جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نیک شهر

نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز نیک شهر


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٥١
اذان ظهر: ١١:٤١:٠٢
غروب آفتاب: ١٧:٠٥:٢٧
اذان مغرب: ١٧:٢٢:٥٣
نیمه شب: ٢٣:٠١:٤٠

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نیک شهر (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر نیک شهر)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر نیک شهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نیک شهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
با زنان مشورت مكن، رأی ایشان ضعیف و عزم ایشان سست است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نیک شهر

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نیک شهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیک شهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نیک شهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیک شهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نیک شهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٢٨٠٥:٥٧:٢٢١٢:٢٧:١٣١٨:٥٧:٢٦١٩:١٤:٢٨٢٣:٤٦:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٢٤٠٥:٥٦:٣١١٢:٢٧:٠٣١٨:٥٧:٥٨١٩:١٥:٠١٢٣:٤٦:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٢١٠٥:٥٥:٤٠١٢:٢٦:٥٣١٨:٥٨:٢٩١٩:١٥:٣٤٢٣:٤٦:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:١٩٠٥:٥٤:٥٠١٢:٢٦:٤٤١٨:٥٩:٠٠١٩:١٦:٠٧٢٣:٤٦:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:١٨٠٥:٥٤:٠٠١٢:٢٦:٣٥١٨:٥٩:٣٢١٩:١٦:٤١٢٣:٤٥:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:١٧٠٥:٥٣:١٢١٢:٢٦:٢٧١٩:٠٠:٠٣١٩:١٧:١٥٢٣:٤٥:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٢:٢٥١٢:٢٦:١٩١٩:٠٠:٣٥١٩:١٧:٤٨٢٣:٤٥:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:١٨٠٥:٥١:٣٨١٢:٢٦:١٢١٩:٠١:٠٧١٩:١٨:٢٢٢٣:٤٥:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٥٠:٥٢١٢:٢٦:٠٥١٩:٠١:٣٩١٩:١٨:٥٧٢٣:٤٥:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٠:٠٨١٢:٢٥:٥٩١٩:٠٢:١١١٩:١٩:٣١٢٣:٤٤:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٤٩:٢٤١٢:٢٥:٥٣١٩:٠٢:٤٤١٩:٢٠:٠٥٢٣:٤٤:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٤٨:٤١١٢:٢٥:٤٨١٩:٠٣:١٦١٩:٢٠:٣٩٢٣:٤٤:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٤٨:٠٠١٢:٢٥:٤٤١٩:٠٣:٤٨١٩:٢١:١٤٢٣:٤٤:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٤٧:١٩١٢:٢٥:٤٠١٩:٠٤:٢١١٩:٢١:٤٩٢٣:٤٤:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٤٦:٣٩١٢:٢٥:٣٦١٩:٠٤:٥٣١٩:٢٢:٢٣٢٣:٤٣:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٤٦:٠١١٢:٢٥:٣٣١٩:٠٥:٢٦١٩:٢٢:٥٨٢٣:٤٣:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٤٥:٢٣١٢:٢٥:٣١١٩:٠٥:٥٨١٩:٢٣:٣٣٢٣:٤٣:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:١٨٠٥:٤٤:٤٧١٢:٢٥:٣٠١٩:٠٦:٣١١٩:٢٤:٠٧٢٣:٤٣:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٤٤:١٢١٢:٢٥:٢٨١٩:٠٧:٠٤١٩:٢٤:٤٢٢٣:٤٣:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٤٣٠٥:٤٣:٣٨١٢:٢٥:٢٨١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٥:١٧٢٣:٤٣:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤٣:٠٥١٢:٢٥:٢٨١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٥:٥٢٢٣:٤٣:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:١٢٠٥:٤٢:٣٣١٢:٢٥:٢٩١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٦:٢٧٢٣:٤٣:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٢٩٠٥:٤٢:٠٣١٢:٢٥:٣٠١٩:٠٩:١٤١٩:٢٧:٠١٢٣:٤٣:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٤٧٠٥:٤١:٣٤١٢:٢٥:٣٢١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٧:٣٦٢٣:٤٢:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٠٧٠٥:٤١:٠٥١٢:٢٥:٣٤١٩:١٠:٢٠١٩:٢٨:١٠٢٣:٤٢:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٢٧٠٥:٤٠:٣٩١٢:٢٥:٣٧١٩:١٠:٥٢١٩:٢٨:٤٥٢٣:٤٢:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٥٠٠٥:٤٠:١٣١٢:٢٥:٤١١٩:١١:٢٤١٩:٢٩:١٩٢٣:٤٢:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:١٣٠٥:٣٩:٤٩١٢:٢٥:٤٥١٩:١١:٥٦١٩:٢٩:٥٣٢٣:٤٢:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٣٨٠٥:٣٩:٢٦١٢:٢٥:٤٩١٩:١٢:٢٨١٩:٣٠:٢٧٢٣:٤٢:٤٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٠٥٠٥:٣٩:٠٤١٢:٢٥:٥٤١٩:١٣:٠٠١٩:٣١:٠٠٢٣:٤٢:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیک شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیک شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیک شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نیک شهر

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر نیک شهر

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر نیک شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیک شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر نیک شهر

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٥:١١١١:٣٠:٢٥١٦:٤٥:٤٣١٧:٠٣:٤٣٢٢:٥٠:٠٩
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:١٥:٣٣١١:٣٠:٥٥١٦:٤٦:٢٠١٧:٠٤:٢٠٢٢:٥٠:٤٠
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٤:٥٤:٥٩٠٦:١٥:٥٤١١:٣١:٢٤١٦:٤٦:٥٨١٧:٠٤:٥٧٢٢:٥١:١٠
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٦:١٤١١:٣١:٥٣١٦:٤٧:٣٦١٧:٠٥:٣٥٢٢:٥١:٤٠
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٤:٥٥:٤٣٠٦:١٦:٣٣١١:٣٢:٢٢١٦:٤٨:١٦١٧:٠٦:١٤٢٢:٥٢:٠٩
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٤:٥٦:٠٣٠٦:١٦:٥٠١١:٣٢:٥٠١٦:٤٨:٥٦١٧:٠٦:٥٣٢٢:٥٢:٣٩
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٤:٥٦:٢٢٠٦:١٧:٠٥١١:٣٣:١٨١٦:٤٩:٣٧١٧:٠٧:٣٣٢٢:٥٣:٠٨
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٤:٥٦:٤٠٠٦:١٧:١٩١١:٣٣:٤٦١٦:٥٠:١٨١٧:٠٨:١٤٢٢:٥٣:٣٧
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٤:٥٦:٥٦٠٦:١٧:٣٢١١:٣٤:١٣١٦:٥١:٠٠١٧:٠٨:٥٥٢٢:٥٤:٠٦
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٤:٥٧:١٢٠٦:١٧:٤٣١١:٣٤:٤٠١٦:٥١:٤٣١٧:٠٩:٣٦٢٢:٥٤:٣٤
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٧:٥٣١١:٣٥:٠٦١٦:٥٢:٢٦١٧:١٠:١٨٢٢:٥٥:٠٢
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٤:٥٧:٣٩٠٦:١٨:٠١١١:٣٥:٣٢١٦:٥٣:١٠١٧:١١:٠١٢٢:٥٥:٣٠
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٤:٥٧:٥٠٠٦:١٨:٠٨١١:٣٥:٥٧١٦:٥٣:٥٤١٧:١١:٤٤٢٢:٥٥:٥٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٤:٥٨:٠١٠٦:١٨:١٤١١:٣٦:٢٢١٦:٥٤:٣٩١٧:١٢:٢٧٢٢:٥٦:٢٤
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٤:٥٨:١٠٠٦:١٨:١٨١١:٣٦:٤٦١٦:٥٥:٢٣١٧:١٣:١١٢٢:٥٦:٥٠
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٤:٥٨:١٧٠٦:١٨:٢٠١١:٣٧:٠٩١٦:٥٦:٠٩١٧:١٣:٥٤٢٢:٥٧:١٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٤:٥٨:٢٤٠٦:١٨:٢١١١:٣٧:٣٢١٦:٥٦:٥٤١٧:١٤:٣٩٢٢:٥٧:٤٢
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٤:٥٨:٢٩٠٦:١٨:٢٠١١:٣٧:٥٥١٦:٥٧:٤٠١٧:١٥:٢٣٢٢:٥٨:٠٦
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٤:٥٨:٣٣٠٦:١٨:١٨١١:٣٨:١٧١٦:٥٨:٢٦١٧:١٦:٠٧٢٢:٥٨:٣١
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٤:٥٨:٣٥٠٦:١٨:١٤١١:٣٨:٣٨١٦:٥٩:١٣١٧:١٦:٥٢٢٢:٥٨:٥٤
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٤:٥٨:٣٦٠٦:١٨:٠٩١١:٣٨:٥٨١٦:٥٩:٥٩١٧:١٧:٣٧٢٢:٥٩:١٧
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٤:٥٨:٣٦٠٦:١٨:٠٢١١:٣٩:١٨١٧:٠٠:٤٦١٧:١٨:٢٢٢٢:٥٩:٤٠
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٤:٥٨:٣٤٠٦:١٧:٥٤١١:٣٩:٣٧١٧:٠١:٣٣١٧:١٩:٠٧٢٣:٠٠:٠٢
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٤:٥٨:٣١٠٦:١٧:٤٥١١:٣٩:٥٦١٧:٠٢:١٩١٧:١٩:٥٢٢٣:٠٠:٢٣
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٤:٥٨:٢٦٠٦:١٧:٣٣١١:٤٠:١٣١٧:٠٣:٠٦١٧:٢٠:٣٧٢٣:٠٠:٤٣
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٤:٥٨:٢٠٠٦:١٧:٢١١١:٤٠:٣٠١٧:٠٣:٥٣١٧:٢١:٢٣٢٣:٠١:٠٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٤:٥٨:١٣٠٦:١٧:٠٧١١:٤٠:٤٦١٧:٠٤:٤٠١٧:٢٢:٠٨٢٣:٠١:٢٢
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٤:٥٨:٠٤٠٦:١٦:٥١١١:٤١:٠٢١٧:٠٥:٢٧١٧:٢٢:٥٣٢٣:٠١:٤٠
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٤:٥٧:٥٤٠٦:١٦:٣٤١١:٤١:١٦١٧:٠٦:١٣١٧:٢٣:٣٧٢٣:٠١:٥٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٤:٥٧:٤٢٠٦:١٦:١٥١١:٤١:٣٠١٧:٠٧:٠٠١٧:٢٤:٢٢٢٣:٠٢:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر نیک شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نیک شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نیک شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نیک شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیک شهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر نیک شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر نیک شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیک شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر نیک شهر

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٦٠٦:١٧:٣٣١١:٤٠:١٣١٧:٠٣:٠٦١٧:٢٠:٣٧٢٣:٠٠:٤٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٠٠٦:١٧:٢١١١:٤٠:٣٠١٧:٠٣:٥٣١٧:٢١:٢٣٢٣:٠١:٠٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٣٠٦:١٧:٠٧١١:٤٠:٤٦١٧:٠٤:٤٠١٧:٢٢:٠٨٢٣:٠١:٢٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٤٠٦:١٦:٥١١١:٤١:٠٢١٧:٠٥:٢٧١٧:٢٢:٥٣٢٣:٠١:٤٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٤٠٦:١٦:٣٤١١:٤١:١٦١٧:٠٦:١٣١٧:٢٣:٣٧٢٣:٠١:٥٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٢٠٦:١٦:١٥١١:٤١:٣٠١٧:٠٧:٠٠١٧:٢٤:٢٢٢٣:٠٢:١٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٩٠٦:١٥:٥٥١١:٤١:٤٣١٧:٠٧:٤٦١٧:٢٥:٠٧٢٣:٠٢:٣١
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٥٠٦:١٥:٣٤١١:٤١:٥٥١٧:٠٨:٣٢١٧:٢٥:٥١٢٣:٠٢:٤٦
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:١٥:١١١١:٤٢:٠٧١٧:٠٩:١٨١٧:٢٦:٣٥٢٣:٠٣:٠٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:١٤:٤٧١١:٤٢:١٧١٧:١٠:٠٤١٧:٢٧:١٩٢٣:٠٣:١٣
١١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٣٠٦:١٤:٢١١١:٤٢:٢٧١٧:١٠:٥٠١٧:٢٨:٠٣٢٣:٠٣:٢٦
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٣٠٦:١٣:٥٤١١:٤٢:٣٦١٧:١١:٣٥١٧:٢٨:٤٦٢٣:٠٣:٣٨
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤١٠٦:١٣:٢٥١١:٤٢:٤٤١٧:١٢:٢٠١٧:٢٩:٢٩٢٣:٠٣:٤٩
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٨٠٦:١٢:٥٦١١:٤٢:٥١١٧:١٣:٠٤١٧:٣٠:١٢٢٣:٠٣:٥٩
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٢:٢٤١١:٤٢:٥٨١٧:١٣:٤٨١٧:٣٠:٥٤٢٣:٠٤:٠٨
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١١:٥٢١١:٤٣:٠٣١٧:١٤:٣٢١٧:٣١:٣٦٢٣:٠٤:١٦
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠١٠٦:١١:١٨١١:٤٣:٠٨١٧:١٥:١٦١٧:٣٢:١٨٢٣:٠٤:٢٤
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٠:٤٣١١:٤٣:١٢١٧:١٥:٥٩١٧:٣٢:٥٩٢٣:٠٤:٣١
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١٠:٠٧١١:٤٣:١٥١٧:١٦:٤١١٧:٣٣:٤٠٢٣:٠٤:٣٦
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣١٠٦:٠٩:٢٩١١:٤٣:١٧١٧:١٧:٢٤١٧:٣٤:٢١٢٣:٠٤:٤١
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:٠٨:٥١١١:٤٣:١٩١٧:١٨:٠٦١٧:٣٥:٠١٢٣:٠٤:٤٥
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٥٠٦:٠٨:١١١١:٤٣:٢٠١٧:١٨:٤٧١٧:٣٥:٤١٢٣:٠٤:٤٩
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٠٧:٣٠١١:٤٣:٢٠١٧:١٩:٢٨١٧:٣٦:٢٠٢٣:٠٤:٥١
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٤٠٦:٠٦:٤٨١١:٤٣:١٩١٧:٢٠:٠٩١٧:٣٦:٥٩٢٣:٠٤:٥٣
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٦٠٦:٠٦:٠٥١١:٤٣:١٧١٧:٢٠:٥٠١٧:٣٧:٣٨٢٣:٠٤:٥٤
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٧٠٦:٠٥:٢٠١١:٤٣:١٥١٧:٢١:٣٠١٧:٣٨:١٧٢٣:٠٤:٥٤
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٨٠٦:٠٤:٣٥١١:٤٣:١٢١٧:٢٢:٠٩١٧:٣٨:٥٥٢٣:٠٤:٥٣
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٠٣:٤٩١١:٤٣:٠٩١٧:٢٢:٤٨١٧:٣٩:٣٢٢٣:٠٤:٥١
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:٠٣:٠٢١١:٤٣:٠٤١٧:٢٣:٢٧١٧:٤٠:١٠٢٣:٠٤:٤٩
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:١١٠٦:٠٢:١٤١١:٤٢:٥٩١٧:٢٤:٠٦١٧:٤٠:٤٧٢٣:٠٤:٤٦

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نیک شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر نیک شهر شهر نیک شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر نیک شهر شهر نیک شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نیک شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیک شهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نیک شهر

نیک‌شَهر یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران در منطقه چابهار است

شهر نیک شهر در ویکیپدیا

شهر نیک شهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نیک شهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نیک شهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نیک شهر بر روی نقشه

شهر نیک شهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نیک شهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نیک شهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نیک شهر
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر نیک شهر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر نیک شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نیک شهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نیک شهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نیک شهر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نیک شهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نیک شهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نیک شهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ نیک شهر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نیک شهر
زمان پخش اذان مستقیم به افق نیک شهر
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ نیک شهر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق نیک شهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نیک شهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو