جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نیر

نیر | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز نیر


اذان صبح: ٠٥:٣٦:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٢:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٣١:٤٦
غروب آفتاب: ١٨:٠١:١٣
اذان مغرب: ١٨:٢٠:١٦
نیمه شب: ٢٣:٤٨:١٤

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نیر (شهرستان نیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ شهر نیر)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر نیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پرمودا باترا
اگر كسی از من یك اسكناس صد ریالی بخواهد، شاید بگویم نه، ولی اگر از من بخواهد آموزه‌های خود را در اختیار او بگذارم، با شادمانی بسیار، این كار را خواهم كرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نیر

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٣٠:١٢١٣:١٦:٠٦٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:١٩٠٠:٢٨:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٨:٥٥١٣:١٥:٥٥٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٣:١٨٠٠:٢٧:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢٧:٤٠١٣:١٥:٤٦٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٤:١٧٠٠:٢٧:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٣٧٠٦:٢٦:٢٥١٣:١٥:٣٦٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٥:١٧٠٠:٢٧:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٢٥:١٢١٣:١٥:٢٨٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٦:١٦٠٠:٢٦:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٢٣:٥٩١٣:١٥:١٩٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٧:١٥٠٠:٢٦:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٢٢:٤٨١٣:١٥:١٢٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٨:١٤٠٠:٢٦:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:١٥٠٦:٢١:٣٧١٣:١٥:٠٥٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٩:١٣٠٠:٢٥:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٢٠:٢٨١٣:١٤:٥٨٢٠:١٠:٠٣٢٠:٣٠:١٢٠٠:٢٥:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:١٠٠٦:١٩:٢٠١٣:١٤:٥٢٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣١:١١٠٠:٢٥:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٨:١٣١٣:١٤:٤٦٢٠:١١:٥٤٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٢٥:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٧:٠٧١٣:١٤:٤١٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٢٤:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٣٩٠٦:١٦:٠٣١٣:١٤:٣٦٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٢٤:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:١٠٠٦:١٥:٠٠١٣:١٤:٣٢٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٢٤:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٤٣٠٦:١٣:٥٨١٣:١٤:٢٩٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٦:٠٣٠٠:٢٣:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:١٧٠٦:١٢:٥٨١٣:١٤:٢٦٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٧:٠١٠٠:٢٣:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٥٣٠٦:١١:٥٩١٣:١٤:٢٤٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٧:٥٨٠٠:٢٣:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٢٩٠٦:١١:٠١١٣:١٤:٢٢٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٨:٥٦٠٠:٢٣:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٠٧٠٦:١٠:٠٥١٣:١٤:٢١٢٠:١٩:١٠٢٠:٣٩:٥٣٠٠:٢٢:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠٩:١٠١٣:١٤:٢١٢٠:٢٠:٠٣٢٠:٤٠:٤٩٠٠:٢٢:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٢٨٠٦:٠٨:١٧١٣:١٤:٢١٢٠:٢٠:٥٦٢٠:٤١:٤٦٠٠:٢٢:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:١٠٠٦:٠٧:٢٥١٣:١٤:٢٢٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤٢:٤٢٠٠:٢٢:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٥٥٠٦:٠٦:٣٥١٣:١٤:٢٣٢٠:٢٢:٤٠٢٠:٤٣:٣٧٠٠:٢٢:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٤٠٠٦:٠٥:٤٧١٣:١٤:٢٥٢٠:٢٣:٣٢٢٠:٤٤:٣٢٠٠:٢٢:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٢٨٠٦:٠٥:٠٠١٣:١٤:٢٧٢٠:٢٤:٢٣٢٠:٤٥:٢٧٠٠:٢١:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:١٧٠٦:٠٤:١٤١٣:١٤:٣٠٢٠:٢٥:١٤٢٠:٤٦:٢١٠٠:٢١:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٠٨٠٦:٠٣:٣١١٣:١٤:٣٤٢٠:٢٦:٠٤٢٠:٤٧:١٥٠٠:٢١:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٠١٠٦:٠٢:٤٩١٣:١٤:٣٨٢٠:٢٦:٥٤٢٠:٤٨:٠٧٠٠:٢١:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٥٥٠٦:٠٢:٠٨١٣:١٤:٤٢٢٠:٢٧:٤٣٢٠:٤٩:٠٠٠٠:٢١:١٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٥٢٠٦:٠١:٢٩١٣:١٤:٤٧٢٠:٢٨:٣١٢٠:٤٩:٥١٠٠:٢١:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نیر

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر نیر

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر نیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر نیر

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٧:٢٩٠٧:٢٧:٠١١٢:٣٠:٣٦١٧:٣٤:٣٥١٧:٥٤:٣٧٢٣:٤٥:٤٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٦:٥٦٠٧:٢٦:١٨١٢:٣٠:٤٩١٧:٣٥:٤٣١٧:٥٥:٤٢٢٣:٤٦:٠٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٦:٢١٠٧:٢٥:٣٤١٢:٣١:٠٠١٧:٣٦:٥٠١٧:٥٦:٤٧٢٣:٤٦:١٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٥:٤٤٠٧:٢٤:٤٨١٢:٣١:١١١٧:٣٧:٥٨١٧:٥٧:٥٢٢٣:٤٦:٣١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٥:٠٥٠٧:٢٤:٠٠١٢:٣١:٢٠١٧:٣٩:٠٥١٧:٥٨:٥٦٢٣:٤٦:٤٥
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٤:٢٥٠٧:٢٣:١٠١٢:٣١:٢٩١٧:٤٠:١٣١٨:٠٠:٠١٢٣:٤٦:٥٨
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٣:٤٢٠٧:٢٢:١٩١٢:٣١:٣٧١٧:٤١:٢١١٨:٠١:٠٦٢٣:٤٧:١٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٢:٥٨٠٧:٢١:٢٦١٢:٣١:٤٤١٧:٤٢:٢٩١٨:٠٢:١١٢٣:٤٧:٢١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٢:١٣٠٧:٢٠:٣٢١٢:٣١:٥١١٧:٤٣:٣٦١٨:٠٣:١٦٢٣:٤٧:٣١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥١:٢٥٠٧:١٩:٣٦١٢:٣١:٥٦١٧:٤٤:٤٤١٨:٠٤:٢١٢٣:٤٧:٤٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٠:٣٦٠٧:١٨:٣٨١٢:٣٢:٠١١٧:٤٥:٥١١٨:٠٥:٢٦٢٣:٤٧:٤٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٩:٤٦٠٧:١٧:٣٩١٢:٣٢:٠٥١٧:٤٦:٥٨١٨:٠٦:٣٠٢٣:٤٧:٥٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٨:٥٣٠٧:١٦:٣٩١٢:٣٢:٠٨١٧:٤٨:٠٥١٨:٠٧:٣٥٢٣:٤٨:٠٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٧:٥٩٠٧:١٥:٣٧١٢:٣٢:١٠١٧:٤٩:١٢١٨:٠٨:٣٩٢٣:٤٨:٠٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٧:٠٤٠٧:١٤:٣٣١٢:٣٢:١٢١٧:٥٠:١٩١٨:٠٩:٤٣٢٣:٤٨:١٣
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٦:٠٧٠٧:١٣:٢٩١٢:٣٢:١٢١٧:٥١:٢٥١٨:١٠:٤٧٢٣:٤٨:١٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٥:٠٨٠٧:١٢:٢٣١٢:٣٢:١٢١٧:٥٢:٣٢١٨:١١:٥١٢٣:٤٨:٢٠
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٤:٠٨٠٧:١١:١٥١٢:٣٢:١٢١٧:٥٣:٣٨١٨:١٢:٥٥٢٣:٤٨:٢٢
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٣:٠٦٠٧:١٠:٠٧١٢:٣٢:١٠١٧:٥٤:٤٣١٨:١٣:٥٩٢٣:٤٨:٢٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٢:٠٣٠٧:٠٨:٥٧١٢:٣٢:٠٨١٧:٥٥:٤٩١٨:١٥:٠٢٢٣:٤٨:٢٤
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٠:٥٩٠٧:٠٧:٤٦١٢:٣٢:٠٥١٧:٥٦:٥٤١٨:١٦:٠٥٢٣:٤٨:٢٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٩:٥٣٠٧:٠٦:٣٤١٢:٣٢:٠١١٧:٥٧:٥٩١٨:١٧:٠٨٢٣:٤٨:٢٣
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٨:٤٦٠٧:٠٥:٢١١٢:٣١:٥٧١٧:٥٩:٠٤١٨:١٨:١١٢٣:٤٨:٢١
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٧:٣٧٠٧:٠٤:٠٧١٢:٣١:٥٢١٨:٠٠:٠٩١٨:١٩:١٣٢٣:٤٨:١٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٦:٢٧٠٧:٠٢:٥٢١٢:٣١:٤٦١٨:٠١:١٣١٨:٢٠:١٦٢٣:٤٨:١٤
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٥:١٦٠٧:٠١:٣٥١٢:٣١:٤٠١٨:٠٢:١٧١٨:٢١:١٨٢٣:٤٨:١٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٤:٠٣٠٧:٠٠:١٨١٢:٣١:٣٣١٨:٠٣:٢١١٨:٢٢:١٩٢٣:٤٨:٠٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٢:٤٩٠٦:٥٩:٠٠١٢:٣١:٢٦١٨:٠٤:٢٤١٨:٢٣:٢١٢٣:٤٧:٥٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٧:٤١١٢:٣١:١٧١٨:٠٥:٢٧١٨:٢٤:٢٢٢٣:٤٧:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر نیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر نیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر نیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر نیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر نیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر نیر

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٧٠٧:٠٢:٥٢١٢:٣١:٤٦١٨:٠١:١٣١٨:٢٠:١٦٢٣:٤٨:١٤
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٦٠٧:٠١:٣٥١٢:٣١:٤٠١٨:٠٢:١٧١٨:٢١:١٨٢٣:٤٨:١٠
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٣٠٧:٠٠:١٨١٢:٣١:٣٣١٨:٠٣:٢١١٨:٢٢:١٩٢٣:٤٨:٠٥
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٩٠٦:٥٩:٠٠١٢:٣١:٢٦١٨:٠٤:٢٤١٨:٢٣:٢١٢٣:٤٧:٥٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٧:٤١١٢:٣١:١٧١٨:٠٥:٢٧١٨:٢٤:٢٢٢٣:٤٧:٥٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٨٠٦:٥٦:٢١١٢:٣١:٠٩١٨:٠٦:٣٠١٨:٢٥:٢٣٢٣:٤٧:٤٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٠٠٦:٥٥:٠٠١٢:٣٠:٥٩١٨:٠٧:٣٢١٨:٢٦:٢٤٢٣:٤٧:٣٧
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥٣:٣٨١٢:٣٠:٤٩١٨:٠٨:٣٤١٨:٢٧:٢٥٢٣:٤٧:٢٨
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٢٠٦:٥٢:١٦١٢:٣٠:٣٩١٨:٠٩:٣٦١٨:٢٨:٢٥٢٣:٤٧:١٨
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠١٠٦:٥٠:٥٢١٢:٣٠:٢٨١٨:١٠:٣٧١٨:٢٩:٢٥٢٣:٤٧:٠٨
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٤٩:٢٨١٢:٣٠:١٦١٨:١١:٣٨١٨:٣٠:٢٥٢٣:٤٦:٥٧
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٦٠٦:٤٨:٠٤١٢:٣٠:٠٤١٨:١٢:٣٩١٨:٣١:٢٥٢٣:٤٦:٤٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٦:٣٨١٢:٢٩:٥١١٨:١٣:٣٩١٨:٣٢:٢٤٢٣:٤٦:٣٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٦٠٦:٤٥:١٢١٢:٢٩:٣٨١٨:١٤:٣٩١٨:٣٣:٢٣٢٣:٤٦:٢٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٠٠٦:٤٣:٤٦١٢:٢٩:٢٥١٨:١٥:٣٩١٨:٣٤:٢٢٢٣:٤٦:٠٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٣٠٦:٤٢:١٨١٢:٢٩:١١١٨:١٦:٣٨١٨:٣٥:٢٠٢٣:٤٥:٥٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٠:٥١١٢:٢٨:٥٦١٨:١٧:٣٨١٨:٣٦:١٩٢٣:٤٥:٣٧
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٦٠٦:٣٩:٢٢١٢:٢٨:٤٢١٨:١٨:٣٦١٨:٣٧:١٧٢٣:٤٥:٢١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٧:٥٤١٢:٢٨:٢٦١٨:١٩:٣٥١٨:٣٨:١٥٢٣:٤٥:٠٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٦:٢٤١٢:٢٨:١١١٨:٢٠:٣٣١٨:٣٩:١٣٢٣:٤٤:٤٨
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣٤:٥٥١٢:٢٧:٥٥١٨:٢١:٣٢١٨:٤٠:١٠٢٣:٤٤:٣١
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣٣:٢٥١٢:٢٧:٣٩١٨:٢٢:٢٩١٨:٤١:٠٨٢٣:٤٤:١٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣١:٥٥١٢:٢٧:٢٣١٨:٢٣:٢٧١٨:٤٢:٠٥٢٣:٤٣:٥٦
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٠:٢٤١٢:٢٧:٠٦١٨:٢٤:٢٥١٨:٤٣:٠٣٢٣:٤٣:٣٧
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٢٨:٥٣١٢:٢٦:٤٩١٨:٢٥:٢٢١٨:٤٤:٠٠٢٣:٤٣:١٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٧:٢٢١٢:٢٦:٣٢١٨:٢٦:١٩١٨:٤٤:٥٧٢٣:٤٢:٥٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٥:٥١١٢:٢٦:١٥١٨:٢٧:١٦١٨:٤٥:٥٤٢٣:٤٢:٣٩
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٤:١٩١٢:٢٥:٥٧١٨:٢٨:١٣١٨:٤٦:٥١٢٣:٤٢:١٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٢:٤٨١٢:٢٥:٤٠١٨:٢٩:١٠١٨:٤٧:٤٨٢٣:٤١:٥٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر نیر شهر نیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر نیر شهر نیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نیر

نیر مرکز شهرستان نیر و یکی از شهرهای استان اردبیل ایران است. این شهر در ۳۱ کیلومتری شهر اردبیل و ۲۰ کیلومتری شهر سرعین واقع شده‌است که وجود بزرگراه برای ارتباط نیر با اردبیل باعث اهمیت این شهر شده‌است

شهر نیر در ویکیپدیا

شهر نیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نیر بر روی نقشه

شهر نیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نیر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نیر
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر نیر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر نیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نیر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق نیر
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ نیر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا نیر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق نیر
زمان پخش اذان آنلاین به افق نیر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نیر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو