جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نی بریم

کوهستان | رودبار جنوب | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز نی بریم


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:١٣
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٥٤
غروب آفتاب: ١٨:٤٠:١٠
اذان مغرب: ١٨:٥٦:٤٩
نیمه شب: ٢٣:٥٢:١٦

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نی بریم (شهرستان رودبار جنوب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ روستای نی بریم)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای نی بریم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نی بریم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پیتر مك ویلیام
از آنچه زندگی به شما می بخشد، لذت ببرید، ولی همیشه آزاد و رها باقی بمانید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نی بریم

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نی بریم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نی بریم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نی بریم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نی بریم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نی بریم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٠:٠٨١٢:٣٣:٤٠١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٥:٠١٢٣:٥٢:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٠١٠٥:٥٩:١٥١٢:٣٣:٣١١٩:٠٨:١٢١٩:٢٥:٣٨٢٣:٥٢:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٥٥٠٥:٥٨:٢٢١٢:٣٣:٢٢١٩:٠٨:٤٧١٩:٢٦:١٥٢٣:٥١:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٥٠٠٥:٥٧:٣٠١٢:٣٣:١٤١٩:٠٩:٢٢١٩:٢٦:٥٢٢٣:٥١:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٥٦:٤٠١٢:٣٣:٠٦١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٧:٢٩٢٣:٥١:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٤٢٠٥:٥٥:٥٠١٢:٣٢:٥٩١٩:١٠:٣٢١٩:٢٨:٠٧٢٣:٥١:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٤٠٠٥:٥٥:٠١١٢:٣٢:٥٢١٩:١١:٠٧١٩:٢٨:٤٤٢٣:٥٠:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٣٨٠٥:٥٤:١٣١٢:٣٢:٤٦١٩:١١:٤٢١٩:٢٩:٢٢٢٣:٥٠:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٣٧٠٥:٥٣:٢٦١٢:٣٢:٤١١٩:١٢:١٨١٩:٢٩:٥٩٢٣:٥٠:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٣٧٠٥:٥٢:٤٠١٢:٣٢:٣٦١٩:١٢:٥٣١٩:٣٠:٣٧٢٣:٥٠:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٥١:٥٦١٢:٣٢:٣١١٩:١٣:٢٨١٩:٣١:١٤٢٣:٥٠:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٤١٠٥:٥١:١٢١٢:٣٢:٢٧١٩:١٤:٠٤١٩:٣١:٥٢٢٣:٤٩:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥٠:٢٩١٢:٣٢:٢٤١٩:١٤:٣٩١٩:٣٢:٣٠٢٣:٤٩:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٤٩:٤٨١٢:٣٢:٢١١٩:١٥:١٥١٩:٣٣:٠٨٢٣:٤٩:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٤٩:٠٨١٢:٣٢:١٨١٩:١٥:٥٠١٩:٣٣:٤٥٢٣:٤٩:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٠١٠٥:٤٨:٢٨١٢:٣٢:١٧١٩:١٦:٢٦١٩:٣٤:٢٣٢٣:٤٩:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٤٧:٥٠١٢:٣٢:١٦١٩:١٧:٠١١٩:٣٥:٠١٢٣:٤٩:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:١٧٠٥:٤٧:١٤١٢:٣٢:١٥١٩:١٧:٣٧١٩:٣٥:٣٩٢٣:٤٩:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٤٦:٣٨١٢:٣٢:١٥١٩:١٨:١٢١٩:٣٦:١٦٢٣:٤٨:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٣٩٠٥:٤٦:٠٤١٢:٣٢:١٦١٩:١٨:٤٨١٩:٣٦:٥٤٢٣:٤٨:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٥٢٠٥:٤٥:٣٠١٢:٣٢:١٧١٩:١٩:٢٣١٩:٣٧:٣١٢٣:٤٨:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٠٧٠٥:٤٤:٥٩١٢:٣٢:١٩١٩:١٩:٥٨١٩:٣٨:٠٩٢٣:٤٨:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٢٣٠٥:٤٤:٢٨١٢:٣٢:٢١١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٨:٤٦٢٣:٤٨:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٤٠٠٥:٤٣:٥٩١٢:٣٢:٢٤١٩:٢١:٠٨١٩:٣٩:٢٣٢٣:٤٨:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٥٨٠٥:٤٣:٣١١٢:٣٢:٢٨١٩:٢١:٤٣١٩:٤٠:٠٠٢٣:٤٨:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:١٨٠٥:٤٣:٠٤١٢:٣٢:٣٢١٩:٢٢:١٧١٩:٤٠:٣٦٢٣:٤٨:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٤٠٠٥:٤٢:٣٩١٢:٣٢:٣٧١٩:٢٢:٥١١٩:٤١:١٢٢٣:٤٨:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٠٣٠٥:٤٢:١٥١٢:٣٢:٤٢١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:٤٨٢٣:٤٨:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٣:٢٨٠٥:٤١:٥٢١٢:٣٢:٤٧١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٢:٢٤٢٣:٤٨:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نی بریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نی بریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نی بریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نی بریم

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای نی بریم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نی بریم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نی بریم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای نی بریم

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای نی بریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای نی بریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای نی بریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نی بریم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نی بریم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای نی بریم

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای نی بریم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نی بریم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای نی بریم

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٣٠٦:٠٩:٤٤١٢:٣٨:٣٨١٩:٠٧:٠٨١٩:٢٤:١٧٢٣:٥٨:٢١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٠:١٤١٢:٣٨:٢٣١٩:٠٦:٠٦١٩:٢٣:١٣٢٣:٥٨:١١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٠:٤٤١٢:٣٨:٠٦١٩:٠٥:٠٤١٩:٢٢:٠٩٢٣:٥٨:٠٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١١:١٤١٢:٣٧:٥٠١٩:٠٤:٠١١٩:٢١:٠٤٢٣:٥٧:٤٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٧٠٦:١١:٤٤١٢:٣٧:٣٣١٩:٠٢:٥٧١٩:١٩:٥٩٢٣:٥٧:٣٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٢:١٣١٢:٣٧:١٥١٩:٠١:٥٣١٩:١٨:٥٣٢٣:٥٧:٢٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٢:٤٢١٢:٣٦:٥٨١٩:٠٠:٤٨١٩:١٧:٤٧٢٣:٥٧:١٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٣:١٢١٢:٣٦:٤٠١٨:٥٩:٤٢١٩:١٦:٤٠٢٣:٥٦:٥٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٣:٤١١٢:٣٦:٢١١٨:٥٨:٣٦١٩:١٥:٣٢٢٣:٥٦:٤٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٤:١٠١٢:٣٦:٠٣١٨:٥٧:٣٠١٩:١٤:٢٤٢٣:٥٦:٣١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:١٤:٣٩١٢:٣٥:٤٣١٨:٥٦:٢٣١٩:١٣:١٦٢٣:٥٦:١٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١١٠٦:١٥:٠٧١٢:٣٥:٢٤١٨:٥٥:١٦١٩:١٢:٠٧٢٣:٥٦:٠٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٨٠٦:١٥:٣٦١٢:٣٥:٠٥١٨:٥٤:٠٨١٩:١٠:٥٨٢٣:٥٥:٤٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٥٠٦:١٦:٠٤١٢:٣٤:٤٥١٨:٥٢:٥٩١٩:٠٩:٤٩٢٣:٥٥:٣١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٢٠٦:١٦:٣٣١٢:٣٤:٢٥١٨:٥١:٥١١٩:٠٨:٣٩٢٣:٥٥:١٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٨٠٦:١٧:٠١١٢:٣٤:٠٤١٨:٥٠:٤٢١٩:٠٧:٢٩٢٣:٥٤:٥٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٤٠٦:١٧:٢٩١٢:٣٣:٤٤١٨:٤٩:٣٣١٩:٠٦:١٨٢٣:٥٤:٤١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٠٠٦:١٧:٥٧١٢:٣٣:٢٣١٨:٤٨:٢٣١٩:٠٥:٠٨٢٣:٥٤:٢٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٥٠٦:١٨:٢٥١٢:٣٣:٠٢١٨:٤٧:١٣١٩:٠٣:٥٧٢٣:٥٤:٠٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٠٠٦:١٨:٥٣١٢:٣٢:٤١١٨:٤٦:٠٣١٩:٠٢:٤٦٢٣:٥٣:٤٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٥٠٦:١٩:٢١١٢:٣٢:٢٠١٨:٤٤:٥٣١٩:٠١:٣٥٢٣:٥٣:٣١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٩٠٦:١٩:٤٩١٢:٣١:٥٨١٨:٤٣:٤٢١٩:٠٠:٢٣٢٣:٥٣:١٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٠:١٧١٢:٣١:٣٧١٨:٤٢:٣١١٨:٥٩:١٢٢٣:٥٢:٥٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٧٠٦:٢٠:٤٥١٢:٣١:١٥١٨:٤١:٢١١٨:٥٨:٠٠٢٣:٥٢:٣٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢١:١٣١٢:٣٠:٥٤١٨:٤٠:١٠١٨:٥٦:٤٩٢٣:٥٢:١٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢١:٤١١٢:٣٠:٣٢١٨:٣٨:٥٩١٨:٥٥:٣٧٢٣:٥١:٥٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٢٢:٠٩١٢:٣٠:١١١٨:٣٧:٤٨١٨:٥٤:٢٦٢٣:٥١:٣٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٢٢:٣٧١٢:٢٩:٤٩١٨:٣٦:٣٧١٨:٥٣:١٤٢٣:٥١:١٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٢٣:٠٥١٢:٢٩:٢٨١٨:٣٥:٢٥١٨:٥٢:٠٣٢٣:٥١:٠٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٢٣:٣٤١٢:٢٩:٠٧١٨:٣٤:١٤١٨:٥٠:٥٢٢٣:٢٠:٤٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٦٠٥:٢٤:٠٢١١:٢٨:٤٥١٧:٣٣:٠٤١٧:٤٩:٤٠٢٢:٥٠:٢١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نی بریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای نی بریم روستای نی بریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای نی بریم روستای نی بریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نی بریم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نی بریم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نی بریم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نی بریم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نی بریم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نی بریم

روستای نی بریم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نی بریم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نی بریم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نی بریم
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای نی بریم + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای نی بریم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نی بریم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نی بریم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نی بریم رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نی بریم دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق نی بریم
افق شرعی امروز فردا نی بریم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نی بریم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نی بریم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نی بریم
زمان پخش اذان مستقیم به افق نی بریم
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ نی بریم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نی بریم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو