جستوی شهر / روستا


اوقات شرعی کلیه شهرها و روستاهای شهرستان نیکشهر

سیستان و بلوچستان

جداول اوقات شرعی شیعی کلیه شهرها، روستاها و آبادیهای شهرستان ٩٧ به تعداد بیش از 400 نقطه مختلف بصورت روزانه، ماه جاری، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان، تعطیلات عید نوروز و ... توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه گردیده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.اوقات شرعی امروز برخی شهرها و روستاهای منتخب شهرستان نیکشهر

نماز

ساعت به وقت ایران

پنج شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٧ هجری شمسی
٠٤ ذیحجه ١٤٣٩ هجری قمری
١٦ اوت ٢٠١٨ میلادی

جدول اوقات شرعی امروز برخی شهرها و روستاهای منتخب شهرستان نیکشهر

شهر / روستا اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
نیکشهر - نیک شهر٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠١:٥١١٢:٣٣:٢٧١٩:٠٤:٤١١٩:٢١:٤٤٢٣:٥٣:٢٠
نیکشهر - اسپکه٠٤:٤٠:١١٠٦:٠١:١٦١٢:٣٣:٣٩١٩:٠٥:٣٩١٩:٢٢:٤٨٢٣:٥٣:١٦
نیکشهر - بنت٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٠٣:٣٣١٢:٣٥:١٢١٩:٠٦:٢٩١٩:٢٣:٣٣٢٣:٥٥:٠٥
نیکشهر - چانف٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٠:١٢١٢:٣٢:١٩١٩:٠٤:٠٤١٩:٢١:١٢٢٣:٥٢:٠٢

برای این قسمت پیشنهادی دارید؟برخی از شهر، روستا و آبادیهای شهرستان نیکشهر بصورت اتفاقی در لیست منتخب ها برای نمایش اوقات شرعی روز آنها قرار گرفته است. درصورتیکه پیشنهادی برای قرار گرفتن شهر، روستا و یا آبادی دیگری در لیست منتخب های شهرستان نیکشهر دارید؛ لطفا از طریق فرم تماس با ما با ذکر دلیل اطلاع دهید.
لیست شهرها، روستاها و دهستانهای شهرستان نیکشهر

جهت مشاهده و دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ، روستا و آبادی و همچنین دهستان مورد نظر خود در شهرستان نیکشهر بصورت جداول ماهانه ، از لیست زیر مکان مورد نظر خود را انتخاب فرمایید تا وارد صفحه آن شوید.
همچنین به راحتی می توانید با فشردن دکمه جستجوی زیر ، شهر یا روستای مورد نظر خود را جستجو نمایید.


جدول شهرهای شهرستان نیکشهر
اسپکه بنت چانف
نیک شهر

جدول روستاهای شهرستان نیکشهر
انجیروک بانگوران بنت
بودک تشکری شکریان جمکان
جوهانی د پطولک دسک
دفتولک دنک دهان
دپتنگ روفنان روگراندان
سرتل سررود سرگواست
سهرین دوک شان شیری شاهیزک
علی تک مرغان سروک مزرعه ارسلمپان
مزرعه شم (رستم) مزرعه گل گردان مین
نوکین جهان نگور وفا
پیری آباد پیمازی چاهوک
چاکری کچ چشایی کجویی
کد کلات کلات بالا
کلات زنگیان کلک حمود کلک دادخدا
کلک عبدو کنارکمبان گزگون
گوهرکوه گیمک استهلک
اسپهر باب دویی بارگین زه
باسدی بجگن بجی بالا
بجی پایین برکه بلبلو
بن ابشی تاگلی تاگی در
تب تاب تحتی تعت
توتان تیع جاگور
جکی فضل اله جکی کناری خیرآباد
درکتک دسکی تنک رنگ بلوچ
زرداری زمین سوکدین زه شهری
زه ماتین زی بدک زی توکل
سرچان سرگل سفیدندوک
سنگمل سهرتک سهره بن
سوراب سیزکی سیه نوتک
شه بیلر مرزعه نوک آباد مزرعه بن دمی
مزرعه خاکران مزرعه دهن دران مزرعه زه دادعلی
مزرعه زه دادعلی مزرعه ندیرچک مزرعه ندیرچک
مزرعه کنگرو مزرعه کورزمین مزرعه کپوک
مهتری مهرکی مورتکوه
موگاه مچی در نورآباد
نوگلین هنزیرشهری پاسگاه انتظامی
پاسگاه شریکی پس کوهی پگومزی
پیرزرین چاتی پایین چاه
چت کان چیدکی چیلان
کاربد کشک کلمیان
کلوبراپ کمبان کنارازاد
کنگر کهن کوچان کچ
گتان توجکان گران گری کاشوکن کان
گوالگی گوکش استحلی
باغ بانتک بن سرخ
بن شهر ترامپوک توجکان
توجی تی جنان جوان چاه
حیدربند دبشان دربندوک
درکاسی دستکرتکی دستگرد
دن بید دن علی دوزحک
دپتنک رزان ریکو
زرابی زربر سرخ کلوت
سمسوردر سیرگ سیه تکان
شریکی مزرعه رانگو مزرعه زه دوستک
مزرعه زه کرکی مزرعه ملگوری مزرعه کلکی
مزرعه گرانو مزرعه گواروک مزرعه گونچان بنالک
میرآباد ندودک(کلگ ندودک) نلوک
نیام کند نیلان هنزکی
هنزیروک هیتک هیدرک
هیشورکی (پیران دن) پالام کز پای کند
پتکان پله سین پنسوک
پنسوکان پوجر چدرک
چراغ آباد چریانکان کارگاهی
کانی شیخان کاپارجاه کلاموران
کلاه کلک غریب شاه کلک ملاشهداد
کنارجوگن کوتان کورزیارت
کویچو گتی گدی دراپ
گزک گل سندکوه گوادر
گیران احمدآباد ازباغ
اسپتکی اسپی دپ اناری دپ
انجیردپ اوگینک اپدمیت
بزمرپژمر بن زه بندردپ
بندیک بوستان تنگ سرحد
تولپتان تیتردان جان آباد
جاوشیر جلال آباد جکدان
جکس حمنتک حیدرکان شیب
خوشآب مراد خوشآب مراد دازوک
در نریکان دزریی دمبلان
دمبلان دهلوکان دیمکوت
رجگینگ ررزدر زیارت
زیکند سرخ کان سرخ کان
سمه مچ سهری سول
سیاهنگری شمه سر شیرآباد
غلاموزمین قندچگردی قیصرآباد
مرغان ریت مزرعه بزی شیب مزرعه بهشتو
مزرعه بوستان مزرعه بوستان مزرعه تنگ زندان
مزرعه تیغ اب مزرعه تیغاب مزرعه جنگجاه
مزرعه خدآبند مزرعه دشتوک مزرعه دمیتی
مزرعه دوبندی مزرعه ریوس مزرعه ریوس
مزرعه زیارتجاه مزرعه سلتویی مزرعه سوراپ
مزرعه سیاهبک مزرعه شه تب مزرعه عالی تخمان
مزرعه مدوهان مزرعه مغان میرزا مزرعه مغان میرزا
مزرعه مکانی مزرعه میش بر مزرعه ناگ
مزرعه نراسنگ مزرعه هنزریک مزرعه هوت مانی
مزرعه پشت گر مزرعه کس نزانت مزرعه کشیکان
مزرعه کشیکان مزرعه کلکان مزرعه کلگی
مزرعه کلگی مزرعه کلی اپ مزرعه کنارک
مزرعه گرین مزرعه گرین مزرعه گونیک
مزرعه گوپشت مزرعه گوچر مورتان
مچی شیب مکان میرعزیز مکدان
مگدر ندوکی(نتوکی) نرمنت
نورآباد نیامرود سفلی نیامسرودعلیا
هریدوک هنگیری هینی
وانکوک ورکات وشمکان
پاکوه پشت تمب پیرزباری
پیرکجکان پیرکشان پیرکلگ
پیرگر پیپ چگوگدان
کاران کتالو کجگدر
کدان کرباسان کشیگان
کل حسین کلندوکی کله جاه
کله جاه کلک درا کلگان
کلگی کلگی کناران
کنت کهیر کهیرک کوران
کوپچ ککتل درنج کیجگدردپ
گتی اپ گتی تسک گتی دپ
گران گران گرتوپان
گرتوپان گردهان گروانی
گروانی گشان گنگزارآباد
گنگزارآباد گواش گورخلج
گون زمین گونکی گویاندر
گچ اسپکه اسپی تیر
اله آباد اپودم بغدان
بندکرچکان تجکفت تکچک
جهلی شهر حمد دربند درمشکان
دمیت دهنو دپگزان
رحمت آباد رزی زیرباندار
سرخ گزان سورمیچ سیف آبادجاوشیری
سیف آبادنارویی شهرنما شورچاه(بلوچان چاه)
شیشه پشت علی آبادچاگ آباد عیسی آباد
قنات چاه وارو قنات چاه وارو مزرعه دارموسی
مزرعه درگر مزرعه ندی اپ مزرعه نمردان
مزرعه هنزریک مزرعه هیتک مزرعه کروچی
مزرعه کلان مزرعه کنارزامور مزعه کدشک
میان شهر میرآباد ندریتی
نوک آباد نوگانیک هیدویچ
وانکوک پامنت پورچنگ گسک
پورچنگ گسک پیش کهور چاه مشکان
کهنک شیرآباد کهنک میرآباد کورمکان
کورنگ کچکی کیشدر
گرکوشک کلک گزدان گسک ساره آباد
گسک شاهی آباد گسک علی آباد گسک محمدآباد
گونیژدر گونیک ابشکی
ابشیب اسلام آباد بازیگر
بلپیر بندان تابکی تل
جلایی کلگ حسین آباد درک چاندی
دنیارکلک دکل مخابراتی رمضان کلگ
رییس کلک زردان زیرک آباد
سراهنگی شال مال مخت
مرتگان مزرعه جم نوک آباد
نیکوجهان هندکندرو هندکندرو
پتان پوتاپ پوزک
پیرکلک کارپدین کوشک
کچ بالا کچ بالا کچ پایین
گت گلادون احمدآباد
ارچینی اورنگ بالرود
بانی کندر باکور بندگاه دن
بیدی تانا تهنانسر
توک توک کور تیتران دن
تیغ اب جان محمدبازار جمیدر
جنگارک جنگان جگان پتک
جگریگی حواران داروکان
درمنان درمنان دشتاندر
دن سر رانک راوک
رودسران ریگ زییک گبد
سبز سرگرانی سرگرانی
سری گو سورکلود شی زندر
لوندی متسنگ مزرعه گورکور
مهبان موکی بالا موکی پایین
میشود ندیک نوکایی کل
هیتک چیلی بن کارواندر
کاپاران دن(کنارمغولی) کتوکدن کرکک
کشیک کلان کلان
کلگی کمانی کنار
گرشیب گروک دپ گریک
گزان دن گو گوران تلگ
گوربک گورکور گورگتان
آسیاب ابشک ابگاه
ارک بالان گز بن تنگ
بوردران بگ تابکوه
تخت ملک تی چران تیسرون تیسروک
تیغ اب جلال کشاری جوزدر
جکان جکانی حصارک
خان محمدآباد خیرآباد دب بار
دربلوچان درمضافتی درچک بند
دستلنگین دنک روچکان
زمین لشکو زمین هارون بالا زمین هارون پایین
زیارتجاه زیارندام سماران
سنگ سفید سنگ موتگم سهتوان
سهرآب اباد سوردر شهنامی
شوشگز شوشگز شگیم بالا
شگیم پایین فنسان مدوهی پایین
مدوهی پایین مردان جنگل مزرعه پات کوپ
مطرح مچک مکان دیگی
میرآباد میرکی ناگان
ند نسپوران نگار
نگور هشت کوه هومبان
هومبان هیچان پات کوب
پشتکوه پنکور پیتاب جم
پیردانک چاه سازمان اب چاه مالداری بادی
چاهمک چلنتی چلنتی
کتیچان کدام یاز کله بگاه
کلک صاحبخان کلک مرادشاه کلک ملا
کناردان کندل مانچ کنشکی
کهن ردان کهورکان کوشک
کوشک کوچینک گتانی
گتی گروانی گروک
گروگاه گزمیر گها
گورداکم گوشگرد ابرین
اسپتکی اله دادی اناری
باگ بجوکان برشک
بک بگ کور تازین
توکلی بالا توکلی پایین جهلی شهریانچ
جهلی پتک جوهانی جکبنان
حنزک خاربرد خوشآب موسی
خوشاپکرک دازان بالا دازان پایین
دازان پایین دازن داچناک
دخستک دوپت دوک
روپاسی زردتاک زردی پیران
زردی پیران زردی پیران زردی پیران
زهرکان زییک سادویی
سرخ روادن سفتک سهراب
سی سلیم چان سی سلیم چان سی پچ
سیاه جنگل سین کاچی شهردراز
شهریانچ شیزین پتان عبدالصمد
لال زمینان محمدآباد ملک رود
ملینچان بالا ملینچان بالا مهاب
مهاب مهنت مورین پیش
موسی آباد میرملک ناگان
ناگوک ندان رود نوک آباد
نوکی بالا نیله کروچ نیله کروچ
نیلک شیب هیتکان پتک
پرکیندر پرگوانک پشت گر
پکیرملک چانف چنگ اناری
چیل بن کارگاه اداره راه کاشکا
کرتکان شیب کس مزور کشهک
کل تیتران کلان گزدین کلاهو
کلاچار کلدان کله گوک
کلگ کلگ کلگی
کلی تک کلی کور کلی کوردک
کمپان دن کوردنبان کوپه ای
کیشوگان گراپان گرمک
گروکدپ گروکدپ گزدانک
گزین کروچ گلیک گواتریچ
گوانک گوانگ گوران الیت
گورناگان گوهچ آب بند
برمک بندسر بنگلی سور
بورک بیستوک تراتی
تم تهلک(کارگاهی) تم تهلک(کارگاهی) تم تیلک
تواران جم جهکان
جورویی جوکان حیدرسلمان
دربانتو درمضافتی دفیسانی
دن دستکرد دن کاپاران زه انگوری
زه انگوری زینقدیمی سهرک
شهریری شی مرغ شیرکیهکان
فتن در قره بن لدگوجو
لدگوجو مارگند ماندکان
مدوخان مرداسما مرداسما
مزاری مسکو ملوران
مچان بازان پی تاپ پیتوتنگ
پیتکان پیرچولکی پیش برنگ
پیمازی چارپدان چاه عالی
چاهان کجانی کرباسی
کرباسی سنگ کمبرملکی کمبیدر
کهوران دپ کورسر گتی درک
گردوک گروان گزدان
گل افشان گل ندان گورنکشهرستان نیکشهر بر روی نقشه


درباره صفحه اوقات شرعی شهرستان نیکشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهرستان نیکشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.

  • ساعت و تاریخ به وقت کشور ایران
  • جدول اوقات شرعی امروز برخی شهرها و روستاهای منتخب شهرستان نیکشهر
  • لیست شهرها، روستا و آبادیها و همچنین دهستانهای شهرستان نیکشهر جهت دسترسی به صفحه اوقات شرعی مکان مورد نظر خود با کلیک بر روی لینک آن
    قابلیت جستجوی شهر ، روستا و آبادی
  • و ...

برای بهبود صفحه اوقات شرعی شهرستان نیکشهر مشارکت کنید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهرستان نیکشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.
ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی عید نوروز جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.

اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط


تماس با ما

در صورتیکه شهر شما در لیست موجود نمی باشد و تمایل دارید به لیست شهرها افزوده گردد و یا انتقاد، پیشنهاد و یا هر گونه نظری دارید، لطفا حتما ما را در جریان بگذارید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید


تماس با اذانگو

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک 184 ، طبقه سوم ، واحد شش.
    021-88892509 021-88930670 021-88927845
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. - طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو