جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای هاشم آباد

بشاریات شرقی | آبیک | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز هاشم آباد


اذان صبح: ٠٥:٢٧:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:١٥
اذان ظهر: ١٣:١٢:٠٨
غروب آفتاب: ١٩:٣١:٣٧
اذان مغرب: ١٩:٤٩:٥٩
نیمه شب: ٠٠:٢٨:٣٩

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هاشم آباد (شهرستان آبیک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ روستای هاشم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای هاشم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هاشم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

استیو چندلر
خودسازی و رشد هر كس، تنها به خود آن شخص، بستگی دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای هاشم آباد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هاشم آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هاشم آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای هاشم آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هاشم آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هاشم آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٢٢:٣٧١٣:٠٦:٣٤١٩:٥١:٠٦٢٠:١٠:١٧٠٠:٢٠:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:١٧٠٦:٢١:٢٦١٣:٠٦:٢٤١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:١١٠٠:١٩:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٢٠:١٦١٣:٠٦:١٥١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٢:٠٦٠٠:١٩:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٩:٠٧١٣:٠٦:٠٧١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٣:٠٠٠٠:١٩:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٥:٥٨١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٥٤٠٠:١٨:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٦:٥٢١٣:٠٥:٥١١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٤٨٠٠:١٨:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٥:٤٦١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٦:١٤٢٠:١٥:٤٣٠٠:١٨:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٤:٤١١٣:٠٥:٣٧١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٦:٣٧٠٠:١٨:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٠٤٠٦:١٣:٣٨١٣:٠٥:٣٠١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٧:٣١٠٠:١٧:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٤٠٠٦:١٢:٣٥١٣:٠٥:٢٥١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٨:٢٥٠٠:١٧:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:١٧٠٦:١١:٣٤١٣:٠٥:٢٠١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:١٩٠٠:١٧:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١٠:٣٤١٣:٠٥:١٥٢٠:٠٠:٢٨٢٠:٢٠:١٣٠٠:١٧:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠٥:١١٢٠:٠١:١٩٢٠:٢١:٠٧٠٠:١٦:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٨:٣٧١٣:٠٥:٠٨٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢٢:٠٠٠٠:١٦:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٧:٤١١٣:٠٥:٠٥٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٢:٥٤٠٠:١٦:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٦:٤٦١٣:٠٥:٠٣٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٣:٤٧٠٠:١٦:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠٥:٠١٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:٤٠٠٠:١٥:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٥:٠٠٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٥:٣٣٠٠:١٥:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٥٤٠٦:٠٤:١٠١٣:٠٥:٠٠٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٦:٢٥٠٠:١٥:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٤٢٠٦:٠٣:٢٠١٣:٠٥:٠٠٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٧:١٧٠٠:١٥:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٣٢٠٦:٠٢:٣٢١٣:٠٥:٠٠٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٨:٠٩٠٠:١٥:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٢٣٠٦:٠١:٤٦١٣:٠٥:٠٢٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٩:٠١٠٠:١٥:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:١٦٠٦:٠١:٠١١٣:٠٥:٠٣٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:٥٢٠٠:١٤:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:١١٠٦:٠٠:١٨١٣:٠٥:٠٦٢٠:١٠:٢١٢٠:٣٠:٤٣٠٠:١٤:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٩:٣٦١٣:٠٥:٠٩٢٠:١١:٠٨٢٠:٣١:٣٣٠٠:١٤:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٠٥٠٥:٥٨:٥٥١٣:٠٥:١٢٢٠:١١:٥٥٢٠:٣٢:٢٣٠٠:١٤:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٠٥٠٥:٥٨:١٧١٣:٠٥:١٦٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٣:١٢٠٠:١٤:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٠٦٠٥:٥٧:٤٠١٣:٠٥:٢١٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٤:٠١٠٠:١٤:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:١٠٠٥:٥٧:٠٤١٣:٠٥:٢٦٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٤:٤٩٠٠:١٤:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هاشم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هاشم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای هاشم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هاشم آباد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای هاشم آباد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای هاشم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هاشم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای هاشم آباد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٨:٢٩٠٧:٠٣:٢٠١٣:١٤:١٤١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٣:٥٧٠٠:٣١:١٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٦:٥٤٠٧:٠١:٥٣١٣:١٣:٥٦١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:٤٨٠٠:٣٠:٥٦
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٥:١٩٠٧:٠٠:٢٦١٣:١٣:٣٧١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٤٠٠٠:٣٠:٣٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٣:٤٣٠٦:٥٩:٠٠١٣:١٣:١٩١٩:٢٨:١٥١٩:٤٦:٣٢٠٠:٣٠:١١
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٢:٠٧٠٦:٥٧:٣٣١٣:١٣:٠٢١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٧:٢٣٠٠:٢٩:٤٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٠:٣١٠٦:٥٦:٠٧١٣:١٢:٤٤١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٨:١٥٠٠:٢٩:٢٥
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٥٤:٤١١٣:١٢:٢٦١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٩:٠٧٠٠:٢٩:٠٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٧:١٩٠٦:٥٣:١٥١٣:١٢:٠٨١٩:٣١:٣٧١٩:٤٩:٥٩٠٠:٢٨:٣٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥١:٥٠١٣:١١:٥٠١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٠:٥٠٠٠:٢٨:١٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٤:٠٥٠٦:٥٠:٢٤١٣:١١:٣٣١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:٤٢٠٠:٢٧:٥٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٩:٠٠١٣:١١:١٦١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٢:٣٤٠٠:٢٧:٣٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٧:٣٥١٣:١٠:٥٩١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:٢٦٠٠:٢٧:٠٧
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٦:١١١٣:١٠:٤٢١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٤:١٨٠٠:٢٦:٤٣
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤٤:٤٧١٣:١٠:٢٥١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٥:١٠٠٠:٢٦:٢٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٣:٢٤١٣:١٠:٠٩١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٦:٠٣٠٠:٢٥:٥٧
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٤:٢٥٠٦:٤٢:٠١١٣:٠٩:٥٢١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٦:٥٥٠٠:٢٥:٣٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٢:٤٨٠٦:٤٠:٣٩١٣:٠٩:٣٧١٩:٣٩:١١١٩:٥٧:٤٨٠٠:٢٥:١١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١١:١٢٠٦:٣٩:١٧١٣:٠٩:٢١١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:٤٠٠٠:٢٤:٤٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٧:٥٦١٣:٠٩:٠٦١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٣٣٠٠:٢٤:٢٦
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣٦:٣٥١٣:٠٨:٥١١٩:٤١:٤٣٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٢٤:٠٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣٥:١٥١٣:٠٨:٣٦١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠١:١٩٠٠:٢٣:٤١
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٣:٥٦١٣:٠٨:٢٢١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٢:١٣٠٠:٢٣:١٩
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٣:١٣٠٦:٣٢:٣٧١٣:٠٨:٠٩١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٢٢:٥٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠١:٣٨٠٦:٣١:٢٠١٣:٠٧:٥٥١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٢٢:٣٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٣٠:٠٢١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٢٢:١٤
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٨:٤٦١٣:٠٧:٣٠١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٢١:٥٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٧:٣١١٣:٠٧:١٨١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٦:٤١٠٠:٢١:٣٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٦:١٦١٣:٠٧:٠٦١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٢١:١١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٥:٠٢١٣:٠٦:٥٥١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٢٠:٥١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢٣:٤٩١٣:٠٦:٤٤١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٢٠:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای هاشم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای هاشم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای هاشم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هاشم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هاشم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای هاشم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای هاشم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هاشم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای هاشم آباد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٢:٠١١٢:١٦:٠١١٨:٢٠:٣٦١٨:٣٨:٤٦٠٠:٠٣:٢٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٨٠٧:١٠:٣٥١٣:١٥:٤٣١٩:٢١:٢٧١٩:٣٩:٣٨٠٠:٣٣:٠٦
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٥٠٧:٠٩:٠٨١٣:١٥:٢٦١٩:٢٢:١٩١٩:٤٠:٣٠٠٠:٣٢:٤٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٢٠٧:٠٧:٤١١٣:١٥:٠٨١٩:٢٣:١٠١٩:٤١:٢٢٠٠:٣٢:٢٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٣٨٠٧:٠٦:١٤١٣:١٤:٥٠١٩:٢٤:٠١١٩:٤٢:١٣٠٠:٣٢:٠٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٤٠٧:٠٤:٤٧١٣:١٤:٣٢١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٣:٠٥٠٠:٣١:٤٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٩٠٧:٠٣:٢٠١٣:١٤:١٤١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٣:٥٧٠٠:٣١:١٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٤٠٧:٠١:٥٣١٣:١٣:٥٦١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:٤٨٠٠:٣٠:٥٦
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٩٠٧:٠٠:٢٦١٣:١٣:٣٧١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٤٠٠٠:٣٠:٣٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٣٠٦:٥٩:٠٠١٣:١٣:١٩١٩:٢٨:١٥١٩:٤٦:٣٢٠٠:٣٠:١١
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٧٠٦:٥٧:٣٣١٣:١٣:٠٢١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٧:٢٣٠٠:٢٩:٤٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣١٠٦:٥٦:٠٧١٣:١٢:٤٤١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٨:١٥٠٠:٢٩:٢٥
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٥٤:٤١١٣:١٢:٢٦١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٩:٠٧٠٠:٢٩:٠٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٩٠٦:٥٣:١٥١٣:١٢:٠٨١٩:٣١:٣٧١٩:٤٩:٥٩٠٠:٢٨:٣٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥١:٥٠١٣:١١:٥٠١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٠:٥٠٠٠:٢٨:١٦
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٥٠٦:٥٠:٢٤١٣:١١:٣٣١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:٤٢٠٠:٢٧:٥٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٩:٠٠١٣:١١:١٦١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٢:٣٤٠٠:٢٧:٣٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٧:٣٥١٣:١٠:٥٩١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:٢٦٠٠:٢٧:٠٧
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٦:١١١٣:١٠:٤٢١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٤:١٨٠٠:٢٦:٤٣
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤٤:٤٧١٣:١٠:٢٥١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٥:١٠٠٠:٢٦:٢٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٣:٢٤١٣:١٠:٠٩١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٦:٠٣٠٠:٢٥:٥٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٥٠٦:٤٢:٠١١٣:٠٩:٥٢١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٦:٥٥٠٠:٢٥:٣٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٨٠٦:٤٠:٣٩١٣:٠٩:٣٧١٩:٣٩:١١١٩:٥٧:٤٨٠٠:٢٥:١١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٢٠٦:٣٩:١٧١٣:٠٩:٢١١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:٤٠٠٠:٢٤:٤٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٧:٥٦١٣:٠٩:٠٦١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٣٣٠٠:٢٤:٢٦
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣٦:٣٥١٣:٠٨:٥١١٩:٤١:٤٣٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٢٤:٠٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣٥:١٥١٣:٠٨:٣٦١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠١:١٩٠٠:٢٣:٤١
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٣:٥٦١٣:٠٨:٢٢١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٢:١٣٠٠:٢٣:١٩
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٣٠٦:٣٢:٣٧١٣:٠٨:٠٩١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٢٢:٥٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٨٠٦:٣١:٢٠١٣:٠٧:٥٥١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٢٢:٣٥
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٣٠:٠٢١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٢٢:١٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای هاشم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای هاشم آباد روستای هاشم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای هاشم آباد روستای هاشم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هاشم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هاشم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای هاشم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هاشم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هاشم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هاشم آباد

روستای هاشم آباد بر روی نقشه

روستای هاشم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هاشم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هاشم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هاشم آباد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای هاشم آباد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای هاشم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای هاشم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هاشم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هاشم آباد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا هاشم آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق هاشم آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق هاشم آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ هاشم آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق هاشم آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق هاشم آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق هاشم آباد
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ هاشم آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هاشم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو