جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای هادیه

حومه | سمنان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز هادیه

اذان صبح: ٠٤:٠٢:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٧:١٤
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٣٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:٤٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٣٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٨:٤٢

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هادیه (شهرستان سمنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای هادیه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای هادیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای هادیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اشو
آزادی طلبی ما به این دلیل نیست كه عاشق آزادی هستیم، بلكه در حقیقت، ما خود آزادی هستیم و فقط در آزادی می توانیم رشد كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای هادیه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هادیه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هادیه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای هادیه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هادیه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان هادیه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٤:٠٠١٢:٥٥:٣٦١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٦:٢٤٠٠:١١:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٢:٤١١٢:٥٥:٢١١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٧:١٦٠٠:١٠:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢١:٢٣١٢:٥٥:٠٧١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٨:٠٩٠٠:١٠:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥١:١٦٠٦:٢٠:٠٥١٢:٥٤:٥٣١٩:٣٠:١٧١٩:٤٩:٠١٠٠:١٠:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٨:٤٨١٢:٥٤:٤٠١٩:٣١:٠٧١٩:٤٩:٥٤٠٠:٠٩:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٧:٣١١٢:٥٤:٢٧١٩:٣١:٥٧١٩:٥٠:٤٦٠٠:٠٩:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٦:١٥١٢:٥٤:١٤١٩:٣٢:٤٨١٩:٥١:٣٩٠٠:٠٨:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٥:٠١١٢:٥٤:٠٢١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٢:٣٢٠٠:٠٨:٣٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٣:٤٧١٢:٥٣:٥٠١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٣:٢٥٠٠:٠٨:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٢:٣٣١٢:٥٣:٣٩١٩:٣٥:١٩١٩:٥٤:١٨٠٠:٠٧:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١١:٢١١٢:٥٣:٢٨١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٥:١١٠٠:٠٧:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٠:٠٩١٢:٥٣:١٧١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٦:٠٤٠٠:٠٧:١٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٨:٥٩١٢:٥٣:٠٧١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٦:٥٧٠٠:٠٦:٥٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٧:٤٩١٢:٥٢:٥٨١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٧:٥٠٠٠:٠٦:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٦:٤١١٢:٥٢:٤٩١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٨:٤٣٠٠:٠٦:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٥:٣٣١٢:٥٢:٤٠١٩:٤٠:٢١١٩:٥٩:٣٧٠٠:٠٥:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠٤:٢٧١٢:٥٢:٣٢١٩:٤١:١١٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٠٥:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠٣:٢١١٢:٥٢:٢٥١٩:٤٢:٠١٢٠:٠١:٢٣٠٠:٠٥:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٢:١٧١٢:٥٢:١٨١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٢:١٧٠٠:٠٥:٠٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٢٣٠٦:٠١:١٤١٢:٥٢:١٢١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٣:١٠٠٠:٠٤:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٠٠٠٦:٠٠:١٢١٢:٥٢:٠٦١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٤:٠٣٠٠:٠٤:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٥٩:١١١٢:٥٢:٠١١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٠٤:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٣:١٧٠٥:٥٨:١١١٢:٥١:٥٦١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٠٤:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢١:٥٧٠٥:٥٧:١٣١٢:٥١:٥٣١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٠٣:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٥٦:١٦١٢:٥١:٤٩١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٠٣:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٥:٢٠١٢:٥١:٤٦١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٠٣:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٠٥٠٥:٥٤:٢٦١٢:٥١:٤٤١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٠٣:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٦:٥٠٠٥:٥٣:٣٣١٢:٥١:٤٢١٩:٥٠:٢١٢٠:١٠:١٤٠٠:٠٢:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٣٦٠٥:٥٢:٤١١٢:٥١:٤١١٩:٥١:١١٢٠:١١:٠٦٠٠:٠٢:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای هادیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای هادیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای هادیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هادیه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای هادیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای هادیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هادیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای هادیه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای هادیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای هادیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای هادیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هادیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هادیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای هادیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای هادیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هادیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای هادیه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای هادیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای هادیه روستای هادیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای هادیه روستای هادیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای هادیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هادیه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای هادیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای هادیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هادیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای هادیه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٥٠٥:٣٩:٤٥١٢:٥٧:١٢٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٥:٥٣٠٠:٠٣:٥٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٠٠٥:٣٩:٥٩١٢:٥٧:٢٦٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٦:٠٤٠٠:٠٤:٠٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٧٠٥:٤٠:١٤١٢:٥٧:٣٩٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٦:١٣٠٠:٠٤:٢٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٦٠٥:٤٠:٣١١٢:٥٧:٥٢٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٦:٢١٠٠:٠٤:٣٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٧٠٥:٤٠:٥٠١٢:٥٨:٠٤٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٠٤:٥٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣١٠٥:٤١:١٠١٢:٥٨:١٧٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٦:٣١٠٠:٠٥:٠٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٧٠٥:٤١:٣١١٢:٥٨:٢٩٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٠٥:٢٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٦٠٥:٤١:٥٣١٢:٥٨:٤٢٢٠:١٥:٢٤٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٠٥:٤٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٦٠٥:٤٢:١٦١٢:٥٨:٥٤٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٦:٣٢٠٠:٠٥:٥٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٩٠٥:٤٢:٤١١٢:٥٩:٠٦٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٠٦:١٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٣٠٥:٤٣:٠٧١٢:٥٩:١٧٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٦:٢٣٠٠:٠٦:٢٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٠٠٥:٤٣:٣٤١٢:٥٩:٢٨٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٦:١٧٠٠:٠٦:٤٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٩٠٥:٤٤:٠٣١٢:٥٩:٣٩٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٠٧:٠٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٩٠٥:٤٤:٣٢١٢:٥٩:٥٠٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٥:٥٧٠٠:٠٧:١٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤١٠٥:٤٥:٠٢١٣:٠٠:٠٠٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٥:٤٥٠٠:٠٧:٣٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٥٠٥:٤٥:٣٤١٣:٠٠:١٠٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٥:٣١٠٠:٠٧:٥٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:١١٠٥:٤٦:٠٦١٣:٠٠:٢٠٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٥:١٤٠٠:٠٨:٠٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٩٠٥:٤٦:٤٠١٣:٠٠:٢٩٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٠٨:٢٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٨٠٥:٤٧:١٤١٣:٠٠:٣٨٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٤:٣٧٠٠:٠٨:٤٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٨٠٥:٤٧:٥٠١٣:٠٠:٤٦٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٤:١٥٠٠:٠٨:٥٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٠٠٥:٤٨:٢٦١٣:٠٠:٥٤٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٠٩:١٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٤٠٥:٤٩:٠٣١٣:٠١:٠١٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٠٩:٣٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٩٠٥:٤٩:٤١١٣:٠١:٠٨٢٠:١٢:١٧٢٠:٣٣:٠٠٠٠:٠٩:٤٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٥٠٥:٥٠:١٩١٣:٠١:١٥٢٠:١١:٥١٢٠:٣٢:٣٢٠٠:١٠:٠٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٢٠٥:٥٠:٥٨١٣:٠١:٢١٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٢:٠١٠٠:١٠:١٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١١٠٥:٥١:٣٩١٣:٠١:٢٧٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣١:٢٩٠٠:١٠:٣٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٠٠٥:٥٢:١٩١٣:٠١:٣٢٢٠:١٠:٢٣٢٠:٣٠:٥٥٠٠:١٠:٤٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١١٠٥:٥٣:٠١١٣:٠١:٣٦٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٣٠:٢٠٠٠:١١:٠١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٣٠٥:٥٣:٤٢١٣:٠١:٤١٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٩:٤٣٠٠:١١:١٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٥٠٥:٥٤:٢٥١٣:٠١:٤٤٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٩:٠٤٠٠:١١:٢٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٨٠٥:٥٥:٠٨١٣:٠١:٤٧٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٨:٢٣٠٠:١١:٤٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای هادیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای هادیه روستای هادیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای هادیه روستای هادیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هادیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هادیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای هادیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هادیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هادیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هادیه

روستای هادیه بر روی نقشه

روستای هادیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هادیه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هادیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هادیه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای هادیه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای هادیه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای هادیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای هادیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای هادیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هادیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هادیه رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق هادیه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق هادیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هادیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق هادیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق هادیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ هادیه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا هادیه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ هادیه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هادیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو