جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نیمه

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز نیمه


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٠٩
اذان ظهر: ١٢:٤٥:٣٨
غروب آفتاب: ١٨:٥٠:٤٣
اذان مغرب: ١٩:٠٧:١٥
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٢٢

شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨
٢١ محرم ١٤٤١ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نیمه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٨ روستای نیمه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای نیمه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نیمه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

حضرت محمد (ص)
هرگز شاهد دروغگو، قدم بر نمی‌دارد، ‌مگر این كه جهنّم بر او واجب می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نیمه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نیمه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نیمه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نیمه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نیمه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نیمه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٧:١٥١٢:٥٠:١٢١٩:٢٣:٣٢١٩:٤٠:٥١٠٠:٠٩:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:١٦:٢٣١٢:٥٠:٠٣١٩:٢٤:٠٦١٩:٤١:٢٧٠٠:٠٨:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٥:٣١١٢:٤٩:٥٤١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٢:٠٣٠٠:٠٨:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٤:٤٠١٢:٤٩:٤٦١٩:٢٥:١٤١٩:٤٢:٤٠٠٠:٠٨:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٣:٥٠١٢:٤٩:٣٨١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٣:١٦٠٠:٠٨:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٣:٠١١٢:٤٩:٣١١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٣:٥٢٠٠:٠٧:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٢:١٣١٢:٤٩:٢٤١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٤:٢٩٠٠:٠٧:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١١:٢٦١٢:٤٩:١٨١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٥:٠٦٠٠:٠٧:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٠:٤٠١٢:٤٩:١٢١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٥:٤٢٠٠:٠٧:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٠٩:٥٥١٢:٤٩:٠٧١٩:٢٨:٤١١٩:٤٦:١٩٠٠:٠٧:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٩:١١١٢:٤٩:٠٢١٩:٢٩:١٥١٩:٤٦:٥٦٠٠:٠٦:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٨٠٦:٠٨:٢٨١٢:٤٨:٥٩١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٧:٣٣٠٠:٠٦:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٠٧:٤٧١٢:٤٨:٥٥١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٨:١٠٠٠:٠٦:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠٧:٠٦١٢:٤٨:٥٢١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:٤٧٠٠:٠٦:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٤٠٦:٠٦:٢٦١٢:٤٨:٥٠١٩:٣١:٣٤١٩:٤٩:٢٤٠٠:٠٦:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٠٥:٤٨١٢:٤٨:٤٨١٩:٣٢:٠٩١٩:٥٠:٠١٠٠:٠٦:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٥:١١١٢:٤٨:٤٧١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٠:٣٨٠٠:٠٥:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٤:٣٥١٢:٤٨:٤٧١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:١٥٠٠:٠٥:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٤:٠٠١٢:٤٨:٤٧١٩:٣٣:٥٣١٩:٥١:٥٢٠٠:٠٥:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٠٣:٢٦١٢:٤٨:٤٧١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٢٨٠٠:٠٥:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٢:٥٤١٢:٤٨:٤٩١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٣:٠٥٠٠:٠٥:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٤٠٦:٠٢:٢٣١٢:٤٨:٥١١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٣:٤٢٠٠:٠٥:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠١:٥٣١٢:٤٨:٥٣١٩:٣٦:١١١٩:٥٤:١٨٠٠:٠٥:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠١:٢٤١٢:٤٨:٥٦١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٥٤٠٠:٠٥:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٠:٥٧١٢:٤٨:٥٩١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٣٠٠٠:٠٥:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٢٠٠٦:٠٠:٣١١٢:٤٩:٠٤١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٦:٠٦٠٠:٠٥:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٠:٠٦١٢:٤٩:٠٨١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:٤٢٠٠:٠٥:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٠٦٠٥:٥٩:٤٢١٢:٤٩:١٣١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٧:١٧٠٠:٠٥:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٩:٢٠١٢:٤٩:١٩١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٥٢٠٠:٠٥:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نیمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نیمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نیمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نیمه

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای نیمه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نیمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نیمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای نیمه

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای نیمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای نیمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای نیمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نیمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نیمه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای نیمه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای نیمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نیمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای نیمه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٢٦:٤٧١٢:٥٥:١٠١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٠:١٣٠٠:١٥:٠٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٢٧:١٦١٢:٥٤:٥٤١٩:٢٢:٠٨١٩:٣٩:١٠٠٠:١٤:٥٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٢٧:٤٥١٢:٥٤:٣٨١٩:٢١:٠٦١٩:٣٨:٠٧٠٠:١٤:٤٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٢٨:١٤١٢:٥٤:٢١١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٧:٠٣٠٠:١٤:٣٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠١٠٦:٢٨:٤٣١٢:٥٤:٠٤١٩:١٩:٠١١٩:٣٥:٥٨٠٠:١٤:٢١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٢٩:١١١٢:٥٣:٤٧١٩:١٧:٥٨١٩:٣٤:٥٣٠٠:١٤:٠٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٩٠٦:٢٩:٤٠١٢:٥٣:٢٩١٩:١٦:٥٤١٩:٣٣:٤٨٠٠:١٣:٥٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٠:٠٨١٢:٥٣:١١١٩:١٥:٤٩١٩:٣٢:٤٢٠٠:١٣:٤٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٥٠٦:٣٠:٣٦١٢:٥٢:٥٣١٩:١٤:٤٤١٩:٣١:٣٦٠٠:١٣:٢٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٣٠٦:٣١:٠٤١٢:٥٢:٣٤١٩:١٣:٣٩١٩:٣٠:٢٩٠٠:١٣:١٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٠٠٦:٣١:٣٢١٢:٥٢:١٥١٩:١٢:٣٣١٩:٢٩:٢١٠٠:١٣:٠٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٢:٠٠١٢:٥١:٥٥١٩:١١:٢٦١٩:٢٨:١٣٠٠:١٢:٤٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٣٠٦:٣٢:٢٧١٢:٥١:٣٦١٩:١٠:١٩١٩:٢٧:٠٥٠٠:١٢:٢٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٩٠٦:٣٢:٥٥١٢:٥١:١٦١٩:٠٩:١٢١٩:٢٥:٥٧٠٠:١٢:١٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٥٠٦:٣٣:٢٢١٢:٥٠:٥٦١٩:٠٨:٠٤١٩:٢٤:٤٨٠٠:١١:٥٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٠٠٦:٣٣:٥٠١٢:٥٠:٣٥١٩:٠٦:٥٦١٩:٢٣:٣٩٠٠:١١:٤١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٥٠٦:٣٤:١٧١٢:٥٠:١٥١٩:٠٥:٤٨١٩:٢٢:٢٩٠٠:١١:٢٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٩٠٦:٣٤:٤٤١٢:٤٩:٥٤١٩:٠٤:٣٩١٩:٢١:٢٠٠٠:١١:٠٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٣٠٦:٣٥:١١١٢:٤٩:٣٣١٩:٠٣:٣٠١٩:٢٠:١٠٠٠:١٠:٤٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٧٠٦:٣٥:٣٨١٢:٤٩:١٢١٩:٠٢:٢١١٩:١٩:٠٠٠٠:١٠:٣١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤١٠٦:٣٦:٠٥١٢:٤٨:٥١١٩:٠١:١٢١٩:١٧:٥٠٠٠:١٠:١٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٤٠٦:٣٦:٣٢١٢:٤٨:٣٠١٩:٠٠:٠٢١٩:١٦:٣٩٠٠:٠٩:٥٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٧٠٦:٣٦:٥٩١٢:٤٨:٠٨١٨:٥٨:٥٣١٩:١٥:٢٩٠٠:٠٩:٣٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٩٠٦:٣٧:٢٦١٢:٤٧:٤٧١٨:٥٧:٤٣١٩:١٤:١٨٠٠:٠٩:١٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٣٧:٥٣١٢:٤٧:٢٥١٨:٥٦:٣٣١٩:١٣:٠٨٠٠:٠٨:٥٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٤٠٦:٣٨:٢٠١٢:٤٧:٠٤١٨:٥٥:٢٣١٩:١١:٥٧٠٠:٠٨:٣٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٦٠٦:٣٨:٤٧١٢:٤٦:٤٢١٨:٥٤:١٣١٩:١٠:٤٧٠٠:٠٨:٢٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٣٩:١٤١٢:٤٦:٢١١٨:٥٣:٠٣١٩:٠٩:٣٦٠٠:٠٨:٠١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٣٩:٤١١٢:٤٥:٥٩١٨:٥١:٥٣١٩:٠٨:٢٦٠٠:٠٧:٤١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٤٠:٠٩١٢:٤٥:٣٨١٨:٥٠:٤٣١٩:٠٧:١٥٢٣:٣٧:٢٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠١٠٥:٤٠:٣٦١١:٤٥:١٧١٧:٤٩:٣٣١٨:٠٦:٠٥٢٣:٠٧:٠٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نیمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای نیمه روستای نیمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای نیمه روستای نیمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نیمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نیمه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نیمه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نیمه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نیمه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نیمه

روستای نیمه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نیمه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نیمه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نیمه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای نیمه + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای نیمه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نیمه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نیمه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نیمه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ نیمه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا نیمه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نیمه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ نیمه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نیمه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق نیمه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نیمه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نیمه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نیمه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو