جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر هادی شهر

جلفا | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز هادی شهر


اذان صبح: ٠٤:١٣:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:١٨
اذان ظهر: ١٣:٢٤:٥٠
غروب آفتاب: ٢٠:٤٤:٤٤
اذان مغرب: ٢١:٠٦:٤٢
نیمه شب: ٠٠:٢٨:٥٦

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر هادی شهر (شهرستان جلفا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر هادی شهر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر هادی شهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر هادی شهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

وین دایر
گذشته ی شما بهبود نخواهد یافت، پس آن را رها كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر هادی شهر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر هادی شهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر هادی شهر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر هادی شهر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر هادی شهر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان هادی شهر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:٥٢٠٦:٥٢:٣١١٣:٢٧:٣٧٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٤٠:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٠٧٠٦:٥١:٠٤١٣:٢٧:٢٣٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٤٠:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٢٢٠٦:٤٩:٣٧١٣:٢٧:٠٨٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٣٩:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:٣٦٠٦:٤٨:١٢١٣:٢٦:٥٥٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٥:٥٤٠٠:٣٩:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:٥٢٠٦:٤٦:٤٧١٣:٢٦:٤١٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٣٩:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٠٧٠٦:٤٥:٢٣١٣:٢٦:٢٨٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٧:٥٥٠٠:٣٨:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٤٣:٥٩١٣:٢٦:١٥٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٣٨:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٤٢:٣٧١٣:٢٦:٠٣٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٥٧٠٠:٣٨:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٤١:١٥١٣:٢٥:٥١٢٠:١١:٠٧٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٣٧:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:١٣٠٦:٣٩:٥٤١٣:٢٥:٤٠٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٥٩٠٠:٣٧:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٨:٣٤١٣:٢٥:٢٩٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٣:٠٠٠٠:٣٦:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٣٧:١٦١٣:٢٥:١٩٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٤:٠١٠٠:٣٦:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٣٥:٥٨١٣:٢٥:٠٩٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٣٦:١٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٣٤:٤١١٣:٢٤:٥٩٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٦:٠٣٠٠:٣٥:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٣٣:٢٥١٣:٢٤:٥٠٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٧:٠٤٠٠:٣٥:٣١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٣٢:١٠١٣:٢٤:٤٢٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٣٥:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٣٠:٥٦١٣:٢٤:٣٤٢٠:١٨:٤٩٢٠:٣٩:٠٦٠٠:٣٤:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٩:٤٣١٣:٢٤:٢٦٢٠:١٩:٤٧٢٠:٤٠:٠٧٠٠:٣٤:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٤٠٦:٢٨:٣٢١٣:٢٤:٢٠٢٠:٢٠:٤٤٢٠:٤١:٠٨٠٠:٣٤:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٣٨٠٦:٢٧:٢٢١٣:٢٤:١٣٢٠:٢١:٤٢٢٠:٤٢:٠٩٠٠:٣٣:٥٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠٣٠٦:٢٦:١٢١٣:٢٤:٠٨٢٠:٢٢:٣٩٢٠:٤٣:١٠٠٠:٣٣:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٢٥:٠٥١٣:٢٤:٠٢٢٠:٢٣:٣٦٢٠:٤٤:١١٠٠:٣٣:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٢٣:٥٨١٣:٢٣:٥٨٢٠:٢٤:٣٣٢٠:٤٥:١٢٠٠:٣٢:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٢٥٠٦:٢٢:٥٣١٣:٢٣:٥٤٢٠:٢٥:٣٠٢٠:٤٦:١٢٠٠:٣٢:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٢١:٤٩١٣:٢٣:٥١٢٠:٢٦:٢٧٢٠:٤٧:١٢٠٠:٣٢:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٢٥٠٦:٢٠:٤٧١٣:٢٣:٤٨٢٠:٢٧:٢٣٢٠:٤٨:١٣٠٠:٣٢:١٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١٩:٤٦١٣:٢٣:٤٦٢٠:٢٨:٢٠٢٠:٤٩:١٢٠٠:٣١:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٢٩٠٦:١٨:٤٦١٣:٢٣:٤٤٢٠:٢٩:١٥٢٠:٥٠:١٢٠٠:٣١:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٠٤٠٦:١٧:٤٨١٣:٢٣:٤٣٢٠:٣٠:١١٢٠:٥١:١١٠٠:٣١:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر هادی شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر هادی شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر هادی شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هادی شهر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر هادی شهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر هادی شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هادی شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر هادی شهر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر هادی شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر هادی شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر هادی شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر هادی شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هادی شهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر هادی شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر هادی شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر هادی شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر هادی شهر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٧٠٦:١٠:٠٤١٣:٢٣:٥٩٢٠:٣٨:٢٣٢٠:٥٩:٥٦٠٠:٢٩:٤١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٩٠٦:٠٩:٢٢١٣:٢٤:٠٤٢٠:٣٩:١٣٢١:٠٠:٥٠٠٠:٢٩:٣٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٦:٠٨:٤٢١٣:٢٤:٠٩٢٠:٤٠:٠٣٢١:٠١:٤٣٠٠:٢٩:٢٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٨٠٦:٠٨:٠٣١٣:٢٤:١٥٢٠:٤٠:٥٢٢١:٠٢:٣٥٠٠:٢٩:١٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٥٠٦:٠٧:٢٧١٣:٢٤:٢١٢٠:٤١:٤٠٢١:٠٣:٢٦٠٠:٢٩:١٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٥٠٦:٠٦:٥٢١٣:٢٤:٢٧٢٠:٤٢:٢٧٢١:٠٤:١٧٠٠:٢٩:٠٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٨٠٦:٠٦:١٩١٣:٢٤:٣٤٢٠:٤٣:١٤٢١:٠٥:٠٦٠٠:٢٩:٠٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٢٠٦:٠٥:٤٧١٣:٢٤:٤٢٢٠:٤٣:٥٩٢١:٠٥:٥٥٠٠:٢٨:٥٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٩٠٦:٠٥:١٨١٣:٢٤:٥٠٢٠:٤٤:٤٤٢١:٠٦:٤٢٠٠:٢٨:٥٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٨٠٦:٠٤:٥٠١٣:٢٤:٥٨٢٠:٤٥:٢٨٢١:٠٧:٢٩٠٠:٢٨:٥٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٠٠٦:٠٤:٢٤١٣:٢٥:٠٧٢٠:٤٦:١٠٢١:٠٨:١٤٠٠:٢٨:٥٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٤٠٦:٠٤:٠٠١٣:٢٥:١٦٢٠:٤٦:٥٢٢١:٠٨:٥٨٠٠:٢٨:٥١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٠٠٦:٠٣:٣٨١٣:٢٥:٢٦٢٠:٤٧:٣٢٢١:٠٩:٤١٠٠:٢٨:٥١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١٠٠٦:٠٣:١٧١٣:٢٥:٣٥٢٠:٤٨:١١٢١:١٠:٢٢٠٠:٢٨:٥١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٢٠٦:٠٢:٥٩١٣:٢٥:٤٦٢٠:٤٨:٤٩٢١:١١:٠٣٠٠:٢٨:٥٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٦٠٦:٠٢:٤٢١٣:٢٥:٥٦٢٠:٤٩:٢٦٢١:١١:٤٢٠٠:٢٨:٥٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٤٠٦:٠٢:٢٧١٣:٢٦:٠٧٢٠:٥٠:٠١٢١:١٢:١٩٠٠:٢٨:٥٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٤٠٦:٠٢:١٥١٣:٢٦:١٨٢٠:٥٠:٣٦٢١:١٢:٥٥٠٠:٢٩:٠١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٧٠٦:٠٢:٠٣١٣:٢٦:٣٠٢٠:٥١:٠٩٢١:١٣:٣٠٠٠:٢٩:٠٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٣٠٦:٠١:٥٤١٣:٢٦:٤١٢٠:٥١:٤٠٢١:١٤:٠٣٠٠:٢٩:١١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٢٠٦:٠١:٤٧١٣:٢٦:٥٣٢٠:٥٢:١٠٢١:١٤:٣٥٠٠:٢٩:١٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٤٠٦:٠١:٤١١٣:٢٧:٠٥٢٠:٥٢:٣٩٢١:١٥:٠٥٠٠:٢٩:٢٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٩٠٦:٠١:٣٨١٣:٢٧:١٨٢٠:٥٣:٠٦٢١:١٥:٣٤٠٠:٢٩:٣١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٦٠٦:٠١:٣٦١٣:٢٧:٣٠٢٠:٥٣:٣٢٢١:١٦:٠١٠٠:٢٩:٤٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٧٠٦:٠١:٣٦١٣:٢٧:٤٣٢٠:٥٣:٥٦٢١:١٦:٢٦٠٠:٢٩:٤٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤١٠٦:٠١:٣٨١٣:٢٧:٥٦٢٠:٥٤:١٩٢١:١٦:٤٩٠٠:٢٩:٥٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٨٠٦:٠١:٤٢١٣:٢٨:٠٩٢٠:٥٤:٤٠٢١:١٧:١١٠٠:٣٠:٠٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٨٠٦:٠١:٤٨١٣:٢٨:٢٢٢٠:٥٥:٠٠٢١:١٧:٣١٠٠:٣٠:٢٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤١٠٦:٠١:٥٥١٣:٢٨:٣٥٢٠:٥٥:١٧٢١:١٧:٤٩٠٠:٣٠:٣٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٧٠٦:٠٢:٠٤١٣:٢٨:٤٨٢٠:٥٥:٣٣٢١:١٨:٠٦٠٠:٣٠:٤٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٦٠٦:٠٢:١٥١٣:٢٩:٠١٢٠:٥٥:٤٨٢١:١٨:٢٠٠٠:٣٠:٥٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر هادی شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر هادی شهر شهر هادی شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر هادی شهر شهر هادی شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر هادی شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر هادی شهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر هادی شهر

هادیشهر غربی‌ترین شهر در بین مراکز شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی و مرکز اداری شهرستان مرزی جلفا است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان جلفا واقع شده و جمعیت آن در سال ۱۳۹۵ خورشیدی بالغ بر ۳۴٬۳۴۶ نفر بوده و ۱۰ اُمین شهر استان محسوب می‌شود

شهر هادی شهر در ویکیپدیا

شهر هادی شهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر هادی شهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر هادی شهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر هادی شهر بر روی نقشه

شهر هادی شهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر هادی شهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر هادی شهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر هادی شهر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر هادی شهر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر هادی شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر هادی شهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر هادی شهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر هادی شهر رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق هادی شهر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هادی شهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق هادی شهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هادی شهر
جدول اوقات شرعی امروز فردا هادی شهر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق هادی شهر
افق شرعی امروز فردا هادی شهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ هادی شهر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر هادی شهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو