جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نیمه

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز نیمه


اذان صبح: ٠٥:١٢:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٣١
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:٠١
اذان مغرب: ١٨:٠٠:٥٩
نیمه شب: ٢٣:٢٧:٤٤

یکشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٨
٢١ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٦ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نیمه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ بهمن ٩٨ روستای نیمه)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای نیمه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نیمه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام االله علیها (هشتم قبل از هجرت) و روز زن

حضرت فاطمه (س)
همانا حقیقت و واقعیّت تمام سعادت ها و رستگارى ها در دوستى علىّ علیه السلام در زمان حیات و پس از رحلتش خواهدبود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نیمه

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نیمه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نیمه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نیمه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نیمه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نیمه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٥٤٠٦:١٩:٠٣١٢:٥٠:٣٢١٩:٢٢:٢٥١٩:٣٩:٤٠٠٠:٠٩:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٨٠٦:١٨:٠٩١٢:٥٠:٢٢١٩:٢٢:٥٨١٩:٤٠:١٥٠٠:٠٩:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٧:١٥١٢:٥٠:١٢١٩:٢٣:٣٢١٩:٤٠:٥١٠٠:٠٩:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:١٦:٢٣١٢:٥٠:٠٣١٩:٢٤:٠٦١٩:٤١:٢٧٠٠:٠٨:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٥:٣١١٢:٤٩:٥٤١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٢:٠٣٠٠:٠٨:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٤:٤٠١٢:٤٩:٤٦١٩:٢٥:١٤١٩:٤٢:٤٠٠٠:٠٨:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٣:٥٠١٢:٤٩:٣٨١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٣:١٦٠٠:٠٨:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٣:٠١١٢:٤٩:٣١١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٣:٥٢٠٠:٠٧:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٢:١٣١٢:٤٩:٢٤١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٤:٢٩٠٠:٠٧:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١١:٢٦١٢:٤٩:١٨١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٥:٠٦٠٠:٠٧:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٠:٤٠١٢:٤٩:١٢١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٥:٤٢٠٠:٠٧:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٠٩:٥٥١٢:٤٩:٠٧١٩:٢٨:٤١١٩:٤٦:١٩٠٠:٠٧:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٩:١١١٢:٤٩:٠٢١٩:٢٩:١٥١٩:٤٦:٥٦٠٠:٠٦:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٨٠٦:٠٨:٢٨١٢:٤٨:٥٩١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٧:٣٣٠٠:٠٦:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٠٧:٤٧١٢:٤٨:٥٥١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٨:١٠٠٠:٠٦:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠٧:٠٦١٢:٤٨:٥٢١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:٤٧٠٠:٠٦:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٤٠٦:٠٦:٢٦١٢:٤٨:٥٠١٩:٣١:٣٤١٩:٤٩:٢٤٠٠:٠٦:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٠٥:٤٨١٢:٤٨:٤٨١٩:٣٢:٠٩١٩:٥٠:٠١٠٠:٠٦:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٥:١١١٢:٤٨:٤٧١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٠:٣٨٠٠:٠٥:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٤:٣٥١٢:٤٨:٤٧١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:١٥٠٠:٠٥:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٤:٠٠١٢:٤٨:٤٧١٩:٣٣:٥٣١٩:٥١:٥٢٠٠:٠٥:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٠٣:٢٦١٢:٤٨:٤٧١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٢٨٠٠:٠٥:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٢:٥٤١٢:٤٨:٤٩١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٣:٠٥٠٠:٠٥:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٤٠٦:٠٢:٢٣١٢:٤٨:٥١١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٣:٤٢٠٠:٠٥:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠١:٥٣١٢:٤٨:٥٣١٩:٣٦:١١١٩:٥٤:١٨٠٠:٠٥:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠١:٢٤١٢:٤٨:٥٦١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٥٤٠٠:٠٥:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٠:٥٧١٢:٤٨:٥٩١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٣٠٠٠:٠٥:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٢٠٠٦:٠٠:٣١١٢:٤٩:٠٤١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٦:٠٦٠٠:٠٥:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٠:٠٦١٢:٤٩:٠٨١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:٤٢٠٠:٠٥:١٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٠٦٠٥:٥٩:٤٢١٢:٤٩:١٣١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٧:١٧٠٠:٠٥:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نیمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نیمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نیمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نیمه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای نیمه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای نیمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نیمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای نیمه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٤١:٣٠١٢:٠٥:٠٢١٧:٢٨:٥١١٧:٤٦:٢٥٢٣:٢٥:٢١
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢١:٥١٠٦:٤١:٠٦١٢:٠٥:١٤١٧:٢٩:٣٩١٧:٤٧:١١٢٣:٢٥:٣٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢١:٣٣٠٦:٤٠:٤١١٢:٠٥:٢٦١٧:٣٠:٢٧١٧:٤٧:٥٧٢٣:٢٥:٥٠
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٠:١٥١٢:٠٥:٣٦١٧:٣١:١٥١٧:٤٨:٤٣٢٣:٢٦:٠٤
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٣٩:٤٧١٢:٠٥:٤٦١٧:٣٢:٠٣١٧:٤٩:٢٩٢٣:٢٦:١٧
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٠:٣١٠٦:٣٩:١٧١٢:٠٥:٥٥١٧:٣٢:٥٠١٧:٥٠:١٤٢٣:٢٦:٢٨
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٣٨:٤٧١٢:٠٦:٠٣١٧:٣٣:٣٧١٧:٥١:٠٠٢٣:٢٦:٣٩
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:١٩:٤٢٠٦:٣٨:١٥١٢:٠٦:١٠١٧:٣٤:٢٤١٧:٥١:٤٥٢٣:٢٦:٤٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:١٩:١٥٠٦:٣٧:٤١١٢:٠٦:١٧١٧:٣٥:١٠١٧:٥٢:٢٩٢٣:٢٦:٥٩
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:١٨:٤٧٠٦:٣٧:٠٦١٢:٠٦:٢٢١٧:٣٥:٥٧١٧:٥٣:١٤٢٣:٢٧:٠٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:١٨:١٨٠٦:٣٦:٣٠١٢:٠٦:٢٧١٧:٣٦:٤٣١٧:٥٣:٥٨٢٣:٢٧:١٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:١٧:٤٧٠٦:٣٥:٥٣١٢:٠٦:٣١١٧:٣٧:٢٨١٧:٥٤:٤١٢٣:٢٧:٢١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:١٧:١٥٠٦:٣٥:١٤١٢:٠٦:٣٤١٧:٣٨:١٣١٧:٥٥:٢٥٢٣:٢٧:٢٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:١٦:٤١٠٦:٣٤:٣٤١٢:٠٦:٣٦١٧:٣٨:٥٨١٧:٥٦:٠٨٢٣:٢٧:٣٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:١٦:٠٦٠٦:٣٣:٥٣١٢:٠٦:٣٨١٧:٣٩:٤٣١٧:٥٦:٥٠٢٣:٢٧:٣٦
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:١٥:٣٠٠٦:٣٣:١٠١٢:٠٦:٣٨١٧:٤٠:٢٧١٧:٥٧:٣٣٢٣:٢٧:٤٠
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:١٤:٥٣٠٦:٣٢:٢٧١٢:٠٦:٣٨١٧:٤١:١٠١٧:٥٨:١٥٢٣:٢٧:٤٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:١٤:١٤٠٦:٣١:٤٢١٢:٠٦:٣٨١٧:٤١:٥٤١٧:٥٨:٥٦٢٣:٢٧:٤٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٠:٥٦١٢:٠٦:٣٦١٧:٤٢:٣٧١٧:٥٩:٣٨٢٣:٢٧:٤٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٠:١٠١٢:٠٦:٣٤١٧:٤٣:١٩١٨:٠٠:١٩٢٣:٢٧:٤٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٢:١٠٠٦:٢٩:٢٢١٢:٠٦:٣١١٧:٤٤:٠١١٨:٠٠:٥٩٢٣:٢٧:٤٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١١:٢٧٠٦:٢٨:٣٣١٢:٠٦:٢٧١٧:٤٤:٤٣١٨:٠١:٤٠٢٣:٢٧:٤٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٠:٤٢٠٦:٢٧:٤٣١٢:٠٦:٢٣١٧:٤٥:٢٥١٨:٠٢:١٩٢٣:٢٧:٤٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٢٦:٥٢١٢:٠٦:١٨١٧:٤٦:٠٦١٨:٠٢:٥٩٢٣:٢٧:٣٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٢٦:٠٠١٢:٠٦:١٢١٧:٤٦:٤٦١٨:٠٣:٣٨٢٣:٢٧:٣٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٢٥:٠٨١٢:٠٦:٠٦١٧:٤٧:٢٧١٨:٠٤:١٧٢٣:٢٧:٢٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٠٧:٣١٠٦:٢٤:١٤١٢:٠٥:٥٩١٧:٤٨:٠٦١٨:٠٤:٥٦٢٣:٢٧:٢٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٠٦:٤١٠٦:٢٣:٢٠١٢:٠٥:٥٢١٧:٤٨:٤٦١٨:٠٥:٣٤٢٣:٢٧:١٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٢٢:٢٥١٢:٠٥:٤٣١٧:٤٩:٢٥١٨:٠٦:١٢٢٣:٢٧:١١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای نیمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای نیمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای نیمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نیمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نیمه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای نیمه

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای نیمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نیمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای نیمه

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤٣:٢٠١٢:٠٣:٣٢١٧:٢٣:٥٩١٧:٤١:٤٤٢٣:٢٣:٣٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٣:٠٥١٢:٠٣:٤٩١٧:٢٤:٤٧١٧:٤٢:٣١٢٣:٢٣:٥٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٢:٤٩١٢:٠٤:٠٥١٧:٢٥:٣٦١٧:٤٣:١٨٢٣:٢٤:١٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٢:٣٢١٢:٠٤:٢١١٧:٢٦:٢٥١٧:٤٤:٠٤٢٣:٢٤:٣٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤٢:١٣١٢:٠٤:٣٥١٧:٢٧:١٣١٧:٤٤:٥١٢٣:٢٤:٤٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٢٠٦:٤١:٥٢١٢:٠٤:٤٩١٧:٢٨:٠٢١٧:٤٥:٣٨٢٣:٢٥:٠٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٤١:٣٠١٢:٠٥:٠٢١٧:٢٨:٥١١٧:٤٦:٢٥٢٣:٢٥:٢١
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٥١٠٦:٤١:٠٦١٢:٠٥:١٤١٧:٢٩:٣٩١٧:٤٧:١١٢٣:٢٥:٣٦
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٣٠٦:٤٠:٤١١٢:٠٥:٢٦١٧:٣٠:٢٧١٧:٤٧:٥٧٢٣:٢٥:٥٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٠:١٥١٢:٠٥:٣٦١٧:٣١:١٥١٧:٤٨:٤٣٢٣:٢٦:٠٤
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٣٩:٤٧١٢:٠٥:٤٦١٧:٣٢:٠٣١٧:٤٩:٢٩٢٣:٢٦:١٧
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣١٠٦:٣٩:١٧١٢:٠٥:٥٥١٧:٣٢:٥٠١٧:٥٠:١٤٢٣:٢٦:٢٨
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٣٨:٤٧١٢:٠٦:٠٣١٧:٣٣:٣٧١٧:٥١:٠٠٢٣:٢٦:٣٩
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٢٠٦:٣٨:١٥١٢:٠٦:١٠١٧:٣٤:٢٤١٧:٥١:٤٥٢٣:٢٦:٤٩
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:١٥٠٦:٣٧:٤١١٢:٠٦:١٧١٧:٣٥:١٠١٧:٥٢:٢٩٢٣:٢٦:٥٩
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٧٠٦:٣٧:٠٦١٢:٠٦:٢٢١٧:٣٥:٥٧١٧:٥٣:١٤٢٣:٢٧:٠٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:١٨٠٦:٣٦:٣٠١٢:٠٦:٢٧١٧:٣٦:٤٣١٧:٥٣:٥٨٢٣:٢٧:١٥
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٧٠٦:٣٥:٥٣١٢:٠٦:٣١١٧:٣٧:٢٨١٧:٥٤:٤١٢٣:٢٧:٢١
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:١٥٠٦:٣٥:١٤١٢:٠٦:٣٤١٧:٣٨:١٣١٧:٥٥:٢٥٢٣:٢٧:٢٧
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٤١٠٦:٣٤:٣٤١٢:٠٦:٣٦١٧:٣٨:٥٨١٧:٥٦:٠٨٢٣:٢٧:٣٢
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٦٠٦:٣٣:٥٣١٢:٠٦:٣٨١٧:٣٩:٤٣١٧:٥٦:٥٠٢٣:٢٧:٣٦
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٠٠٦:٣٣:١٠١٢:٠٦:٣٨١٧:٤٠:٢٧١٧:٥٧:٣٣٢٣:٢٧:٤٠
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٣٠٦:٣٢:٢٧١٢:٠٦:٣٨١٧:٤١:١٠١٧:٥٨:١٥٢٣:٢٧:٤٢
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:١٤٠٦:٣١:٤٢١٢:٠٦:٣٨١٧:٤١:٥٤١٧:٥٨:٥٦٢٣:٢٧:٤٤
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٠:٥٦١٢:٠٦:٣٦١٧:٤٢:٣٧١٧:٥٩:٣٨٢٣:٢٧:٤٥
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٠:١٠١٢:٠٦:٣٤١٧:٤٣:١٩١٨:٠٠:١٩٢٣:٢٧:٤٥
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:١٠٠٦:٢٩:٢٢١٢:٠٦:٣١١٧:٤٤:٠١١٨:٠٠:٥٩٢٣:٢٧:٤٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٢٧٠٦:٢٨:٣٣١٢:٠٦:٢٧١٧:٤٤:٤٣١٨:٠١:٤٠٢٣:٢٧:٤٢
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٢٠٦:٢٧:٤٣١٢:٠٦:٢٣١٧:٤٥:٢٥١٨:٠٢:١٩٢٣:٢٧:٤٠
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٢٦:٥٢١٢:٠٦:١٨١٧:٤٦:٠٦١٨:٠٢:٥٩٢٣:٢٧:٣٧

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نیمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای نیمه روستای نیمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای نیمه روستای نیمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نیمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نیمه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نیمه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نیمه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نیمه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نیمه

روستای نیمه بر روی نقشه

روستای نیمه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نیمه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نیمه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نیمه
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای نیمه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای نیمه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نیمه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نیمه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نیمه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نیمه دانلود pdf
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ نیمه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نیمه
زمان پخش اذان مستقیم به افق نیمه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نیمه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا نیمه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نیمه
جدول اوقات شرعی امروز فردا نیمه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نیمه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو