جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نیزار

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز نیزار


اذان صبح: ٠٥:١٢:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٣٠
اذان ظهر: ١١:٥١:٥٤
غروب آفتاب: ١٧:٠٥:٥٦
اذان مغرب: ١٧:٢٤:٤٧
نیمه شب: ٢٣:٠٩:٤٤

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نیزار (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر نیزار)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر نیزار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نیزار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مصطفی كمال پاشا
آینده متعلق به كسانی است كه در آرزوی آن هستند و به آن ایمان دارند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نیزار

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نیزار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیزار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نیزار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیزار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نیزار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٣:٢٢١٣:٠٥:٣٦١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٢٠:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٢٢:١٦١٣:٠٥:٢٧١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٢٠:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢١:١٠١٣:٠٥:١٨١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٩:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٢٠:٠٦١٣:٠٥:١٠١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:٣٨٠٠:١٩:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٥:٠٢١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٢٩٠٠:١٩:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٨:٠١١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:١٩٠٠:١٩:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٧:٠٠١٣:٠٤:٤٨١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٢:٠٩٠٠:١٨:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٦:٠٠١٣:٠٤:٤٢١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٢:٥٩٠٠:١٨:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٥:٠٢١٣:٠٤:٣٦١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٤٩٠٠:١٨:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٤:٠٤١٣:٠٤:٣١١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٣٩٠٠:١٨:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٦:١٥٢٠:١٥:٢٩٠٠:١٧:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٢:١٢١٣:٠٤:٢٣١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:١٩٠٠:١٧:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٠٢٠٦:١١:١٩١٣:٠٤:١٩١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٧:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٥٠٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٤:١٧١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٥٨٠٠:١٧:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٩:٣٤١٣:٠٤:١٤١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:٤٧٠٠:١٦:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٨:٤٤١٣:٠٤:١٣٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٣٧٠٠:١٦:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٢٠٠٦:٠٧:٥٦١٣:٠٤:١٢٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٢٦٠٠:١٦:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٧:٠٨١٣:٠٤:١١٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:١٥٠٠:١٦:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٦:٢٢١٣:٠٤:١١٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٢:٠٣٠٠:١٦:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٤:١٢٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٥٢٠٠:١٦:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٤:٥٤١٣:٠٤:١٣٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:٤٠٠٠:١٥:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٥٧٠٦:٠٤:١٣١٣:٠٤:١٥٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٤:٢٨٠٠:١٥:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠٣:٣٢١٣:٠٤:١٧٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٥:١٥٠٠:١٥:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٥٩٠٦:٠٢:٥٤١٣:٠٤:٢٠٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٦:٠٢٠٠:١٥:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٠٣٠٦:٠٢:١٦١٣:٠٤:٢٤٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٦:٤٩٠٠:١٥:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:٠٨٠٦:٠١:٤٠١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٧:٣٥٠٠:١٥:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٣:١٥٠٦:٠١:٠٦١٣:٠٤:٣٣٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٨:٢٠٠٠:١٥:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:٢٤٠٦:٠٠:٣٤١٣:٠٤:٣٨٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٩:٠٥٠٠:١٥:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢١:٣٤٠٦:٠٠:٠٢١٣:٠٤:٤٣٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٩:٥٠٠٠:١٥:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نیزار

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر نیزار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نیزار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیزار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر نیزار

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر نیزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نیزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نیزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نیزار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیزار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نیزار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر نیزار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیزار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نیزار

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٦٠٦:١٩:١٩١١:٥٢:١٢١٧:٢٤:٣٧١٧:٤٢:٤٦٢٣:١١:٠٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٠:١٠١١:٥٢:٠٤١٧:٢٣:٣٠١٧:٤١:٤٠٢٣:١٠:٥٥
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢١:٠٢١١:٥١:٥٦١٧:٢٢:٢٣١٧:٤٠:٣٥٢٣:١٠:٤٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢١:٥٥١١:٥١:٥٠١٧:٢١:١٨١٧:٣٩:٣٢٢٣:١٠:٣٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٢:٤٧١١:٥١:٤٤١٧:٢٠:١٣١٧:٣٨:٢٩٢٣:١٠:٢٧
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٣:٤٠١١:٥١:٣٨١٧:١٩:١٠١٧:٣٧:٢٨٢٣:١٠:١٩
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٤:٣٤١١:٥١:٣٤١٧:١٨:٠٨١٧:٣٦:٢٨٢٣:١٠:١٢
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٥:٢٧١١:٥١:٣٠١٧:١٧:٠٧١٧:٣٥:٢٩٢٣:١٠:٠٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٦:٢٢١١:٥١:٢٧١٧:١٦:٠٧١٧:٣٤:٣١٢٣:٠٩:٥٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٧:١٦١١:٥١:٢٥١٧:١٥:٠٩١٧:٣٣:٣٥٢٣:٠٩:٥٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٨:١١١١:٥١:٢٤١٧:١٤:١٢١٧:٣٢:٤٠٢٣:٠٩:٤٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٢٩:٠٦١١:٥١:٢٣١٧:١٣:١٦١٧:٣١:٤٦٢٣:٠٩:٤٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٠:٠١١١:٥١:٢٣١٧:١٢:٢١١٧:٣٠:٥٤٢٣:٠٩:٤٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣٠:٥٦١١:٥١:٢٤١٧:١١:٢٨١٧:٣٠:٠٣٢٣:٠٩:٣٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣١:٥٢١١:٥١:٢٦١٧:١٠:٣٦١٧:٢٩:١٣٢٣:٠٩:٣٨
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣٢:٤٨١١:٥١:٢٩١٧:٠٩:٤٦١٧:٢٨:٢٥٢٣:٠٩:٣٧
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٣:٤٤١١:٥١:٣٢١٧:٠٨:٥٧١٧:٢٧:٣٩٢٣:٠٩:٣٧
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٦٠٦:٣٤:٤٠١١:٥١:٣٦١٧:٠٨:١٠١٧:٢٦:٥٤٢٣:٠٩:٣٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٥:٣٧١١:٥١:٤١١٧:٠٧:٢٤١٧:٢٦:١٠٢٣:٠٩:٣٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٤٠٦:٣٦:٣٤١١:٥١:٤٧١٧:٠٦:٣٩١٧:٢٥:٢٨٢٣:٠٩:٤١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٣٠٦:٣٧:٣٠١١:٥١:٥٤١٧:٠٥:٥٦١٧:٢٤:٤٧٢٣:٠٩:٤٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٣١٠٦:٣٨:٢٧١١:٥٢:٠٢١٧:٠٥:١٥١٧:٢٤:٠٩٢٣:٠٩:٤٨
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٠٠٦:٣٩:٢٤١١:٥٢:١٠١٧:٠٤:٣٦١٧:٢٣:٣١٢٣:٠٩:٥٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٩٠٦:٤٠:٢١١١:٥٢:٢٠١٧:٠٣:٥٨١٧:٢٢:٥٦٢٣:٠٩:٥٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤١:١٨١١:٥٢:٣٠١٧:٠٣:٢١١٧:٢٢:٢٢٢٣:١٠:٠٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٢:١٥١١:٥٢:٤١١٧:٠٢:٤٧١٧:٢١:٥٠٢٣:١٠:١١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤٣:١٢١١:٥٢:٥٣١٧:٠٢:١٤١٧:٢١:١٩٢٣:١٠:٢٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٤:٠٩١١:٥٣:٠٦١٧:٠١:٤٣١٧:٢٠:٥١٢٣:١٠:٢٨
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٤٠٦:٤٥:٠٦١١:٥٣:١٩١٧:٠١:١٤١٧:٢٠:٢٤٢٣:١٠:٣٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٦:٠٣١١:٥٣:٣٤١٧:٠٠:٤٦١٧:١٩:٥٩٢٣:١٠:٤٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نیزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نیزار شهر نیزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نیزار شهر نیزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نیزار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیزار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نیزار

نیزار، روستایی است از توابع بخش سلفچگان شهرستان قم در استان قم ایران

شهر نیزار در ویکیپدیا

شهر نیزار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نیزار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نیزار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نیزار بر روی نقشه

شهر نیزار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نیزار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نیزار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نیزار
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر نیزار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر نیزار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نیزار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نیزار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نیزار رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق نیزار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نیزار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نیزار
افق شرعی امروز فردا نیزار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نیزار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نیزار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نیزار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نیزار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نیزار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو