جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نیک شهر

نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز نیک شهر

اذان صبح: ٠٤:٠٦:١٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٢١:٣٤
اذان ظهر: ١١:١٨:٤٠
غروب آفتاب: ١٧:١٥:٢٤
اذان مغرب: ١٧:٣١:٤٥
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤١:٠٣

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نیک شهر (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر نیک شهر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر نیک شهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نیک شهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

وین دایر
هر روز، سازش و آرامش بیشتری را به زندگی‌تان فراخوانید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نیک شهر

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نیک شهر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیک شهر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نیک شهر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیک شهر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نیک شهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٧:٤٠٠٦:٠٥:٥٥١٢:٢٩:٠٩١٨:٥٢:٤٦١٩:٠٩:٣٢٢٣:٤٩:٣٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٠٤:٥٧١٢:٢٨:٥٥١٨:٥٣:١٦١٩:١٠:٠٣٢٣:٤٩:٢٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٣:٥٩١٢:٢٨:٤١١٨:٥٣:٤٦١٩:١٠:٣٤٢٣:٤٩:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٣:٠٢١٢:٢٨:٢٧١٨:٥٤:١٦١٩:١١:٠٦٢٣:٤٨:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٣:١٠٠٦:٠٢:٠٦١٢:٢٨:١٤١٨:٥٤:٤٦١٩:١١:٣٨٢٣:٤٨:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠١:١٠١٢:٢٨:٠٢١٨:٥٥:١٦١٩:١٢:١٠٢٣:٤٨:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٠:١٥١٢:٢٧:٤٩١٨:٥٥:٤٦١٩:١٢:٤٢٢٣:٤٧:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٩:٥٢٠٥:٥٩:٢١١٢:٢٧:٣٨١٨:٥٦:١٧١٩:١٣:١٤٢٣:٤٧:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٨:٤٧٠٥:٥٨:٢٧١٢:٢٧:٢٦١٨:٥٦:٤٨١٩:١٣:٤٧٢٣:٤٧:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٧:٤٣٠٥:٥٧:٣٥١٢:٢٧:١٥١٨:٥٧:١٨١٩:١٤:١٩٢٣:٤٦:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٦:٣٩٠٥:٥٦:٤٣١٢:٢٧:٠٥١٨:٥٧:٤٩١٩:١٤:٥٢٢٣:٤٦:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٣٦٠٥:٥٥:٥١١٢:٢٦:٥٥١٨:٥٨:٢٠١٩:١٥:٢٥٢٣:٤٦:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٣٣٠٥:٥٥:٠١١٢:٢٦:٤٥١٨:٥٨:٥١١٩:١٥:٥٨٢٣:٤٦:١٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٣٢٠٥:٥٤:١١١٢:٢٦:٣٦١٨:٥٩:٢٣١٩:١٦:٣٢٢٣:٤٥:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٣١٠٥:٥٣:٢٣١٢:٢٦:٢٨١٨:٥٩:٥٤١٩:١٧:٠٥٢٣:٤٥:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣١:٣٠٠٥:٥٢:٣٥١٢:٢٦:٢٠١٩:٠٠:٢٦١٩:١٧:٣٩٢٣:٤٥:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥١:٤٨١٢:٢٦:١٢١٩:٠٠:٥٨١٩:١٨:١٣٢٣:٤٥:١٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٥١:٠٢١٢:٢٦:٠٥١٩:٠١:٣٠١٩:١٨:٤٧٢٣:٤٥:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٥٠:١٧١٢:٢٥:٥٩١٩:٠٢:٠٢١٩:١٩:٢١٢٣:٤٤:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٤٩:٣٣١٢:٢٥:٥٣١٩:٠٢:٣٤١٩:١٩:٥٥٢٣:٤٤:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٤٨:٥٠١٢:٢٥:٤٨١٩:٠٣:٠٧١٩:٢٠:٣٠٢٣:٤٤:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٤٨:٠٩١٢:٢٥:٤٤١٩:٠٣:٣٩١٩:٢١:٠٤٢٣:٤٤:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٤٧:٢٨١٢:٢٥:٤٠١٩:٠٤:١٢١٩:٢١:٣٩٢٣:٤٤:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٠١٠٥:٤٦:٤٨١٢:٢٥:٣٦١٩:٠٤:٤٥١٩:٢٢:١٤٢٣:٤٣:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٠٩٠٥:٤٦:٠٩١٢:٢٥:٣٣١٩:٠٥:١٧١٩:٢٢:٤٩٢٣:٤٣:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:١٩٠٥:٤٥:٣٢١٢:٢٥:٣١١٩:٠٥:٥٠١٩:٢٣:٢٤٢٣:٤٣:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢١:٢٩٠٥:٤٤:٥٥١٢:٢٥:٣٠١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٣:٥٩٢٣:٤٣:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٤١٠٥:٤٤:٢٠١٢:٢٥:٢٨١٩:٠٦:٥٦١٩:٢٤:٣٤٢٣:٤٣:٢٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٩:٥٤٠٥:٤٣:٤٦١٢:٢٥:٢٨١٩:٠٧:٢٩١٩:٢٥:٠٩٢٣:٤٣:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نیک شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نیک شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نیک شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نیک شهر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نیک شهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نیک شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیک شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نیک شهر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر نیک شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نیک شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نیک شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نیک شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیک شهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیک شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر نیک شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیک شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیک شهر

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر نیک شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیک شهر شهر نیک شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیک شهر شهر نیک شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نیک شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیک شهر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نیک شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیک شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیک شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نیک شهر

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٩٠٥:١٧:٤٣١١:٢١:٤٣١٧:٢٥:٢٠١٧:٤١:٤١٢٢:٤٣:٥٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٦٠٥:١٨:٠٨١١:٢١:٢٢١٧:٢٤:١٣١٧:٤٠:٣٤٢٢:٤٣:٣٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٤٠٥:١٨:٣٣١١:٢١:٠٢١٧:٢٣:٠٧١٧:٣٩:٢٧٢٢:٤٣:١٩
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٢٠٥:١٨:٥٩١١:٢٠:٤١١٧:٢٢:٠٠١٧:٣٨:٢٠٢٢:٤٢:٥٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٩٠٥:١٩:٢٤١١:٢٠:٢٠١٧:٢٠:٥٣١٧:٣٧:١٤٢٢:٤٢:٤٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٦٠٥:١٩:٥٠١١:٢٠:٠٠١٧:١٩:٤٧١٧:٣٦:٠٧٢٢:٤٢:٢٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٢٠:١٥١١:١٩:٣٩١٧:١٨:٤١١٧:٣٥:٠١٢٢:٤٢:٠١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢١٠٥:٢٠:٤١١١:١٩:١٩١٧:١٧:٣٥١٧:٣٣:٥٦٢٢:٤١:٤١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٢١:٠٧١١:١٩:٠٠١٧:١٦:٢٩١٧:٣٢:٥٠٢٢:٤١:٢٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٥٠٥:٢١:٣٤١١:١٨:٤٠١٧:١٥:٢٤١٧:٣١:٤٥٢٢:٤١:٠٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٢٢:٠٠١١:١٨:٢١١٧:١٤:١٩١٧:٣٠:٤١٢٢:٤٠:٤٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٢٢:٢٧١١:١٨:٠٢١٧:١٣:١٥١٧:٢٩:٣٧٢٢:٤٠:٢٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٢٢:٥٤١١:١٧:٤٤١٧:١٢:١١١٧:٢٨:٣٣٢٢:٤٠:٠٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٣٠٥:٢٣:٢٢١١:١٧:٢٦١٧:١١:٠٧١٧:٢٧:٣٠٢٢:٣٩:٤٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٠٠٥:٢٣:٥٠١١:١٧:٠٨١٧:١٠:٠٤١٧:٢٦:٢٧٢٢:٣٩:٣١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٢٤:١٨١١:١٦:٥٠١٧:٠٩:٠١١٧:٢٥:٢٥٢٢:٣٩:١٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٢٤:٤٦١١:١٦:٣٤١٧:٠٧:٥٩١٧:٢٤:٢٤٢٢:٣٨:٥٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٢٥:١٥١١:١٦:١٧١٧:٠٦:٥٧١٧:٢٣:٢٣٢٢:٣٨:٣٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٠٠٥:٢٥:٤٤١١:١٦:٠١١٧:٠٥:٥٦١٧:٢٢:٢٣٢٢:٣٨:٢٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٧٠٥:٢٦:١٤١١:١٥:٤٦١٧:٠٤:٥٦١٧:٢١:٢٣٢٢:٣٨:٠٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:١٥٠٥:٢٦:٤٤١١:١٥:٣١١٧:٠٣:٥٦١٧:٢٠:٢٤٢٢:٣٧:٥٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٣٠٥:٢٧:١٤١١:١٥:١٦١٧:٠٢:٥٧١٧:١٩:٢٦٢٢:٣٧:٣٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:١١٠٥:٢٧:٤٥١١:١٥:٠٢١٧:٠١:٥٩١٧:١٨:٢٩٢٢:٣٧:١٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٠٠٥:٢٨:١٦١١:١٤:٤٩١٧:٠١:٠١١٧:١٧:٣٢٢٢:٣٧:٠٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٨٠٥:٢٨:٤٧١١:١٤:٣٦١٧:٠٠:٠٤١٧:١٦:٣٦٢٢:٣٦:٥٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٧٠٥:٢٩:١٩١١:١٤:٢٤١٦:٥٩:٠٨١٧:١٥:٤١٢٢:٣٦:٣٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٦٠٥:٢٩:٥٢١١:١٤:١٣١٦:٥٨:١٢١٧:١٤:٤٧٢٢:٣٦:٢٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٥٠٥:٣٠:٢٥١١:١٤:٠٢١٦:٥٧:١٨١٧:١٣:٥٤٢٢:٣٦:١١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٤٠٥:٣٠:٥٨١١:١٣:٥١١٦:٥٦:٢٤١٧:١٣:٠١٢٢:٣٥:٥٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٤٠٥:٣١:٣٢١١:١٣:٤٢١٦:٥٥:٣١١٧:١٢:١٠٢٢:٣٥:٤٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نیک شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نیک شهر شهر نیک شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نیک شهر شهر نیک شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نیک شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیک شهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نیک شهر

نیک‌شَهر یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران در منطقه چابهار است

شهر نیک شهر در ویکیپدیا

شهر نیک شهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نیک شهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نیک شهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نیک شهر بر روی نقشه

شهر نیک شهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نیک شهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نیک شهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نیک شهر
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر نیک شهر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر نیک شهر + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر نیک شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نیک شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نیک شهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نیک شهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نیک شهر رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نیک شهر
افق شرعی امروز فردا نیک شهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نیک شهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق نیک شهر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نیک شهر دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ نیک شهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نیک شهر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نیک شهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نیک شهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو