جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نیر

نیر | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز نیر

اذان صبح: ٠٥:٣٧:١٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:١٠
اذان ظهر: ١٣:١١:١٨
غروب آفتاب: ١٩:١٧:٤٩
اذان مغرب: ١٩:٣٦:٢٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٨:٠١

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نیر (شهرستان نیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ شهر نیر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر نیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

جك كانفیلد
برای اینكه به هدفی بزرگ برسید، باید به انسانی بزرگ‌تر تبدیل شوید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نیر

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نیر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نیر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٠٢٠٦:٤٢:٤١١٣:١٨:٠١١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٣:١٧٠٠:٣١:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٤١:١٧١٣:١٧:٤٧١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٤:١٥٠٠:٣١:١٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣٩:٥٣١٣:١٧:٣٣١٩:٥٥:٥١٢٠:١٥:١٣٠٠:٣٠:٥٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٨:٣٠١٣:١٧:٢٠١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٦:١٢٠٠:٣٠:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:١٤٠٦:٣٧:٠٨١٣:١٧:٠٧١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٧:١٠٠٠:٣٠:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٣٥:٤٧١٣:١٦:٥٤١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٨:٠٩٠٠:٢٩:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٣٤:٢٧١٣:١٦:٤٢١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٩:٠٨٠٠:٢٩:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:١٢٠٦:٣٣:٠٧١٣:١٦:٣٠٢٠:٠٠:٣١٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٢٩:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٣١:٤٨١٣:١٦:١٩٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢١:٠٥٠٠:٢٨:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٣٠:٣٠١٣:١٦:٠٨٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٢٨:١٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٩:١٣١٣:١٥:٥٧٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٢٧:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٧:٥٧١٣:١٥:٤٧٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٤:٠٢٠٠:٢٧:٣٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢٦:٤٢١٣:١٥:٣٨٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٥:٠١٠٠:٢٧:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٢٥:٢٨١٣:١٥:٢٩٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٦:٠٠٠٠:٢٦:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٢٤:١٦١٣:١٥:٢٠٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٢٦:٣٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٦:١١٠٦:٢٣:٠٤١٣:١٥:١٢٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٢٦:١٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٢١:٥٣١٣:١٥:٠٥٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٨:٥٧٠٠:٢٥:٥٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٢٠:٤٣١٣:١٤:٥٨٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:٥٦٠٠:٢٥:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤١:٣١٠٦:١٩:٣٥١٣:١٤:٥٢٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:٥٥٠٠:٢٥:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٨:٢٨١٣:١٤:٤٦٢٠:١١:٣٩٢٠:٣١:٥٤٠٠:٢٥:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٧:٢٢١٣:١٤:٤١٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٢٤:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٥٩٠٦:١٦:١٧١٣:١٤:٣٦٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٣:٥١٠٠:٢٤:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٣١٠٦:١٥:١٤١٣:١٤:٣٢٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٢٤:١٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٠٣٠٦:١٤:١٢١٣:١٤:٢٩٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٢٣:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٣٧٠٦:١٣:١٢١٣:١٤:٢٦٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٦:٤٦٠٠:٢٣:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣١:١٣٠٦:١٢:١٢١٣:١٤:٢٤٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٢٣:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٤٩٠٦:١١:١٤١٣:١٤:٢٢٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٨:٤١٠٠:٢٣:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٧٠٦:١٠:١٨١٣:١٤:٢١٢٠:١٨:٥٧٢٠:٣٩:٣٩٠٠:٢٣:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٠٦٠٦:٠٩:٢٣١٣:١٤:٢١٢٠:١٩:٥٠٢٠:٤٠:٣٦٠٠:٢٢:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نیر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نیر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر نیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر نیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیر

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر نیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیر شهر نیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیر شهر نیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر نیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر نیر

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣٩:٢٠١٣:٢٠:٤٨٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢١:٠٥٠٠:٣٤:٢٠
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٤٠:١٢١٣:٢٠:٣٣٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٩:٣٩٠٠:٣٤:١٣
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:١١٠٦:٤١:٠٤١٣:٢٠:١٦١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:١٢٠٠:٣٤:٠٧
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٤١:٥٦١٣:٢٠:٠٠١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٦:٤٥٠٠:٣٣:٥٩
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٢٠٦:٤٢:٤٧١٣:١٩:٤٣١٩:٥٦:٠١٢٠:١٥:١٦٠٠:٣٣:٥١
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٤٢٠٦:٤٣:٣٩١٣:١٩:٢٦١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٤٧٠٠:٣٣:٤٣
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٥١٠٦:٤٤:٣١١٣:١٩:٠٨١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٢:١٨٠٠:٣٣:٣٣
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٠٠٦:٤٥:٢٢١٣:١٨:٥٠١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٤٨٠٠:٣٣:٢٤
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٨٠٦:٤٦:١٤١٣:١٨:٣١١٩:٥٠:١١٢٠:٠٩:١٧٠٠:٣٣:١٣
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:١٦٠٦:٤٧:٠٥١٣:١٨:١٢١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٣٣:٠٢
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤٧:٥٦١٣:١٧:٥٣١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٦:١٤٠٠:٣٢:٥١
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٠٠٦:٤٨:٤٧١٣:١٧:٣٤١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٤:٤٢٠٠:٣٢:٣٩
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤٩:٣٩١٣:١٧:١٤١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٣:١٠٠٠:٣٢:٢٧
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٥٠:٣٠١٣:١٦:٥٤١٩:٤٢:٤١٢٠:٠١:٣٧٠٠:٣٢:١٤
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٧٠٦:٥١:٢١١٣:١٦:٣٤١٩:٤١:٠٩٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٣٢:٠١
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٥٢:١٢١٣:١٦:١٤١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٨:٣١٠٠:٣١:٤٧
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٥٣:٠٣١٣:١٥:٥٣١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٦:٥٧٠٠:٣١:٣٣
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٥٣:٥٤١٣:١٥:٣٢١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٥:٢٣٠٠:٣١:١٨
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٥٤:٤٥١٣:١٥:١٢١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٣:٤٩٠٠:٣١:٠٣
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٥٥:٣٦١٣:١٤:٥١١٩:٣٣:٢٧١٩:٥٢:١٤٠٠:٣٠:٤٨
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٩٠٦:٥٦:٢٧١٣:١٤:٣٠١٩:٣١:٥٤١٩:٥٠:٤٠٠٠:٣٠:٣٣
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٧:١٨١٣:١٤:٠٨١٩:٣٠:٢١١٩:٤٩:٠٥٠٠:٣٠:١٧
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٣٠٦:٥٨:١٠١٣:١٣:٤٧١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٧:٣٠٠٠:٣٠:٠١
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:١٤٠٦:٥٩:٠١١٣:١٣:٢٦١٩:٢٧:١٣١٩:٤٥:٥٥٠٠:٢٩:٤٤
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٥٠٦:٥٩:٥٢١٣:١٣:٠٥١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٤:٢١٠٠:٢٩:٢٨
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٦٠٧:٠٠:٤٤١٣:١٢:٤٣١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٢:٤٦٠٠:٢٩:١١
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٦٠٧:٠١:٣٥١٣:١٢:٢٢١٩:٢٢:٣١١٩:٤١:١١٠٠:٢٨:٥٤
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٦٠٧:٠٢:٢٧١٣:١٢:٠٠١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٩:٣٦٠٠:٢٨:٣٦
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٦٠٧:٠٣:١٨١٣:١١:٣٩١٩:١٩:٢٣١٩:٣٨:٠١٠٠:٢٨:١٩
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٥٠٧:٠٤:١٠١٣:١١:١٨١٩:١٧:٤٩١٩:٣٦:٢٦٢٣:٥٨:٠١
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٥:٠٢١٢:١٠:٥٧١٨:١٦:١٥١٨:٣٤:٥٢٢٣:٢٧:٤٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر نیر شهر نیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر نیر شهر نیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نیر

نیر مرکز شهرستان نیر و یکی از شهرهای استان اردبیل ایران است. این شهر در ۳۱ کیلومتری شهر اردبیل و ۲۰ کیلومتری شهر سرعین واقع شده‌است که وجود بزرگراه برای ارتباط نیر با اردبیل باعث اهمیت این شهر شده‌است

شهر نیر در ویکیپدیا

شهر نیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نیر بر روی نقشه

شهر نیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نیر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نیر
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر نیر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر نیر + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر نیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نیر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نیر دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ نیر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا نیر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق نیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نیر
زمان پخش اذان مستقیم به افق نیر
زمان پخش اذان آنلاین به افق نیر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو