جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نیمه

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز نیمه


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٣١
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٤٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٤١
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٥٨
نیمه شب: ٠٠:١٤:٥٨

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نیمه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای نیمه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای نیمه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نیمه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

امام محمد باقر (ع)
هر مؤمنی كه به قصد دیدن برادر مؤمن خود از خانه بیرون رود حق او را شناسد حق تعالی به هر گامی حسنه‌ای در نامه‌ی عملش بنویسد و گناهی از او محو كند و درجه‌ای برای او بلند كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نیمه

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نیمه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نیمه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نیمه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نیمه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نیمه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٨٠٦:١٨:٠٩١٢:٥٠:٢٢١٩:٢٢:٥٨١٩:٤٠:١٥٠٠:٠٩:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٧:١٥١٢:٥٠:١٢١٩:٢٣:٣٢١٩:٤٠:٥١٠٠:٠٩:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:١٦:٢٣١٢:٥٠:٠٣١٩:٢٤:٠٦١٩:٤١:٢٧٠٠:٠٨:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٥:٣١١٢:٤٩:٥٤١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٢:٠٣٠٠:٠٨:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٤:٤٠١٢:٤٩:٤٦١٩:٢٥:١٤١٩:٤٢:٤٠٠٠:٠٨:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٣:٥٠١٢:٤٩:٣٨١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٣:١٦٠٠:٠٨:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٣:٠١١٢:٤٩:٣١١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٣:٥٢٠٠:٠٧:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٢:١٣١٢:٤٩:٢٤١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٤:٢٩٠٠:٠٧:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١١:٢٦١٢:٤٩:١٨١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٥:٠٦٠٠:٠٧:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٠:٤٠١٢:٤٩:١٢١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٥:٤٢٠٠:٠٧:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٠٩:٥٥١٢:٤٩:٠٧١٩:٢٨:٤١١٩:٤٦:١٩٠٠:٠٧:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٩:١١١٢:٤٩:٠٢١٩:٢٩:١٥١٩:٤٦:٥٦٠٠:٠٦:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٨٠٦:٠٨:٢٨١٢:٤٨:٥٩١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٧:٣٣٠٠:٠٦:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٠٧:٤٧١٢:٤٨:٥٥١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٨:١٠٠٠:٠٦:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠٧:٠٦١٢:٤٨:٥٢١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:٤٧٠٠:٠٦:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٤٠٦:٠٦:٢٦١٢:٤٨:٥٠١٩:٣١:٣٤١٩:٤٩:٢٤٠٠:٠٦:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٠٥:٤٨١٢:٤٨:٤٨١٩:٣٢:٠٩١٩:٥٠:٠١٠٠:٠٦:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٥:١١١٢:٤٨:٤٧١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٠:٣٨٠٠:٠٥:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٤:٣٥١٢:٤٨:٤٧١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:١٥٠٠:٠٥:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٤:٠٠١٢:٤٨:٤٧١٩:٣٣:٥٣١٩:٥١:٥٢٠٠:٠٥:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٠٣:٢٦١٢:٤٨:٤٧١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٢٨٠٠:٠٥:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٢:٥٤١٢:٤٨:٤٩١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٣:٠٥٠٠:٠٥:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٤٠٦:٠٢:٢٣١٢:٤٨:٥١١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٣:٤٢٠٠:٠٥:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠١:٥٣١٢:٤٨:٥٣١٩:٣٦:١١١٩:٥٤:١٨٠٠:٠٥:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠١:٢٤١٢:٤٨:٥٦١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٥٤٠٠:٠٥:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٠:٥٧١٢:٤٨:٥٩١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٣٠٠٠:٠٥:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٢٠٠٦:٠٠:٣١١٢:٤٩:٠٤١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٦:٠٦٠٠:٠٥:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٠:٠٦١٢:٤٩:٠٨١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:٤٢٠٠:٠٥:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٠٦٠٥:٥٩:٤٢١٢:٤٩:١٣١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٧:١٧٠٠:٠٥:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نیمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نیمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نیمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نیمه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای نیمه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نیمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نیمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای نیمه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای نیمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای نیمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای نیمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نیمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نیمه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نیمه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای نیمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نیمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نیمه

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٥٧:٤٤١٢:٥٤:٢١١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٠٨:٥٨
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٧٠٥:٥٧:٥٨١٢:٥٤:٣٤١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٠٩:١٢
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٣٠٥:٥٨:١٣١٢:٥٤:٤٧١٩:٥١:٢٠٢٠:١٠:٠٨٠٠:٠٩:٢٦
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣١٠٥:٥٨:٢٩١٢:٥٥:٠٠١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:١٦٠٠:٠٩:٤٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٥٨:٤٥١٢:٥٥:١٣١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٢٤٠٠:٠٩:٥٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٩:٠٣١٢:٥٥:٢٥١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٣٠٠٠:١٠:٠٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٩:٢٢١٢:٥٥:٣٨١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:٣٥٠٠:١٠:٢٢
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥٥:٥٠١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٣٩٠٠:١٠:٣٧
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٠:٠٢١٢:٥٦:٠٢١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٤١٠٠:١٠:٥١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٠:٢٤١٢:٥٦:١٤١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٤٢٠٠:١١:٠٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٠:٤٦١٢:٥٦:٢٦١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٤١٠٠:١١:٢٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠١:٠٩١٢:٥٦:٣٧١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:٤٠٠٠:١١:٣٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٢٠٦:٠١:٣٢١٢:٥٦:٤٨١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٣٦٠٠:١١:٤٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠١:٥٧١٢:٥٦:٥٩١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٣٢٠٠:١٢:٠٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٢:٢٢١٢:٥٧:٠٩١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٢٦٠٠:١٢:١٨
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٢:٤٧١٢:٥٧:١٩١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:١٩٠٠:١٢:٣٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠٣:١٣١٢:٥٧:٢٩١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:١٠٠٠:١٢:٤٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٧٠٦:٠٣:٤٠١٢:٥٧:٣٨١٩:٥١:٢٥٢٠:٠٩:٥٩٠٠:١٢:٥٩
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٤:٠٧١٢:٥٧:٤٧١٩:٥١:١٥٢٠:٠٩:٤٨٠٠:١٣:١٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٤:٣٥١٢:٥٧:٥٥١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٣:٢٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٠٥:٠٣١٢:٥٨:٠٣١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٢٠٠٠:١٣:٣٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٥:٣٢١٢:٥٨:١٠١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:٠٤٠٠:١٣:٥١
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٦:٠١١٢:٥٨:١٧١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٨:٤٦٠٠:١٤:٠٣
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٥٠٦:٠٦:٣٠١٢:٥٨:٢٣١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٢٧٠٠:١٤:١٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٧:٠٠١٢:٥٨:٢٩١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٠٧٠٠:١٤:٢٦
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٧:٣٠١٢:٥٨:٣٥١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٧:٤٥٠٠:١٤:٣٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٠٨:٠٠١٢:٥٨:٣٩١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٧:٢٢٠٠:١٤:٤٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٨:٣١١٢:٥٨:٤٤١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٦:٥٨٠٠:١٤:٥٨
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٩:٠٢١٢:٥٨:٤٧١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٣٢٠٠:١٥:٠٧
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٩:٣٣١٢:٥٨:٥١١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:٠٥٠٠:١٥:١٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٠:٠٥١٢:٥٨:٥٣١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٥:٣٦٠٠:١٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نیمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نیمه روستای نیمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نیمه روستای نیمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نیمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نیمه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای نیمه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نیمه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نیمه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نیمه

روستای نیمه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نیمه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نیمه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نیمه
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای نیمه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای نیمه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نیمه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نیمه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نیمه رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نیمه
زمان پخش اذان مستقیم به افق نیمه
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ نیمه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق نیمه
جدول اوقات شرعی امروز فردا نیمه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق نیمه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نیمه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا نیمه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نیمه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو