جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نیزار

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز نیزار

اذان صبح: ٠٤:٤٠:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٣٠
اذان ظهر: ١١:٥٧:٢٣
غروب آفتاب: ١٧:٥١:٤٥
اذان مغرب: ١٨:٠٩:٣٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٦:٣٢

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نیزار (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر نیزار)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر نیزار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نیزار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

امام علی (ع)
بپرهیز از دوست داشتن مدّاحی و تملّق دیگران، زیرا این صفات پلید از محكم‌ترین فرصت‌ها برای شیطان است كه نیكی نیكوكاران را در آن محو می‌سازد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نیزار

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نیزار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیزار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نیزار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیزار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نیزار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٦:٤٣١٣:٠٧:٥٢١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٥٢٠٠:٢٤:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٥:٢٨١٣:٠٧:٣٧١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٨:٤١٠٠:٢٣:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٤:١٤١٣:٠٧:٢٤١٩:٤١:٠٧١٩:٥٩:٣٠٠٠:٢٣:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٣:٠٠١٣:٠٧:١٠١٩:٤١:٥٤٢٠:٠٠:١٩٠٠:٢٣:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣١:٤٧١٣:٠٦:٥٧١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠١:٠٨٠٠:٢٢:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٣٠:٣٤١٣:٠٦:٤٤١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠١:٥٧٠٠:٢٢:٢٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٩:٢٣١٣:٠٦:٣٢١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٢٢:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٨:١٢١٣:٠٦:٢٠١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٢١:٤٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٧:٠٢١٣:٠٦:٠٩١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٤:٢٦٠٠:٢١:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٥:٥٣١٣:٠٥:٥٨١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٥:١٥٠٠:٢١:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٤:٤٤١٣:٠٥:٤٨١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٢٠:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٣:٣٧١٣:٠٥:٣٨١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٢٠:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٢:٣١١٣:٠٥:٢٨١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٢٠:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢١:٢٥١٣:٠٥:١٩١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٣٥٠٠:١٩:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٠٣٠٦:٢٠:٢١١٣:٠٥:١١١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:٢٥٠٠:١٩:٣٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٩:١٧١٣:٠٥:٠٣١٩:٥١:١٩٢٠:١٠:١٥٠٠:١٩:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٨:١٥١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:٠٥٠٠:١٩:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٧:١٤١٣:٠٤:٤٨١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٥٥٠٠:١٨:٤٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٦:١٤١٣:٠٤:٤٢١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٤٥٠٠:١٨:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٥:١٥١٣:٠٤:٣٦١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٨:١٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١٤:١٧١٣:٠٤:٣١١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٢٥٠٠:١٨:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٣:٢٠١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٥:١٦٠٠:١٧:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٢:٢٥١٣:٠٤:٢٣١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٦:٠٦٠٠:١٧:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٨:١٩٠٦:١١:٣١١٣:٠٤:١٩١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٦:٥٦٠٠:١٧:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٠٦٠٦:١٠:٣٨١٣:٠٤:١٧١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٤٥٠٠:١٧:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٩:٤٦١٣:٠٤:١٤١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٣٥٠٠:١٦:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٤:١٣١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٩:٢٥٠٠:١٦:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٨:٠٧١٣:٠٤:١٢٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢٠:١٤٠٠:١٦:٣٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٧:١٩١٣:٠٤:١١٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢١:٠٣٠٠:١٦:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نیزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نیزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نیزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نیزار

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نیزار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نیزار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیزار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نیزار

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر نیزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نیزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نیزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نیزار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیزار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیزار

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر نیزار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیزار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیزار

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر نیزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیزار شهر نیزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیزار شهر نیزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نیزار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیزار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نیزار

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیزار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیزار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نیزار

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٤٠٥:٥٦:٠٠١٢:٠٠:٢٦١٨:٠٤:٢٠١٨:٢٢:٠٥٢٣:١٩:٢١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢١٠٥:٥٦:٤٣١٢:٠٠:٠٥١٨:٠٢:٥٥١٨:٢٠:٤٠٢٣:١٩:٠٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٨٠٥:٥٧:٢٥١١:٥٩:٤٤١٨:٠١:٣١١٨:١٩:١٥٢٣:١٨:٤٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٦٠٥:٥٨:٠٨١١:٥٩:٢٣١٨:٠٠:٠٦١٨:١٧:٥١٢٣:١٨:٢٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٢٠٥:٥٨:٥٢١١:٥٩:٠٣١٧:٥٨:٤٢١٨:١٦:٢٧٢٣:١٨:٠٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٩٠٥:٥٩:٣٥١١:٥٨:٤٢١٧:٥٧:١٨١٨:١٥:٠٣٢٣:١٧:٤٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠٠:١٨١١:٥٨:٢٢١٧:٥٥:٥٤١٨:١٣:٣٩٢٣:١٧:٢٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠١:٠٢١١:٥٨:٠٢١٧:٥٤:٣١١٨:١٢:١٦٢٣:١٧:٠٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٨٠٦:٠١:٤٦١١:٥٧:٤٢١٧:٥٣:٠٨١٨:١٠:٥٣٢٣:١٦:٥١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٤٠٦:٠٢:٣٠١١:٥٧:٢٣١٧:٥١:٤٥١٨:٠٩:٣٠٢٣:١٦:٣٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٣:١٤١١:٥٧:٠٤١٧:٥٠:٢٢١٨:٠٨:٠٨٢٣:١٦:١٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٠٣:٥٩١١:٥٦:٤٥١٧:٤٩:٠٠١٨:٠٦:٤٦٢٣:١٥:٥٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٤:٤٤١١:٥٦:٢٦١٧:٤٧:٣٨١٨:٠٥:٢٥٢٣:١٥:٣٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٥:٢٩١١:٥٦:٠٨١٧:٤٦:١٧١٨:٠٤:٠٥٢٣:١٥:٢٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٦:١٤١١:٥٥:٥١١٧:٤٤:٥٦١٨:٠٢:٤٤٢٣:١٥:٠٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٧:٠٠١١:٥٥:٣٣١٧:٤٣:٣٦١٨:٠١:٢٥٢٣:١٤:٤٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٤٠٦:٠٧:٤٦١١:٥٥:١٦١٧:٤٢:١٦١٨:٠٠:٠٦٢٣:١٤:٢٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٩٠٦:٠٨:٣٢١١:٥٥:٠٠١٧:٤٠:٥٧١٧:٥٨:٤٨٢٣:١٤:١١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٠٩:١٩١١:٥٤:٤٤١٧:٣٩:٣٩١٧:٥٧:٣٠٢٣:١٣:٥٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١١٠٦:١٠:٠٦١١:٥٤:٢٨١٧:٣٨:٢١١٧:٥٦:١٣٢٣:١٣:٣٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٠:٥٤١١:٥٤:١٣١٧:٣٧:٠٤١٧:٥٤:٥٧٢٣:١٣:٢٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١١:٤١١١:٥٣:٥٩١٧:٣٥:٤٧١٧:٥٣:٤٢٢٣:١٣:٠٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٢:٣٠١١:٥٣:٤٥١٧:٣٤:٣١١٧:٥٢:٢٨٢٣:١٢:٥٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٤٠٦:١٣:١٨١١:٥٣:٣٢١٧:٣٣:١٦١٧:٥١:١٤٢٣:١٢:٣٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٤:٠٧١١:٥٣:١٩١٧:٣٢:٠٢١٧:٥٠:٠١٢٣:١٢:٢٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٤:٥٦١١:٥٣:٠٧١٧:٣٠:٤٩١٧:٤٨:٤٩٢٣:١٢:١٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٥:٤٦١١:٥٢:٥٥١٧:٢٩:٣٦١٧:٤٧:٣٨٢٣:١١:٥٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٨٠٦:١٦:٣٦١١:٥٢:٤٤١٧:٢٨:٢٥١٧:٤٦:٢٨٢٣:١١:٤٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٤٠٦:١٧:٢٦١١:٥٢:٣٤١٧:٢٧:١٤١٧:٤٥:١٨٢٣:١١:٣٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٨:١٧١١:٥٢:٢٤١٧:٢٦:٠٤١٧:٤٤:١٠٢٣:١١:٢٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نیزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نیزار شهر نیزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نیزار شهر نیزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نیزار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیزار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نیزار

نیزار، روستایی است از توابع بخش سلفچگان شهرستان قم در استان قم ایران

شهر نیزار در ویکیپدیا

شهر نیزار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نیزار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نیزار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نیزار بر روی نقشه

شهر نیزار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نیزار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نیزار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نیزار
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر نیزار + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر نیزار + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر نیزار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نیزار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نیزار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نیزار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نیزار رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نیزار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نیزار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ نیزار دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نیزار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ نیزار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نیزار
زمان پخش اذان آنلاین به افق نیزار
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نیزار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نیزار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو