جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نیلاش

شاندرمن | ماسال | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز نیلاش

اذان صبح: ٠٤:٤٠:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٤٨
اذان ظهر: ١٣:١٩:٥١
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:٢٢
اذان مغرب: ٢٠:٣٩:٣٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٠:٢٦

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نیلاش (شهرستان ماسال) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای نیلاش)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای نیلاش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نیلاش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
میزان كامیابی و نیك بختی هر كس، بستگی مستقیم به میزان برابری و هم سنگی او دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نیلاش

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نیلاش در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نیلاش ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نیلاش (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نیلاش ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نیلاش
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٠٣٠٦:٤٠:٢٩١٣:١٣:٥٧١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٢٨:١٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٩:٠٥١٣:١٣:٤٢١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٢٧:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٧:٤٣١٣:١٣:٢٨١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٢٧:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٦:٢١١٣:١٣:١٤١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٢٧:٠٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٣٤:٥٩١٣:١٣:٠١١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٥٤٠٠:٢٦:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٤٤٠٦:٣٣:٣٩١٣:١٢:٤٨١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:٥٠٠٠:٢٦:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٣٢:١٩١٣:١٢:٣٥١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٢:٤٨٠٠:٢٥:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٣١:٠٠١٣:١٢:٢٣١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:٤٥٠٠:٢٥:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٩:٤٢١٣:١٢:١١١٩:٥٥:١٧٢٠:١٤:٤٢٠٠:٢٥:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٨:٢٥١٣:١٢:٠٠١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:٣٩٠٠:٢٤:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٧:٠٨١٣:١١:٤٩١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٦:٣٦٠٠:٢٤:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢٥:٥٣١٣:١١:٣٨١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٧:٣٤٠٠:٢٤:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢٤:٣٨١٣:١١:٢٨١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٨:٣١٠٠:٢٣:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٢٣:٢٥١٣:١١:١٩١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:٢٨٠٠:٢٣:٣١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:١٣٠٦:٢٢:١٢١٣:١١:١٠٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:٢٦٠٠:٢٣:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٢١:٠١١٣:١١:٠١٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢١:٢٣٠٠:٢٢:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١٩:٥١١٣:١٠:٥٣٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢٢:٢١٠٠:٢٢:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٨:٤١١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٣:١٨٠٠:٢٢:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٧:٣٣١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٤:١٥٠٠:٢١:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٦:٢٦١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٥:١٣٠٠:٢١:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٠٤٠٦:١٥:٢١١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٦:١٠٠٠:٢١:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٣٦٠٦:١٤:١٦١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٢١:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٠٩٠٦:١٣:١٣١٣:١٠:١٧٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٢٠:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤٣٠٦:١٢:١١١٣:١٠:١٣٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٢٠:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:١٨٠٦:١١:١٠١٣:١٠:١٠٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:٥٨٠٠:٢٠:١٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٥٤٠٦:١٠:١١١٣:١٠:٠٧٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:٥٥٠٠:٢٠:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٩:١٣١٣:١٠:٠٥٢٠:١١:٢٩٢٠:٣١:٥٢٠٠:١٩:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١١٠٦:٠٨:١٧١٣:١٠:٠٣٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٢:٤٨٠٠:١٩:٣٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٥١٠٦:٠٧:٢١١٣:١٠:٠٢٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:٤٤٠٠:١٩:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نیلاش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نیلاش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نیلاش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نیلاش

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای نیلاش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نیلاش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نیلاش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای نیلاش

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای نیلاش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای نیلاش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای نیلاش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نیلاش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نیلاش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای نیلاش

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای نیلاش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نیلاش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای نیلاش

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای نیلاش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای نیلاش روستای نیلاش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای نیلاش روستای نیلاش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای نیلاش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نیلاش برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نیلاش

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای نیلاش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نیلاش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نیلاش

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٣٠٦:١٠:٠٤١٣:٢٠:١٠٢٠:٢٩:٥٠٢٠:٥٠:٤٤٠٠:٢٨:٢٢
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٣٠٦:١٠:٥١١٣:٢٠:١٢٢٠:٢٩:٠٦٢٠:٤٩:٥٧٠٠:٢٨:٣٥
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٤٠٦:١١:٣٨١٣:٢٠:١٣٢٠:٢٨:٢١٢٠:٤٩:٠٨٠٠:٢٨:٤٨
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٦٠٦:١٢:٢٥١٣:٢٠:١٤٢٠:٢٧:٣٤٢٠:٤٨:١٨٠٠:٢٩:٠١
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٨٠٦:١٣:١٣١٣:٢٠:١٤٢٠:٢٦:٤٥٢٠:٤٧:٢٦٠٠:٢٩:١٣
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٠٠٦:١٤:٠٢١٣:٢٠:١٣٢٠:٢٥:٥٥٢٠:٤٦:٣٣٠٠:٢٩:٢٤
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٣٠٦:١٤:٥٠١٣:٢٠:١٢٢٠:٢٥:٠٣٢٠:٤٥:٣٧٠٠:٢٩:٣٥
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٧٠٦:١٥:٣٩١٣:٢٠:١٠٢٠:٢٤:١٠٢٠:٤٤:٤١٠٠:٢٩:٤٥
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١٦:٢٩١٣:٢٠:٠٧٢٠:٢٣:١٥٢٠:٤٣:٤٣٠٠:٢٩:٥٥
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٤٠٦:١٧:١٨١٣:٢٠:٠٤٢٠:٢٢:١٩٢٠:٤٢:٤٣٠٠:٣٠:٠٤
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٨:٠٨١٣:٢٠:٠٠٢٠:٢١:٢١٢٠:٤١:٤٢٠٠:٣٠:١٢
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٨:٥٨١٣:١٩:٥٦٢٠:٢٠:٢٢٢٠:٤٠:٤٠٠٠:٣٠:١٩
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٧٠٦:١٩:٤٨١٣:١٩:٥١٢٠:١٩:٢٢٢٠:٣٩:٣٦٠٠:٣٠:٢٦
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٣١٠٦:٢٠:٣٨١٣:١٩:٤٥٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٨:٣١٠٠:٣٠:٣٣
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٢١:٢٨١٣:١٩:٣٩٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٧:٢٤٠٠:٣٠:٣٨
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٢٢:١٩١٣:١٩:٣٢٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٦:١٦٠٠:٣٠:٤٣
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٤٠٦:٢٣:٠٩١٣:١٩:٢٥٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٥:٠٧٠٠:٣٠:٤٧
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٢٤:٠٠١٣:١٩:١٧٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٣٠:٥١
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٢٠٦:٢٤:٥١١٣:١٩:٠٨٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٣٠:٥٤
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٦٠٦:٢٥:٤٢١٣:١٨:٥٩٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:٣٣٠٠:٣٠:٥٦
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢٦:٣٢١٣:١٨:٥٠٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:٢٠٠٠:٣٠:٥٧
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٣٠٦:٢٧:٢٣١٣:١٨:٣٩٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٣٠:٥٨
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٨:١٤١٣:١٨:٢٩٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٣٠:٥٩
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٩:٠٥١٣:١٨:١٧٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٣٠:٥٨
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢٩:٥٦١٣:١٨:٠٦٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٥:١٥٠٠:٣٠:٥٧
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٤٠٦:٣٠:٤٧١٣:١٧:٥٣٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٣٠:٥٥
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٣١:٣٨١٣:١٧:٤١٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٣٠:٥٢
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٣٢:٢٩١٣:١٧:٢٧٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:١٦٠٠:٣٠:٤٩
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٣٣:٢٠١٣:١٧:١٣٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:٥٥٠٠:٣٠:٤٥
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٠٠٦:٣٤:١١١٣:١٦:٥٩١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٣٢٠٠:٣٠:٤١
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:١١٠٦:٣٥:٠١١٣:١٦:٤٤١٩:٥٧:٥١٢٠:١٧:٠٩٠٠:٣٠:٣٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نیلاش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نیلاش روستای نیلاش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نیلاش روستای نیلاش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نیلاش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نیلاش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نیلاش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نیلاش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نیلاش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نیلاش

روستای نیلاش بر روی نقشه

روستای نیلاش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نیلاش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نیلاش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نیلاش
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای نیلاش + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای نیلاش + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای نیلاش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نیلاش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای نیلاش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نیلاش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نیلاش رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق نیلاش
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نیلاش ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق نیلاش
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ نیلاش دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ نیلاش دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نیلاش ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نیلاش
زمان پخش اذان زنده به افق نیلاش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نیلاش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو