جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نیزار

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز نیزار


اذان صبح: ٠٥:٣١:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٤:٥١
اذان ظهر: ١٣:١١:٣٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:٥٨
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٥٣
نیمه شب: ٠٠:٢٩:١٨

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نیزار (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر نیزار)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر نیزار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نیزار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

آنتونی رابینز
هیچ چیز در زندگی معنا ندارد، مگر معنایی كه شما به آن بدهید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نیزار

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نیزار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیزار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نیزار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیزار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نیزار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٤:٢٩١٣:٠٥:٤٦١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:١٨٠٠:٢٠:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٣:٢٢١٣:٠٥:٣٦١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٢٠:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٢٢:١٦١٣:٠٥:٢٧١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٢٠:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢١:١٠١٣:٠٥:١٨١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٩:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٢٠:٠٦١٣:٠٥:١٠١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:٣٨٠٠:١٩:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٥:٠٢١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٢٩٠٠:١٩:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٨:٠١١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:١٩٠٠:١٩:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٧:٠٠١٣:٠٤:٤٨١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٢:٠٩٠٠:١٨:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٦:٠٠١٣:٠٤:٤٢١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٢:٥٩٠٠:١٨:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٥:٠٢١٣:٠٤:٣٦١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٤٩٠٠:١٨:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٤:٠٤١٣:٠٤:٣١١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٣٩٠٠:١٨:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٦:١٥٢٠:١٥:٢٩٠٠:١٧:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٢:١٢١٣:٠٤:٢٣١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:١٩٠٠:١٧:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٠٢٠٦:١١:١٩١٣:٠٤:١٩١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٧:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٥٠٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٤:١٧١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٥٨٠٠:١٧:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٩:٣٤١٣:٠٤:١٤١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:٤٧٠٠:١٦:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٨:٤٤١٣:٠٤:١٣٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٣٧٠٠:١٦:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٢٠٠٦:٠٧:٥٦١٣:٠٤:١٢٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٢٦٠٠:١٦:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٧:٠٨١٣:٠٤:١١٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:١٥٠٠:١٦:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٦:٢٢١٣:٠٤:١١٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٢:٠٣٠٠:١٦:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٤:١٢٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٥٢٠٠:١٦:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٤:٥٤١٣:٠٤:١٣٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:٤٠٠٠:١٥:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٥٧٠٦:٠٤:١٣١٣:٠٤:١٥٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٤:٢٨٠٠:١٥:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠٣:٣٢١٣:٠٤:١٧٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٥:١٥٠٠:١٥:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٥٩٠٦:٠٢:٥٤١٣:٠٤:٢٠٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٦:٠٢٠٠:١٥:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٠٣٠٦:٠٢:١٦١٣:٠٤:٢٤٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٦:٤٩٠٠:١٥:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:٠٨٠٦:٠١:٤٠١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٧:٣٥٠٠:١٥:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٣:١٥٠٦:٠١:٠٦١٣:٠٤:٣٣٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٨:٢٠٠٠:١٥:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:٢٤٠٦:٠٠:٣٤١٣:٠٤:٣٨٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٩:٠٥٠٠:١٥:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نیزار

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر نیزار

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیزار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیزار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر نیزار

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٠:١٢٠٧:٠٣:٠٣١٣:١٣:٢٥١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٢:١٠٠٠:٣١:٣١
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٨:٤٢٠٧:٠١:٤١١٣:١٣:٠٧١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:٥٧٠٠:٣١:٠٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٧:١٢٠٧:٠٠:١٩١٣:١٢:٤٩١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٣:٤٥٠٠:٣٠:٤٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٥:٤١٠٦:٥٨:٥٦١٣:١٢:٣١١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٤:٣٢٠٠:٣٠:٢٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٤:١١٠٦:٥٧:٣٤١٣:١٢:١٣١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٥:١٩٠٠:٣٠:٠٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٦:١٢١٣:١١:٥٥١٩:٢٨:١١١٩:٤٦:٠٦٠٠:٢٩:٤٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣١:٠٩٠٦:٥٤:٥١١٣:١١:٣٧١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:٥٣٠٠:٢٩:١٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٩:٣٨٠٦:٥٣:٢٩١٣:١١:٢٠١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٧:٤١٠٠:٢٨:٥٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٥٢:٠٨١٣:١١:٠٢١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٨:٢٨٠٠:٢٨:٣٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٥٠:٤٧١٣:١٠:٤٥١٩:٣١:١٦١٩:٤٩:١٥٠٠:٢٨:١٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٥:٠٤٠٦:٤٩:٢٧١٣:١٠:٢٧١٩:٣٢:٠٢١٩:٥٠:٠٣٠٠:٢٧:٤٧
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٣:٣٣٠٦:٤٨:٠٦١٣:١٠:١٠١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٥٠٠٠:٢٧:٢٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٤٦:٤٦١٣:٠٩:٥٣١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:٣٨٠٠:٢٧:٠٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٤٥:٢٧١٣:٠٩:٣٧١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٢:٢٦٠٠:٢٦:٤٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٨:٥٩٠٦:٤٤:٠٨١٣:٠٩:٢٠١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٣:١٤٠٠:٢٦:١٧
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٧:٢٨٠٦:٤٢:٤٩١٣:٠٩:٠٤١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٤:٠٢٠٠:٢٥:٥٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤١:٣١١٣:٠٨:٤٨١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٤:٥٠٠٠:٢٥:٣٢
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٤:٢٦٠٦:٤٠:١٤١٣:٠٨:٣٣١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:٣٨٠٠:٢٥:١٠
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣٨:٥٧١٣:٠٨:١٧١٩:٣٨:١١١٩:٥٦:٢٦٠٠:٢٤:٤٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١١:٢٥٠٦:٣٧:٤١١٣:٠٨:٠٣١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:١٥٠٠:٢٤:٢٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٦:٢٥١٣:٠٧:٤٨١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٨:٠٤٠٠:٢٤:٠٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٥:١٠١٣:٠٧:٣٤١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٥٢٠٠:٢٣:٤٤
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٣٣:٥٦١٣:٠٧:٢٠١٩:٤١:١٨١٩:٥٩:٤١٠٠:٢٣:٢٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣٢:٤٢١٣:٠٧:٠٧١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٣١٠٠:٢٣:٠٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٣١:٢٩١٣:٠٦:٥٤١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:٢٠٠٠:٢٢:٤١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٣١٠٦:٣٠:١٧١٣:٠٦:٤١١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٢:٠٩٠٠:٢٢:٢١
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٩:٠٦١٣:٠٦:٢٩١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٢٢:٠١
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٧:٥٥١٣:٠٦:١٨١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٢١:٤١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٦:٤٥١٣:٠٦:٠٧١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٢١:٢٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٥:٣٧١٣:٠٥:٥٦١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٢١:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر نیزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر نیزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر نیزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نیزار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیزار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نیزار

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیزار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیزار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نیزار

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١١:١٨١٢:١٥:١٣١٨:١٩:٤٠١٨:٣٧:٢٧٠٠:٠٣:٣٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٣٥٠٧:٠٩:٥٦١٣:١٤:٥٥١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٨:١٤٠٠:٣٣:١٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠٧٠٧:٠٨:٣٣١٣:١٤:٣٧١٩:٢١:١٤١٩:٣٩:٠١٠٠:٣٢:٥٦
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٩٠٧:٠٧:١١١٣:١٤:١٩١٩:٢٢:٠١١٩:٣٩:٤٩٠٠:٣٢:٣٥
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٠٠٧:٠٥:٤٨١٣:١٤:٠١١٩:٢٢:٤٧١٩:٤٠:٣٦٠٠:٣٢:١٤
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤١٠٧:٠٤:٢٦١٣:١٣:٤٣١٩:٢٣:٣٤١٩:٤١:٢٣٠٠:٣١:٥٣
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٢٠٧:٠٣:٠٣١٣:١٣:٢٥١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٢:١٠٠٠:٣١:٣١
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٢٠٧:٠١:٤١١٣:١٣:٠٧١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:٥٧٠٠:٣١:٠٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٢٠٧:٠٠:١٩١٣:١٢:٤٩١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٣:٤٥٠٠:٣٠:٤٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤١٠٦:٥٨:٥٦١٣:١٢:٣١١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٤:٣٢٠٠:٣٠:٢٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:١١٠٦:٥٧:٣٤١٣:١٢:١٣١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٥:١٩٠٠:٣٠:٠٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٦:١٢١٣:١١:٥٥١٩:٢٨:١١١٩:٤٦:٠٦٠٠:٢٩:٤٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٩٠٦:٥٤:٥١١٣:١١:٣٧١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:٥٣٠٠:٢٩:١٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٨٠٦:٥٣:٢٩١٣:١١:٢٠١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٧:٤١٠٠:٢٨:٥٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٥٢:٠٨١٣:١١:٠٢١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٨:٢٨٠٠:٢٨:٣٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٥٠:٤٧١٣:١٠:٤٥١٩:٣١:١٦١٩:٤٩:١٥٠٠:٢٨:١٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٤٠٦:٤٩:٢٧١٣:١٠:٢٧١٩:٣٢:٠٢١٩:٥٠:٠٣٠٠:٢٧:٤٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٣٠٦:٤٨:٠٦١٣:١٠:١٠١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٥٠٠٠:٢٧:٢٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٤٦:٤٦١٣:٠٩:٥٣١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:٣٨٠٠:٢٧:٠٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٤٥:٢٧١٣:٠٩:٣٧١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٢:٢٦٠٠:٢٦:٤٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٩٠٦:٤٤:٠٨١٣:٠٩:٢٠١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٣:١٤٠٠:٢٦:١٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٨٠٦:٤٢:٤٩١٣:٠٩:٠٤١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٤:٠٢٠٠:٢٥:٥٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤١:٣١١٣:٠٨:٤٨١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٤:٥٠٠٠:٢٥:٣٢
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٦٠٦:٤٠:١٤١٣:٠٨:٣٣١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:٣٨٠٠:٢٥:١٠
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣٨:٥٧١٣:٠٨:١٧١٩:٣٨:١١١٩:٥٦:٢٦٠٠:٢٤:٤٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٢٥٠٦:٣٧:٤١١٣:٠٨:٠٣١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:١٥٠٠:٢٤:٢٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٦:٢٥١٣:٠٧:٤٨١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٨:٠٤٠٠:٢٤:٠٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٥:١٠١٣:٠٧:٣٤١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٥٢٠٠:٢٣:٤٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٣٣:٥٦١٣:٠٧:٢٠١٩:٤١:١٨١٩:٥٩:٤١٠٠:٢٣:٢٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣٢:٤٢١٣:٠٧:٠٧١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٣١٠٠:٢٣:٠٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٣١:٢٩١٣:٠٦:٥٤١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:٢٠٠٠:٢٢:٤١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نیزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نیزار شهر نیزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نیزار شهر نیزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نیزار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیزار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نیزار

نیزار، روستایی است از توابع بخش سلفچگان شهرستان قم در استان قم ایران

شهر نیزار در ویکیپدیا

شهر نیزار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نیزار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نیزار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نیزار بر روی نقشه

شهر نیزار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نیزار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نیزار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نیزار
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر نیزار + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر نیزار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نیزار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نیزار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نیزار رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق نیزار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نیزار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ نیزار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا نیزار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق نیزار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نیزار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نیزار
زمان پخش اذان مستقیم به افق نیزار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نیزار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو