جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نیزار

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز نیزار


اذان صبح: ٠٥:٤٦:١٦
طلوع آفتاب: ٠٧:١٢:٢٩
اذان ظهر: ١٢:١٨:٣٩
غروب آفتاب: ١٧:٢٥:٠٧
اذان مغرب: ١٧:٤٤:٢٣
نیمه شب: ٢٣:٣٥:٣٤

دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
٢٤ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نیزار (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ دی ٩٨ شهر نیزار)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر نیزار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نیزار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
اگر زندگی اشخاص به راستی موفق را كه بر دنیا تاثیر گذاشته اند، مرور كنید، خواهید دید كه عملاً در تمام موارد، زمان قابل ملاحظه ای را به خلوت كردن با خود می گذرانند، به تعمق و تامل می پردازند، مراقبه می كنند و گوش می دهند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نیزار

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نیزار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیزار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نیزار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیزار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نیزار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٥:٣٧١٣:٠٥:٥٦١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٢١:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٤:٢٩١٣:٠٥:٤٦١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:١٨٠٠:٢٠:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٣:٢٢١٣:٠٥:٣٦١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٢٠:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٢٢:١٦١٣:٠٥:٢٧١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٢٠:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢١:١٠١٣:٠٥:١٨١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٩:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٢٠:٠٦١٣:٠٥:١٠١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:٣٨٠٠:١٩:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٥:٠٢١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٢٩٠٠:١٩:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٨:٠١١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:١٩٠٠:١٩:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٧:٠٠١٣:٠٤:٤٨١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٢:٠٩٠٠:١٨:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٦:٠٠١٣:٠٤:٤٢١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٢:٥٩٠٠:١٨:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٥:٠٢١٣:٠٤:٣٦١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٤٩٠٠:١٨:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٤:٠٤١٣:٠٤:٣١١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٣٩٠٠:١٨:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٦:١٥٢٠:١٥:٢٩٠٠:١٧:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٢:١٢١٣:٠٤:٢٣١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:١٩٠٠:١٧:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٠٢٠٦:١١:١٩١٣:٠٤:١٩١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٧:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٥٠٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٤:١٧١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٥٨٠٠:١٧:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٩:٣٤١٣:٠٤:١٤١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:٤٧٠٠:١٦:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٨:٤٤١٣:٠٤:١٣٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٣٧٠٠:١٦:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٢٠٠٦:٠٧:٥٦١٣:٠٤:١٢٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٢٦٠٠:١٦:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٧:٠٨١٣:٠٤:١١٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:١٥٠٠:١٦:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٦:٢٢١٣:٠٤:١١٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٢:٠٣٠٠:١٦:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٤:١٢٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٥٢٠٠:١٦:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٤:٥٤١٣:٠٤:١٣٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:٤٠٠٠:١٥:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٥٧٠٦:٠٤:١٣١٣:٠٤:١٥٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٤:٢٨٠٠:١٥:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠٣:٣٢١٣:٠٤:١٧٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٥:١٥٠٠:١٥:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٥٩٠٦:٠٢:٥٤١٣:٠٤:٢٠٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٦:٠٢٠٠:١٥:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٠٣٠٦:٠٢:١٦١٣:٠٤:٢٤٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٦:٤٩٠٠:١٥:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:٠٨٠٦:٠١:٤٠١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٧:٣٥٠٠:١٥:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٣:١٥٠٦:٠١:٠٦١٣:٠٤:٣٣٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٨:٢٠٠٠:١٥:٢٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:٢٤٠٦:٠٠:٣٤١٣:٠٤:٣٨٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٩:٠٥٠٠:١٥:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نیزار

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر نیزار

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر نیزار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیزار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر نیزار

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٤٤:٢٩٠٧:١٢:٤٩١٢:٠٩:٠٩١٧:٠٥:٣٣١٧:٢٥:٢٥٢٣:٢٥:١٢
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٤٤:٥١٠٧:١٣:٠٩١٢:٠٩:٣٩١٧:٠٦:١٣١٧:٢٦:٠٥٢٣:٢٥:٤٢
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٤٥:١١٠٧:١٣:٢٦١٢:١٠:٠٨١٧:٠٦:٥٥١٧:٢٦:٤٥٢٣:٢٦:١٢
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٤٥:٣٠٠٧:١٣:٤٢١٢:١٠:٣٧١٧:٠٧:٣٨١٧:٢٧:٢٧٢٣:٢٦:٤٣
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٤٥:٤٧٠٧:١٣:٥٦١٢:١١:٠٦١٧:٠٨:٢٢١٧:٢٨:١٠٢٣:٢٧:١٣
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٤٦:٠٣٠٧:١٤:٠٨١٢:١١:٣٤١٧:٠٩:٠٧١٧:٢٨:٥٤٢٣:٢٧:٤٢
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٤٦:١٨٠٧:١٤:١٩١٢:١٢:٠٢١٧:٠٩:٥٣١٧:٢٩:٣٩٢٣:٢٨:١٢
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٤٦:٣١٠٧:١٤:٢٧١٢:١٢:٣٠١٧:١٠:٤٠١٧:٣٠:٢٥٢٣:٢٨:٤١
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٤٦:٤٢٠٧:١٤:٣٤١٢:١٢:٥٧١٧:١١:٢٩١٧:٣١:١٢٢٣:٢٩:١٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٤٦:٥٢٠٧:١٤:٣٩١٢:١٣:٢٣١٧:١٢:١٨١٧:٣٢:٠٠٢٣:٢٩:٣٩
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٤٧:٠٠٠٧:١٤:٤١١٢:١٣:٥٠١٧:١٣:٠٨١٧:٣٢:٤٩٢٣:٣٠:٠٧
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٤٧:٠٧٠٧:١٤:٤٢١٢:١٤:١٦١٧:١٣:٥٩١٧:٣٣:٣٩٢٣:٣٠:٣٦
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٤٧:١٢٠٧:١٤:٤١١٢:١٤:٤١١٧:١٤:٥١١٧:٣٤:٢٩٢٣:٣١:٠٣
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٤٧:١٥٠٧:١٤:٣٩١٢:١٥:٠٦١٧:١٥:٤٤١٧:٣٥:٢٠٢٣:٣١:٣٠
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٤٧:١٧٠٧:١٤:٣٤١٢:١٥:٣٠١٧:١٦:٣٨١٧:٣٦:١٢٢٣:٣١:٥٧
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٤٧:١٧٠٧:١٤:٢٨١٢:١٥:٥٣١٧:١٧:٣٢١٧:٣٧:٠٤٢٣:٣٢:٢٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٤٧:١٥٠٧:١٤:١٩١٢:١٦:١٦١٧:١٨:٢٧١٧:٣٧:٥٧٢٣:٣٢:٤٩
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٤٧:١٢٠٧:١٤:٠٩١٢:١٦:٣٩١٧:١٩:٢٣١٧:٣٨:٥١٢٣:٣٣:١٥
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٤٧:٠٧٠٧:١٣:٥٧١٢:١٧:٠٠١٧:٢٠:١٩١٧:٣٩:٤٥٢٣:٣٣:٣٩
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٤٧:٠٠٠٧:١٣:٤٣١٢:١٧:٢٢١٧:٢١:١٦١٧:٤٠:٤٠٢٣:٣٤:٠٤
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٤٦:٥٢٠٧:١٣:٢٧١٢:١٧:٤٢١٧:٢٢:١٣١٧:٤١:٣٥٢٣:٣٤:٢٧
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٤٦:٤٢٠٧:١٣:٠٩١٢:١٨:٠٢١٧:٢٣:١٠١٧:٤٢:٣١٢٣:٣٤:٥٠
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٤٦:٣٠٠٧:١٢:٥٠١٢:١٨:٢١١٧:٢٤:٠٩١٧:٤٣:٢٧٢٣:٣٥:١٣
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٤٦:١٦٠٧:١٢:٢٩١٢:١٨:٣٩١٧:٢٥:٠٧١٧:٤٤:٢٣٢٣:٣٥:٣٤
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٤٦:٠١٠٧:١٢:٠٥١٢:١٨:٥٧١٧:٢٦:٠٦١٧:٤٥:١٩٢٣:٣٥:٥٥
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٤٥:٤٥٠٧:١١:٤١١٢:١٩:١٤١٧:٢٧:٠٥١٧:٤٦:١٦٢٣:٣٦:١٦
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٤٥:٢٦٠٧:١١:١٤١٢:١٩:٣٠١٧:٢٨:٠٥١٧:٤٧:١٣٢٣:٣٦:٣٥
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٤٥:٠٦٠٧:١٠:٤٦١٢:١٩:٤٥١٧:٢٩:٠٤١٧:٤٨:١١٢٣:٣٦:٥٤
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٤٤:٤٤٠٧:١٠:١٦١٢:٢٠:٠٠١٧:٣٠:٠٤١٧:٤٩:٠٨٢٣:٣٧:١٢
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٤٤:٢١٠٧:٠٩:٤٤١٢:٢٠:١٤١٧:٣١:٠٤١٧:٥٠:٠٦٢٣:٣٧:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر نیزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نیزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نیزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نیزار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیزار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر نیزار

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر نیزار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیزار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر نیزار

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٥١٠٧:١٠:١٨١٢:٠٦:١٠١٧:٠٢:٠٢١٧:٢١:٥٦٢٣:٢٢:١١
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٠٠٧:١٠:٤٧١٢:٠٦:٤٠١٧:٠٢:٣٤١٧:٢٢:٢٨٢٣:٢٢:٤١
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٩٠٧:١١:١٥١٢:٠٧:١٠١٧:٠٣:٠٧١٧:٢٣:٠٠٢٣:٢٣:١١
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٦٠٧:١١:٤١١٢:٠٧:٤٠١٧:٠٣:٤١١٧:٢٣:٣٤٢٣:٢٣:٤١
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤١٠٧:١٢:٠٦١٢:٠٨:١٠١٧:٠٤:١٧١٧:٢٤:١٠٢٣:٢٤:١١
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٦٠٧:١٢:٢٨١٢:٠٨:٤٠١٧:٠٤:٥٥١٧:٢٤:٤٧٢٣:٢٤:٤٢
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٩٠٧:١٢:٤٩١٢:٠٩:٠٩١٧:٠٥:٣٣١٧:٢٥:٢٥٢٣:٢٥:١٢
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥١٠٧:١٣:٠٩١٢:٠٩:٣٩١٧:٠٦:١٣١٧:٢٦:٠٥٢٣:٢٥:٤٢
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:١١٠٧:١٣:٢٦١٢:١٠:٠٨١٧:٠٦:٥٥١٧:٢٦:٤٥٢٣:٢٦:١٢
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٠٠٧:١٣:٤٢١٢:١٠:٣٧١٧:٠٧:٣٨١٧:٢٧:٢٧٢٣:٢٦:٤٣
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٧٠٧:١٣:٥٦١٢:١١:٠٦١٧:٠٨:٢٢١٧:٢٨:١٠٢٣:٢٧:١٣
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٣٠٧:١٤:٠٨١٢:١١:٣٤١٧:٠٩:٠٧١٧:٢٨:٥٤٢٣:٢٧:٤٢
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٨٠٧:١٤:١٩١٢:١٢:٠٢١٧:٠٩:٥٣١٧:٢٩:٣٩٢٣:٢٨:١٢
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣١٠٧:١٤:٢٧١٢:١٢:٣٠١٧:١٠:٤٠١٧:٣٠:٢٥٢٣:٢٨:٤١
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٢٠٧:١٤:٣٤١٢:١٢:٥٧١٧:١١:٢٩١٧:٣١:١٢٢٣:٢٩:١٠
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٢٠٧:١٤:٣٩١٢:١٣:٢٣١٧:١٢:١٨١٧:٣٢:٠٠٢٣:٢٩:٣٩
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٠٠٧:١٤:٤١١٢:١٣:٥٠١٧:١٣:٠٨١٧:٣٢:٤٩٢٣:٣٠:٠٧
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٧٠٧:١٤:٤٢١٢:١٤:١٦١٧:١٣:٥٩١٧:٣٣:٣٩٢٣:٣٠:٣٦
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٢٠٧:١٤:٤١١٢:١٤:٤١١٧:١٤:٥١١٧:٣٤:٢٩٢٣:٣١:٠٣
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٥٠٧:١٤:٣٩١٢:١٥:٠٦١٧:١٥:٤٤١٧:٣٥:٢٠٢٣:٣١:٣٠
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٧٠٧:١٤:٣٤١٢:١٥:٣٠١٧:١٦:٣٨١٧:٣٦:١٢٢٣:٣١:٥٧
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٧٠٧:١٤:٢٨١٢:١٥:٥٣١٧:١٧:٣٢١٧:٣٧:٠٤٢٣:٣٢:٢٣
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٥٠٧:١٤:١٩١٢:١٦:١٦١٧:١٨:٢٧١٧:٣٧:٥٧٢٣:٣٢:٤٩
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٢٠٧:١٤:٠٩١٢:١٦:٣٩١٧:١٩:٢٣١٧:٣٨:٥١٢٣:٣٣:١٥
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٧٠٧:١٣:٥٧١٢:١٧:٠٠١٧:٢٠:١٩١٧:٣٩:٤٥٢٣:٣٣:٣٩
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٠٠٧:١٣:٤٣١٢:١٧:٢٢١٧:٢١:١٦١٧:٤٠:٤٠٢٣:٣٤:٠٤
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٢٠٧:١٣:٢٧١٢:١٧:٤٢١٧:٢٢:١٣١٧:٤١:٣٥٢٣:٣٤:٢٧
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٢٠٧:١٣:٠٩١٢:١٨:٠٢١٧:٢٣:١٠١٧:٤٢:٣١٢٣:٣٤:٥٠
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٠٠٧:١٢:٥٠١٢:١٨:٢١١٧:٢٤:٠٩١٧:٤٣:٢٧٢٣:٣٥:١٣
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٦٠٧:١٢:٢٩١٢:١٨:٣٩١٧:٢٥:٠٧١٧:٤٤:٢٣٢٣:٣٥:٣٤

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نیزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر نیزار شهر نیزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر نیزار شهر نیزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نیزار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیزار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نیزار

نیزار، روستایی است از توابع بخش سلفچگان شهرستان قم در استان قم ایران

شهر نیزار در ویکیپدیا

شهر نیزار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نیزار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نیزار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نیزار بر روی نقشه

شهر نیزار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نیزار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نیزار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نیزار
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر نیزار + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر نیزار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نیزار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نیزار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نیزار رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق نیزار
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ نیزار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نیزار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نیزار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ نیزار دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نیزار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نیزار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نیزار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نیزار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو