٩:١٣:٠٤٠٠:٠٧:١٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٩٠٦:٣٥:٠٣١٢:٤٥:٢٣١٨:٥٥:١٨١٩:١١:٥٣٠٠:٠٦:٥٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣١٠٦:٣٥:٣٠١٢:٤٥:٠٢١٨:٥٤:٠٨١٩:١٠:٤٣٠٠:٠٦:٣٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٣٠٦:٣٥:٥٧١٢:٤٤:٤٠١٨:٥٢:٥٩١٩:٠٩:٣٢٠٠:٠٦:١٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٥٠٦:٣٦:٢٤١٢:٤٤:١٩١٨:٥١:٤٩١٩:٠٨:٢٢٠٠:٠٥:٥٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٣٦:٥١١٢:٤٣:٥٧١٨:٥٠:٣٩١٩:٠٧:١٢٠٠:٠٥:٣٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٣٧:١٨١٢:٤٣:٣٦١٨:٤٩:٢٩١٩:٠٦:٠١٢٣:٣٥:١٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٩٠٥:٣٧:٤٥١١:٤٣:١٤١٧:٤٨:١٩١٨:٠٤:٥١٢٣:٠٥:٠٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٠٠٥:٣٨:١٣١١:٤٢:٥٣١٧:٤٧:٠٩١٨:٠٣:٤١٢٣:٠٤:٤٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر هرمودباغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر هرمودباغ شهر هرمودباغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر هرمودباغ شهر هرمودباغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر هرمودباغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هرمودباغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر هرمودباغ

هُرمود روستایی از توابع دهستان صحرای باغ در بخش صحرای باغِ شهرستان لارستان استان فارس در ایران است. این روستا در جنوب استان فارس و در۴۵ کیلومتری شهر لار، واقع شده است

شهر هرمودباغ در ویکیپدیا

شهر هرمودباغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر هرمودباغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر هرمودباغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر هرمودباغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر هرمودباغ

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر هرمودباغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر هرمودباغ
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر هرمودباغ + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر هرمودباغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر هرمودباغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر هرمودباغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر هرمودباغ رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هرمودباغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق هرمودباغ
افق شرعی امروز فردا هرمودباغ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق هرمودباغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ هرمودباغ دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هرمودباغ دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هرمودباغ
زمان پخش اذان زنده به افق هرمودباغ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر هرمودباغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو