جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نیازآباد

خواف | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز نیازآباد

اذان صبح: ٠٣:٥٧:١١
طلوع آفتاب: ٠٥:١٩:١٩
اذان ظهر: ١١:٢٠:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:٢١:٢١
اذان مغرب: ١٧:٣٩:٠٥
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٩:٣٩

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نیازآباد (شهرستان خواف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر نیازآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر نیازآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نیازآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
خلافت فقط از آنِ كسى است كه به روش رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) برود، و به طاعتِ خدا عمل كند، و به جان خودم سوگند كه ما اهل بیت نشانه‌هاى هدایت و جلوه‌هاى پرفروغ پرهیزگارى هستیم

اوقات شرعی ماه جاری شهر نیازآباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نیازآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیازآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نیازآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیازآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نیازآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣١:٤٣٠٥:٥٨:٠٢١٢:٢٩:٠٤١٩:٠٠:٣٩١٩:١٨:٥٦٢٣:٤٥:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٠:١٣٠٥:٥٦:٤٧١٢:٢٨:٥٠١٩:٠١:٢٥١٩:١٩:٤٥٢٣:٤٥:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٨:٤٤٠٥:٥٥:٣٣١٢:٢٨:٣٦١٩:٠٢:١٢١٩:٢٠:٣٤٢٣:٤٤:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٧:١٥٠٥:٥٤:١٩١٢:٢٨:٢٣١٩:٠٢:٥٨١٩:٢١:٢٣٢٣:٤٤:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٥٣:٠٦١٢:٢٨:٠٩١٩:٠٣:٤٥١٩:٢٢:١٢٢٣:٤٤:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٤:١٩٠٥:٥١:٥٤١٢:٢٧:٥٧١٩:٠٤:٣٢١٩:٢٣:٠١٢٣:٤٣:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٢:٥١٠٥:٥٠:٤٣١٢:٢٧:٤٥١٩:٠٥:١٩١٩:٢٣:٥٠٢٣:٤٣:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢١:٢٤٠٥:٤٩:٣٢١٢:٢٧:٣٣١٩:٠٦:٠٦١٩:٢٤:٣٩٢٣:٤٣:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٨:٢٢١٢:٢٧:٢١١٩:٠٦:٥٢١٩:٢٥:٢٩٢٣:٤٢:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٨:٣١٠٥:٤٧:١٣١٢:٢٧:١٠١٩:٠٧:٣٩١٩:٢٦:١٨٢٣:٤٢:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٧:٠٦٠٥:٤٦:٠٥١٢:٢٧:٠٠١٩:٠٨:٢٦١٩:٢٧:٠٨٢٣:٤٢:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٥:٤١٠٥:٤٤:٥٨١٢:٢٦:٥٠١٩:٠٩:١٣١٩:٢٧:٥٧٢٣:٤١:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٤:١٧٠٥:٤٣:٥٢١٢:٢٦:٤٠١٩:١٠:٠٠١٩:٢٨:٤٧٢٣:٤١:٢٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٢:٥٤٠٥:٤٢:٤٧١٢:٢٦:٣١١٩:١٠:٤٨١٩:٢٩:٣٧٢٣:٤١:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١١:٣٢٠٥:٤١:٤٢١٢:٢٦:٢٣١٩:١١:٣٥١٩:٣٠:٢٦٢٣:٤٠:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٠:١٠٠٥:٤٠:٣٩١٢:٢٦:١٥١٩:١٢:٢٢١٩:٣١:١٦٢٣:٤٠:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٣٩:٣٧١٢:٢٦:٠٧١٩:١٣:٠٩١٩:٣٢:٠٦٢٣:٤٠:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٣٨:٣٦١٢:٢٦:٠١١٩:١٣:٥٦١٩:٣٢:٥٦٢٣:٤٠:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٦:١٠٠٥:٣٧:٣٦١٢:٢٥:٥٤١٩:١٤:٤٣١٩:٣٣:٤٦٢٣:٣٩:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٤:٥٢٠٥:٣٦:٣٧١٢:٢٥:٤٩١٩:١٥:٣٠١٩:٣٤:٣٦٢٣:٣٩:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٣٥٠٥:٣٥:٣٩١٢:٢٥:٤٣١٩:١٦:١٧١٩:٣٥:٢٦٢٣:٣٩:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٢:١٩٠٥:٣٤:٤٣١٢:٢٥:٣٩١٩:١٧:٠٥١٩:٣٦:١٦٢٣:٣٩:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠١:٠٤٠٥:٣٣:٤٧١٢:٢٥:٣٥١٩:١٧:٥٢١٩:٣٧:٠٦٢٣:٣٨:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٥٠٠٥:٣٢:٥٣١٢:٢٥:٣٢١٩:١٨:٣٨١٩:٣٧:٥٦٢٣:٣٨:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٣٨٠٥:٣٢:٠١١٢:٢٥:٢٩١٩:١٩:٢٥١٩:٣٨:٤٥٢٣:٣٨:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٢٦٠٥:٣١:٠٩١٢:٢٥:٢٦١٩:٢٠:١٢١٩:٣٩:٣٥٢٣:٣٨:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٦:١٦٠٥:٣٠:١٩١٢:٢٥:٢٥١٩:٢٠:٥٨١٩:٤٠:٢٤٢٣:٣٨:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٠٨٠٥:٢٩:٣٠١٢:٢٥:٢٤١٩:٢١:٤٥١٩:٤١:١٣٢٣:٣٧:٥٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٠٠٠٥:٢٨:٤٢١٢:٢٥:٢٣١٩:٢٢:٣١١٩:٤٢:٠٢٢٣:٣٧:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نیازآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نیازآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نیازآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نیازآباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نیازآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نیازآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیازآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نیازآباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر نیازآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نیازآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نیازآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نیازآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیازآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیازآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر نیازآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیازآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیازآباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر نیازآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیازآباد شهر نیازآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیازآباد شهر نیازآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نیازآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیازآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نیازآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیازآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیازآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نیازآباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٠٠٥:١٧:١١١١:٢١:٣٩١٧:٢٥:٣٤١٧:٤٣:١٨٢٢:٤٠:٣٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٧٠٥:١٧:٥٤١١:٢١:١٨١٧:٢٤:١٠١٧:٤١:٥٣٢٢:٤٠:١٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٤٠٥:١٨:٣٦١١:٢٠:٥٧١٧:٢٢:٤٥١٧:٤٠:٢٩٢٢:٣٩:٥٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:١١٠٥:١٩:١٩١١:٢٠:٣٦١٧:٢١:٢١١٧:٣٩:٠٥٢٢:٣٩:٣٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٨٠٥:٢٠:٠٢١١:٢٠:١٥١٧:١٩:٥٧١٧:٣٧:٤٠٢٢:٣٩:٢١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٤٠٥:٢٠:٤٥١١:١٩:٥٥١٧:١٨:٣٣١٧:٣٦:١٧٢٢:٣٩:٠٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٠٠٥:٢١:٢٨١١:١٩:٣٥١٧:١٧:١٠١٧:٣٤:٥٣٢٢:٣٨:٤٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٦٠٥:٢٢:١٢١١:١٩:١٥١٧:١٥:٤٦١٧:٣٣:٣٠٢٢:٣٨:٢٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٢٠٥:٢٢:٥٥١١:١٨:٥٥١٧:١٤:٢٣١٧:٣٢:٠٧٢٢:٣٨:٠٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٨٠٥:٢٣:٣٩١١:١٨:٣٥١٧:١٣:٠٠١٧:٣٠:٤٥٢٢:٣٧:٤٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٤٠٥:٢٤:٢٣١١:١٨:١٦١٧:١١:٣٨١٧:٢٩:٢٣٢٢:٣٧:٢٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٩٠٥:٢٥:٠٨١١:١٧:٥٧١٧:١٠:١٦١٧:٢٨:٠١٢٢:٣٧:١٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٥٠٥:٢٥:٥٢١١:١٧:٣٩١٧:٠٨:٥٥١٧:٢٦:٤٠٢٢:٣٦:٥٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٠٠٥:٢٦:٣٧١١:١٧:٢١١٧:٠٧:٣٤١٧:٢٥:٢٠٢٢:٣٦:٣٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٦٠٥:٢٧:٢٣١١:١٧:٠٣١٧:٠٦:١٣١٧:٢٤:٠٠٢٢:٣٦:١٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢١٠٥:٢٨:٠٨١١:١٦:٤٦١٧:٠٤:٥٣١٧:٢٢:٤١٢٢:٣٦:٠٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٦٠٥:٢٨:٥٤١١:١٦:٢٩١٧:٠٣:٣٣١٧:٢١:٢٢٢٢:٣٥:٤٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٢٠٥:٢٩:٤٠١١:١٦:١٢١٧:٠٢:١٤١٧:٢٠:٠٤٢٢:٣٥:٢٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٣٠:٢٧١١:١٥:٥٦١٧:٠٠:٥٦١٧:١٨:٤٧٢٢:٣٥:٠٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٣١:١٤١١:١٥:٤١١٦:٥٩:٣٨١٧:١٧:٣٠٢٢:٣٤:٥٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٨٠٥:٣٢:٠١١١:١٥:٢٦١٦:٥٨:٢١١٧:١٦:١٤٢٢:٣٤:٣٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٤٠٥:٣٢:٤٩١١:١٥:١١١٦:٥٧:٠٥١٧:١٤:٥٩٢٢:٣٤:٢٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٩٠٥:٣٣:٣٦١١:١٤:٥٨١٦:٥٥:٤٩١٧:١٣:٤٤٢٢:٣٤:٠٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٥٠٥:٣٤:٢٥١١:١٤:٤٤١٦:٥٤:٣٥١٧:١٢:٣١٢٢:٣٣:٥٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:١١٠٥:٣٥:١٤١١:١٤:٣١١٦:٥٣:٢٠١٧:١١:١٨٢٢:٣٣:٣٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٦٠٥:٣٦:٠٣١١:١٤:١٩١٦:٥٢:٠٧١٧:١٠:٠٦٢٢:٣٣:٢٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٢٠٥:٣٦:٥٢١١:١٤:٠٨١٦:٥٠:٥٥١٧:٠٨:٥٥٢٢:٣٣:١٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٨٠٥:٣٧:٤٢١١:١٣:٥٧١٦:٤٩:٤٣١٧:٠٧:٤٥٢٢:٣٢:٥٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٤٠٥:٣٨:٣٢١١:١٣:٤٦١٦:٤٨:٣٣١٧:٠٦:٣٦٢٢:٣٢:٤٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠١٠٥:٣٩:٢٣١١:١٣:٣٧١٦:٤٧:٢٣١٧:٠٥:٢٨٢٢:٣٢:٣٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نیازآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نیازآباد شهر نیازآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نیازآباد شهر نیازآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نیازآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیازآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نیازآباد

نیازآباد، روستایی است از توابع بخش سنگان و در شهرستان خواف استان خراسان رضوی ایران

شهر نیازآباد در ویکیپدیا

شهر نیازآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نیازآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نیازآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نیازآباد بر روی نقشه

شهر نیازآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نیازآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نیازآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نیازآباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر نیازآباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر نیازآباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر نیازآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نیازآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نیازآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نیازآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نیازآباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا نیازآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نیازآباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نیازآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ نیازآباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا نیازآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نیازآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق نیازآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نیازآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نیازآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو