جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نیازآباد

قره سو غربی | ترکمن | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز نیازآباد


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٠٠
غروب آفتاب: ١٩:٢٠:٣٦
اذان مغرب: ١٩:٣٩:١٥
نیمه شب: ٠٠:١١:٣٨

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نیازآباد (شهرستان ترکمن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ روستای نیازآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای نیازآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نیازآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
حیوانات در خانه بسیار نگاه دارید كه شیاطین به آنها مشغول شوند و طفلان شما را ضرر نرسانند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نیازآباد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نیازآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نیازآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نیازآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نیازآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نیازآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٦:٢٩١٢:٥١:٣٦١٩:٣٧:١٨١٩:٥٦:٤٣٠٠:٠٤:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٥:١٦١٢:٥١:٢٦١٩:٣٨:١١١٩:٥٧:٣٩٠٠:٠٤:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٤:٠٤١٢:٥١:١٧١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٨:٣٥٠٠:٠٣:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٢:٥٤١٢:٥١:٠٨١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٩:٣١٠٠:٠٣:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٧:١٧٠٦:٠١:٤٤١٢:٥١:٠٠١٩:٤٠:٥١٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٠٣:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٥:٤٦٠٦:٠٠:٣٥١٢:٥٠:٥٢١٩:٤١:٤٤٢٠:٠١:٢٤٠٠:٠٣:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٤:١٧٠٥:٥٩:٢٧١٢:٥٠:٤٥١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٠٢:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٥٨:٢١١٢:٥٠:٣٨١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٣:١٦٠٠:٠٢:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٧:١٥١٢:٥٠:٣٢١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٤:١٢٠٠:٠٢:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٥٣٠٥:٥٦:١١١٢:٥٠:٢٧١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٥:٠٨٠٠:٠١:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:٢٧٠٥:٥٥:٠٨١٢:٥٠:٢١١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٠١:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٧:٠٢٠٥:٥٤:٠٦١٢:٥٠:١٧١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٠١:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٥:٣٩٠٥:٥٣:٠٦١٢:٥٠:١٣١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٠١:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٤:١٦٠٥:٥٢:٠٧١٢:٥٠:٠٩١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٨:٥٠٠٠:٠٠:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٥٥٠٥:٥١:٠٩١٢:٥٠:٠٧١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٠٠:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:٣٥٠٥:٥٠:١٢١٢:٥٠:٠٤١٩:٥٠:٢٨٢٠:١٠:٤٠٠٠:٠٠:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٠:١٦٠٥:٤٩:١٧١٢:٥٠:٠٣١٩:٥١:١٩٢٠:١١:٣٤٠٠:٠٠:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٥٩٠٥:٤٨:٢٣١٢:٥٠:٠٢١٩:٥٢:١٠٢٠:١٢:٢٩٢٣:٥٩:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٤٧:٣١١٢:٥٠:٠١١٩:٥٣:٠١٢٠:١٣:٢٣٢٣:٥٩:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٦:٢٨٠٥:٤٦:٤٠١٢:٥٠:٠١١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٤:١٧٢٣:٥٩:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٥:١٥٠٥:٤٥:٥١١٢:٥٠:٠٢١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٥:١٠٢٣:٥٩:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٤:٠٤٠٥:٤٥:٠٣١٢:٥٠:٠٣١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٦:٠٣٢٣:٥٩:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:٥٤٠٥:٤٤:١٧١٢:٥٠:٠٥١٩:٥٦:٢١٢٠:١٦:٥٦٢٣:٥٩:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠١:٤٦٠٥:٤٣:٣٢١٢:٥٠:٠٧١٩:٥٧:١٠٢٠:١٧:٤٨٢٣:٥٨:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٠:٣٩٠٥:٤٢:٤٩١٢:٥٠:١٠١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٨:٤٠٢٣:٥٨:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٩:٣٥٠٥:٤٢:٠٧١٢:٥٠:١٤١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٩:٣١٢٣:٥٨:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٨:٣٢٠٥:٤١:٢٧١٢:٥٠:١٨١٩:٥٩:٣٥٢٠:٢٠:٢٢٢٣:٥٨:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٧:٣١٠٥:٤٠:٤٩١٢:٥٠:٢٣٢٠:٠٠:٢١٢٠:٢١:١٢٢٣:٥٨:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٦:٣٢٠٥:٤٠:١٢١٢:٥٠:٢٨٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٢:٠١٢٣:٥٨:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نیازآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نیازآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نیازآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نیازآباد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای نیازآباد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای نیازآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نیازآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای نیازآباد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٤٨:٠٩١٢:٥٩:١٥١٩:١٠:٥٩١٩:٢٩:٢٤٠٠:١٥:٥٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٤٦:٤٠١٢:٥٨:٥٧١٩:١١:٥١١٩:٣٠:١٧٠٠:١٥:٣٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٩:٠٨٠٦:٤٥:١١١٢:٥٨:٣٩١٩:١٢:٤٤١٩:٣١:١١٠٠:١٥:٠٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٣:٤٣١٢:٥٨:٢١١٩:١٣:٣٧١٩:٣٢:٠٥٠٠:١٤:٤٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤٢:١٤١٢:٥٨:٠٣١٩:١٤:٢٩١٩:٣٢:٥٨٠٠:١٤:٢١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٤:١٤٠٦:٤٠:٤٦١٢:٥٧:٤٥١٩:١٥:٢٢١٩:٣٣:٥٢٠٠:١٣:٥٨
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣٩:١٨١٢:٥٧:٢٨١٩:١٦:١٤١٩:٣٤:٤٦٠٠:١٣:٣٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٧:٥٠١٢:٥٧:١٠١٩:١٧:٠٦١٩:٣٥:٤٠٠٠:١٣:١٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٦:٢٣١٢:٥٦:٥٢١٩:١٧:٥٩١٩:٣٦:٣٣٠٠:١٢:٤٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣٤:٥٦١٢:٥٦:٣٥١٩:١٨:٥١١٩:٣٧:٢٧٠٠:١٢:٢٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٣:٢٩١٢:٥٦:١٨١٩:١٩:٤٣١٩:٣٨:٢١٠٠:١٢:٠٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٢:٠٢١٢:٥٦:٠٠١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٩:١٥٠٠:١١:٣٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٣٠:٣٦١٢:٥٥:٤٤١٩:٢١:٢٨١٩:٤٠:٠٩٠٠:١١:١٤
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٩:١٠١٢:٥٥:٢٧١٩:٢٢:٢٠١٩:٤١:٠٣٠٠:١٠:٥١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٧:٤٥١٢:٥٥:١٠١٩:٢٣:١٣١٩:٤١:٥٨٠٠:١٠:٢٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٢٦:٢٠١٢:٥٤:٥٤١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٢:٥٢٠٠:١٠:٠٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٤:٥٦١٢:٥٤:٣٨١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٣:٤٦٠٠:٠٩:٤١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٣:٣٣١٢:٥٤:٢٣١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٤:٤١٠٠:٠٩:١٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٢:١٠١٢:٥٤:٠٨١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٥:٣٦٠٠:٠٨:٥٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢٠:٤٧١٢:٥٣:٥٣١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٦:٣١٠٠:٠٨:٣٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٩:٢٥١٢:٥٣:٣٨١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٧:٢٦٠٠:٠٨:٠٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٨:٠٤١٢:٥٣:٢٤١٩:٢٩:٢١١٩:٤٨:٢١٠٠:٠٧:٤٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٦:٤٤١٢:٥٣:١٠١٩:٣٠:١٤١٩:٤٩:١٦٠٠:٠٧:٢٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٥:٢٤١٢:٥٢:٥٧١٩:٣١:٠٧١٩:٥٠:١٢٠٠:٠٧:٠٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١٤:٠٥١٢:٥٢:٤٤١٩:٣٢:٠٠١٩:٥١:٠٧٠٠:٠٦:٤١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٢:٤٧١٢:٥٢:٣٢١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٢:٠٣٠٠:٠٦:١٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١١:٣٠١٢:٥٢:٢٠١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٢:٥٩٠٠:٠٥:٥٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٨:١٠٠٦:١٠:١٣١٢:٥٢:٠٨١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٣:٥٥٠٠:٠٥:٣٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٨:٥٨١٢:٥١:٥٧١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٤:٥١٠٠:٠٥:١٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠٧:٤٣١٢:٥١:٤٦١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٥:٤٧٠٠:٠٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای نیازآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای نیازآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای نیازآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نیازآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نیازآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای نیازآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای نیازآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نیازآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای نیازآباد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٨٠٥:٥٧:٠٢١٢:٠١:٠٣١٨:٠٥:٤٠١٨:٢٤:٠٢٢٣:٤٨:٠٢
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٣٠٦:٥٥:٣٣١٣:٠٠:٤٥١٩:٠٦:٣٤١٩:٢٤:٥٥٠٠:١٧:٤١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٨٠٦:٥٤:٠٤١٣:٠٠:٢٧١٩:٠٧:٢٧١٩:٢٥:٤٩٠٠:١٧:٢٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥٢:٣٥١٣:٠٠:٠٩١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٦:٤٣٠٠:١٦:٥٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٥١:٠٦١٢:٥٩:٥١١٩:٠٩:١٣١٩:٢٧:٣٦٠٠:١٦:٣٦
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٠٠٦:٤٩:٣٧١٢:٥٩:٣٣١٩:١٠:٠٦١٩:٢٨:٣٠٠٠:١٦:١٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٤٨:٠٩١٢:٥٩:١٥١٩:١٠:٥٩١٩:٢٩:٢٤٠٠:١٥:٥٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٤٦:٤٠١٢:٥٨:٥٧١٩:١١:٥١١٩:٣٠:١٧٠٠:١٥:٣٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٨٠٦:٤٥:١١١٢:٥٨:٣٩١٩:١٢:٤٤١٩:٣١:١١٠٠:١٥:٠٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٣:٤٣١٢:٥٨:٢١١٩:١٣:٣٧١٩:٣٢:٠٥٠٠:١٤:٤٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤٢:١٤١٢:٥٨:٠٣١٩:١٤:٢٩١٩:٣٢:٥٨٠٠:١٤:٢١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١٤٠٦:٤٠:٤٦١٢:٥٧:٤٥١٩:١٥:٢٢١٩:٣٣:٥٢٠٠:١٣:٥٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣٩:١٨١٢:٥٧:٢٨١٩:١٦:١٤١٩:٣٤:٤٦٠٠:١٣:٣٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٧:٥٠١٢:٥٧:١٠١٩:١٧:٠٦١٩:٣٥:٤٠٠٠:١٣:١٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٦:٢٣١٢:٥٦:٥٢١٩:١٧:٥٩١٩:٣٦:٣٣٠٠:١٢:٤٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣٤:٥٦١٢:٥٦:٣٥١٩:١٨:٥١١٩:٣٧:٢٧٠٠:١٢:٢٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٣:٢٩١٢:٥٦:١٨١٩:١٩:٤٣١٩:٣٨:٢١٠٠:١٢:٠٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٢:٠٢١٢:٥٦:٠٠١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٩:١٥٠٠:١١:٣٨
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٣٠:٣٦١٢:٥٥:٤٤١٩:٢١:٢٨١٩:٤٠:٠٩٠٠:١١:١٤
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٩:١٠١٢:٥٥:٢٧١٩:٢٢:٢٠١٩:٤١:٠٣٠٠:١٠:٥١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٧:٤٥١٢:٥٥:١٠١٩:٢٣:١٣١٩:٤١:٥٨٠٠:١٠:٢٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٢٦:٢٠١٢:٥٤:٥٤١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٢:٥٢٠٠:١٠:٠٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٤:٥٦١٢:٥٤:٣٨١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٣:٤٦٠٠:٠٩:٤١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٣:٣٣١٢:٥٤:٢٣١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٤:٤١٠٠:٠٩:١٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٢:١٠١٢:٥٤:٠٨١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٥:٣٦٠٠:٠٨:٥٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢٠:٤٧١٢:٥٣:٥٣١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٦:٣١٠٠:٠٨:٣٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٩:٢٥١٢:٥٣:٣٨١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٧:٢٦٠٠:٠٨:٠٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٨:٠٤١٢:٥٣:٢٤١٩:٢٩:٢١١٩:٤٨:٢١٠٠:٠٧:٤٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٦:٤٤١٢:٥٣:١٠١٩:٣٠:١٤١٩:٤٩:١٦٠٠:٠٧:٢٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٥:٢٤١٢:٥٢:٥٧١٩:٣١:٠٧١٩:٥٠:١٢٠٠:٠٧:٠٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١٤:٠٥١٢:٥٢:٤٤١٩:٣٢:٠٠١٩:٥١:٠٧٠٠:٠٦:٤١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نیازآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای نیازآباد روستای نیازآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای نیازآباد روستای نیازآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نیازآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نیازآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نیازآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نیازآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نیازآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نیازآباد

روستای نیازآباد بر روی نقشه

روستای نیازآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نیازآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نیازآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نیازآباد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای نیازآباد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای نیازآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نیازآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نیازآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نیازآباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نیازآباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق نیازآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نیازآباد
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ نیازآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نیازآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نیازآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا نیازآباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نیازآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نیازآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو