جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نیشابور

نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز نیشابور


اذان صبح: ٠٤:٤٨:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٣٩
اذان ظهر: ١١:٤٨:٠٦
غروب آفتاب: ١٧:٢٤:٠٤
اذان مغرب: ١٧:٤٢:٣١
نیمه شب: ٢٣:٠٥:٤٤

دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
٢٩ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٤ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نیشابور (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ اسفند ٩٨ شهر نیشابور)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر نیشابور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نیشابور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی ـ
روز مهندس

امام علی (ع)
به درستی كه جهاد كردن برای خدا دری است از درهای بهشت كه حق تعالی برای مخصوصان دوستانش گشوده است و نعمتی است كه برای ایشان ذخیره گردانیده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نیشابور

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نیشابور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیشابور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نیشابور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیشابور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نیشابور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٨:١١٠٥:٤٩:٥١١٢:٣٢:٥٤١٩:١٦:٣٢١٩:٣٥:٤٢٢٣:٤٦:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٣٩٠٥:٤٨:٣٨١٢:٣٢:٤٤١٩:١٧:٢٣١٩:٣٦:٣٧٢٣:٤٦:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٠٨٠٥:٤٧:٢٧١٢:٣٢:٣٤١٩:١٨:١٥١٩:٣٧:٣١٢٣:٤٥:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٣٨٠٥:٤٦:١٧١٢:٣٢:٢٥١٩:١٩:٠٧١٩:٣٨:٢٦٢٣:٤٥:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٠٨٠٥:٤٥:٠٧١٢:٣٢:١٦١٩:١٩:٥٨١٩:٣٩:٢٠٢٣:٤٥:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٠:٣٩٠٥:٤٣:٥٩١٢:٣٢:٠٨١٩:٢٠:٥٠١٩:٤٠:١٥٢٣:٤٥:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:١١٠٥:٤٢:٥٢١٢:٣٢:٠٠١٩:٢١:٤٢١٩:٤١:٠٩٢٣:٤٤:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٤٤٠٥:٤١:٤٦١٢:٣١:٥٣١٩:٢٢:٣٣١٩:٤٢:٠٤٢٣:٤٤:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:١٧٠٥:٤٠:٤١١٢:٣١:٤٦١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٢:٥٨٢٣:٤٤:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٤:٥٢٠٥:٣٩:٣٧١٢:٣١:٤٠١٩:٢٤:١٦١٩:٤٣:٥٣٢٣:٤٣:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٢٧٠٥:٣٨:٣٤١٢:٣١:٣٤١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٤:٤٧٢٣:٤٣:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٠٤٠٥:٣٧:٣٢١٢:٣١:٢٩١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٥:٤١٢٣:٤٣:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٤١٠٥:٣٦:٣٢١٢:٣١:٢٥١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٦:٣٥٢٣:٤٣:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٢٠٠٥:٣٥:٣٣١٢:٣١:٢١١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٧:٢٩٢٣:٤٢:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٠٠٠٥:٣٤:٣٥١٢:٣١:١٧١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٨:٢٣٢٣:٤٢:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٤١٠٥:٣٣:٣٨١٢:٣١:١٤١٩:٢٩:٢١١٩:٤٩:١٧٢٣:٤٢:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٢٣٠٥:٣٢:٤٣١٢:٣١:١٢١٩:٣٠:١١١٩:٥٠:١٠٢٣:٤٢:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٠٧٠٥:٣١:٤٩١٢:٣١:١٠١٩:٣١:٠١١٩:٥١:٠٤٢٣:٤١:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:٥٢٠٥:٣٠:٥٧١٢:٣١:٠٩١٩:٣١:٥١١٩:٥١:٥٧٢٣:٤١:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:٣٨٠٥:٣٠:٠٦١٢:٣١:٠٩١٩:٣٢:٤١١٩:٥٢:٤٩٢٣:٤١:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٢٦٠٥:٢٩:١٦١٢:٣١:٠٩١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٣:٤٢٢٣:٤١:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:١٥٠٥:٢٨:٢٨١٢:٣١:٠٩١٩:٣٤:١٩١٩:٥٤:٣٤٢٣:٤١:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٠٦٠٥:٢٧:٤٢١٢:٣١:١١١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٥:٢٦٢٣:٤١:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:٥٩٠٥:٢٦:٥٦١٢:٣١:١٣١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٦:١٧٢٣:٤٠:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٥٣٠٥:٢٦:١٣١٢:٣١:١٥١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٧:٠٨٢٣:٤٠:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٤٩٠٥:٢٥:٣١١٢:٣١:١٨١٩:٣٧:٣١١٩:٥٧:٥٩٢٣:٤٠:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٤٦٠٥:٢٤:٥٠١٢:٣١:٢١١٩:٣٨:١٨١٩:٥٨:٤٩٢٣:٤٠:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٤٦٠٥:٢٤:١١١٢:٣١:٢٥١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٩:٣٨٢٣:٤٠:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٤٧٠٥:٢٣:٣٤١٢:٣١:٣٠١٩:٣٩:٥٠٢٠:٠٠:٢٧٢٣:٤٠:٢٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٥٠٠٥:٢٢:٥٨١٢:٣١:٣٥١٩:٤٠:٣٦٢٠:٠١:١٥٢٣:٤٠:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیشابور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیشابور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیشابور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نیشابور

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر نیشابور

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر نیشابور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیشابور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر نیشابور

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣٩:٥٧١١:٤٧:٢٤١٦:٥٥:١٣١٧:١٤:٤٢٢٣:٠٣:٤٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٩:١٩١١:٤٧:٣٦١٦:٥٦:١٦١٧:١٥:٤٣٢٣:٠٣:٥٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٨:٣٨١١:٤٧:٤٨١٦:٥٧:٢٠١٧:١٦:٤٥٢٣:٠٤:١١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٧:٥٦١١:٤٧:٥٨١٦:٥٨:٢٤١٧:١٧:٤٦٢٣:٠٤:٢٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٧:١٢١١:٤٨:٠٨١٦:٥٩:٢٧١٧:١٨:٤٧٢٣:٠٤:٣٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٦:٢٦١١:٤٨:١٧١٧:٠٠:٣١١٧:١٩:٤٨٢٣:٠٤:٥٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٥:٣٩١١:٤٨:٢٥١٧:٠١:٣٥١٧:٢٠:٤٩٢٣:٠٥:٠٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٤:٥٠١١:٤٨:٣٢١٧:٠٢:٣٨١٧:٢١:٥٠٢٣:٠٥:١٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٤:٠٠١١:٤٨:٣٨١٧:٠٣:٤٢١٧:٢٢:٥١٢٣:٠٥:٢٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٣:٠٨١١:٤٨:٤٤١٧:٠٤:٤٥١٧:٢٣:٥٢٢٣:٠٥:٣٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٢:١٥١١:٤٨:٤٩١٧:٠٥:٤٨١٧:٢٤:٥٣٢٣:٠٥:٤١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣١:٢٠١١:٤٨:٥٣١٧:٠٦:٥١١٧:٢٥:٥٣٢٣:٠٥:٤٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٣٠:٢٤١١:٤٨:٥٦١٧:٠٧:٥٤١٧:٢٦:٥٤٢٣:٠٥:٥٥
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٩:٢٧١١:٤٨:٥٨١٧:٠٨:٥٦١٧:٢٧:٥٤٢٣:٠٦:٠٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٨:٢٨١١:٤٩:٠٠١٧:٠٩:٥٩١٧:٢٨:٥٤٢٣:٠٦:٠٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٢:١١٠٦:٢٧:٢٧١١:٤٩:٠٠١٧:١١:٠١١٧:٢٩:٥٤٢٣:٠٦:٠٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٦:٢٦١١:٤٩:٠٠١٧:١٢:٠٣١٧:٣٠:٥٣٢٣:٠٦:١٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٥:٢٣١١:٤٩:٠٠١٧:١٣:٠٤١٧:٣١:٥٣٢٣:٠٦:١٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٤:١٩١١:٤٨:٥٨١٧:١٤:٠٦١٧:٣٢:٥٢٢٣:٠٦:١٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٣:١٤١١:٤٨:٥٦١٧:١٥:٠٧١٧:٣٣:٥١٢٣:٠٦:١٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٢:٠٧١١:٤٨:٥٣١٧:١٦:٠٨١٧:٣٤:٥٠٢٣:٠٦:١٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢١:٠٠١١:٤٨:٤٩١٧:١٧:٠٨١٧:٣٥:٤٨٢٣:٠٦:١٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٩:٥١١١:٤٨:٤٥١٧:١٨:٠٩١٧:٣٦:٤٧٢٣:٠٦:١٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٥٤:١٥٠٦:١٨:٤٢١١:٤٨:٤٠١٧:١٩:٠٩١٧:٣٧:٤٥٢٣:٠٦:٠٩
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٧:٣١١١:٤٨:٣٥١٧:٢٠:٠٨١٧:٣٨:٤٣٢٣:٠٦:٠٦
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٦:١٩١١:٤٨:٢٨١٧:٢١:٠٨١٧:٣٩:٤٠٢٣:٠٦:٠١
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٥:٠٧١١:٤٨:٢١١٧:٢٢:٠٧١٧:٤٠:٣٧٢٣:٠٥:٥٦
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٣:٥٣١١:٤٨:١٤١٧:٢٣:٠٥١٧:٤١:٣٥٢٣:٠٥:٥٠
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٢:٣٩١١:٤٨:٠٦١٧:٢٤:٠٤١٧:٤٢:٣١٢٣:٠٥:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر نیشابور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر نیشابور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر نیشابور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نیشابور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیشابور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر نیشابور

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر نیشابور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیشابور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر نیشابور

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٧:٣١١١:٤٨:٣٥١٧:٢٠:٠٨١٧:٣٨:٤٣٢٣:٠٦:٠٦
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٦:١٩١١:٤٨:٢٨١٧:٢١:٠٨١٧:٣٩:٤٠٢٣:٠٦:٠١
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٥:٠٧١١:٤٨:٢١١٧:٢٢:٠٧١٧:٤٠:٣٧٢٣:٠٥:٥٦
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٣:٥٣١١:٤٨:١٤١٧:٢٣:٠٥١٧:٤١:٣٥٢٣:٠٥:٥٠
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٢:٣٩١١:٤٨:٠٦١٧:٢٤:٠٤١٧:٤٢:٣١٢٣:٠٥:٤٤
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١١:٢٣١١:٤٧:٥٧١٧:٢٥:٠٢١٧:٤٣:٢٨٢٣:٠٥:٣٦
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:١١٠٦:١٠:٠٧١١:٤٧:٤٧١٧:٢٥:٥٩١٧:٤٤:٢٤٢٣:٠٥:٢٨
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٠٨:٥٠١١:٤٧:٣٧١٧:٢٦:٥٧١٧:٤٥:٢٠٢٣:٠٥:١٩
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٧:٣٢١١:٤٧:٢٧١٧:٢٧:٥٤١٧:٤٦:١٦٢٣:٠٥:١٠
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٦:١٤١١:٤٧:١٦١٧:٢٨:٥٠١٧:٤٧:١١٢٣:٠٤:٥٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٨٠٦:٠٤:٥٤١١:٤٧:٠٤١٧:٢٩:٤٧١٧:٤٨:٠٦٢٣:٠٤:٤٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٣:٣٤١١:٤٦:٥٢١٧:٣٠:٤٣١٧:٤٩:٠١٢٣:٠٤:٣٧
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٢:١٤١١:٤٦:٤٠١٧:٣١:٣٨١٧:٤٩:٥٦٢٣:٠٤:٢٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٠:٥٢١١:٤٦:٢٧١٧:٣٢:٣٤١٧:٥٠:٥٠٢٣:٠٤:١١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٩٠٥:٥٩:٣١١١:٤٦:١٣١٧:٣٣:٢٩١٧:٥١:٤٤٢٣:٠٣:٥٨
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٧٠٥:٥٨:٠٨١١:٤٥:٥٩١٧:٣٤:٢٣١٧:٥٢:٣٨٢٣:٠٣:٤٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٤٠٥:٥٦:٤٥١١:٤٥:٤٥١٧:٣٥:١٨١٧:٥٣:٣٢٢٣:٠٣:٢٩
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٠٠٥:٥٥:٢٢١١:٤٥:٣٠١٧:٣٦:١٢١٧:٥٤:٢٥٢٣:٠٣:١٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٥٠٥:٥٣:٥٨١١:٤٥:١٥١٧:٣٧:٠٦١٧:٥٥:١٩٢٣:٠٢:٥٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٩٠٥:٥٢:٣٣١١:٤٤:٥٩١٧:٣٧:٥٩١٧:٥٦:١٢٢٣:٠٢:٤١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٥١:٠٨١١:٤٤:٤٤١٧:٣٨:٥٣١٧:٥٧:٠٥٢٣:٠٢:٢٤
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٤٩:٤٣١١:٤٤:٢٧١٧:٣٩:٤٦١٧:٥٧:٥٨٢٣:٠٢:٠٧
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٨٠٥:٤٨:١٨١١:٤٤:١١١٧:٤٠:٣٩١٧:٥٨:٥٠٢٣:٠١:٤٩
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٤٦:٥٢١١:٤٣:٥٤١٧:٤١:٣١١٧:٥٩:٤٣٢٣:٠١:٣١
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٠٠٥:٤٥:٢٦١١:٤٣:٣٨١٧:٤٢:٢٤١٨:٠٠:٣٥٢٣:٠١:١٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٠٠٥:٤٣:٥٩١١:٤٣:٢١١٧:٤٣:١٦١٨:٠١:٢٨٢٣:٠٠:٥٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٩٠٥:٤٢:٣٣١١:٤٣:٠٣١٧:٤٤:٠٩١٨:٠٢:٢٠٢٣:٠٠:٣٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٨٠٥:٤١:٠٦١١:٤٢:٤٦١٧:٤٥:٠١١٨:٠٣:١٢٢٣:٠٠:١٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٦٠٥:٣٩:٣٩١١:٤٢:٢٨١٧:٤٥:٥٣١٨:٠٤:٠٤٢٢:٥٩:٥٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نیشابور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر نیشابور شهر نیشابور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر نیشابور شهر نیشابور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نیشابور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیشابور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نیشابور

نِیْشابور تلفظ شهری در استان خراسان رضوی، مرکز شهرستان نیشابور و دومین شهر بزرگ استان‌های خراسان پس از مشهد است

شهر نیشابور در ویکیپدیا

شهر نیشابور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نیشابور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نیشابور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نیشابور بر روی نقشه

شهر نیشابور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نیشابور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نیشابور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نیشابور
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر نیشابور + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر نیشابور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نیشابور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نیشابور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نیشابور رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نیشابور دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق نیشابور
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نیشابور دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق نیشابور
افق شرعی امروز فردا نیشابور دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نیشابور
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نیشابور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نیشابور

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نیشابور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو