جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نیک شهر

نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز نیک شهر


اذان صبح: ٠٤:٣٢:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٥٦
اذان ظهر: ١١:١٤:٣٦
غروب آفتاب: ١٦:٣٨:٠٢
اذان مغرب: ١٦:٥٥:٣٠
نیمه شب: ٢٢:٣٥:٢٠

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نیک شهر (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر نیک شهر)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر نیک شهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نیک شهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

توربز
درباره وقت خسیس باشیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نیک شهر

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نیک شهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیک شهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نیک شهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیک شهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نیک شهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٢١٠٥:٥٥:٤٠١٢:٢٦:٥٣١٨:٥٨:٢٩١٩:١٥:٣٤٢٣:٤٦:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:١٩٠٥:٥٤:٥٠١٢:٢٦:٤٤١٨:٥٩:٠٠١٩:١٦:٠٧٢٣:٤٦:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:١٨٠٥:٥٤:٠٠١٢:٢٦:٣٥١٨:٥٩:٣٢١٩:١٦:٤١٢٣:٤٥:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:١٧٠٥:٥٣:١٢١٢:٢٦:٢٧١٩:٠٠:٠٣١٩:١٧:١٥٢٣:٤٥:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٢:٢٥١٢:٢٦:١٩١٩:٠٠:٣٥١٩:١٧:٤٨٢٣:٤٥:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:١٨٠٥:٥١:٣٨١٢:٢٦:١٢١٩:٠١:٠٧١٩:١٨:٢٢٢٣:٤٥:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٥٠:٥٢١٢:٢٦:٠٥١٩:٠١:٣٩١٩:١٨:٥٧٢٣:٤٥:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٠:٠٨١٢:٢٥:٥٩١٩:٠٢:١١١٩:١٩:٣١٢٣:٤٤:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٤٩:٢٤١٢:٢٥:٥٣١٩:٠٢:٤٤١٩:٢٠:٠٥٢٣:٤٤:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٤٨:٤١١٢:٢٥:٤٨١٩:٠٣:١٦١٩:٢٠:٣٩٢٣:٤٤:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٤٨:٠٠١٢:٢٥:٤٤١٩:٠٣:٤٨١٩:٢١:١٤٢٣:٤٤:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٤٧:١٩١٢:٢٥:٤٠١٩:٠٤:٢١١٩:٢١:٤٩٢٣:٤٤:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٤٦:٣٩١٢:٢٥:٣٦١٩:٠٤:٥٣١٩:٢٢:٢٣٢٣:٤٣:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٤٦:٠١١٢:٢٥:٣٣١٩:٠٥:٢٦١٩:٢٢:٥٨٢٣:٤٣:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٤٥:٢٣١٢:٢٥:٣١١٩:٠٥:٥٨١٩:٢٣:٣٣٢٣:٤٣:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:١٨٠٥:٤٤:٤٧١٢:٢٥:٣٠١٩:٠٦:٣١١٩:٢٤:٠٧٢٣:٤٣:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٤٤:١٢١٢:٢٥:٢٨١٩:٠٧:٠٤١٩:٢٤:٤٢٢٣:٤٣:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٤٣٠٥:٤٣:٣٨١٢:٢٥:٢٨١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٥:١٧٢٣:٤٣:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤٣:٠٥١٢:٢٥:٢٨١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٥:٥٢٢٣:٤٣:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:١٢٠٥:٤٢:٣٣١٢:٢٥:٢٩١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٦:٢٧٢٣:٤٣:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٢٩٠٥:٤٢:٠٣١٢:٢٥:٣٠١٩:٠٩:١٤١٩:٢٧:٠١٢٣:٤٣:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٤٧٠٥:٤١:٣٤١٢:٢٥:٣٢١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٧:٣٦٢٣:٤٢:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٠٧٠٥:٤١:٠٥١٢:٢٥:٣٤١٩:١٠:٢٠١٩:٢٨:١٠٢٣:٤٢:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٢٧٠٥:٤٠:٣٩١٢:٢٥:٣٧١٩:١٠:٥٢١٩:٢٨:٤٥٢٣:٤٢:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٥٠٠٥:٤٠:١٣١٢:٢٥:٤١١٩:١١:٢٤١٩:٢٩:١٩٢٣:٤٢:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:١٣٠٥:٣٩:٤٩١٢:٢٥:٤٥١٩:١١:٥٦١٩:٢٩:٥٣٢٣:٤٢:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٣٨٠٥:٣٩:٢٦١٢:٢٥:٤٩١٩:١٢:٢٨١٩:٣٠:٢٧٢٣:٤٢:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٠٥٠٥:٣٩:٠٤١٢:٢٥:٥٤١٩:١٣:٠٠١٩:٣١:٠٠٢٣:٤٢:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٢:٣٢٠٥:٣٨:٤٣١٢:٢٦:٠٠١٩:١٣:٣١١٩:٣١:٣٣٢٣:٤٢:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیک شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیک شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیک شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نیک شهر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر نیک شهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نیک شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیک شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر نیک شهر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر نیک شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نیک شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نیک شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نیک شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیک شهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نیک شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر نیک شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیک شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نیک شهر

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٩٠٥:٣٢:١٢١١:١٣:٢٩١٦:٥٤:٢٥١٧:١١:٠٦٢٢:٣٥:٣٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٩٠٥:٣٢:٤٧١١:١٣:٢١١٦:٥٣:٣٥١٧:١٠:١٦٢٢:٣٥:٢٢
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٩٠٥:٣٣:٢٢١١:١٣:١٣١٦:٥٢:٤٥١٧:٠٩:٢٨٢٢:٣٥:١٢
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٠٠٥:٣٣:٥٨١١:١٣:٠٧١٦:٥١:٥٦١٧:٠٨:٤٠٢٢:٣٥:٠٣
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:١١٠٥:٣٤:٣٤١١:١٣:٠١١٦:٥١:٠٨١٧:٠٧:٥٤٢٢:٣٤:٥٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٢٠٥:٣٥:١٠١١:١٢:٥٥١٦:٥٠:٢١١٧:٠٧:٠٩٢٢:٣٤:٤٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:١٤٠٥:٣٥:٤٧١١:١٢:٥١١٦:٤٩:٣٥١٧:٠٦:٢٥٢٢:٣٤:٤٠
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٦٠٥:٣٦:٢٤١١:١٢:٤٧١٦:٤٨:٥١١٧:٠٥:٤١٢٢:٣٤:٣٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٨٠٥:٣٧:٠٢١١:١٢:٤٤١٦:٤٨:٠٧١٧:٠٤:٥٩٢٢:٣٤:٢٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٣٧:٤١١١:١٢:٤٢١٦:٤٧:٢٤١٧:٠٤:١٩٢٢:٣٤:٢٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٣٠٥:٣٨:١٩١١:١٢:٤٠١٦:٤٦:٤٣١٧:٠٣:٣٩٢٢:٣٤:١٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٦٠٥:٣٨:٥٨١١:١٢:٤٠١٦:٤٦:٠٣١٧:٠٣:٠١٢٢:٣٤:١٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٣٩:٣٨١١:١٢:٤٠١٦:٤٥:٢٤١٧:٠٢:٢٣٢٢:٣٤:١٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٤٠:١٨١١:١٢:٤١١٦:٤٤:٤٦١٧:٠١:٤٧٢٢:٣٤:١١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٤٠:٥٨١١:١٢:٤٣١٦:٤٤:١٠١٧:٠١:١٣٢٢:٣٤:١٠
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:١١٠٥:٤١:٣٩١١:١٢:٤٥١٦:٤٣:٣٥١٧:٠٠:٣٩٢٢:٣٤:١٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٤٢:٢٠١١:١٢:٤٩١٦:٤٣:٠١١٧:٠٠:٠٧٢٢:٣٤:١٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٤٣:٠١١١:١٢:٥٣١٦:٤٢:٢٨١٦:٥٩:٣٦٢٢:٣٤:١١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٤٣:٤٣١١:١٢:٥٨١٦:٤١:٥٧١٦:٥٩:٠٧٢٢:٣٤:١٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٤٤:٢٥١١:١٣:٠٤١٦:٤١:٢٧١٦:٥٨:٣٩٢٢:٣٤:١٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٤٥:٠٧١١:١٣:١١١٦:٤٠:٥٨١٦:٥٨:١٢٢٢:٣٤:٢٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤١٠٥:٤٥:٥٠١١:١٣:١٨١٦:٤٠:٣١١٦:٥٧:٤٧٢٢:٣٤:٢٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٨٠٥:٤٦:٣٣١١:١٣:٢٧١٦:٤٠:٠٥١٦:٥٧:٢٣٢٢:٣٤:٣٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٤٠٥:٤٧:١٦١١:١٣:٣٦١٦:٣٩:٤١١٦:٥٧:٠٠٢٢:٣٤:٣٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣١٠٥:٤٨:٠٠١١:١٣:٤٦١٦:٣٩:١٨١٦:٥٦:٣٩٢٢:٣٤:٤٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٨٠٥:٤٨:٤٣١١:١٣:٥٧١٦:٣٨:٥٧١٦:٥٦:٢٠٢٢:٣٤:٥١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٥٠٥:٤٩:٢٧١١:١٤:٠٩١٦:٣٨:٣٧١٦:٥٦:٠٢٢٢:٣٥:٠٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٠:١٢١١:١٤:٢٢١٦:٣٨:١٩١٦:٥٥:٤٥٢٢:٣٥:٠٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٠٠٥:٥٠:٥٦١١:١٤:٣٦١٦:٣٨:٠٢١٦:٥٥:٣٠٢٢:٣٥:٢٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٨٠٥:٥١:٤٠١١:١٤:٥٠١٦:٣٧:٤٦١٦:٥٥:١٧٢٢:٣٥:٣١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نیک شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نیک شهر شهر نیک شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نیک شهر شهر نیک شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نیک شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیک شهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نیک شهر

نیک‌شَهر یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران در منطقه چابهار است

شهر نیک شهر در ویکیپدیا

شهر نیک شهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نیک شهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نیک شهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نیک شهر بر روی نقشه

شهر نیک شهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نیک شهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نیک شهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نیک شهر
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر نیک شهر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر نیک شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نیک شهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نیک شهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نیک شهر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نیک شهر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق نیک شهر
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ نیک شهر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نیک شهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نیک شهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا نیک شهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نیک شهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نیک شهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نیک شهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو