جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نیالا

توسکا چشمه | گلوگاه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز نیالا


اذان صبح: ٠٥:٠٧:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:٣٤
اذان مغرب: ١٨:٠٣:٠٦
نیمه شب: ٢٣:٢٥:١٨

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نیالا (شهرستان گلوگاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ روستای نیالا)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای نیالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نیالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
چيزي با چيزي نياميخته است كه بهتر از حلم با علم باشد .

اوقات شرعی ماه جاری روستای نیالا

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نیالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نیالا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نیالا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نیالا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نیالا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٩:٠٧١٢:٥٢:٤٩١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٦:٢٤٠٠:٠٦:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٧:٥٤١٢:٥٢:٣٩١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٧:١٩٠٠:٠٥:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٦:٤٢١٢:٥٢:٢٩١٩:٣٨:٥١١٩:٥٨:١٥٠٠:٠٥:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:١٠٠٦:٠٥:٣٠١٢:٥٢:٢٠١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٩:١٠٠٠:٠٥:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٣٩٠٦:٠٤:٢٠١٢:٥٢:١١١٩:٤٠:٣٧٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٠٤:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٣:١١١٢:٥٢:٠٣١٩:٤١:٢٩٢٠:٠١:٠٢٠٠:٠٤:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:٣٩٠٦:٠٢:٠٣١٢:٥١:٥٥١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠١:٥٧٠٠:٠٤:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٠:٥٦١٢:٥١:٤٨١٩:٤٣:١٤٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٠٣:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥٩:٥٠١٢:٥١:٤١١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٠٣:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٣:١٥٠٥:٥٨:٤٥١٢:٥١:٣٥١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٠٣:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥٧:٤١١٢:٥١:٢٩١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٠٣:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٦:٣٩١٢:٥١:٢٤١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٠٢:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٩:٠٠٠٥:٥٥:٣٧١٢:٥١:٢٠١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٠٢:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:٣٧٠٥:٥٤:٣٧١٢:٥١:١٦١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٠٢:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٦:١٦٠٥:٥٣:٣٩١٢:٥١:١٢١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٩:١٩٠٠:٠٢:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٥٥٠٥:٥٢:٤١١٢:٥١:١٠١٩:٥٠:٠٩٢٠:١٠:١٣٠٠:٠١:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:٣٦٠٥:٥١:٤٥١٢:٥١:٠٧١٩:٥١:٠٠٢٠:١١:٠٨٠٠:٠١:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٢:١٨٠٥:٥٠:٥١١٢:٥١:٠٦١٩:٥١:٥١٢٠:١٢:٠٢٠٠:٠١:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١١:٠٢٠٥:٤٩:٥٧١٢:٥١:٠٥١٩:٥٢:٤٢٢٠:١٢:٥٦٠٠:٠١:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٤٩:٠٥١٢:٥١:٠٤١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٣:٤٩٠٠:٠١:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٤٨:١٥١٢:٥١:٠٤١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٤:٤٣٠٠:٠٠:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٧:٢١٠٥:٤٧:٢٦١٢:٥١:٠٥١٩:٥٥:١٢٢٠:١٥:٣٦٠٠:٠٠:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٦:١٠٠٥:٤٦:٣٩١٢:٥١:٠٦١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٦:٢٨٠٠:٠٠:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٥:٠١٠٥:٤٥:٥٣١٢:٥١:٠٨١٩:٥٦:٥١٢٠:١٧:٢١٠٠:٠٠:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٥٤٠٥:٤٥:٠٨١٢:٥١:١٠١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٨:١٢٠٠:٠٠:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٤٨٠٥:٤٤:٢٦١٢:٥١:١٣١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٩:٠٤٠٠:٠٠:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٤٤٠٥:٤٣:٤٤١٢:٥١:١٧١٩:٥٩:١٥٢٠:١٩:٥٤٢٣:٥٩:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:٤٢٠٥:٤٣:٠٥١٢:٥١:٢١٢٠:٠٠:٠٢٢٠:٢٠:٤٤٢٣:٥٩:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:٤٢٠٥:٤٢:٢٧١٢:٥١:٢٥٢٠:٠٠:٤٩٢٠:٢١:٣٤٢٣:٥٩:٤٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٨:٤٤٠٥:٤١:٥١١٢:٥١:٣١٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٢:٢٣٢٣:٥٩:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نیالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نیالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نیالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نیالا

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای نیالا

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای نیالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نیالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای نیالا

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣١:٤٢١٢:٠٧:٥٢١٧:٤٤:٣٤١٨:٠٣:٠٦٢٣:٢٥:١٨
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٠:٢٥١٢:٠٧:٤٣١٧:٤٥:٣٣١٨:٠٤:٠٤٢٣:٢٥:٠٩
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٢٩:٠٦١٢:٠٧:٣٣١٧:٤٦:٣١١٨:٠٥:٠١٢٣:٢٥:٠٠
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٧:٤٨١٢:٠٧:٢٢١٧:٤٧:٢٩١٨:٠٥:٥٧٢٣:٢٤:٥١
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٦:٢٨١٢:٠٧:١١١٧:٤٨:٢٧١٨:٠٦:٥٤٢٣:٢٤:٤١
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٥:٠٨١٢:٠٧:٠٠١٧:٤٩:٢٤١٨:٠٧:٥٠٢٣:٢٤:٣٠
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٣:٤٧١٢:٠٦:٤٧١٧:٥٠:٢١١٨:٠٨:٤٦٢٣:٢٤:١٨
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٢:٢٥١٢:٠٦:٣٥١٧:٥١:١٨١٨:٠٩:٤٢٢٣:٢٤:٠٥
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢١:٠٢١٢:٠٦:٢٢١٧:٥٢:١٤١٨:١٠:٣٧٢٣:٢٣:٥٢
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٥٥:٣١٠٦:١٩:٣٩١٢:٠٦:٠٨١٧:٥٣:١٠١٨:١١:٣٢٢٣:٢٣:٣٩
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٨:١٦١٢:٠٥:٥٤١٧:٥٤:٠٦١٨:١٢:٢٧٢٣:٢٣:٢٥
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٦:٥٢١٢:٠٥:٤٠١٧:٥٥:٠٢١٨:١٣:٢٢٢٣:٢٣:١٠
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٥١:١٨٠٦:١٥:٢٧١٢:٠٥:٢٥١٧:٥٥:٥٧١٨:١٤:١٦٢٣:٢٢:٥٤
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٤:٠٢١٢:٠٥:١٠١٧:٥٦:٥٢١٨:١٥:١١٢٣:٢٢:٣٨
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٢:٣٧١٢:٠٤:٥٤١٧:٥٧:٤٦١٨:١٦:٠٥٢٣:٢٢:٢٢
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١١:١١١٢:٠٤:٣٩١٧:٥٨:٤١١٨:١٦:٥٩٢٣:٢٢:٠٥
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٤٥:٢٩٠٦:٠٩:٤٥١٢:٠٤:٢٣١٧:٥٩:٣٥١٨:١٧:٥٣٢٣:٢١:٤٨
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٨:١٨١٢:٠٤:٠٦١٨:٠٠:٢٩١٨:١٨:٤٧٢٣:٢١:٣٠
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٠٦:٥١١٢:٠٣:٥٠١٨:٠١:٢٣١٨:١٩:٤٠٢٣:٢١:١١
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٥:٢٤١٢:٠٣:٣٣١٨:٠٢:١٦١٨:٢٠:٣٤٢٣:٢٠:٥٢
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٣:٥٧١٢:٠٣:١٦١٨:٠٣:١٠١٨:٢١:٢٧٢٣:٢٠:٣٣
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٢:٢٩١٢:٠٢:٥٨١٨:٠٤:٠٣١٨:٢٢:٢٠٢٣:٢٠:١٤
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠١:٠١١٢:٠٢:٤١١٨:٠٤:٥٦١٨:٢٣:١٤٢٣:١٩:٥٤
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٣٤:٥١٠٥:٥٩:٣٣١٢:٠٢:٢٤١٨:٠٥:٤٩١٨:٢٤:٠٧٢٣:١٩:٣٤
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٣٣:١٨٠٥:٥٨:٠٥١٢:٠٢:٠٦١٨:٠٦:٤٢١٨:٢٥:٠٠٢٣:٤٩:١٣
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥٦:٣٧١٣:٠١:٤٨١٩:٠٧:٣٥١٩:٢٥:٥٣٠٠:١٨:٥٢
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٣٠:١٠٠٦:٥٥:٠٩١٣:٠١:٣٠١٩:٠٨:٢٨١٩:٢٦:٤٦٠٠:١٨:٣١
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٢٨:٣٥٠٦:٥٣:٤١١٣:٠١:١٢١٩:٠٩:٢٠١٩:٢٧:٤٠٠٠:١٨:١٠
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥٢:١٢١٣:٠٠:٥٤١٩:١٠:١٢١٩:٢٨:٣٣٠٠:١٧:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای نیالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای نیالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای نیالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نیالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نیالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نیالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای نیالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نیالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نیالا

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٦٠٦:٣٧:٥٥١٢:٠٨:٣٠١٧:٣٩:٣٥١٧:٥٨:١٦٢٣:٢٥:٤٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٦:٤٢١٢:٠٨:٢٣١٧:٤٠:٣٦١٧:٥٩:١٥٢٣:٢٥:٤٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٠٠٦:٣٥:٢٨١٢:٠٨:١٧١٧:٤١:٣٦١٨:٠٠:١٣٢٣:٢٥:٣٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٤:١٤١٢:٠٨:٠٩١٧:٤٢:٣٦١٨:٠١:١١٢٣:٢٥:٣٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣٢:٥٨١٢:٠٨:٠١١٧:٤٣:٣٥١٨:٠٢:٠٩٢٣:٢٥:٢٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣١:٤٢١٢:٠٧:٥٢١٧:٤٤:٣٤١٨:٠٣:٠٦٢٣:٢٥:١٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٠:٢٥١٢:٠٧:٤٣١٧:٤٥:٣٣١٨:٠٤:٠٤٢٣:٢٥:٠٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٢٩:٠٦١٢:٠٧:٣٣١٧:٤٦:٣١١٨:٠٥:٠١٢٣:٢٥:٠٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٧:٤٨١٢:٠٧:٢٢١٧:٤٧:٢٩١٨:٠٥:٥٧٢٣:٢٤:٥١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٦:٢٨١٢:٠٧:١١١٧:٤٨:٢٧١٨:٠٦:٥٤٢٣:٢٤:٤١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٥:٠٨١٢:٠٧:٠٠١٧:٤٩:٢٤١٨:٠٧:٥٠٢٣:٢٤:٣٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٣:٤٧١٢:٠٦:٤٧١٧:٥٠:٢١١٨:٠٨:٤٦٢٣:٢٤:١٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٢:٢٥١٢:٠٦:٣٥١٧:٥١:١٨١٨:٠٩:٤٢٢٣:٢٤:٠٥
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢١:٠٢١٢:٠٦:٢٢١٧:٥٢:١٤١٨:١٠:٣٧٢٣:٢٣:٥٢
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣١٠٦:١٩:٣٩١٢:٠٦:٠٨١٧:٥٣:١٠١٨:١١:٣٢٢٣:٢٣:٣٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٨:١٦١٢:٠٥:٥٤١٧:٥٤:٠٦١٨:١٢:٢٧٢٣:٢٣:٢٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٦:٥٢١٢:٠٥:٤٠١٧:٥٥:٠٢١٨:١٣:٢٢٢٣:٢٣:١٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:١٨٠٦:١٥:٢٧١٢:٠٥:٢٥١٧:٥٥:٥٧١٨:١٤:١٦٢٣:٢٢:٥٤
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٤:٠٢١٢:٠٥:١٠١٧:٥٦:٥٢١٨:١٥:١١٢٣:٢٢:٣٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٢:٣٧١٢:٠٤:٥٤١٧:٥٧:٤٦١٨:١٦:٠٥٢٣:٢٢:٢٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١١:١١١٢:٠٤:٣٩١٧:٥٨:٤١١٨:١٦:٥٩٢٣:٢٢:٠٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٩٠٦:٠٩:٤٥١٢:٠٤:٢٣١٧:٥٩:٣٥١٨:١٧:٥٣٢٣:٢١:٤٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٨:١٨١٢:٠٤:٠٦١٨:٠٠:٢٩١٨:١٨:٤٧٢٣:٢١:٣٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٠٦:٥١١٢:٠٣:٥٠١٨:٠١:٢٣١٨:١٩:٤٠٢٣:٢١:١١
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٥:٢٤١٢:٠٣:٣٣١٨:٠٢:١٦١٨:٢٠:٣٤٢٣:٢٠:٥٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٣:٥٧١٢:٠٣:١٦١٨:٠٣:١٠١٨:٢١:٢٧٢٣:٢٠:٣٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٢:٢٩١٢:٠٢:٥٨١٨:٠٤:٠٣١٨:٢٢:٢٠٢٣:٢٠:١٤
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠١:٠١١٢:٠٢:٤١١٨:٠٤:٥٦١٨:٢٣:١٤٢٣:١٩:٥٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥١٠٥:٥٩:٣٣١٢:٠٢:٢٤١٨:٠٥:٤٩١٨:٢٤:٠٧٢٣:١٩:٣٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نیالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نیالا روستای نیالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نیالا روستای نیالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نیالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نیالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نیالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نیالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نیالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نیالا

روستای نیالا بر روی نقشه

روستای نیالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نیالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نیالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نیالا
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای نیالا + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای نیالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نیالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نیالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نیالا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نیالا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نیالا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نیالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نیالا
زمان پخش اذان آنلاین به افق نیالا
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ نیالا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نیالا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا نیالا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نیالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو