جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نیمور

محلات | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز نیمور

اذان صبح: ٠٤:١٩:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٥٦
اذان ظهر: ١٣:١١:٥٢
غروب آفتاب: ٢٠:٢٢:٣٧
اذان مغرب: ٢٠:٤٣:٠٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢١:١٨

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نیمور (شهرستان محلات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ شهر نیمور)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر نیمور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نیمور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

حضرت محمد (ص)
زیرك‌ترین مردم كسی است كه یاد مرگ بیشتر كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نیمور

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نیمور در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیمور ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نیمور (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیمور ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نیمور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٨:١٨١٣:٠٧:٥٩١٩:٣٨:١٣١٩:٥٦:٢٤٠٠:٢٤:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٧:٠٣١٣:٠٧:٤٤١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٧:١١٠٠:٢٤:١٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٥:٤٩١٣:٠٧:٣٠١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٧:٥٩٠٠:٢٣:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٤:٣٥١٣:٠٧:١٦١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٤٧٠٠:٢٣:٣٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣٣:٢٢١٣:٠٧:٠٣١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٣٥٠٠:٢٣:١٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٢:١٠١٣:٠٦:٥٠١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠٠:٢٤٠٠:٢٢:٥٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٠:٥٩١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠١:١٢٠٠:٢٢:٣٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٩:٤٨١٣:٠٦:٢٥١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٢٢:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٨:٣٨١٣:٠٦:١٣١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٢١:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٧:٢٩١٣:٠٦:٠٢١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٢١:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٦:٢١١٣:٠٥:٥١١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:٢٦٠٠:٢١:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٥:١٤١٣:٠٥:٤٠١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:١٥٠٠:٢٠:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢٤:٠٧١٣:٠٥:٣٠١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٢٠:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠٥:٢١١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٢٠:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢١:٥٧١٣:٠٥:١٢١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٤١٠٠:٢٠:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:١٢٠٦:٢٠:٥٤١٣:٠٥:٠٣١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٣١٠٠:١٩:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٩:٥١١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:٢٠٠٠:١٩:٣١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٨:٥٠١٣:٠٤:٤٨١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٠٩٠٠:١٩:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٧:٤٩١٣:٠٤:٤١١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٥٨٠٠:١٨:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٦:٥٠١٣:٠٤:٣٥١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٤٧٠٠:١٨:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٥:٥٢١٣:٠٤:٢٩١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:٣٧٠٠:١٨:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٤:٥٥١٣:٠٤:٢٤١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٢٦٠٠:١٨:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٣:٥٩١٣:٠٤:٢٠١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٤:١٥٠٠:١٨:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١٣:٠٥١٣:٠٤:١٦١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٧:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٤١٠٦:١٢:١١١٣:٠٤:١٢١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:٥٣٠٠:١٧:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١١:١٩١٣:٠٤:٠٩١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٤٢٠٠:١٧:٢٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٠:٢٨١٣:٠٤:٠٧١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٣١٠٠:١٧:١٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٤:٠٦١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٨:٢٠٠٠:١٧:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٨:٥١١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٩:٠٨٠٠:١٦:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نیمور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نیمور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نیمور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نیمور

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر نیمور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نیمور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیمور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر نیمور

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر نیمور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر نیمور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر نیمور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نیمور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیمور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نیمور

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر نیمور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیمور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نیمور

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر نیمور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نیمور شهر نیمور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نیمور شهر نیمور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نیمور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیمور برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نیمور

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیمور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیمور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نیمور

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٢٠٥:٥٧:١٣١٣:٠٩:٣٦٢٠:٢١:٥٨٢٠:٤٢:٣١٠٠:١٨:٣٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٧٠٥:٥٧:٢٧١٣:٠٩:٤٩٢٠:٢٢:٠٩٢٠:٤٢:٤٢٠٠:١٨:٤٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٣٠٥:٥٧:٤٣١٣:١٠:٠٢٢٠:٢٢:١٩٢٠:٤٢:٥٢٠٠:١٩:٠٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٢٠٥:٥٨:٠٠١٣:١٠:١٥٢٠:٢٢:٢٧٢٠:٤٣:٠٠٠٠:١٩:١٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٣٠٥:٥٨:١٨١٣:١٠:٢٨٢٠:٢٢:٣٤٢٠:٤٣:٠٦٠٠:١٩:٣٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٦٠٥:٥٨:٣٧١٣:١٠:٤٠٢٠:٢٢:٣٩٢٠:٤٣:١١٠٠:١٩:٤٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥١٠٥:٥٨:٥٧١٣:١٠:٥٣٢٠:٢٢:٤٣٢٠:٤٣:١٤٠٠:٢٠:٠٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٧٠٥:٥٩:١٩١٣:١١:٠٥٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٣:١٥٠٠:٢٠:١٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٦٠٥:٥٩:٤١١٣:١١:١٧٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٣:١٥٠٠:٢٠:٣١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٧٠٦:٠٠:٠٥١٣:١١:٢٩٢٠:٢٢:٤٤٢٠:٤٣:١٣٠٠:٢٠:٤٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٩٠٦:٠٠:٣٠١٣:١١:٤٠٢٠:٢٢:٤٢٢٠:٤٣:٠٩٠٠:٢١:٠٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٣٠٦:٠٠:٥٦١٣:١١:٥٢٢٠:٢٢:٣٧٢٠:٤٣:٠٣٠٠:٢١:١٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٩٠٦:٠١:٢٣١٣:١٢:٠٢٢٠:٢٢:٣١٢٠:٤٢:٥٦٠٠:٢١:٣٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٧٠٦:٠١:٥١١٣:١٢:١٣٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٢:٤٧٠٠:٢١:٥٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٦٠٦:٠٢:٢٠١٣:١٢:٢٣٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٢:٣٦٠٠:٢٢:٠٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٧٠٦:٠٢:٥٠١٣:١٢:٣٣٢٠:٢٢:٠٤٢٠:٤٢:٢٣٠٠:٢٢:٢٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٠٠٦:٠٣:٢١١٣:١٢:٤٣٢٠:٢١:٥١٢٠:٤٢:٠٩٠٠:٢٢:٣٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٤٠٦:٠٣:٥٣١٣:١٢:٥٢٢٠:٢١:٣٧٢٠:٤١:٥٣٠٠:٢٢:٥٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٩٠٦:٠٤:٢٥١٣:١٣:٠١٢٠:٢١:٢١٢٠:٤١:٣٦٠٠:٢٣:٠٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٦٠٦:٠٤:٥٩١٣:١٣:٠٩٢٠:٢١:٠٤٢٠:٤١:١٦٠٠:٢٣:٢٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٤٠٦:٠٥:٣٣١٣:١٣:١٧٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤٠:٥٥٠٠:٢٣:٣٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠٦:٠٨١٣:١٣:٢٥٢٠:٢٠:٢٤٢٠:٤٠:٣٣٠٠:٢٣:٥٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠٦:٤٤١٣:١٣:٣٢٢٠:٢٠:٠٢٢٠:٤٠:٠٨٠٠:٢٤:٠٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠٧:٢٠١٣:١٣:٣٨٢٠:١٩:٣٨٢٠:٣٩:٤٢٠٠:٢٤:٢٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٧:٥٧١٣:١٣:٤٤٢٠:١٩:١٣٢٠:٣٩:١٥٠٠:٢٤:٣٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٨:٣٥١٣:١٣:٥٠٢٠:١٨:٤٦٢٠:٣٨:٤٥٠٠:٢٤:٥١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٧٠٦:٠٩:١٣١٣:١٣:٥٥٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٨:١٤٠٠:٢٥:٠٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٩:٥١١٣:١٤:٠٠٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٧:٤٢٠٠:٢٥:١٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٩٠٦:١٠:٣١١٣:١٤:٠٤٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٧:٠٧٠٠:٢٥:٣١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٦٠٦:١١:١٠١٣:١٤:٠٧٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٦:٣١٠٠:٢٥:٤٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٤٠٦:١١:٥٠١٣:١٤:١٠٢٠:١٦:٠٨٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٢٥:٥٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نیمور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نیمور شهر نیمور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نیمور شهر نیمور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نیمور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیمور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نیمور

نیم‌وَر یا نیمه‌ور شهری مهم و تاریخی است، که در بخش مرکزی شهرستان محلات استان مرکزی ایران، در ۲۵۰ کیلومتری جنوب تهران و مابین راه مواصلاتی شهرهای دلیجان و خمین قرار دارد

شهر نیمور در ویکیپدیا

شهر نیمور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نیمور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نیمور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نیمور بر روی نقشه

شهر نیمور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نیمور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نیمور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نیمور
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر نیمور + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر نیمور + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر نیمور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نیمور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نیمور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نیمور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نیمور رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نیمور دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق نیمور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نیمور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نیمور
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نیمور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ نیمور دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نیمور
افق شرعی امروز فردا نیمور دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نیمور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو