جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نیشابور

نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز نیشابور


اذان صبح: ٠٣:٤٨:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٤١:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:٢١
اذان مغرب: ٢٠:١١:٠٠
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٠١

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نیشابور (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر نیشابور)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر نیشابور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نیشابور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

حضرت محمد (ص)
یكی از ارزش‌های مؤمن نزد خداوند این است كه لباسش پاكیزه باشد و به كم راضی شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نیشابور

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نیشابور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیشابور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نیشابور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیشابور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نیشابور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٣٩٠٥:٤٨:٣٨١٢:٣٢:٤٤١٩:١٧:٢٣١٩:٣٦:٣٧٢٣:٤٦:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٠٨٠٥:٤٧:٢٧١٢:٣٢:٣٤١٩:١٨:١٥١٩:٣٧:٣١٢٣:٤٥:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٣٨٠٥:٤٦:١٧١٢:٣٢:٢٥١٩:١٩:٠٧١٩:٣٨:٢٦٢٣:٤٥:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٠٨٠٥:٤٥:٠٧١٢:٣٢:١٦١٩:١٩:٥٨١٩:٣٩:٢٠٢٣:٤٥:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٠:٣٩٠٥:٤٣:٥٩١٢:٣٢:٠٨١٩:٢٠:٥٠١٩:٤٠:١٥٢٣:٤٥:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:١١٠٥:٤٢:٥٢١٢:٣٢:٠٠١٩:٢١:٤٢١٩:٤١:٠٩٢٣:٤٤:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٤٤٠٥:٤١:٤٦١٢:٣١:٥٣١٩:٢٢:٣٣١٩:٤٢:٠٤٢٣:٤٤:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:١٧٠٥:٤٠:٤١١٢:٣١:٤٦١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٢:٥٨٢٣:٤٤:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٤:٥٢٠٥:٣٩:٣٧١٢:٣١:٤٠١٩:٢٤:١٦١٩:٤٣:٥٣٢٣:٤٣:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٢٧٠٥:٣٨:٣٤١٢:٣١:٣٤١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٤:٤٧٢٣:٤٣:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٠٤٠٥:٣٧:٣٢١٢:٣١:٢٩١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٥:٤١٢٣:٤٣:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٤١٠٥:٣٦:٣٢١٢:٣١:٢٥١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٦:٣٥٢٣:٤٣:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٢٠٠٥:٣٥:٣٣١٢:٣١:٢١١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٧:٢٩٢٣:٤٢:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٠٠٠٥:٣٤:٣٥١٢:٣١:١٧١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٨:٢٣٢٣:٤٢:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٤١٠٥:٣٣:٣٨١٢:٣١:١٤١٩:٢٩:٢١١٩:٤٩:١٧٢٣:٤٢:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٢٣٠٥:٣٢:٤٣١٢:٣١:١٢١٩:٣٠:١١١٩:٥٠:١٠٢٣:٤٢:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٠٧٠٥:٣١:٤٩١٢:٣١:١٠١٩:٣١:٠١١٩:٥١:٠٤٢٣:٤١:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:٥٢٠٥:٣٠:٥٧١٢:٣١:٠٩١٩:٣١:٥١١٩:٥١:٥٧٢٣:٤١:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:٣٨٠٥:٣٠:٠٦١٢:٣١:٠٩١٩:٣٢:٤١١٩:٥٢:٤٩٢٣:٤١:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٢٦٠٥:٢٩:١٦١٢:٣١:٠٩١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٣:٤٢٢٣:٤١:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:١٥٠٥:٢٨:٢٨١٢:٣١:٠٩١٩:٣٤:١٩١٩:٥٤:٣٤٢٣:٤١:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٠٦٠٥:٢٧:٤٢١٢:٣١:١١١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٥:٢٦٢٣:٤١:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:٥٩٠٥:٢٦:٥٦١٢:٣١:١٣١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٦:١٧٢٣:٤٠:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٥٣٠٥:٢٦:١٣١٢:٣١:١٥١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٧:٠٨٢٣:٤٠:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٤٩٠٥:٢٥:٣١١٢:٣١:١٨١٩:٣٧:٣١١٩:٥٧:٥٩٢٣:٤٠:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٤٦٠٥:٢٤:٥٠١٢:٣١:٢١١٩:٣٨:١٨١٩:٥٨:٤٩٢٣:٤٠:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٤٦٠٥:٢٤:١١١٢:٣١:٢٥١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٩:٣٨٢٣:٤٠:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٤٧٠٥:٢٣:٣٤١٢:٣١:٣٠١٩:٣٩:٥٠٢٠:٠٠:٢٧٢٣:٤٠:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٥٠٠٥:٢٢:٥٨١٢:٣١:٣٥١٩:٤٠:٣٦٢٠:٠١:١٥٢٣:٤٠:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیشابور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیشابور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیشابور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نیشابور

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر نیشابور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نیشابور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیشابور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر نیشابور

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر نیشابور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر نیشابور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر نیشابور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نیشابور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیشابور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر نیشابور

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر نیشابور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیشابور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر نیشابور

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٤٨٠٥:١٧:٥٤١٢:٣٦:٤٣١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٦:٥٦٢٣:٤٢:٤٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٠٣٠٥:١٨:٠٩١٢:٣٦:٥٦١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٧:٠٦٢٣:٤٣:٠١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٢٠٠٥:١٨:٢٤١٢:٣٧:٠٩١٩:٥٥:٥١٢٠:١٧:١٥٢٣:٤٣:١٦
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٤٠٠٥:١٨:٤٢١٢:٣٧:٢٢١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٧:٢٢٢٣:٤٣:٣١
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٠٣٠٥:١٩:٠٠١٢:٣٧:٣٥١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٧:٢٧٢٣:٤٣:٤٦
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٢٧٠٥:١٩:٢٠١٢:٣٧:٤٧١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٧:٣١٢٣:٤٤:٠٢
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٥٤٠٥:١٩:٤٢١٢:٣٨:٠٠١٩:٥٦:١١٢٠:١٧:٣٢٢٣:٤٤:١٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٢٤٠٥:٢٠:٠٥١٢:٣٨:١٢١٩:٥٦:١٢٢٠:١٧:٣٢٢٣:٤٤:٣٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٥٥٠٥:٢٠:٢٩١٢:٣٨:٢٤١٩:٥٦:١١٢٠:١٧:٣٠٢٣:٤٤:٥٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٢٩٠٥:٢٠:٥٤١٢:٣٨:٣٦١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٧:٢٦٢٣:٤٥:٠٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٠٥٠٥:٢١:٢١١٢:٣٨:٤٨١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٧:٢١٢٣:٤٥:٢٣
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٤٣٠٥:٢١:٤٩١٢:٣٨:٥٩١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٧:١٣٢٣:٤٥:٤٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٢٣٠٥:٢٢:١٨١٢:٣٩:١٠١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٧:٠٤٢٣:٤٥:٥٧
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٠٥٠٥:٢٢:٤٨١٢:٣٩:٢١١٩:٥٥:٤١٢٠:١٦:٥٢٢٣:٤٦:١٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٤٨٠٥:٢٣:١٩١٢:٣٩:٣١١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٦:٣٩٢٣:٤٦:٣٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٣٤٠٥:٢٣:٥٢١٢:٣٩:٤١١٩:٥٥:١٦٢٠:١٦:٢٤٢٣:٤٦:٤٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٢١٠٥:٢٤:٢٥١٢:٣٩:٥١١٩:٥٥:٠١٢٠:١٦:٠٧٢٣:٤٧:٠٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:١٠٠٥:٢٤:٥٩١٢:٤٠:٠٠١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٥:٤٩٢٣:٤٧:٢٣
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٠١٠٥:٢٥:٣٥١٢:٤٠:٠٩١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٥:٢٨٢٣:٤٧:٣٩
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٥٣٠٥:٢٦:١١١٢:٤٠:١٧١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٥:٠٥٢٣:٤٧:٥٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٤٧٠٥:٢٦:٤٨١٢:٤٠:٢٥١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٤:٤١٢٣:٤٨:١٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٤٢٠٥:٢٧:٢٥١٢:٤٠:٣٢١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٤:١٥٢٣:٤٨:٢٩
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٣٨٠٥:٢٨:٠٤١٢:٤٠:٣٩١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٣:٤٧٢٣:٤٨:٤٥
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٣٥٠٥:٢٨:٤٣١٢:٤٠:٤٥١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٣:١٧٢٣:٤٩:٠١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٣٤٠٥:٢٩:٢٣١٢:٤٠:٥١١٩:٥١:٥٨٢٠:١٢:٤٥٢٣:٤٩:١٦
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٣٤٠٥:٣٠:٠٤١٢:٤٠:٥٦١٩:٥١:٢٨٢٠:١٢:١٢٢٣:٤٩:٣١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٣٥٠٥:٣٠:٤٥١٢:٤١:٠١١٩:٥٠:٥٥٢٠:١١:٣٧٢٣:٤٩:٤٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٣٧٠٥:٣١:٢٧١٢:٤١:٠٦١٩:٥٠:٢١٢٠:١١:٠٠٢٣:٥٠:٠١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٤٠٠٥:٣٢:١٠١٢:٤١:٠٩١٩:٤٩:٤٦٢٠:١٠:٢٢٢٣:٥٠:١٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٤٤٠٥:٣٢:٥٣١٢:٤١:١٣١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٩:٤١٢٣:٥٠:٢٨
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٤٩٠٥:٣٣:٣٦١٢:٤١:١٥١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٩:٠٠٢٣:٥٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نیشابور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر نیشابور شهر نیشابور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر نیشابور شهر نیشابور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نیشابور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیشابور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر نیشابور

نِیْشابور تلفظ شهری در استان خراسان رضوی، مرکز شهرستان نیشابور و دومین شهر بزرگ استان‌های خراسان پس از مشهد است

شهر نیشابور در ویکیپدیا

شهر نیشابور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نیشابور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نیشابور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نیشابور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نیشابور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نیشابور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نیشابور
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر نیشابور + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر نیشابور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نیشابور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نیشابور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نیشابور رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نیشابور دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نیشابور
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نیشابور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نیشابور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نیشابور
زمان پخش اذان آنلاین به افق نیشابور
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نیشابور
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ نیشابور دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نیشابور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو