جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نیمه سال

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز نیمه سال


اذان صبح: ٠٥:٠٨:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٣٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٠:٢٨
اذان مغرب: ١٩:٣٧:٢٨
نیمه شب: ٠٠:١٤:٤٥

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نیمه سال (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای نیمه سال)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای نیمه سال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نیمه سال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نیمه سال

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نیمه سال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نیمه سال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نیمه سال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نیمه سال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نیمه سال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٥٠٦:١٨:١٤١٢:٥٠:٣٧١٩:٢٣:٢٥١٩:٤٠:٤٣٠٠:٠٩:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٩٠٦:١٧:٢١١٢:٥٠:٢٨١٩:٢٣:٥٩١٩:٤١:١٩٠٠:٠٩:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٣٠٦:١٦:٢٨١٢:٥٠:١٨١٩:٢٤:٣٣١٩:٤١:٥٥٠٠:٠٩:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٩٠٦:١٥:٣٦١٢:٥٠:١٠١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:٣٢٠٠:٠٨:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٤:٤٥١٢:٥٠:٠١١٩:٢٥:٤١١٩:٤٣:٠٨٠٠:٠٨:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٢١٠٦:١٣:٥٥١٢:٤٩:٥٤١٩:٢٦:١٦١٩:٤٣:٤٥٠٠:٠٨:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٣:٠٦١٢:٤٩:٤٦١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٤:٢٢٠٠:٠٨:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٢:١٧١٢:٤٩:٤٠١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٤:٥٨٠٠:٠٧:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:١٦٠٦:١١:٣٠١٢:٤٩:٣٤١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٥:٣٥٠٠:٠٧:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٠:٤٤١٢:٤٩:٢٨١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٦:١٢٠٠:٠٧:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:١٧٠٦:٠٩:٥٩١٢:٤٩:٢٣١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٦:٤٩٠٠:٠٧:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٩٠٦:٠٩:١٤١٢:٤٩:١٨١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٧:٢٦٠٠:٠٧:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٨:٣١١٢:٤٩:١٤١٩:٣٠:١٩١٩:٤٨:٠٣٠٠:٠٦:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٠٧:٤٩١٢:٤٩:١١١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٨:٤١٠٠:٠٦:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣١٠٦:٠٧:٠٨١٢:٤٩:٠٨١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:١٨٠٠:٠٦:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٣٧٠٦:٠٦:٢٨١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٢:٠٤١٩:٤٩:٥٥٠٠:٠٦:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٠٥:٥٠١٢:٤٩:٠٤١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:٣٢٠٠:٠٦:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٥٣٠٦:٠٥:١٢١٢:٤٩:٠٣١٩:٣٣:١٤١٩:٥١:١٠٠٠:٠٦:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٤:٣٦١٢:٤٩:٠٣١٩:٣٣:٤٩١٩:٥١:٤٧٠٠:٠٦:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٤:٠١١٢:٤٩:٠٣١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٢:٢٤٠٠:٠٥:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٣:٢٧١٢:٤٩:٠٣١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٠١٠٠:٠٥:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٢:٥٥١٢:٤٩:٠٥١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٣٨٠٠:٠٥:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٢:٢٣١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٤:١٥٠٠:٠٥:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠١:٥٣١٢:٤٩:٠٩١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:٥١٠٠:٠٥:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣٠٠٦:٠١:٢٤١٢:٤٩:١٢١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:٢٨٠٠:٠٥:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٠:٥٧١٢:٤٩:١٥١٩:٣٧:٥١١٩:٥٦:٠٤٠٠:٠٥:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٠:٣٠١٢:٤٩:١٩١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:٤٠٠٠:٠٥:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٠:٠٥١٢:٤٩:٢٤١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٧:١٦٠٠:٠٥:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٥٥٠٥:٥٩:٤٢١٢:٤٩:٢٩١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:٥١٠٠:٠٥:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نیمه سال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نیمه سال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نیمه سال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نیمه سال

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای نیمه سال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نیمه سال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نیمه سال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای نیمه سال

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای نیمه سال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای نیمه سال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای نیمه سال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نیمه سال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نیمه سال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای نیمه سال

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای نیمه سال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نیمه سال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای نیمه سال

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢١٠٦:٢٦:٥٤١٢:٥٥:٢٦١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٠:٣٩٠٠:١٥:١٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٢٧:٢٣١٢:٥٥:١٠١٩:٢٢:٣٢١٩:٣٩:٣٦٠٠:١٥:٠٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٢٧:٥٢١٢:٥٤:٥٤١٩:٢١:٣٠١٩:٣٨:٣٢٠٠:١٤:٥٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٢٨:٢٢١٢:٥٤:٣٧١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٧:٢٨٠٠:١٤:٤٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٢٨:٥١١٢:٥٤:٢٠١٩:١٩:٢٥١٩:٣٦:٢٣٠٠:١٤:٣٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٢٩:١٩١٢:٥٤:٠٣١٩:١٨:٢١١٩:٣٥:١٨٠٠:١٤:٢١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢١٠٦:٢٩:٤٨١٢:٥٣:٤٥١٩:١٧:١٧١٩:٣٤:١٢٠٠:١٤:٠٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٠:١٧١٢:٥٣:٢٧١٩:١٦:١٢١٩:٣٣:٠٦٠٠:١٣:٥٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٠:٤٥١٢:٥٣:٠٨١٩:١٥:٠٧١٩:٣١:٥٩٠٠:١٣:٤١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٥٠٦:٣١:١٣١٢:٥٢:٥٠١٩:١٤:٠١١٩:٣٠:٥٢٠٠:١٣:٢٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣١:٤٢١٢:٥٢:٣١١٩:١٢:٥٥١٩:٢٩:٤٤٠٠:١٣:١٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٢:١٠١٢:٥٢:١١١٩:١١:٤٨١٩:٢٨:٣٦٠٠:١٢:٥٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٧٠٦:٣٢:٣٨١٢:٥١:٥٢١٩:١٠:٤١١٩:٢٧:٢٨٠٠:١٢:٤٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٣٠٦:٣٣:٠٥١٢:٥١:٣٢١٩:٠٩:٣٣١٩:٢٦:١٩٠٠:١٢:٢٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٩٠٦:٣٣:٣٣١٢:٥١:١٢١٩:٠٨:٢٥١٩:٢٥:١٠٠٠:١٢:١٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٤٠٦:٣٤:٠١١٢:٥٠:٥١١٩:٠٧:١٧١٩:٢٤:٠١٠٠:١١:٥٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٩٠٦:٣٤:٢٨١٢:٥٠:٣١١٩:٠٦:٠٨١٩:٢٢:٥١٠٠:١١:٣٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٤٠٦:٣٤:٥٥١٢:٥٠:١٠١٩:٠٤:٥٩١٩:٢١:٤١٠٠:١١:١٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٩٠٦:٣٥:٢٣١٢:٤٩:٤٩١٩:٠٣:٥٠١٩:٢٠:٣١٠٠:١١:٠٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٣٠٦:٣٥:٥٠١٢:٤٩:٢٨١٩:٠٢:٤١١٩:١٩:٢٠٠٠:١٠:٤٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٧٠٦:٣٦:١٧١٢:٤٩:٠٧١٩:٠١:٣١١٩:١٨:١٠٠٠:١٠:٢٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٠٠٦:٣٦:٤٥١٢:٤٨:٤٥١٩:٠٠:٢١١٩:١٦:٥٩٠٠:١٠:٠٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٣٠٦:٣٧:١٢١٢:٤٨:٢٤١٨:٥٩:١١١٩:١٥:٤٩٠٠:٠٩:٤٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٣٧:٣٩١٢:٤٨:٠٣١٨:٥٨:٠١١٩:١٤:٣٨٠٠:٠٩:٣٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٣٨:٠٦١٢:٤٧:٤١١٨:٥٦:٥١١٩:١٣:٢٧٠٠:٠٩:١١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣١٠٦:٣٨:٣٤١٢:٤٧:٢٠١٨:٥٥:٤١١٩:١٢:١٦٠٠:٠٨:٥٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٣٩:٠١١٢:٤٦:٥٨١٨:٥٤:٣٠١٩:١١:٠٥٠٠:٠٨:٣٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٣٩:٢٨١٢:٤٦:٣٧١٨:٥٣:٢٠١٩:٠٩:٥٥٠٠:٠٨:١٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٣٩:٥٦١٢:٤٦:١٥١٨:٥٢:٠٩١٩:٠٨:٤٤٠٠:٠٧:٥٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٤٠:٢٤١٢:٤٥:٥٤١٨:٥٠:٥٩١٩:٠٧:٣٣٢٣:٣٧:٣٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٤:١١٠٥:٤٠:٥١١١:٤٥:٣٣١٧:٤٩:٤٩١٨:٠٦:٢٣٢٣:٠٧:١٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نیمه سال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای نیمه سال روستای نیمه سال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای نیمه سال روستای نیمه سال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نیمه سال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نیمه سال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نیمه سال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نیمه سال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نیمه سال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نیمه سال

روستای نیمه سال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نیمه سال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نیمه سال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نیمه سال
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای نیمه سال + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای نیمه سال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نیمه سال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نیمه سال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نیمه سال رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق نیمه سال
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نیمه سال
زمان پخش اذان زنده به افق نیمه سال
افق شرعی امروز فردا نیمه سال دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نیمه سال دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نیمه سال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نیمه سال
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نیمه سال

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نیمه سال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو