جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نیشابور

نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز نیشابور

اذان صبح: ٠٤:٠٣:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٧:٣٥
اذان ظهر: ١١:٢٥:٢٠
غروب آفتاب: ١٧:٢٢:٣٢
اذان مغرب: ١٧:٤٠:٤١
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٣:٢٧

دوشنبه ٠٧ مهر ١٣٩٩
١٠ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٨ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نیشابور (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ مهر ٩٩ شهر نیشابور)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر نیشابور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نیشابور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس
شهادت سرداران اسلام: فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهانآرا (1360 هـ ش)
روز آتشنشانی و ایمنی
روز بزرگداشت شمس

گوته
هر شك و تردیدی تأخیرهای خاص خود را به همراه دارد و ایام، با افسوس بر روزهای از دست رفته می گذرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نیشابور

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نیشابور در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیشابور ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نیشابور (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیشابور ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نیشابور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠١:٣٨١٢:٣٤:٥٠١٩:٠٨:٣٧١٩:٢٧:٢٤٢٣:٤٩:٥١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٠:١٩١٢:٣٤:٣٥١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٨:١٧٢٣:٤٩:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٩:٣٠٠٥:٥٩:٠٠١٢:٣٤:٢٢١٩:١٠:١٩١٩:٢٩:١١٢٣:٤٩:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٥٧:٤١١٢:٣٤:٠٨١٩:١١:١٠١٩:٣٠:٠٤٢٣:٤٨:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٥٦:٢٤١٢:٣٣:٥٥١٩:١٢:٠٢١٩:٣٠:٥٨٢٣:٤٨:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٤:٤٦٠٥:٥٥:٠٧١٢:٣٣:٤٢١٩:١٢:٥٣١٩:٣١:٥٢٢٣:٤٨:٠٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٣:١٢٠٥:٥٣:٥١١٢:٣٣:٣٠١٩:١٣:٤٥١٩:٣٢:٤٦٢٣:٤٧:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥٢:٣٦١٢:٣٣:١٨١٩:١٤:٣٦١٩:٣٣:٤٠٢٣:٤٧:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٥١:٢١١٢:٣٣:٠٧١٩:١٥:٢٧١٩:٣٤:٣٤٢٣:٤٧:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٨:٣٣٠٥:٥٠:٠٨١٢:٣٢:٥٦١٩:١٦:١٩١٩:٣٥:٢٩٢٣:٤٦:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٧:٠١٠٥:٤٨:٥٥١٢:٣٢:٤٥١٩:١٧:١٠١٩:٣٦:٢٣٢٣:٤٦:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٥:٢٩٠٥:٤٧:٤٤١٢:٣٢:٣٥١٩:١٨:٠٢١٩:٣٧:١٧٢٣:٤٦:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٣:٥٩٠٥:٤٦:٣٣١٢:٣٢:٢٦١٩:١٨:٥٣١٩:٣٨:١١٢٣:٤٥:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٢:٢٩٠٥:٤٥:٢٣١٢:٣٢:١٧١٩:١٩:٤٥١٩:٣٩:٠٦٢٣:٤٥:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١١:٠٠٠٥:٤٤:١٥١٢:٣٢:٠٨١٩:٢٠:٣٦١٩:٤٠:٠٠٢٣:٤٥:٠٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٩:٣١٠٥:٤٣:٠٧١٢:٣٢:٠٠١٩:٢١:٢٨١٩:٤٠:٥٥٢٣:٤٤:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٤٢:٠١١٢:٣١:٥٣١٩:٢٢:١٩١٩:٤١:٤٩٢٣:٤٤:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٦:٣٧٠٥:٤٠:٥٥١٢:٣١:٤٦١٩:٢٣:١٠١٩:٤٢:٤٤٢٣:٤٤:١١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٥:١١٠٥:٣٩:٥١١٢:٣١:٤٠١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٣:٣٨٢٣:٤٣:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٣:٤٧٠٥:٣٨:٤٨١٢:٣١:٣٤١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٤:٣٣٢٣:٤٣:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٢:٢٣٠٥:٣٧:٤٦١٢:٣١:٢٩١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٥:٢٧٢٣:٤٣:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠١:٠٠٠٥:٣٦:٤٥١٢:٣١:٢٤١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٦:٢١٢٣:٤٣:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٩:٣٩٠٥:٣٥:٤٦١٢:٣١:٢٠١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٧:١٥٢٣:٤٢:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٨:١٩٠٥:٣٤:٤٨١٢:٣١:١٧١٩:٢٨:١٧١٩:٤٨:٠٩٢٣:٤٢:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٦:٥٩٠٥:٣٣:٥١١٢:٣١:١٤١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٩:٠٣٢٣:٤٢:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٥:٤١٠٥:٣٢:٥٦١٢:٣١:١٢١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٩:٥٧٢٣:٤٢:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٤:٢٥٠٥:٣٢:٠٢١٢:٣١:١٠١٩:٣٠:٤٩١٩:٥٠:٥١٢٣:٤١:٥٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:١٠٠٥:٣١:٠٩١٢:٣١:٠٩١٩:٣١:٣٩١٩:٥١:٤٤٢٣:٤١:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥١:٥٦٠٥:٣٠:١٨١٢:٣١:٠٩١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٢:٣٧٢٣:٤١:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نیشابور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نیشابور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نیشابور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نیشابور

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نیشابور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نیشابور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیشابور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نیشابور

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر نیشابور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نیشابور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نیشابور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نیشابور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیشابور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیشابور

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر نیشابور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیشابور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیشابور

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر نیشابور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیشابور شهر نیشابور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیشابور شهر نیشابور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نیشابور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیشابور برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نیشابور

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیشابور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیشابور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نیشابور

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٩٠٥:٢٢:٤٩١١:٢٧:٢٤١٧:٣١:٢٥١٧:٤٩:٣٥٢٢:٤٥:١٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١١٠٥:٢٣:٣٦١١:٢٧:٠٣١٧:٢٩:٥٦١٧:٤٨:٠٦٢٢:٤٥:٠٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٤٠٥:٢٤:٢٣١١:٢٦:٤٢١٧:٢٨:٢٧١٧:٤٦:٣٦٢٢:٤٤:٤١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٦٠٥:٢٥:١١١١:٢٦:٢١١٧:٢٦:٥٨١٧:٤٥:٠٧٢٢:٤٤:٢٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٨٠٥:٢٥:٥٩١١:٢٦:٠١١٧:٢٥:٢٩١٧:٤٣:٣٨٢٢:٤٤:٠٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٠٠٥:٢٦:٤٧١١:٢٥:٤٠١٧:٢٤:٠٠١٧:٤٢:١٠٢٢:٤٣:٤٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣١٠٥:٢٧:٣٥١١:٢٥:٢٠١٧:٢٢:٣٢١٧:٤٠:٤١٢٢:٤٣:٢٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٢٨:٢٣١١:٢٥:٠٠١٧:٢١:٠٤١٧:٣٩:١٤٢٢:٤٣:٠٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٤٠٥:٢٩:١١١١:٢٤:٤٠١٧:١٩:٣٦١٧:٣٧:٤٦٢٢:٤٢:٥٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٥٠٥:٣٠:٠٠١١:٢٤:٢١١٧:١٨:٠٨١٧:٣٦:١٩٢٢:٤٢:٣٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٦٠٥:٣٠:٤٩١١:٢٤:٠٢١٧:١٦:٤١١٧:٣٤:٥٢٢٢:٤٢:١٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٧٠٥:٣١:٣٨١١:٢٣:٤٣١٧:١٥:١٤١٧:٣٣:٢٦٢٢:٤١:٥٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٣٢:٢٨١١:٢٣:٢٤١٧:١٣:٤٨١٧:٣٢:٠٠٢٢:٤١:٣٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٨٠٥:٣٣:١٨١١:٢٣:٠٦١٧:١٢:٢٢١٧:٣٠:٣٥٢٢:٤١:٢٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٨٠٥:٣٤:٠٨١١:٢٢:٤٩١٧:١٠:٥٧١٧:٢٩:١٠٢٢:٤١:٠٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٩٠٥:٣٤:٥٨١١:٢٢:٣١١٧:٠٩:٣٢١٧:٢٧:٤٦٢٢:٤٠:٤٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٩٠٥:٣٥:٤٩١١:٢٢:١٤١٧:٠٨:٠٨١٧:٢٦:٢٣٢٢:٤٠:٢٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٩٠٥:٣٦:٤٠١١:٢١:٥٨١٧:٠٦:٤٤١٧:٢٥:٠٠٢٢:٤٠:١٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٠٠٥:٣٧:٣١١١:٢١:٤٢١٧:٠٥:٢١١٧:٢٣:٣٨٢٢:٣٩:٥٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٠٠٥:٣٨:٢٣١١:٢١:٢٦١٧:٠٣:٥٨١٧:٢٢:١٦٢٢:٣٩:٣٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٠٠٥:٣٩:١٥١١:٢١:١١١٧:٠٢:٣٧١٧:٢٠:٥٦٢٢:٣٩:٢٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:١١٠٥:٤٠:٠٧١١:٢٠:٥٧١٧:٠١:١٦١٧:١٩:٣٦٢٢:٣٩:٠٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠١٠٥:٤١:٠٠١١:٢٠:٤٣١٦:٥٩:٥٥١٧:١٨:١٧٢٢:٣٨:٥٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٢٠٥:٤١:٥٣١١:٢٠:٣٠١٦:٥٨:٣٦١٧:١٦:٥٩٢٢:٣٨:٣٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٢٠٥:٤٢:٤٦١١:٢٠:١٧١٦:٥٧:١٧١٧:١٥:٤١٢٢:٣٨:٢٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٣٠٥:٤٣:٤٠١١:٢٠:٠٥١٦:٥٥:٥٩١٧:١٤:٢٥٢٢:٣٨:١١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٤٤:٣٤١١:١٩:٥٣١٦:٥٤:٤٢١٧:١٣:١٠٢٢:٣٧:٥٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٤٠٥:٤٥:٢٩١١:١٩:٤٢١٦:٥٣:٢٦١٧:١١:٥٥٢٢:٣٧:٤٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٤٦:٢٣١١:١٩:٣٢١٦:٥٢:١٠١٧:١٠:٤١٢٢:٣٧:٣٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٤٧:١٩١١:١٩:٢٢١٦:٥٠:٥٦١٧:٠٩:٢٩٢٢:٣٧:٢١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نیشابور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نیشابور شهر نیشابور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نیشابور شهر نیشابور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نیشابور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیشابور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نیشابور

نِیْشابور تلفظ شهری در استان خراسان رضوی، مرکز شهرستان نیشابور و دومین شهر بزرگ استان‌های خراسان پس از مشهد است

شهر نیشابور در ویکیپدیا

شهر نیشابور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نیشابور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نیشابور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نیشابور بر روی نقشه

شهر نیشابور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نیشابور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نیشابور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نیشابور
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر نیشابور + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر نیشابور + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر نیشابور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نیشابور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نیشابور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نیشابور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نیشابور رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نیشابور دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نیشابور
جدول اوقات شرعی امروز فردا نیشابور دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نیشابور
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نیشابور
زمان پخش اذان زنده به افق نیشابور
زمان پخش اذان مستقیم به افق نیشابور
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ نیشابور دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نیشابور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو