جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نیمور

محلات | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز نیمور


اذان صبح: ٠٥:١٩:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٠٣
اذان ظهر: ١١:٥٣:٢٦
غروب آفتاب: ١٧:٠١:٣٢
اذان مغرب: ١٧:٢٠:٣٨
نیمه شب: ٢٣:١٠:٥٥

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نیمور (شهرستان محلات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر نیمور)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر نیمور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نیمور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور شوپنهاور
اینكه مغز باید نوكر و كارگر شكم باشد در حقیقت عقیده ی آن كسانی است كه نه حاصل دسترنج خود را می خورند و نه به سهم خود قناعت می كنند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نیمور

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نیمور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیمور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نیمور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیمور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نیمور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٣:٥٢١٣:٠٥:٢٩١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٦:١٦٠٠:٢٠:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٢:٤٧١٣:٠٥:٢٠١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:٠٦٠٠:٢٠:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢١:٤٣١٣:٠٥:١١١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٢٠:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٠:٣٩١٣:٠٥:٠٣١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٤٤٠٠:١٩:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٩:٣٧١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٣٣٠٠:١٩:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٨:٣٦١٣:٠٤:٤٨١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:٢٢٠٠:١٩:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٧:٣٦١٣:٠٤:٤١١٩:٥٢:١٦٢٠:١١:١٢٠٠:١٨:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٦:٣٧١٣:٠٤:٣٥١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٢:٠١٠٠:١٨:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٥:٣٩١٣:٠٤:٢٩١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٥٠٠٠:١٨:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١٤:٤٢١٣:٠٤:٢٤١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٣٩٠٠:١٨:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٥٠٠٦:١٣:٤٧١٣:٠٤:٢٠١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:٢٨٠٠:١٧:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٢:٥٢١٣:٠٤:١٦١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٥:١٧٠٠:١٧:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١١:٥٩١٣:٠٤:١٢١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٦:٠٦٠٠:١٧:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:١٣٠٦:١١:٠٧١٣:٠٤:٠٩١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٥٥٠٠:١٧:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٠٣٠٦:١٠:١٧١٣:٠٤:٠٧١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٤٣٠٠:١٧:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٣٢٠٠:١٦:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٨:٣٩١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٩:٢٠٠٠:١٦:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٧:٥٣١٣:٠٤:٠٤٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢٠:٠٨٠٠:١٦:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٧:٠٨١٣:٠٤:٠٤٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:٥٦٠٠:١٦:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٦:٢٤١٣:٠٤:٠٥٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:٤٣٠٠:١٦:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٥:٤١١٣:٠٤:٠٦٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:٣١٠٠:١٦:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٤:٠٨٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٣:١٨٠٠:١٦:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٤:٢١١٣:٠٤:١٠٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٤:٠٤٠٠:١٥:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٣٥٠٦:٠٣:٤٣١٣:٠٤:١٣٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:٥١٠٠:١٥:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٣:٠٦١٣:٠٤:١٧٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٣٦٠٠:١٥:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:٤٦٠٦:٠٢:٣١١٣:٠٤:٢١٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٦:٢٢٠٠:١٥:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٥٤٠٦:٠١:٥٧١٣:٠٤:٢٥٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٧:٠٧٠٠:١٥:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٠٤٠٦:٠١:٢٥١٣:٠٤:٣٠٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:٥١٠٠:١٥:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٣:١٦٠٦:٠٠:٥٥١٣:٠٤:٣٦٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:٣٥٠٠:١٥:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیمور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیمور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیمور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نیمور

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر نیمور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نیمور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیمور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر نیمور

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر نیمور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نیمور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نیمور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نیمور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیمور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نیمور

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر نیمور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیمور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نیمور

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٥٠٦:١٨:٤٣١١:٥٢:٠٥١٧:٢٤:٥٩١٧:٤٣:٠٢٢٣:١١:١٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢١٠٦:١٩:٣٤١١:٥١:٥٧١٧:٢٣:٥٢١٧:٤١:٥٧٢٣:١٠:٥٩
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٠:٢٥١١:٥١:٤٩١٧:٢٢:٤٧١٧:٤٠:٥٣٢٣:١٠:٥٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢١:١٦١١:٥١:٤٢١٧:٢١:٤٢١٧:٣٩:٥٠٢٣:١٠:٤٠
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٢:٠٨١١:٥١:٣٦١٧:٢٠:٣٩١٧:٣٨:٤٩٢٣:١٠:٣٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٣:٠٠١١:٥١:٣١١٧:١٩:٣٦١٧:٣٧:٤٨٢٣:١٠:٢٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:١١٠٦:٢٣:٥٣١١:٥١:٢٧١٧:١٨:٣٥١٧:٣٦:٤٩٢٣:١٠:١٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٤:٤٥١١:٥١:٢٣١٧:١٧:٣٥١٧:٣٥:٥١٢٣:١٠:١٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢٥:٣٩١١:٥١:٢٠١٧:١٦:٣٦١٧:٣٤:٥٤٢٣:١٠:٠٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢٦:٣٢١١:٥١:١٨١٧:١٥:٣٩١٧:٣٣:٥٩٢٣:٠٩:٥٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٩٠٦:٢٧:٢٦١١:٥١:١٦١٧:١٤:٤٢١٧:٣٣:٠٥٢٣:٠٩:٥٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٢٨:٢٠١١:٥١:١٦١٧:١٣:٤٧١٧:٣٢:١٢٢٣:٠٩:٥٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٢٩:١٤١١:٥١:١٦١٧:١٢:٥٤١٧:٣١:٢٠٢٣:٠٩:٤٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٠:٠٩١١:٥١:١٧١٧:١٢:٠١١٧:٣٠:٣٠٢٣:٠٩:٤٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٣١:٠٤١١:٥١:١٩١٧:١١:١١١٧:٢٩:٤٢٢٣:٠٩:٤٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣١:٥٩١١:٥١:٢١١٧:١٠:٢١١٧:٢٨:٥٤٢٣:٠٩:٤٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣٢:٥٤١١:٥١:٢٥١٧:٠٩:٣٣١٧:٢٨:٠٩٢٣:٠٩:٤٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٣:٤٩١١:٥١:٢٩١٧:٠٨:٤٦١٧:٢٧:٢٤٢٣:٠٩:٤٣
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٤:٤٥١١:٥١:٣٤١٧:٠٨:٠١١٧:٢٦:٤٢٢٣:٠٩:٤٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٥:٤١١١:٥١:٤٠١٧:٠٧:١٨١٧:٢٦:٠٠٢٣:٠٩:٤٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٥٠٦:٣٦:٣٧١١:٥١:٤٧١٧:٠٦:٣٦١٧:٢٥:٢١٢٣:٠٩:٤٩
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٣٠٦:٣٧:٣٣١١:٥١:٥٥١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٤:٤٣٢٣:٠٩:٥٣
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥١٠٦:٣٨:٢٩١١:٥٢:٠٣١٧:٠٥:١٧١٧:٢٤:٠٦٢٣:٠٩:٥٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٩٠٦:٣٩:٢٥١١:٥٢:١٢١٧:٠٤:٣٩١٧:٢٣:٣١٢٣:١٠:٠٣
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٨٠٦:٤٠:٢٢١١:٥٢:٢٣١٧:٠٤:٠٤١٧:٢٢:٥٨٢٣:١٠:١٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:١٦٠٦:٤١:١٨١١:٥٢:٣٤١٧:٠٣:٣٠١٧:٢٢:٢٧٢٣:١٠:١٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٤٠٦:٤٢:١٤١١:٥٢:٤٦١٧:٠٢:٥٨١٧:٢١:٥٧٢٣:١٠:٢٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٢٠٦:٤٣:١١١١:٥٢:٥٨١٧:٠٢:٢٨١٧:٢١:٢٩٢٣:١٠:٣٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٤:٠٧١١:٥٣:١٢١٧:٠١:٥٩١٧:٢١:٠٣٢٣:١٠:٤٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٩٠٦:٤٥:٠٣١١:٥٣:٢٦١٧:٠١:٣٢١٧:٢٠:٣٨٢٣:١٠:٥٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نیمور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نیمور شهر نیمور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نیمور شهر نیمور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نیمور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیمور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نیمور

نیم‌وَر یا نیمه‌ور شهری مهم و تاریخی است، که در بخش مرکزی شهرستان محلات استان مرکزی ایران، در ۲۵۰ کیلومتری جنوب تهران و مابین راه مواصلاتی شهرهای دلیجان و خمین قرار دارد

شهر نیمور در ویکیپدیا

شهر نیمور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نیمور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نیمور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نیمور بر روی نقشه

شهر نیمور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نیمور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نیمور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نیمور
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر نیمور + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر نیمور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نیمور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نیمور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نیمور رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نیمور
زمان پخش اذان زنده به افق نیمور
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نیمور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ نیمور دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نیمور دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ نیمور دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نیمور
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نیمور دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نیمور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو