جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر هرات یزد

خاتم | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز هرات یزد


اذان صبح: ٠٤:٢٠:١٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٣١
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٤٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٥٠
نیمه شب: ٠٠:٠٣:٤٥

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر هرات یزد (شهرستان خاتم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر هرات یزد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر هرات یزد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر هرات یزد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آلبرت انیشتین
هیچ كس به خرد غایی نرسد، مگر آن را در خود جست و جو كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر هرات یزد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر هرات یزد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر هرات یزد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر هرات یزد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر هرات یزد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هرات یزد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٥:٢١٠٦:٢٦:٥٢١٢:٥٢:٤٩١٩:١٩:١٥١٩:٣٦:٣٨٠٠:١١:٣٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٢٥:٤٥١٢:٥٢:٣٥١٩:١٩:٥٢١٩:٣٧:١٧٠٠:١١:١٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٤:٣٩١٢:٥٢:٢١١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٧:٥٧٠٠:١٠:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٣:٣٤١٢:٥٢:٠٧١٩:٢١:٠٧١٩:٣٨:٣٦٠٠:١٠:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٢:٣٠١٢:٥١:٥٤١٩:٢١:٤٥١٩:٣٩:١٥٠٠:١٠:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢١:٢٦١٢:٥١:٤٠١٩:٢٢:٢٣١٩:٣٩:٥٥٠٠:١٠:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٠:٢٢١٢:٥١:٢٨١٩:٢٣:٠١١٩:٤٠:٣٥٠٠:٠٩:٤٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٦:٢٣٠٦:١٩:٢٠١٢:٥١:١٦١٩:٢٣:٣٨١٩:٤١:١٥٠٠:٠٩:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٨:١٨١٢:٥١:٠٤١٩:٢٤:١٦١٩:٤١:٥٥٠٠:٠٩:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٣:٥٤٠٦:١٧:١٧١٢:٥٠:٥٢١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٢:٣٥٠٠:٠٨:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٦:١٧١٢:٥٠:٤١١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٣:١٥٠٠:٠٨:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٥:١٨١٢:٥٠:٣١١٩:٢٦:١١١٩:٤٣:٥٦٠٠:٠٨:١٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٤:١٩١٢:٥٠:٢١١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٤:٣٦٠٠:٠٧:٥٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٣:٢١١٢:٥٠:١١١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٥:١٧٠٠:٠٧:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٢:٢٥١٢:٥٠:٠٢١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٥:٥٨٠٠:٠٧:٢٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١١:٢٩١٢:٤٩:٥٤١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٦:٣٩٠٠:٠٧:٠٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٠:٣٤١٢:٤٩:٤٦١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٧:٢٠٠٠:٠٦:٥٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٩:٤٠١٢:٤٩:٣٩١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٨:٠١٠٠:٠٦:٣٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٨:٤٧١٢:٤٩:٣٢١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٨:٤٣٠٠:٠٦:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٠٧:٥٥١٢:٤٩:٢٥١٩:٣١:٢١١٩:٤٩:٢٤٠٠:٠٦:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:٠١٠٦:٠٧:٠٥١٢:٤٩:٢٠١٩:٣٢:٠٠١٩:٥٠:٠٥٠٠:٠٥:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٦:١٥١٢:٤٩:١٥١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:٤٧٠٠:٠٥:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٥:٢٧١٢:٤٩:١٠١٩:٣٣:١٨١٩:٥١:٢٨٠٠:٠٥:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٤:٣٩١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٢:١٠٠٠:٠٥:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٣:٥٣١٢:٤٩:٠٣١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٢:٥٢٠٠:٠٥:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٣:٠٨١٢:٤٩:٠٠١٩:٣٥:١٥١٩:٥٣:٣٣٠٠:٠٥:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٢:٢٤١٢:٤٨:٥٨١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٤:١٥٠٠:٠٤:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٤٨٠٦:٠١:٤١١٢:٤٨:٥٦١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٥٦٠٠:٠٤:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠١:٠٠١٢:٤٨:٥٥١٩:٣٧:١٣١٩:٥٥:٣٨٠٠:٠٤:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر هرات یزد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر هرات یزد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر هرات یزد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هرات یزد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر هرات یزد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر هرات یزد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هرات یزد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر هرات یزد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر هرات یزد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر هرات یزد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر هرات یزد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر هرات یزد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هرات یزد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر هرات یزد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر هرات یزد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هرات یزد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر هرات یزد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٧٠٥:٥٥:٣٧١٢:٤٩:١١١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٥١٠٠:٠٣:٤٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٥٥:٠٩١٢:٤٩:١٦١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٠٣:٤٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥٤:٤٢١٢:٤٩:٢١١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٠٣:٤١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٥٤:١٧١٢:٤٩:٢٦١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٠٣:٤٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٥٣:٥٣١٢:٤٩:٣٣١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٠٣:٤٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٠٠٥:٥٣:٣٠١٢:٤٩:٣٩١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٥:٠٢٠٠:٠٣:٤٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٣:٠٩١٢:٤٩:٤٦١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٠٣:٤١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٢:٤٩١٢:٤٩:٥٤١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٦:١٥٠٠:٠٣:٤٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٢٠٥:٥٢:٣١١٢:٥٠:٠٢١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:٥٠٠٠:٠٣:٤٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٣٠٥:٥٢:١٤١٢:٥٠:١٠١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٠٣:٤٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٦٠٥:٥١:٥٨١٢:٥٠:١٩١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٠٣:٥١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٠٠٥:٥١:٤٤١٢:٥٠:٢٨١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٠٣:٥٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٧٠٥:٥١:٣٢١٢:٥٠:٣٧١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٠٤:٠٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٥٠٥:٥١:٢٠١٢:٥٠:٤٧١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٠٤:٠٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٥٠٥:٥١:١٠١٢:٥٠:٥٧١٩:٥٠:٥٦٢٠:١٠:٠٩٠٠:٠٤:١١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٧٠٥:٥١:٠٢١٢:٥١:٠٨١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:٣٩٠٠:٠٤:١٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٠٠٥:٥٠:٥٥١٢:٥١:١٩١٩:٥١:٥٣٢٠:١١:٠٨٠٠:٠٤:٢٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٦٠٥:٥٠:٤٩١٢:٥١:٣٠١٩:٥٢:٢٠٢٠:١١:٣٧٠٠:٠٤:٣٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٤٠٥:٥٠:٤٥١٢:٥١:٤١١٩:٥٢:٤٦٢٠:١٢:٠٤٠٠:٠٤:٤٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٣٠٥:٥٠:٤٢١٢:٥١:٥٣١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:٣١٠٠:٠٤:٤٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٥٠٥:٥٠:٤٠١٢:٥٢:٠٥١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٥٧٠٠:٠٤:٥٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٨٠٥:٥٠:٤٠١٢:٥٢:١٧١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٣:٢١٠٠:٠٥:٠٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٣٠٥:٥٠:٤١١٢:٥٢:٢٩١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٤٥٠٠:٠٥:١٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١١٠٥:٥٠:٤٤١٢:٥٢:٤٢١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٤:٠٨٠٠:٠٥:٢٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٠٠٥:٥٠:٤٨١٢:٥٢:٥٥١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:٢٩٠٠:٠٥:٣٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١١٠٥:٥٠:٥٣١٢:٥٣:٠٧١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٤٩٠٠:٠٥:٥٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٤٠٥:٥١:٠٠١٢:٥٣:٢٠١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٥:٠٨٠٠:٠٦:٠٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٩٠٥:٥١:٠٧١٢:٥٣:٣٣١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٥:٢٦٠٠:٠٦:١٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٦٠٥:٥١:١٧١٢:٥٣:٤٦١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:٤٣٠٠:٠٦:٢٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٥٠٥:٥١:٢٧١٢:٥٤:٠٠١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٥٨٠٠:٠٦:٣٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٥٠٥:٥١:٣٨١٢:٥٤:١٣١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٦:١٢٠٠:٠٦:٥٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر هرات یزد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر هرات یزد شهر هرات یزد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر هرات یزد شهر هرات یزد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر هرات یزد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هرات یزد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر هرات یزد

هرات مرکز شهرستان خاتم است که در جنوبی‌ترین نقطه استان یزد میان استان فارس و استان کرمان قرار دارد. هرات تا سال ۱۳۵۹ یکی از دهستان‌های شهرستان شهربابک بوده‌است

شهر هرات یزد در ویکیپدیا

شهر هرات یزد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر هرات یزد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر هرات یزد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر هرات یزد بر روی نقشه

شهر هرات یزد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر هرات یزد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر هرات یزد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر هرات یزد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر هرات یزد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر هرات یزد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر هرات یزد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر هرات یزد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر هرات یزد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هرات یزد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ هرات یزد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا هرات یزد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق هرات یزد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هرات یزد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق هرات یزد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق هرات یزد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق هرات یزد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر هرات یزد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو