جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نیمور

محلات | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز نیمور

اذان صبح: ٠٤:٣٤:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٣٦
اذان ظهر: ١١:٥٩:٥٨
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:٤٨
اذان مغرب: ١٨:٢٠:٢٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٩:٠٧

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نیمور (شهرستان محلات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ شهر نیمور)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر نیمور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نیمور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام رضا (ع)
روز فطر از این رو عید قرار داده شد تا روز گردهمایی مسلمانان باشد و در این روز گرد هم آیند و برای خدا به صحرا (فضایی باز) درآیند و خداوند را بر منّتی كه بر آن‌ها نهاده است ستایش و به بزرگی یاد كنند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نیمور

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نیمور در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیمور ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نیمور (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیمور ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نیمور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٧:٠٣١٣:٠٧:٤٤١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٧:١١٠٠:٢٤:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٥:٤٩١٣:٠٧:٣٠١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٧:٥٩٠٠:٢٣:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٤:٣٥١٣:٠٧:١٦١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٤٧٠٠:٢٣:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣٣:٢٢١٣:٠٧:٠٣١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٣٥٠٠:٢٣:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٢:١٠١٣:٠٦:٥٠١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠٠:٢٤٠٠:٢٢:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٠:٥٩١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠١:١٢٠٠:٢٢:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٩:٤٨١٣:٠٦:٢٥١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٢٢:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٨:٣٨١٣:٠٦:١٣١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٢١:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٧:٢٩١٣:٠٦:٠٢١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٢١:٣٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٦:٢١١٣:٠٥:٥١١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:٢٦٠٠:٢١:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٥:١٤١٣:٠٥:٤٠١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:١٥٠٠:٢٠:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢٤:٠٧١٣:٠٥:٣٠١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٢٠:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠٥:٢١١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٢٠:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢١:٥٧١٣:٠٥:١٢١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٤١٠٠:٢٠:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:١٢٠٦:٢٠:٥٤١٣:٠٥:٠٣١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٣١٠٠:١٩:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٩:٥١١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:٢٠٠٠:١٩:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٨:٥٠١٣:٠٤:٤٨١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٠٩٠٠:١٩:١٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٧:٤٩١٣:٠٤:٤١١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٥٨٠٠:١٨:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٦:٥٠١٣:٠٤:٣٥١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٤٧٠٠:١٨:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٥:٥٢١٣:٠٤:٢٩١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:٣٧٠٠:١٨:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٤:٥٥١٣:٠٤:٢٤١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٢٦٠٠:١٨:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٣:٥٩١٣:٠٤:٢٠١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٤:١٥٠٠:١٨:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١٣:٠٥١٣:٠٤:١٦١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٧:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٤١٠٦:١٢:١١١٣:٠٤:١٢١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:٥٣٠٠:١٧:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١١:١٩١٣:٠٤:٠٩١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٤٢٠٠:١٧:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٠:٢٨١٣:٠٤:٠٧١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٣١٠٠:١٧:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٤:٠٦١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٨:٢٠٠٠:١٧:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٨:٥١١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٩:٠٨٠٠:١٦:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٨:٠٤١٣:٠٤:٠٤٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٩:٥٦٠٠:١٦:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نیمور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نیمور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نیمور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نیمور

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نیمور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نیمور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیمور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نیمور

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر نیمور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نیمور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نیمور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نیمور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیمور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیمور

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر نیمور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیمور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیمور

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر نیمور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیمور شهر نیمور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیمور شهر نیمور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نیمور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیمور برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نیمور

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیمور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیمور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نیمور

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٤٠٥:٥٥:٥٤١٢:٠٠:١٩١٨:٠٤:١٢١٨:٢١:٥١٢٣:١٩:٢٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٠٠٥:٥٦:٣٦١١:٥٩:٥٨١٨:٠٢:٤٨١٨:٢٠:٢٨٢٣:١٩:٠٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٧٠٥:٥٧:١٨١١:٥٩:٣٧١٨:٠١:٢٥١٨:١٩:٠٤٢٣:١٨:٤٩
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٣٠٥:٥٨:٠٠١١:٥٩:١٦١٨:٠٠:٠١١٨:١٧:٤٠٢٣:١٨:٣٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٨٠٥:٥٨:٤٢١١:٥٨:٥٦١٧:٥٨:٣٨١٨:١٦:١٧٢٣:١٨:١١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٤٠٥:٥٩:٢٤١١:٥٨:٣٥١٧:٥٧:١٥١٨:١٤:٥٤٢٣:١٧:٥٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٩٠٦:٠٠:٠٧١١:٥٨:١٥١٧:٥٥:٥٢١٨:١٣:٣١٢٣:١٧:٣٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٠:٤٩١١:٥٧:٥٥١٧:٥٤:٢٩١٨:١٢:٠٩٢٣:١٧:١٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٩٠٦:٠١:٣٢١١:٥٧:٣٥١٧:٥٣:٠٧١٨:١٠:٤٧٢٣:١٦:٥٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٢:١٥١١:٥٧:١٦١٧:٥١:٤٥١٨:٠٩:٢٥٢٣:١٦:٣٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٢:٥٩١١:٥٦:٥٧١٧:٥٠:٢٤١٨:٠٨:٠٤٢٣:١٦:١٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٣:٤٢١١:٥٦:٣٨١٧:٤٩:٠٣١٨:٠٦:٤٤٢٣:١٦:٠١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠٤:٢٦١١:٥٦:١٩١٧:٤٧:٤٢١٨:٠٥:٢٤٢٣:١٥:٤٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٥:١٠١١:٥٦:٠١١٧:٤٦:٢٢١٨:٠٤:٠٤٢٣:١٥:٢٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٨٠٦:٠٥:٥٥١١:٥٥:٤٣١٧:٤٥:٠٢١٨:٠٢:٤٥٢٣:١٥:٠٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٢٠٦:٠٦:٣٩١١:٥٥:٢٦١٧:٤٣:٤٣١٨:٠١:٢٦٢٣:١٤:٥٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٠٧:٢٥١١:٥٥:٠٩١٧:٤٢:٢٤١٨:٠٠:٠٨٢٣:١٤:٣٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤١٠٦:٠٨:١٠١١:٥٤:٥٣١٧:٤١:٠٦١٧:٥٨:٥١٢٣:١٤:١٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٠٨:٥٦١١:٥٤:٣٧١٧:٣٩:٤٨١٧:٥٧:٣٥٢٣:١٣:٥٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٠٠٦:٠٩:٤٢١١:٥٤:٢١١٧:٣٨:٣١١٧:٥٦:١٩٢٣:١٣:٤٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٠:٢٨١١:٥٤:٠٦١٧:٣٧:١٥١٧:٥٥:٠٤٢٣:١٣:٢٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١١:١٥١١:٥٣:٥٢١٧:٣٦:٠٠١٧:٥٣:٤٩٢٣:١٣:١٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٢:٠٢١١:٥٣:٣٨١٧:٣٤:٤٥١٧:٥٢:٣٦٢٣:١٢:٥٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٢:٥٠١١:٥٣:٢٥١٧:٣٣:٣١١٧:٥١:٢٣٢٣:١٢:٤٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٣:٣٨١١:٥٣:١٢١٧:٣٢:١٨١٧:٥٠:١١٢٣:١٢:٢٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٤:٢٦١١:٥٣:٠٠١٧:٣١:٠٥١٧:٤٩:٠٠٢٣:١٢:١٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٥:١٥١١:٥٢:٤٨١٧:٢٩:٥٤١٧:٤٧:٥٠٢٣:١٢:٠٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٦:٠٤١١:٥٢:٣٧١٧:٢٨:٤٣١٧:٤٦:٤١٢٣:١١:٤٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٥٠٦:١٦:٥٣١١:٥٢:٢٧١٧:٢٧:٣٣١٧:٤٥:٣٢٢٣:١١:٣٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٠٠٦:١٧:٤٣١١:٥٢:١٧١٧:٢٦:٢٤١٧:٤٤:٢٥٢٣:١١:٢٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نیمور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نیمور شهر نیمور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نیمور شهر نیمور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نیمور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیمور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نیمور

نیم‌وَر یا نیمه‌ور شهری مهم و تاریخی است، که در بخش مرکزی شهرستان محلات استان مرکزی ایران، در ۲۵۰ کیلومتری جنوب تهران و مابین راه مواصلاتی شهرهای دلیجان و خمین قرار دارد

شهر نیمور در ویکیپدیا

شهر نیمور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نیمور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نیمور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نیمور بر روی نقشه

شهر نیمور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نیمور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نیمور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نیمور
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر نیمور + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر نیمور + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر نیمور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نیمور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نیمور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نیمور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نیمور رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق نیمور
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نیمور
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نیمور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا نیمور دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا نیمور دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نیمور
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نیمور
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نیمور دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نیمور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو