جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نیک شهر

نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز نیک شهر


اذان صبح: ٠٤:٥٧:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٣١:٢٨
غروب آفتاب: ١٨:٤٨:٣٣
اذان مغرب: ١٩:٠٥:٠٦
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٣٥

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نیک شهر (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ شهر نیک شهر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر نیک شهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نیک شهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
موی زیبا، یكی از دو نوع زیبایی است كه خداوند به فرد مسلمان می‌دهد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نیک شهر

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نیک شهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیک شهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نیک شهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیک شهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نیک شهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٢٤٠٥:٥٦:٣١١٢:٢٧:٠٣١٨:٥٧:٥٨١٩:١٥:٠١٢٣:٤٦:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٢١٠٥:٥٥:٤٠١٢:٢٦:٥٣١٨:٥٨:٢٩١٩:١٥:٣٤٢٣:٤٦:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:١٩٠٥:٥٤:٥٠١٢:٢٦:٤٤١٨:٥٩:٠٠١٩:١٦:٠٧٢٣:٤٦:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:١٨٠٥:٥٤:٠٠١٢:٢٦:٣٥١٨:٥٩:٣٢١٩:١٦:٤١٢٣:٤٥:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:١٧٠٥:٥٣:١٢١٢:٢٦:٢٧١٩:٠٠:٠٣١٩:١٧:١٥٢٣:٤٥:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٢:٢٥١٢:٢٦:١٩١٩:٠٠:٣٥١٩:١٧:٤٨٢٣:٤٥:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:١٨٠٥:٥١:٣٨١٢:٢٦:١٢١٩:٠١:٠٧١٩:١٨:٢٢٢٣:٤٥:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٥٠:٥٢١٢:٢٦:٠٥١٩:٠١:٣٩١٩:١٨:٥٧٢٣:٤٥:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٠:٠٨١٢:٢٥:٥٩١٩:٠٢:١١١٩:١٩:٣١٢٣:٤٤:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٤٩:٢٤١٢:٢٥:٥٣١٩:٠٢:٤٤١٩:٢٠:٠٥٢٣:٤٤:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٤٨:٤١١٢:٢٥:٤٨١٩:٠٣:١٦١٩:٢٠:٣٩٢٣:٤٤:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٤٨:٠٠١٢:٢٥:٤٤١٩:٠٣:٤٨١٩:٢١:١٤٢٣:٤٤:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٤٧:١٩١٢:٢٥:٤٠١٩:٠٤:٢١١٩:٢١:٤٩٢٣:٤٤:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٤٦:٣٩١٢:٢٥:٣٦١٩:٠٤:٥٣١٩:٢٢:٢٣٢٣:٤٣:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٤٦:٠١١٢:٢٥:٣٣١٩:٠٥:٢٦١٩:٢٢:٥٨٢٣:٤٣:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٤٥:٢٣١٢:٢٥:٣١١٩:٠٥:٥٨١٩:٢٣:٣٣٢٣:٤٣:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:١٨٠٥:٤٤:٤٧١٢:٢٥:٣٠١٩:٠٦:٣١١٩:٢٤:٠٧٢٣:٤٣:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٤٤:١٢١٢:٢٥:٢٨١٩:٠٧:٠٤١٩:٢٤:٤٢٢٣:٤٣:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٤٣٠٥:٤٣:٣٨١٢:٢٥:٢٨١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٥:١٧٢٣:٤٣:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤٣:٠٥١٢:٢٥:٢٨١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٥:٥٢٢٣:٤٣:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:١٢٠٥:٤٢:٣٣١٢:٢٥:٢٩١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٦:٢٧٢٣:٤٣:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٢٩٠٥:٤٢:٠٣١٢:٢٥:٣٠١٩:٠٩:١٤١٩:٢٧:٠١٢٣:٤٣:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٤٧٠٥:٤١:٣٤١٢:٢٥:٣٢١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٧:٣٦٢٣:٤٢:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٠٧٠٥:٤١:٠٥١٢:٢٥:٣٤١٩:١٠:٢٠١٩:٢٨:١٠٢٣:٤٢:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٢٧٠٥:٤٠:٣٩١٢:٢٥:٣٧١٩:١٠:٥٢١٩:٢٨:٤٥٢٣:٤٢:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٥٠٠٥:٤٠:١٣١٢:٢٥:٤١١٩:١١:٢٤١٩:٢٩:١٩٢٣:٤٢:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:١٣٠٥:٣٩:٤٩١٢:٢٥:٤٥١٩:١١:٥٦١٩:٢٩:٥٣٢٣:٤٢:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٣٨٠٥:٣٩:٢٦١٢:٢٥:٤٩١٩:١٢:٢٨١٩:٣٠:٢٧٢٣:٤٢:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٠٥٠٥:٣٩:٠٤١٢:٢٥:٥٤١٩:١٣:٠٠١٩:٣١:٠٠٢٣:٤٢:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیک شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیک شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیک شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نیک شهر

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر نیک شهر

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیک شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیک شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر نیک شهر

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:١٠:٣٧٠٦:٢٦:٢٨١٢:٣٤:٤٢١٨:٤٣:٢١١٨:٥٩:٤٥٢٣:٥٦:٢٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٢٥:٢٣١٢:٣٤:٢٤١٨:٤٣:٤٩١٩:٠٠:١٤٢٣:٥٦:٠٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٨:١٨٠٦:٢٤:١٩١٢:٣٤:٠٦١٨:٤٤:١٨١٩:٠٠:٤٣٢٣:٥٥:٤٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٢٣:١٤١٢:٣٣:٤٨١٨:٤٤:٤٦١٩:٠١:١٢٢٣:٥٥:٢٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٢٢:١٠١٢:٣٣:٣٠١٨:٤٥:١٤١٩:٠١:٤١٢٣:٥٥:٠٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٢١:٠٦١٢:٣٣:١٢١٨:٤٥:٤٣١٩:٠٢:١٠٢٣:٥٤:٤١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٢٠:٠٢١٢:٣٢:٥٥١٨:٤٦:١١١٩:٠٢:٣٩٢٣:٥٤:٢٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٠٢:٢٩٠٦:١٨:٥٨١٢:٣٢:٣٧١٨:٤٦:٣٩١٩:٠٣:٠٩٢٣:٥٣:٥٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠١:١٨٠٦:١٧:٥٥١٢:٣٢:١٩١٨:٤٧:٠٨١٩:٠٣:٣٨٢٣:٥٣:٣٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٠:٠٨٠٦:١٦:٥٢١٢:٣٢:٠٢١٨:٤٧:٣٦١٩:٠٤:٠٧٢٣:٥٣:١٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٨:٥٨٠٦:١٥:٤٩١٢:٣١:٤٥١٨:٤٨:٠٤١٩:٠٤:٣٧٢٣:٥٢:٥٦
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥٧:٤٨٠٦:١٤:٤٦١٢:٣١:٢٨١٨:٤٨:٣٣١٩:٠٥:٠٦٢٣:٥٢:٣٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٥٦:٣٨٠٦:١٣:٤٤١٢:٣١:١١١٨:٤٩:٠١١٩:٠٥:٣٦٢٣:٥٢:١٤
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٢:٤٢١٢:٣٠:٥٤١٨:٤٩:٣٠١٩:٠٦:٠٦٢٣:٥١:٥٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٤:١٨٠٦:١١:٤٠١٢:٣٠:٣٧١٨:٤٩:٥٩١٩:٠٦:٣٦٢٣:٥١:٣٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٠:٣٩١٢:٣٠:٢١١٨:٥٠:٢٧١٩:٠٧:٠٦٢٣:٥١:١٣
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥١:٥٩٠٦:٠٩:٣٨١٢:٣٠:٠٥١٨:٥٠:٥٦١٩:٠٧:٣٦٢٣:٥٠:٥٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٠٨:٣٨١٢:٢٩:٥٠١٨:٥١:٢٥١٩:٠٨:٠٦٢٣:٥٠:٣٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤٩:٤٠٠٦:٠٧:٣٨١٢:٢٩:٣٥١٨:٥١:٥٥١٩:٠٨:٣٧٢٣:٥٠:١٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٤٨:٣٢٠٦:٠٦:٣٩١٢:٢٩:٢٠١٨:٥٢:٢٤١٩:٠٩:٠٨٢٣:٤٩:٥٤
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٧:٢٣٠٦:٠٥:٤١١٢:٢٩:٠٥١٨:٥٢:٥٣١٩:٠٩:٣٩٢٣:٤٩:٣٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٦:١٥٠٦:٠٤:٤٣١٢:٢٨:٥١١٨:٥٣:٢٣١٩:١٠:١٠٢٣:٤٩:١٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٣:٤٥١٢:٢٨:٣٧١٨:٥٣:٥٣١٩:١٠:٤٢٢٣:٤٨:٥٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٢:٤٨١٢:٢٨:٢٤١٨:٥٤:٢٣١٩:١١:١٣٢٣:٤٨:٣٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠١:٥٢١٢:٢٨:١١١٨:٥٤:٥٣١٩:١١:٤٥٢٣:٤٨:٢٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠٠:٥٧١٢:٢٧:٥٩١٨:٥٥:٢٣١٩:١٢:١٧٢٣:٤٨:٠٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٠٠:٠٢١٢:٢٧:٤٧١٨:٥٥:٥٤١٩:١٢:٥٠٢٣:٤٧:٤٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٩:٣٦٠٥:٥٩:٠٨١٢:٢٧:٣٥١٨:٥٦:٢٥١٩:١٣:٢٢٢٣:٤٧:٢٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٨:٣٢٠٥:٥٨:١٥١٢:٢٧:٢٤١٨:٥٦:٥٥١٩:١٣:٥٥٢٣:٤٧:١١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٢٨٠٥:٥٧:٢٢١٢:٢٧:١٣١٨:٥٧:٢٦١٩:١٤:٢٨٢٣:٤٦:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر نیک شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر نیک شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر نیک شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نیک شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیک شهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نیک شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیک شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیک شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نیک شهر

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٧٠٥:٣٢:٥٥١١:٣٦:٣٠١٧:٤٠:٢٩١٧:٥٦:٥٠٢٣:٢٨:٢٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٩٠٦:٣١:٥١١٢:٣٦:١٢١٨:٤٠:٥٨١٨:٥٧:٢٠٢٣:٥٨:٠٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:١٢٠٦:٣٠:٤٦١٢:٣٥:٥٤١٨:٤١:٢٦١٨:٥٧:٤٩٢٣:٥٧:٤٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٣٠٦:٢٩:٤٢١٢:٣٥:٣٧١٨:٤١:٥٥١٨:٥٨:١٨٢٣:٥٧:٢٥
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٥٠٦:٢٨:٣٧١٢:٣٥:١٩١٨:٤٢:٢٤١٨:٥٨:٤٧٢٣:٥٧:٠٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٤٦٠٦:٢٧:٣٢١٢:٣٥:٠٠١٨:٤٢:٥٢١٨:٥٩:١٦٢٣:٥٦:٤٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٧٠٦:٢٦:٢٨١٢:٣٤:٤٢١٨:٤٣:٢١١٨:٥٩:٤٥٢٣:٥٦:٢٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٢٥:٢٣١٢:٣٤:٢٤١٨:٤٣:٤٩١٩:٠٠:١٤٢٣:٥٦:٠٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٨٠٦:٢٤:١٩١٢:٣٤:٠٦١٨:٤٤:١٨١٩:٠٠:٤٣٢٣:٥٥:٤٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٢٣:١٤١٢:٣٣:٤٨١٨:٤٤:٤٦١٩:٠١:١٢٢٣:٥٥:٢٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٢٢:١٠١٢:٣٣:٣٠١٨:٤٥:١٤١٩:٠١:٤١٢٣:٥٥:٠٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٢١:٠٦١٢:٣٣:١٢١٨:٤٥:٤٣١٩:٠٢:١٠٢٣:٥٤:٤١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٢٠:٠٢١٢:٣٢:٥٥١٨:٤٦:١١١٩:٠٢:٣٩٢٣:٥٤:٢٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٩٠٦:١٨:٥٨١٢:٣٢:٣٧١٨:٤٦:٣٩١٩:٠٣:٠٩٢٣:٥٣:٥٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:١٨٠٦:١٧:٥٥١٢:٣٢:١٩١٨:٤٧:٠٨١٩:٠٣:٣٨٢٣:٥٣:٣٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٨٠٦:١٦:٥٢١٢:٣٢:٠٢١٨:٤٧:٣٦١٩:٠٤:٠٧٢٣:٥٣:١٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٨٠٦:١٥:٤٩١٢:٣١:٤٥١٨:٤٨:٠٤١٩:٠٤:٣٧٢٣:٥٢:٥٦
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٨٠٦:١٤:٤٦١٢:٣١:٢٨١٨:٤٨:٣٣١٩:٠٥:٠٦٢٣:٥٢:٣٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٨٠٦:١٣:٤٤١٢:٣١:١١١٨:٤٩:٠١١٩:٠٥:٣٦٢٣:٥٢:١٤
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٢:٤٢١٢:٣٠:٥٤١٨:٤٩:٣٠١٩:٠٦:٠٦٢٣:٥١:٥٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٨٠٦:١١:٤٠١٢:٣٠:٣٧١٨:٤٩:٥٩١٩:٠٦:٣٦٢٣:٥١:٣٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٠:٣٩١٢:٣٠:٢١١٨:٥٠:٢٧١٩:٠٧:٠٦٢٣:٥١:١٣
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٩٠٦:٠٩:٣٨١٢:٣٠:٠٥١٨:٥٠:٥٦١٩:٠٧:٣٦٢٣:٥٠:٥٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٠٨:٣٨١٢:٢٩:٥٠١٨:٥١:٢٥١٩:٠٨:٠٦٢٣:٥٠:٣٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٠٠٦:٠٧:٣٨١٢:٢٩:٣٥١٨:٥١:٥٥١٩:٠٨:٣٧٢٣:٥٠:١٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٢٠٦:٠٦:٣٩١٢:٢٩:٢٠١٨:٥٢:٢٤١٩:٠٩:٠٨٢٣:٤٩:٥٤
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٣٠٦:٠٥:٤١١٢:٢٩:٠٥١٨:٥٢:٥٣١٩:٠٩:٣٩٢٣:٤٩:٣٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٥٠٦:٠٤:٤٣١٢:٢٨:٥١١٨:٥٣:٢٣١٩:١٠:١٠٢٣:٤٩:١٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٣:٤٥١٢:٢٨:٣٧١٨:٥٣:٥٣١٩:١٠:٤٢٢٣:٤٨:٥٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٢:٤٨١٢:٢٨:٢٤١٨:٥٤:٢٣١٩:١١:١٣٢٣:٤٨:٣٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠١:٥٢١٢:٢٨:١١١٨:٥٤:٥٣١٩:١١:٤٥٢٣:٤٨:٢٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نیک شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نیک شهر شهر نیک شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نیک شهر شهر نیک شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نیک شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیک شهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نیک شهر

نیک‌شَهر یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران در منطقه چابهار است

شهر نیک شهر در ویکیپدیا

شهر نیک شهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نیک شهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نیک شهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نیک شهر بر روی نقشه

شهر نیک شهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نیک شهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نیک شهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نیک شهر
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر نیک شهر + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر نیک شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نیک شهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نیک شهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نیک شهر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نیک شهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نیک شهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا نیک شهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نیک شهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نیک شهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق نیک شهر
زمان پخش اذان زنده به افق نیک شهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نیک شهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نیک شهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو